نتایج جستجو

8

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصی
متن کامل


نویسنده: 

عباسی پور حبیب

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  37
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  687
 • صفحه پایان: 

  695
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  175
 • دانلود: 

  73
چکیده: 

شب پره های جنس Mythimna از جمله مهمترین آفات گیاهان تیره گرامینه بخصوص غلات محسوب می شوند که با تغذیه از برگ و خوشه باعث کاهش شدید عملکرد محصول می شوند. لارو این آفات بنام کرم های پیاده نظام با تغذیه گروهی در سنین مختلف لاروی قادرند تا در شرایط مساعد یک مزرعه برنج را در عرض یک مدت کوتاه بطور کلی نابود سازند. خسارت این آفات بصورت دوره ای و هر چند سال یکبار در مزارع برنج غرب مازندران دیده شده که خسارت جبران ناپذیری را به مزارع برنج وارد می سازند. در بررسی های جامع بعمل آمده که در قالب مطالعه دینامیسم جمعیت شب پره های جنس Mythimna در فاصله سالهای 1378 تا 1380 انجام گردید مجموعا 3 گونه از این جنس بنام های علمی Mythimna Unipuncta (Haworth) و Mythimna pudorina (Denis & Schiffermuller) و Mythimna vitellina (Hübner) از مزارع برنج غرب مازندران جمع آوری گردید. در این میان گونه M. Unipuncta گونه غالب بوده که عمده خسارت را وارد می سازد. بررسی های انجام شده روی تغییرات جمعیت لاروی و حشرات بالغ نشان داد که این گونه دارای 3 نسل بوده که حداکثر فعالیت لاروی در ماههای تیر، مرداد و شهریور دیده می شود. فعالیت لاروهای نسل دوم بسیار شدید بوده و بیشترین خسارت را ایجاد می کنند. طول مراحل مختلف رشدی آفت در شرایط انسکتاریوم به ترتیب نسل اول 48.27 روز و نسل دوم 37.48 روز و نسل سوم 44.44 روز محاسبه گردید. درصد بقا از مرحله سن اول لاروی به بعد بتدریج کاهش یافته و تعداد کمی از لاروها قادرند به مرحله حشره بالغ برسند. نتایج بدست آمده از تله رابینسون نشان داد که 3 پیک پرواز در ماههای اوایل تیر، اواسط مرداد و شهریور دیده می شود که مربوط به نسل اول، دوم و سوم آفت می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 175

دانلود 73 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  1 (پی آیند 62) در زراعت و باغبانی
 • صفحه شروع: 

  9
 • صفحه پایان: 

  17
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  154
 • دانلود: 

  169
چکیده: 

زنبور (Cotesia rufricus (Haliday)  پارازیتوئید داخلی- تجمعی لارو شب پره تک نقطه ای برنج M. Unipuncta و تعداد دیگری از گونه ها خانواده Noctuidae می باشد. این زنبورها برای نخستین بار از روی این آفت به عنوان یک عامل کنترل کننده طبیعی شب پره تک نقطه ای برنج از مزارع برنج غرب مازندران گزارش شده است (3). بررسی های بیولوژیک نشان داد که زنبور ماده C. rufricus معمولا تخم های خود را در داخل بدن لاروها سنین پائین (سن اول تا سوم) تک نقطه ای برنج گذاشته و تخم ها 2 روز بعد تفریخ می شوند. لاروها پارازیتوئید حدود 15 روز در داخل بدن میزبان از محتویات بدن آن تغذیه کرده و پس از رشد کامل، لاروهای سنین آخر زنبور نقطه ای از پوست بدن میزبان (معمولا حدفاصل حلقه های شکم) را سوراخ نموده و خارج می گردند. لاروها میزبان به علت سوراخ های ایجاد شده روی بدن در همان نزدیکی دسته پیله ها از بین می رود. لاروهای زنبور بلافاصله در همان نزدیکی شروع به تنیدن پیله ابریشمی سفید رنگی بدور خود کرده و در آن دوران شفیرگی را طی می کنند. معمولا 8 روز پس از تنیدن پیله و طی دوره شفیرگی، زنبور کامل قسمت بالای پیله را سوراخ نموده و از آن خارج می شود. فعالیت زنبور در ماههای تابستان با افزایش فعالیت لاروی شب پره تک نقطه ای برنج افزایش یافته و در برخی ماهها درصد پارازیتیسم به 14.21 درصد می رسد.

آمار یکساله:  

بازدید 154

دانلود 169 استناد 0 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  99
 • صفحه پایان: 

  110
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  393
 • دانلود: 

  78
چکیده: 

شناسایی عوامل بالقوه کنترل بیولوژیک برای استفاده علیه بالپولکداران آفت در مزارع و باغات ضرورت مدیریت آفات می باشد. زنبور پارازیتوئید انفرادی داخلی Meteorus gyrator (Thunberg) به طیف وسیعی از لارو بالپولکداران، شامل آفات مهم گیاهان زراعی از جمله به شب پره تک نقطه ای برنج Mythimna Unipuncta (Haworth) حمله می کند. بررسی های آزمایشگاهی بر روی بیولوژی و مرفولوژی این زنبور نشان داد که دارای مراحل مختلفی همچون تخم، لاروسن 1، 2 و 3 و شفیره و حشره بالغ می باشد که مراحل تخم و لاروی در داخل بدن لارو میزبان بصورت انفرادی سپری و در مرحله لاروسن آخر از بدن لارو میزبان خارج گردیده و در کنار آن تبدیل به شفیره می گردد. این پارازیتوئید قادر به پارازیته کردن تمام مراحل لاروی شب پره تک نقطه ای برنج بوده ولی سن سوم لاروی بیشتر پارازیته می شود. هر زنبور ماده تا 31 روز تحت شرایط ±3 درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی 5 75± درصد و دوره روشنایی: تاریکی 8: 16 زنده مانده و در این مدت بطور متوسط 70 لارو را پارازیته می نماید. دوره رشدی پیش از بلوغ سریع بوده (حدود 2 هفته) و نسبت جنسی نوزادان 1:1 می باشد. این پارازیتوئید قادر است بین 10 تا 30 درصد لاروهای شب پره تک نقطه ای برنج را در ماه های بحرانی طغیان جمعیت (مرداد و شهریور ماه) پارازیته نموده و از بین ببرد. وجود میزبان های مختلف برای این پارازیتوئید در بین آفات گیاهان زراعی، صیفی جات و درختان جنگلی باعث شده تا این زنبور جمعیت خود را در فصول غیر زراعی حفظ نموده و با شروع حمله لاروهای شب پره تک نقطه ای به مزارع برنج، آنها را پارازیته نماید.  

آمار یکساله:  

بازدید 393

دانلود 78 استناد 0 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  2 (پیاپی 41) ضمیمه
 • صفحه شروع: 

  3
 • صفحه پایان: 

  6
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  163
 • دانلود: 

  79
کلیدواژه: 
چکیده: 

در طی بررسی دینامیسم جمعیت شب پره تک نقطه ای برنج، Mythimna Unipuncta (Haworth) (Lep., Noctuidae) در غرب مازندران، نمونه هایی از دو گونه مگس پارازیتوئید متعلق به خانواده Tachinidae از لاروهای شب پره فوق به دست آمد. این لاروها در طی سال های 1380-1378 از مزارع برنج غرب مازندران جمع آوری و روی گیاه میزبان این حشره پرورش داده شد. در مراحل آخر لاروی، لاروهای مگس پارازیتوئید از بدن آنها خارج شده و درون ظرف پرورش تبدیل به شفیره شدند.

آمار یکساله:  

بازدید 163

دانلود 79 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

برومند هوشنگ

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  1
 • صفحه پایان: 

  9
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  33
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 33

دانلود 23 استناد 2 مرجع 0
نویسنده: 

KARA K. | GOZUAC C. | MART C.

نشریه: 

PHYTOPARASITICA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  35
 • شماره: 

  -
 • صفحه شروع: 

  136
 • صفحه پایان: 

  139
تعامل: 
 • استنادات: 

  212
 • بازدید: 

  3322
 • دانلود: 

  3992
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3322

دانلود 3992 استناد 212 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  77
 • صفحه پایان: 

  80
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  127
 • دانلود: 

  96
چکیده: 

شب پره برگ خوار Leucania loreyi (Duponchel) (Lep.: Noctuidae) گونه ای با انتشار جهانی و یکی از آفات عمومی است که روی برنج و برخی از محصولات زراعی دیگر از خانواده گندمیان گزارش شده است. این گونه در مناطق جنوب غربی ایران به عنوان آفت ذرت و نیشکر گزارش شده است. در پژوهشی که در سال های 96- 1394 روی آفات برنج در شالیزارهای استان گیلان انجام شد، تعداد زیادی لارو و حشرات بالغ L. loreyi جمع آوری شد. این اولین گزارش خسارت به وسیله شب پره برگخوار L. loreyi روی برنج در استان گیلان است. در این پژوهش همچنین گونه های Leucania zeae (Duponchel) و Mythimna congrua (Hubner) برای اولین بار از شالیزارهای استان گیلان گزارش می شوند.

آمار یکساله:  

بازدید 127

دانلود 96 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  429
 • صفحه پایان: 

  437
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  13881
 • دانلود: 

  4247
کلیدواژه: 
چکیده: 

A novel series of amides containing N-pyridylpyrazole were designed and synthesized. All of the compounds were characterized and confirmed by IR, 1H NMR, 13C NMR, MS and elemental analysis. The single crystal structure of 9d was determined by X-ray diffraction. The bioassay tests showed that the title compounds exhibited good insecticidal activities against Mythimna separataWalker, diamondback moth and Laphygma exigua Hubner.

آمار یکساله:  

بازدید 13881

دانلود 4247 استناد 0 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
litScript