نتایج جستجو

392

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

40

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصی
متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

HARTONEN K. | MEISSNER G. | KESALA T. | RIEKKOLA M.L.

نشریه: 

JOURNAL OF MICROCOLUMN

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  412-412
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3949
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3949

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1376
 • دوره: 

  50
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  28-32
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  71
 • دانلود: 

  20
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 71

دانلود 20 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

NET S. | DUMOULIN D. | EL OSMANI R. | RABODONIRINA S. | OUDDANE B.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  1159-1170
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  19845
 • دانلود: 

  14765
چکیده: 

Surface waters, especially natural rivers always act as receiving waters for various kinds of organic contaminants from municipal and industrial wastewaters, agricultural activities, organic chemicals in use, non-point source pollutions. Due to their toxicity, persistency and wide diffusion, polychlorinated biphenyls (PCBs), pesticides, phthalates, polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) and their alkylated homologues (Me-Pahs) are among the organic contaminants the most often monitored in the environment. Determination of the contamination level is the crucial first step of environmental research. Field investigations have clearly demonstrated their importance on various studies on the contamination levels, the origin, and impact of contaminants in the aquatic ecosystems. The present paper is an effort on the field studies focusing on persistent organic pollutants: PCBs, Pahs and Me-Pahs, phthalates and pesticides in Somme River water located on Northern France. The sampling zone is characterized by fields of agriculture surrounding urbanized and industrialized areas and constitutes a place embedded with strong fishing activities. However, the river section of interest is also known for the high levels of PCB in sediments. The water were analyzed for 28 PCBs, 16 Pahs and 18 Me-Pahs, 6 phthalates and 28 pesticides with the aim to determine the dispersion trend and the water quality of the sampled water.

آمار یکساله:  

بازدید 19845

دانلود 14765 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

LOGAN D.T.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  302-316
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  7520
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7520

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نشریه: 

ORGANIC GEOCHEMISTRY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  33
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  489-515
تعامل: 
 • استنادات: 

  630
 • بازدید: 

  9253
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9253

دانلود 9195 استناد 630 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  199
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 199

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
نشریه: 

آرشیو رازی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  61
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  105-110
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  99
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

Pahs مواد آلی هستند که دارای ساختمان نسبتا پیچیده می باشند. این مواد که در اثر سوختن ناقص نفت خام تولید می گردند و به عنوان مواد پایدار در طبیعت طبقه بندی شده اند. این مواد به عنوان عوامل سرطانزا شناخته شده و باعث مشکلات حاد در جامعه می گردند. در سال 1991 میلادی در زمان تهاجم عراق به کویت نواحی جنوب غربی ایران در اثر سوختن چاههای نفت کویت آلوده گردید. این مطالعه جهت ردیابی آلوده کننده های منتشر شده حاصل از سوختن چاههای نفت کویت انجام گرفت. در این مطالعه یکصد راس گاومیش در محدوده سنی 2±12 سال که در نواحی جنوب غربی کشور زندگی می کردند انتخاب شدند. برای مقایسه 50 نفر شتر با همین محدوده سنی از مناطق شمال غربی کشور نیز انتخاب گردید. نمونه های چربی از تمام حیوانات گرفته شد و Pahs 16 مورد آنالیز قرار گرفتند. نتایج حاصل از این تحقیقات نشان داد که Pahs دارای وزن مولکولی پایین که در طبیعت دارای پایداری زیادی نیستند در گروه کنترل نسبت به گروه مورد آزمایش از حیث تعداد بیشتر بودند اما میزان Pahs با وزن ملکولی سنگین که در طبیعت ماندگاری زیادی دارند در گروه آزمایش از حیث مقدار نسبت به گروه کنترل بیشتر بودند. نتایج بدست آمده نشان می دهد که مناطق جنوب غربی کشور ایران در خلال جنگ عراق و کویت آلودگی نسبتا شدیدی از آلاینده های حاصل از سوختن چاههای نفت کویت پیدا کرده. این مطالعه با همین سبک می تواند به عنوان روشی جهت ردیابی آلودگی زیست محیطی سالهای گذشته مورد استفاده قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 99

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  4 (مسلسل 63)
 • صفحات: 

  1-11
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1263
 • دانلود: 

  269
چکیده: 

زمینه و هدف: هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای از مهم ترین آلاینده های محیط می باشند که نشت آن ها از خاک به منابع آب زیرزمینی یکی از مهم ترین نگرانیهای محیط زیستی می باشد. با توجه به حجم بالای فعالیت های نفتی، سایت های متعددی در کشور آلوده به ترکیبات نفتی شده اند. تصمیم گیری در خصوص پالایش یا عدم پالایش خاک های آلوده به مواد نفتی با توجه به هزینه های بسیار بالای پالایش خاک نیازمند ارزیابی دقیق می باشد.روش کار: در این مطالعه از آزمایش نشت ستونی به عنوان ابزاری نوین و کارآمد در پیش بینی نشت Pahs از خاک استفاده شد. بدین منظورخاک آلوده به ترکیبات نفتی که زمین های آلوده در اطراف پالایشگاه نفت تهران تهیه شده بود ابتدا در هوا خشک نموده و سپس از الک 2 میلی متر عبور داده شد. نوع خاک مورد استفاده سیلتی-رسی بوده و حاوی 21.3 درصد کربن آلی بود. آزمایش ها در ستون های شیشه ای با ظرفیت تقریبی 600 سانتی متر مکعب (با قطر داخلی 6 سانتی متر و ارتفاع 21 سانتی متر) انجام گرفت.یافته ها و نتایج: نتایج این تحقیق نشان داد تنها مقادیر اندکی از PAH های موجود در فاز جامد (خاک) به درون آن نشت کردند. وجود غلظت بالای ترکیبات Pahs در فاز جامد الزاما به مفهوم خطر جدی برای آب زیرزمینی نبوده و مقادیر قابل توجهی از Pahs می توانند به مدت زیاد در خاک باقی بمانند.

آمار یکساله:  

بازدید 1263

دانلود 269 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

FAGHIHIAN H. | MOUSA ZADEH M.H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  121-127
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  19637
 • دانلود: 

  14063
چکیده: 

The ability of natural clinoptilolite and its modified forms were studied for removal of Pahs from n-paraffin. Surfactant modified zeolite (SMZ) was obtained by modifying clinoptilolite with hexadecyltrimethylammonium ion. Homoionic forms of zeolite were obtained by ion exchange process using inorganic salts of desirable cat ions (e.g. Ag+, Fe3+…). Natural clinoptilolite and its cation exchanged forms show small affinity toward Pahs, due to their hydrophil nature, whereas SMZ removed more than 50 percent of the initial Pahs contents of n-paraffin. The structure of zeolite did not change upon modification. Regeneration of zeolite was performed efficiently with chloroform.

آمار یکساله:  

بازدید 19637

دانلود 14063 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

اقیانوس شناسی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  15
 • صفحات: 

  49-58
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  108
 • دانلود: 

  56
چکیده: 

به منظور بررسی غلظت هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای (Pahs) در منطقه ساحلی شهرستان بوشهر، نمونه برداری از آب دریا و رسوبات در 5 ایستگاه در طول ساحل بوشهر در مرداد ماه 1387 انجام شد. غلظت کل هیدروکربن های آروماتیک (tPahs) در آب ایستگاه های مورد مطالعه 4.0-31.0 میکروگرم بر لیتر بوده است. همچنین غلظت این ترکیبات در رسوبات از 845.0 تا 4790.0 نانوگرم برگرم متغیر بوده است. نتایج نشان داد که تفاوت معنی دار آماری بین محتوای tPahs آب دریا و همچنین رسوبات در ایستگاه های مختلف وجود دارد (p<0.05). بیشترین غلظت tPahs در آب و رسوب ایستگاه شماره یک (رافائل) و کمترین غلظت این ترکیبات در آب و رسوب ایستگاه شماره سه (آب شیرین کن) بوده است. میانگین غلظت ترکیبات آنتراسن، فنانترن، فلورانتن و پایرن در آب ساحل بوشهر از مقدار رهنمودی استاندارد محیط زیست کانادا بیشتر بوده است. ترکیب ساختاری tPahs در آب و رسوبات منطقه مورد مطالعه متفاوت بوده است، بدین ترتیب که در آب دریا ترکیبات 3 حلقه ای بیشترین غلظت و در رسوبات ترکیبات 5 و 6 حلقه ای حداکثر مقدارtPahs  را به خود اختصاص داده اند. مقایسه غلظت tPahs در آب دریا و رسوبات ساحلی بوشهر نسبت به مطالعات انجام شده در سایر نقاط دنیا نشان داد که میزان ترکیبات مذکور در سواحل بوشهر نسبتا بالا است.

آمار یکساله:  

بازدید 108

دانلود 56 استناد 0 مرجع 0
litScript