نتایج جستجو

377

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

38

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصی
متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
کنگره زخم و ترمیم بافت‎‎
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
انتشارات انتخاب
حوزه علمیه خواهران شهرستان اقلید
نویسنده: 

HARTONEN K. | MEISSNER G. | KESALA T. | RIEKKOLA M.L.

نشریه: 

JOURNAL OF MICROCOLUMN

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحه شروع: 

  412
 • صفحه پایان: 

  412
تعامل: 
 • استنادات: 

  276
 • بازدید: 

  3544
 • دانلود: 

  7521
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3544

دانلود 7521 استناد 276 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1376
 • دوره: 

  50
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  28
 • صفحه پایان: 

  32
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  68
 • دانلود: 

  20
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 68

دانلود 20 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  1159
 • صفحه پایان: 

  1170
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  18315
 • دانلود: 

  13811
چکیده: 

Surface waters, especially natural rivers always act as receiving waters for various kinds of organic contaminants from municipal and industrial wastewaters, agricultural activities, organic chemicals in use, non-point source pollutions. Due to their toxicity, persistency and wide diffusion, polychlorinated biphenyls (PCBs), pesticides, phthalates, polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) and their alkylated homologues (Me-Pahs) are among the organic contaminants the most often monitored in the environment. Determination of the contamination level is the crucial first step of environmental research. Field investigations have clearly demonstrated their importance on various studies on the contamination levels, the origin, and impact of contaminants in the aquatic ecosystems. The present paper is an effort on the field studies focusing on persistent organic pollutants: PCBs, Pahs and Me-Pahs, phthalates and pesticides in Somme River water located on Northern France. The sampling zone is characterized by fields of agriculture surrounding urbanized and industrialized areas and constitutes a place embedded with strong fishing activities. However, the river section of interest is also known for the high levels of PCB in sediments. The water were analyzed for 28 PCBs, 16 Pahs and 18 Me-Pahs, 6 phthalates and 28 pesticides with the aim to determine the dispersion trend and the water quality of the sampled water.

آمار یکساله:  

بازدید 18315

دانلود 13811 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسنده: 

LOGAN D.T.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  302
 • صفحه پایان: 

  316
تعامل: 
 • استنادات: 

  276
 • بازدید: 

  6811
 • دانلود: 

  7521
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6811

دانلود 7521 استناد 276 مرجع 0
نشریه: 

ORGANIC GEOCHEMISTRY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  33
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  489
 • صفحه پایان: 

  515
تعامل: 
 • استنادات: 

  552
 • بازدید: 

  8507
 • دانلود: 

  7521
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8507

دانلود 7521 استناد 552 مرجع 0
نویسنده: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحه شروع: 

  0
 • صفحه پایان: 

  0
تعامل: 
 • استنادات: 

  276
 • بازدید: 

  106
 • دانلود: 

  7521
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 106

دانلود 7521 استناد 276 مرجع 0
گارگاه ها
نشریه: 

آرشیو رازی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  61
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  105
 • صفحه پایان: 

  110
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  177
 • دانلود: 

  47
چکیده: 

Pahs مواد آلی هستند که دارای ساختمان نسبتا پیچیده می باشند. این مواد که در اثر سوختن ناقص نفت خام تولید می گردند و به عنوان مواد پایدار در طبیعت طبقه بندی شده اند. این مواد به عنوان عوامل سرطانزا شناخته شده و باعث مشکلات حاد در جامعه می گردند. در سال 1991 میلادی در زمان تهاجم عراق به کویت نواحی جنوب غربی ایران در اثر سوختن چاههای نفت کویت آلوده گردید. این مطالعه جهت ردیابی آلوده کننده های منتشر شده حاصل از سوختن چاههای نفت کویت انجام گرفت. در این مطالعه یکصد راس گاومیش در محدوده سنی 2±12 سال که در نواحی جنوب غربی کشور زندگی می کردند انتخاب شدند. برای مقایسه 50 نفر شتر با همین محدوده سنی از مناطق شمال غربی کشور نیز انتخاب گردید. نمونه های چربی از تمام حیوانات گرفته شد و Pahs 16 مورد آنالیز قرار گرفتند. نتایج حاصل از این تحقیقات نشان داد که Pahs دارای وزن مولکولی پایین که در طبیعت دارای پایداری زیادی نیستند در گروه کنترل نسبت به گروه مورد آزمایش از حیث تعداد بیشتر بودند اما میزان Pahs با وزن ملکولی سنگین که در طبیعت ماندگاری زیادی دارند در گروه آزمایش از حیث مقدار نسبت به گروه کنترل بیشتر بودند. نتایج بدست آمده نشان می دهد که مناطق جنوب غربی کشور ایران در خلال جنگ عراق و کویت آلودگی نسبتا شدیدی از آلاینده های حاصل از سوختن چاههای نفت کویت پیدا کرده. این مطالعه با همین سبک می تواند به عنوان روشی جهت ردیابی آلودگی زیست محیطی سالهای گذشته مورد استفاده قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 177

دانلود 47 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  4 (مسلسل 63)
 • صفحه شروع: 

  1
 • صفحه پایان: 

  11
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  484
 • دانلود: 

  124
چکیده: 

زمینه و هدف: هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای از مهم ترین آلاینده های محیط می باشند که نشت آن ها از خاک به منابع آب زیرزمینی یکی از مهم ترین نگرانیهای محیط زیستی می باشد. با توجه به حجم بالای فعالیت های نفتی، سایت های متعددی در کشور آلوده به ترکیبات نفتی شده اند. تصمیم گیری در خصوص پالایش یا عدم پالایش خاک های آلوده به مواد نفتی با توجه به هزینه های بسیار بالای پالایش خاک نیازمند ارزیابی دقیق می باشد.روش کار: در این مطالعه از آزمایش نشت ستونی به عنوان ابزاری نوین و کارآمد در پیش بینی نشت Pahs از خاک استفاده شد. بدین منظورخاک آلوده به ترکیبات نفتی که زمین های آلوده در اطراف پالایشگاه نفت تهران تهیه شده بود ابتدا در هوا خشک نموده و سپس از الک 2 میلی متر عبور داده شد. نوع خاک مورد استفاده سیلتی-رسی بوده و حاوی 21.3 درصد کربن آلی بود. آزمایش ها در ستون های شیشه ای با ظرفیت تقریبی 600 سانتی متر مکعب (با قطر داخلی 6 سانتی متر و ارتفاع 21 سانتی متر) انجام گرفت.یافته ها و نتایج: نتایج این تحقیق نشان داد تنها مقادیر اندکی از PAH های موجود در فاز جامد (خاک) به درون آن نشت کردند. وجود غلظت بالای ترکیبات Pahs در فاز جامد الزاما به مفهوم خطر جدی برای آب زیرزمینی نبوده و مقادیر قابل توجهی از Pahs می توانند به مدت زیاد در خاک باقی بمانند.

آمار یکساله:  

بازدید 484

دانلود 124 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  16
تعامل: 
 • بازدید: 

  1056
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

BACKGROUND AND AIM: BIOREMEDIATION IS A PROMISING OPTION TO COMPLETELY REMOVE Pahs FROM THE ENVIRONMENT OR CONVERT THEM TO LESS HARMFUL COMPOUNDS. THE OBJECTIVES OF THIS STUDY WERE TO: ISOLATE AND ASSESS Pahs BIODEGRADATION EFFICIENCY OF ISOLATED BACTERIA FROM MANGROVE FOREST SURFACE SEDIMENTS AND ANALYSES WHOLE-CELL PROTEOME IN RELATION TO THE DEGRADATION OF PHENANTHRENE BY ISOLATED STRAIN....

آمار یکساله:  

بازدید 1056

دانلود 0
نویسنده: 

FAGHIHIAN H. | MOUSA ZADEH M.H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  121
 • صفحه پایان: 

  127
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  17288
 • دانلود: 

  12502
چکیده: 

The ability of natural clinoptilolite and its modified forms were studied for removal of Pahs from n-paraffin. Surfactant modified zeolite (SMZ) was obtained by modifying clinoptilolite with hexadecyltrimethylammonium ion. Homoionic forms of zeolite were obtained by ion exchange process using inorganic salts of desirable cat ions (e.g. Ag+, Fe3+…). Natural clinoptilolite and its cation exchanged forms show small affinity toward Pahs, due to their hydrophil nature, whereas SMZ removed more than 50 percent of the initial Pahs contents of n-paraffin. The structure of zeolite did not change upon modification. Regeneration of zeolite was performed efficiently with chloroform.

آمار یکساله:  

بازدید 17288

دانلود 12502 استناد 0 مرجع 0
litScript