نتایج جستجو

322

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

33

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

Nemati Akhgar B. | Taghizadeh R. | Poormirzaee R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  24-27
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  224
 • دانلود: 

  45
چکیده: 

Regarding variety of mineral resources, reserves tonnage, economic potentials, and geographical conditions of West Azerbaijan province, there are substantial opportunities in the province. By analyzing and selecting proper strategies and their implementation, the mining sector could operate as the leading sector of the regional economy. Assessing the strengths, weaknesses, opportunities, and threats of the mining sector in this region by employing the SWOT method were the main objectives of this research. To achieve the goals, these factors were evaluated by the contribution of elites of the sector in the beginning. By applying external and internal factor evaluation matrix, external and internal evaluation matrix and SWOT method, the most significant factors were evaluated. Subsequently, the strategy direction for the mining sector was determined, and the attractive strategies were developed. The different options were evaluated by implementing the Qspm matrix, and the superior strategies were selected. The results indicated that the strategy of joint ventures with foreign leading companies of dimension stone was recommended as the most attractive strategy due to new technologies transformation and variety in dimension stone products.

آمار یکساله:  

بازدید 224

دانلود 45 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  18
 • صفحات: 

  21-42
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1422
 • دانلود: 

  533
چکیده: 

شهرستان اهر در شمال غرب کشور، با توجه به پتانسیل های شاخص و متنوع گردشگری، در صورت برنامه ریزی های کارشناسانه، این توانایی را دارد که به یکی از قطب های گردشگری کشور به ویژه در حوزه گردشگری نو تبدیل شود. نظر به این که دستیابی به این هدف به رشد و توسعه همه جانبه اقتصادی و اجتماعی در منطقه منجر می گردد، در این پژوهش ساختار گردشگری شهرستان اهر با ارزیابی پتانسیل ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدهای منطقه با استفاده از مدل SWOT، بررسی شد. نتایج تحلیل SWOT، نشان داد که از دید سه گروه مورد بررسی شامل مردم میزبان، مسوولین و گردشگران، قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدهای گردشگری منطقه به ترتیب دارای میانگین ضریب نهایی 2.6422، 2.5645، 2.6957 و 2.8807 می باشند که طبق نمودار حاصل شده، راهبردهای ST، WT، SO و WO به ترتیب بیشترین مساحت را به خود اختصاص دادند. این نشان می دهد که وضعیت نهایی راهبردی منطقه بیشتر به سوی راهبردهای تنوع یعنی بهره گیری از پتانسیل های بالای منطقه در راستای غلبه بر تهدیدهای احتمالی تمایل دارد که در برنامه ریزی های مربوط بایستی بیشترین تمرکز بر این بخش معطوف گردد. اولویت بندی سری راهبردهای موجود با ماتریس Qspm، نشان داد که در میان سری راهبردهای تنوع، راهبردهای ST4، در میان راهبردهای تدافعی، راهبردهای WT4، در میان سری راهبردهای رقابتی، راهبردهای SO7 و در میان راهبردهای بازنگری، راهبردهای WO2، به ترتیب با امتیاز نهایی جذابیت 12.74، 12.59، 13.03 و 12.64 به عنوان پر اولویت ترین راهبردها مطرح می باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 1422

دانلود 533 استناد 1 مرجع 4
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  93-106
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  12
 • دانلود: 

  11
چکیده: 

استان آذربایجان غربی از نظر تنوع منابع معدنی، حجم ذخایر و ظرفیت های اقتصادی ناشی از آن، جزو مناطق برخوردار کشور به شمار می آید. با تحلیل درست وضعیت بخش معدن، اتخاذ راهبردهای صحیح و عملیاتی کردن آنها، این بخش می تواند به عنوان موتور محرکه اقتصاد استان آذربایجان غربی محسوب شود. هدف اصلی پژوهش حاضر نیز آسیب شناسی بخش معدن استان آذربایجان غربی، با استفاده از روش تجزیه و تحلیل SWOT، تدوین راهبردهای مناسب برای توسعه بخش معدن و انتخاب مناسب ترین راهبرد با استفاده از ماتریس برنامه ریزی راهبردی کمی است. برای این هدف، ابتدا نقاط ضعف و قوت بخش معدن استان با کمک خبرگان این بخش مشخص شد. در ادامه با استفاده از ماتریس های ارزیابی عوامل خارجی-داخلی، داخلی-خارجی و SWOT، مهم ترین عوامل موثر در توسعه بخش معدن استان شناسایی و استراتژی های ممکن جهت حصول آن معرفی شدند. سپس با استفاده از ماتریس برنامه ریزی راهبردی کمی، راهبردهای ارایه شده مورد ارزیابی و قضاوت قرار گرفت و از بین آنها، مناسب ترین گزینه انتخاب شد. بر اساس نتایج این پژوهش، راهبرد مبتنی بر سرمایه گذاری مشترک با تولیدکنندگان مطرح سنگ در دنیا(یا منطقه) با هدف انتقال تکنولوژی و ایجاد تنوع در محصولات تولیدی سنگ ساختمانی استان، معدنی به عنوان مهم ترین راهبرد برای توسعه فعالیت های توصیه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 12

دانلود 11 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1009
 • دانلود: 

  418
چکیده: 

بندر انزلی به عنوان اصلی ترین و قدیمی ترین بندر شمال کشور، اهمیت ویژه ای در ترانزیت کالا را دارد. با تدوین راهبرد صحیح در امر ترانزیت می توان از طریق جذب کالاهای بیشتر عملکرد این بندر را ارتقاء داد. در این تحقیق، در راستای افزایش بیشتر ترانزیت کالا از بندر انزلی، نقاط قوت و ضعف (عوامل داخلی) و تهدید ها و فرصت های (عوامل خارجی) این بندر با استفاده از تحلیل سوات (SWOT) شناسایی و ارزیابی می شوند. بررسی ماتریس ارزیابی داخلی نشان می دهد که در بین عوامل داخلی، ورود سریع و ایمن کشتی به بندر و نرم تخلیه و بارگیری بالا دلیل جذابیت ترانزیت در این بندر است. در حالی که فقدان سیستم هماهنگ کننده (بندر، گمرک، نمایندگی ها و بار فرابرها) و کمبود انبارهای مسقف و بار انداز از مهمترین نقاط ضعف بندر انزلی شناخته شده است. نتایج جدول ارزیابی عوامل خارجی است. در بخش پایانی تحقیق با استفاده از روش ماتریس کمی برنامه ریزی استراتژیک (Qspm) به تدوین مناسب ترین راهبرد پرداخته شده است. در این راستا از بین هشت راهبرد انتخاب شده، سیاست های «جذب تجار»، « حفظ مشتریان ثابت» و «نوسازی تجهیزات محوطه بندری» به ترتیب بیشترین اولویت را کسب نموده اند. به منظور تعیین نمره عوامل شناسایی شده در ارزیابی سوات و همچنین اولویت بندی راهبردهای انتخابی در مرحله Qspm، دو پرسشنامه طیف لیکرت به صورت مجزا بین 16 نفر از کارشناسان و متخصصان ترانزیت در بخش بندر توزیع گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 1009

دانلود 418 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  32
 • صفحات: 

  181-204
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1129
 • دانلود: 

  605
چکیده: 

یکی از مهمترین مقاصد سفر گردشگران طبیعت است. کشور ایران از لحاظ جاذبه های فرهنگی و طبیعی در بین 5 کشور برتر دنیا و از لحاظ جاذبه های تاریخی در رتبه 10 قرار گرفته است. استان کردستان یکی از غنی ترین استان های کشور از نظر جاذبه های طبیعی است. هدف این تحقیق بررسی نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای پیش روی اکوتوریسم استان کردستان و ارائه راهبردهایی برای توسعه پایدار آن است. تحقیق از نوع توصیفی - تحلیلی و مبتنی بر مطالعات میدانی (پرسشنامه ای) است. برای تحلیل علمی از مدل های SWOT و ماتریس کمی سازی Qspm استفاده شده است. بر اساس نتایج تحقیق در ماتریس ارزیابی عوامل داخلی (ضعف و قوت)، جمع نمره های نهایی، 2.43 محاسبه شده که این امر نشان می دهد نقاط قوت از نقاط ضعف کمتر است. این بدان معناست که مدیریت فعالیت های اکوتوریسم از نظر عوامل درونی دارای ضعف است. ماتریس ارزیابی عوامل خارجی (تهدید و فرصت) با مجموع امتیاز 2.91 نشان دهنده آن است که در وضعیت موجود، می توان با تقویت فرصت ها در مقابل تهدیدها، واکنش راهبردی مناسبی نشان داد. بنابراین، راهبرد ST بهترین راهبرد جهت حرکت به سمت توسعه مطلوب اکوتوریسم در کردستان محسوب می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1129

دانلود 605 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

DAVID E. | DAVID MEREDITH.R.

نشریه: 

COASTAL BUSINESS JOURNAL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  42-52
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  8174
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8174

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2 (پیاپی 26)
 • صفحات: 

  1-26
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2284
 • دانلود: 

  854
چکیده: 

در این تحقیق ﺑﻪ ﺗﺪوین اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎی ﺻﺎدرات ﭘﺴﺘﻪ ایرا ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از نفاط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ داﺧﻠﻲ، ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ و ﺗﻬﺪﻳﺪات ﻣﺤﻴﻄﻲ و اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎﻳﻲ در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ SWOT ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻧﺪ. در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎی ﻛﻠﻴﺪی ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ، اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎی ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه ﺑﺎ دو روش ﺗﺎﭘﺴﻴﺲ ﻓﺎزی و Qspm رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﺪﻧﺪ. اﻫﺪاف تحقیق ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺎﻣﻞ تعیین ﻣﻬﻢ ﺗﺮین ﻧﻘﺎط ﻗﻮت، ﺿﻌﻒ، ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ و ﺗﻬﺪیدﻫﺎی پیش روی بازاریابی و فروش ﭘﺴﺘﻪ ﺻﺎدراتی و پیشنهاد اﺳﺘﺮاﺗﮋی های ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ. اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرسی ﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ روی محیط داﺧلی و ﺧﺎرجی ﭘﺴﺘﻪ ﺻﺎدراتی، ﻓﻬﺮستی از ﻧﻘﺎط ﻗﻮت، ﺿﻌﻒ، ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ و ﺗﻬﺪیدﻫﺎ ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎیی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺮای ﺗﺨﺼﻴﺺ درﺻﺪی از ﺳﻮد ﺑﺮای ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ محصول ﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش Qspm، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه ﺷﺪﻧﺪ. در اﻧﺘﻬﺎﻧﻴﺰ دو روش ﺗﺎﭘﺴﻴﺲ ﻓﺎزی و Qspm، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از متد SAW ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪﻧﺪ. ﺳﭙﺲ ﺑﺎ وزن دهی ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از این ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎیید ﺷﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس طیف لیکرت و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺠﻤﻮع وزن ﻫﺎ، میانگین وزن ﻫﺎ و در ﻧﻬﺎیت ﺑﻌﺪ از ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ وزن نسبی، اوﻟﻮیت ﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ و در آخر ﺑﺮای ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن یا تقلیل ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و ﺗﻬﺪیدﻫﺎ و ﺗﻘﻮیت و ﺑﻬﺒﻮد ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد بازاریابی در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺻﺎدرات ﭘﺴﺘﻪ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دو روش ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺰﻳﻨﻪ و اﻫﺪاف ﻛﻼن کشور در ﺣﻜﻢ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎﻳﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ. در انتها نیز دو روش تاپسیس فازی و Qspm، با استفاده از روش SAW با یکدیگر مقایسه شدند. در این مرحله دو روش مذکور به عنوان گزینه و اهداف کلان در حکم معیارهایی در نظر گرفته شدند که در نهایت روش تاپسیس فازی، به عنوان روش مناسب تر جهت رتبه بندی استراتژی های انتخاب شد.

آمار یکساله:  

بازدید 2284

دانلود 854 استناد 0 مرجع 1
نویسندگان: 

PAZOUKI M. | JOZI S.A. | ZIARI Y.A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  207-216
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  131257
 • دانلود: 

  152379
چکیده: 

Sustainable urban development is a new concept of fundamental environmental metropolitan management that not only creates the demand for changing the concepts of economic development, but also affects social development. The current study provides a conceptual model of a sustainable environment pattern In District 22 of Tehran that depends on the relationship between environment and economy, and a network of urban function, which Included transport infrastructure and community centers and economic and regional level in support of the ecological services in Tehran. This landscape often had discrepancies with the development of the city between the layers and the creation of ecological fragile areas. The main objective of the study was to determine the sustainability indicators and create a future development model for District 22 of Tehran. The data was collected by having a review of similar studies and field research on the subject and therefore the effective factors were identified. After accomplished proceedings, the questionnaire was prepared and the results were used in SWOT charts’ grading after analyzing at interior and exterior matrix. Ultimately, quantitative strategic planning matrix (Qspm) was performed based on the results and analysis. This process provided a comprehensive model for sustainable urban development as sustainable development urban landscape pattern.

آمار یکساله:  

بازدید 131257

دانلود 152379 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

باغ نظر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  24
 • صفحات: 

  79-90
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  367
 • دانلود: 

  162
چکیده: 

اولویت بندی استراتژی های موثر به لحاظ میزان اثربخشی مفروض در زمان، تحلیل موقعیت و انتخاب استراتژی بهینه، مسیر روشن تر و ساده تری را برای اجرای پیشنهادات و انجام اقدامات موثر فراهم می سازد. از این رو در تحقیق حاضر برای ساماندهی بافت فرسوده قیطریه از ماتریس برنامه ریزی راهبردهای کمی استفاده شد. بافت فرسوده قیطریه در شمال تهران واقع شده، اما به لحاظ برخی شاخص های اجتماعی - اقتصادی و کالبدی دارای شاخص های پایین بوده و عدم توازن فضایی میان این بافت و بافت حوزه فراگیر آن مشهود است. هدف از این پژوهش تدوین راهبردهایی با اولویت زمانی جهت تسریع در ساماندهی این بافت است. برای این منظور گردآوری داده ها به روش کتابخانه ای و پیمایشی و مصاحبه با کارشناسان و نخبگان شهری و تهیه پرسشنامه در قالب روش دلفی صورت گرفته است. سپس نظرات گروه دلفی در ماتریس عوامل درونی و بیرونی و همچنین ماتریس برنامه ریزی راهبردهای کمی به کار گرفته شد. یافته های تحقیق نشان داد که راهبردهای ارتقای کیفیت زندگی، مشارکت مدنی، ایجاد فضاهای فراغتی و عمومی، به کار گیری فن آوری و روش های نوین، سیمای بصری و پیاده راه ها و برنامه های کنترلی کاهش آسیب های اجتماعی حاصل از فرآیند برنامه ریزی راهبردی کمی، که نتایج این برنامه ریزی بر مبنای کیفیت اطلاعات در مرحله ورودی و مقایسه ای برنامه ریزی راهبردی شکل گرفته است، به عنوان اولویت دارترین راهبردها جهت ساماندهی بافت فرسوده محله قیطریه مشخص شدند.

آمار یکساله:  

بازدید 367

دانلود 162 استناد 0 مرجع 13
نویسنده: 

Rezaee Esmaeel | Yazdizadeh Soheila

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2022
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

In a short period of time, Bitcoin digital currency has been able to transform businesses and the global economy to a great extent. The growth and survival of any business in today's competitive world depends on economic, political, social, technological, legal and environmental factors. Successful development of cryptocurrencies in businesses requires careful analysis of these factors and the achievement of a strategic application plan. In this research, the internal factors (strengths and weaknesses) and external factors (opportunities and threats) affecting the use of Bitcoin in businesses are identified with the help of existing reports, articles and documents and with the help of qualitative and quantitative strategic analysis methods SWOT and Qspm its development strategies are extracted. It is hoped that the proposed strategies of this study achieve the success of businesses in using bitcoin digital currency.

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 0
litScript