نتایج جستجو

4

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


نویسنده: 

زند نسرین | فاتح محسن

نشریه: 

لیزر در پزشکی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  4 (پی در پی 34)
 • صفحه شروع: 

  36
 • صفحه پایان: 

  41
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  173
 • دانلود: 

  85
کلیدواژه: 
چکیده: 

زمانی ‌که کامپیوترهای اولیه با حجم بسیار بزرگ در ابعاد اتاق پا به عرصه وجود گذاشتند، تنها افرادی با اطلاعات علمی بسیار وسیع قادر به استفاده از این سیستم ‌ها بودند. با پیشرفت تکنولوژی، ابعاد کامپیوترها بسیار کاهش یافت و استفاده از آنها نیز بسیار ساده‌ تر شد، به ‌طوری ‌که امروزه بخش وسیعی از جامعه، قابلیت استفاده از این کامپیوترها را دارند. طی دهه اخیر، چنین داستانی در دنیای سیستم‌ های لیزری و نوری متداول در درماتولوژی نیز در حال شکل ‌گیری است. این تحول عظیم به ‌خصوص در دنیای لیزر موهای ناخواسته Laser hair reduction (LHR) به ‌سرعت در حال پیشرفت است. اگر چه هنوز این سیستم ‌های لیزری و نوری خانگی (home-use) نسبت به سیستم‌ های لیزری و نوری متداول در کلینیک‌ ها و مطب ‌ها جهت رفع موهای ناخواسته از کارآیی کمتری برخوردار هستند و در عین ‌حال در مورد میزان ایمنی آنها نیز اتفاق نظر جمعی وجود ندارد، به ‌نظر می ‌رسد به‌ تدریج طی سال ‌های آینده این سیستم ‌ها به ‌خوبی جای خود را در جامعه باز خواهند کرد. در این سری از مقالات ابتدا به سیستم ‌های لیزری و نوری خانگی مورد استفاده در رفع موهای ناخواسته خواهیم پرداخت و سپس مروری بر سایر سیستم‌ های جدید لیزری و نوری خانگی مورد استفاده در درماتولوژی خواهیم داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 173

دانلود 85 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

لیزر در پزشکی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  4 (پی در پی 34)
 • صفحه شروع: 

  6
 • صفحه پایان: 

  12
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  129
 • دانلود: 

  88
چکیده: 

مقدمه: به ‌دنبال نتایج موفقیت آمیز تابش یک جلسه لیزر دی ‌اکسیدکربن غیرتخریبی Naclt (Non-ablative CO2 Laser Therapy) در تسکین سریع درد آفت ‌های دهانی مینور، این کارآزمایی بالینی تصادفی شده شاهددار (RCT) به منظور بررسی اثر تابش یک جلسه Naclt بر تسکین درد آفت ‌های دهانی راجعه ماژور maRAS طرح ‌ریزی و اجرا گردید.روش بررسی: 5 بیمار مبتلا به آفت دهانی راجعه با 10 ضایعه آفت دهانی ماژور، بعد از انطباق با معیارهای ورود و خروج طرح، به این مطالعه وارد شدند. در این تحقیق، در هر بیمار یک ضایعه به ‌صورت تصادفی (random allocation) به ‌عنوان لیزر و ضایعه دیگر به ‌عنوان پلاسبو در نظر گرفته شد. قبل از لیزردرمانی، بر روی هر دو ضایعه لیزر و پلاسبو یک لایه ژل شفاف با محتوای بالای آب و بدون خاصیت بی‌ حس کنندگی قرار داده شد. بر روی ضایعات گروه کنترل از لیزر خاموش و در مورد ضایعات گروه لیزر، از لیزر CO2 با توان 1W به‌ صورت defocused continuous mode استفاده گردید. شدت درد ایدیوپاتیک و تماسی ضایعات گروه لیزر و کنترل قبل از تابش لیزر، بلافاصله بعد از آن و نیز در زمان‌ های پیگیری تا 4 روز بعد از لیزر، بر اساس سیستم (Visual Analogue Scale)VAS  ارزیابی شد.یافته ها: بلافاصله بعد از تابش، کاهش شدت درد ایدیوپاتیک و تماسی در ضایعات گروه لیزر به ‌صورت قابل توجهی بیشتر از ضایعات گروه پلاسبو بود (P<0.001). این تفاوت شدت درد در ضایعات دو گروه، در زمان ‌های پیگیری بعدی همچنان معنی ‌دار بود (P<0.001). تابش لیزر با درد، سوزش و احساس گرما همراه نبود و هیچ نیازی به بی ‌حسی موضعی و یا سیستمیک وجود نداشت. پس از تابش لیزر، هیچ نوع عوارض قابل مشاهده ‌ای از جمله تخریب بافتی، زخم یا حتی اریتم ایجاد نشد.نتیجه گیری: نتایج این کارآزمایی بالینی تصادفی شده تا این مرحله می ‌تواند موید تاثیر Naclt در تسکین فوری و چشمگیر درد آفت ‌های دهانی راجعه ماژور باشد بدون این که عوارض جانبی قابل مشاهده ‌ای ایجاد گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 129

دانلود 88 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

لیزر در پزشکی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1 (پی در پی 31)
 • صفحه شروع: 

  5
 • صفحه پایان: 

  11
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  114
 • دانلود: 

  96
چکیده: 

هدف: این کارآزمایی بالینی تصادفی شده به منظور بررسی اثر تابش یک جلسه لیزر کربن دی اکسید غیر تخریبی (Non-ablative CO2 Laser Therapy, Naclt) برای تسکین درد آفت های دهانی راجعه مینور (minor recurrent aphthous stomatitis miRAS) به عنوان نمونه زخم های دهانی دردناک طرح ریزی و اجرا گردید.مواد و روشها: 15 بیمار مبتلا به miRAS با 30 ضایعه آفت دهانی مینور، بعد از انطباق با معیارهای ورود و خروج طرح، به این مطالعه وارد شدند. در هر بیمار یک ضایعه بصورت تصادفی (random allocation) به عنوان لیزر و ضایعه دیگر به عنوان پلاسبو در نظر گرفته شد. قبل از لیزر درمانی، بر روی هر دو ضایعه لیزر و کنترل، یک لایه ژل شفاف با محتوای بالای آب و بدون خاصیت بی حس کنندگی قرار داده شد. بر روی ضایعات گروه پلاسبو از لیزر خاموش استفاده گردید. در مورد ضایعات گروه لیزر، از لیزر CO2 موج پیوسته (continuous wave) با توان 1W با قطر حدود 2 میلی متر استفاده شد. از بیماران درخواست گردید که شدت درد ایدیوپاتیک و تماسی ضایعات گروه لیزر و کنترل را قبل از تابش لیزر، بلافاصله بعد از آن و نیز در ساعات پیگیری یعنی ساعات 4، 8، 12، 24، 48، 72 و 96 ساعت بعد از لیزر، بر اساس سیستم درجه بندی چشمی (Visual analogue scale VAS) بیان نمایند.نتایج: بلافاصله بعد از لیزر درمانی، کاهش شدت درد ایدیوپاتیک و تماسی در ضایعات گروه لیزر بصورت قابل توجهی بیشتر از ضایعات گروه پلاسبو بود (P<0.001). تفاوت شدت درد، در ضایعات گروه پلاسبو و لیزر در زمان های پیگیری بعدی همچنان معنی دار بود (P<0.001). تابش لیزر، با درد، سوزش و احساس گرما همراه نبود و هیچ نیازی به بی حسی موضعی وجود نداشت. پس از تابش لیزر، هیچ نوع عوارض قابل مشاهده ای از جمله تخریب بافتی، زخم و یا حتی اریتم ایجاد نشد. نتایج توان سنجی (powermetery) و دماسنجی (thermometry) موید کم توان بودن تابش لیزر با روش Naclt بود.نتیجه گیری: نتایج این کارآزمایی بالینی تصادفی شده، نشان داد که با تابش نور لیزر CO2، از ورای یک ژل شفاف با محتوای زیاد آب و فاقد اثر بیحسی، می توان از آن به عنوان یک سیستم لیزر کم توان و غیر تخریبی (non ablative, low power laser) جهت تسکین فوری و چشمگیر درد آفت های دهانی راجعه بدون عوارض جانبی قابل مشاهده استفاده نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 114

دانلود 96 استناد 0 مرجع 0
مجری: 

اطلاعات : 
 • تاریخ پایان: 

  1390
تعامل: 
 • بازدید: 

  134
چکیده: 

زمینه: اخیرا مطالعات محدودی اثرات تابش لیزر CO2 غیرتخریبی Non-ablative CO2 Laser Therapy (Naclt) را در کاهش درد آفتهای دهانی راجعه نشان داده اند. بر اساس اطلاعات در دسترس، این طرح تحقیقاتی نخستین کارآزمایی بالینی است که اثرات ضد درد این تکنیک را در کاهش درد ضایعات دهانی دردناک بیماری پمفیگوس ولگاریس Pemphigus vulgaris (PV) مورد بررسی قرار می دهد.مواد و روش: 10 بیمار مبتلا به PV با 38 ضایعه دهانی دردناک در این مطالعه شرکت نمودند. قبل از تابش لیزر؛ بر روی ضایعه یک لایه ژل شفاف با محتوای بالای آب و بدون خاصیت بی حس کنندگی قرار داده می شد. ضایعه از ورای لایه ژل تحت تابش لیزر CO2 با توان 1W بصورت defocused continuous mode قرار می گرفت. شدت درد ایدیوپاتیک (غیر تماسی) و تماسی ضایعات تا 7 روز بعد از لیزر درمانی، بر اساس سیستم (Visual analogue scale) VAS توسط بیماران ارزیابی و ثبت می گردید.نتایج: پیش از تابش لیزر، میانگین درد ایدیوپاتیک (غیر تماسی) و تماسی ضایعات بر اساس معیار VAS ده قسمتی به ترتیب 1.6±4.3 و 1.7±7.7 بود که بلافاصله بعد از درمان به حدود صفر رسید .(P<0.001) این اثر ضد درد تا پایان دوره پیگیری بیماران پایدار بود. تابش لیزر با درد و یا سوزش همراه نبود و هیچ نیازی به بی حسی موضعی و یا سیستمیک وجود نداشت. پس از تابش لیزر، هیچ نوع عوارض قابل مشاهده ای از جمله تخریب بافتی، زخم و یا حتی اریتم ایجاد نشد.نتیجه گیری: این کارآزمایی بالینی قبل- بعد نشان می دهد که در بیماران مبتلا به بیماری پمفیگوس ولگاریس تحت درمان سیستمیک، می توان از تکنیک Naclt جهت تسکین فوری و چشمگیر درد ضایعات دهانی دردناک بیماری استفاده نمود، بدون این که عوارض جانبی قابل مشاهده ای ایجاد شود.

آمار یکساله:  

بازدید 134

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
litScript