نتایج جستجو

130

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

13

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  25-31
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  22988
 • دانلود: 

  14675
چکیده: 

Lng chain value consists of gas exploration, gas liquefaction, transportation, Re-gasification and finally gas distribution to the end user network. Transportation part of this chain normally consists of 25 to 30% of the total vale and is the most lucrative part of it. As proved Iranian gas reserves is about 29 trillions cubic meter and nearly half of it is South PARS gas field shared between Iran and Qatar, there is an increasing concern on entering into gas export market in near future.This enthusiasm enquires a thorough financial study on economical feasibility study on this industry. In this study by emphasizing on key parameters of Lng shipping industry like, technical vessel specification distance between exporting and importing terminals, cost of Lng carriers, boil of ratio of vessels, oil and gas future price prediction vessels heeling portions and most importantly the difference between vessel purchase and hiring daily rate of vessels.We are to model this industry economically and by doing an economical sensitivity analysis on the model some economical indexes are extracted which are of most benefit for countries decision makers.Two scenarios of purchasing and renting vessel have been investigated and it is shown than in different financial condition and oil and gas market there are at least minimum internal rate of return of 4 to 18% and at last these finding have been demonstrated in a 3D diagram showing net income oil price (as an important parameters) and rent daily rate of vessels to show the profitability of this industry to the reader.

آمار یکساله:  

بازدید 22988

دانلود 14675 استناد 0 مرجع 0
همکاران: 

-

اطلاعات : 
 • تاریخ پایان: 

  1395
تعامل: 
 • بازدید: 

  59
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 59

نویسندگان: 

جوان افشین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  27
 • صفحات: 

  155-180
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  120
 • دانلود: 

  22
چکیده: 

ارزیابی اقتصادی طرح های بزرگی که دارای پیچیدگی تکنولوژیکی هستند، دشواری های زیادی را به همراه دارد. از آن جایی که ارزیابی اقتصادی اطلاعات فنی و اقتصادی، زیادی را می طلبد و بخش عمده ای از این متغیرها نیز جنبه تصادفی داشته و ا تعیین مقدار آن ها عناصر احتمال را به همراه دارد، لذا کار ارزیابی اقتصادی را با دشواری مواجه می کند، به همین دلیل تلاش شده است که در این مطالعه از یک شاهد تجربی برای این مهم استفاده شود.دلیل استفاده از یک شاهد عینی بیش تر، استفاده از آمار و ارقام واقعی بوده است، در عین حال انتخاب طرح گینه نو به عنوان یک طرح جدید و پرهزینه این سوال را پیش می آورد که چرا چنین طرح پرهزینه ای دارای صرفه اقتصادی است!در این مقاله تلاش می شود به این سوال پاسخ دهم داده شود که چرا در طرح های بلندمدت با سرمایه گذاری بالا، ریسک های بسیار زیادی وجود دارد، از جمله ریسک قیمت فروش محصول در بازار که با مطالعه سری زمانی 10 ساله قیمت نفت خام و بر اساس مفهوم برابری قدرت قیمت نفت خامJCC   با گاز طبیعی و شبیه سازی مونت کارلو، به بررسی و شناسایی تاثیر قیمت فروش گاز طبیعی مایع شده(Lng)  بر روی اقتصاد طرح در قالب گزینه های مختلف پرداخته شده و سپس براساس شناسایی گزینه ها، احتمال اقتصادی بودن طرح با فرض احتمال کسان برای سناریوهای مطروح و بررسی شده است.برآورد هزینه های سرمایه ای (CAPEX) و هزینه های عملیاتی (OPEX) دارای نااطمینانی بالاست و تغییر نااطمینانی از 5% به 10% می تواند اقتصادی بودن طرح را با خطر مواجه کند. فروض مختلف هم چون نرخ دلار، ورو و نرخ دیگر ارزها در آینده، مدل قیمت گذاری گازطبیعی، پیش بینی درآمدهای طرح، مباحث مربوط به بازاریابی محصولات، مدیریت طرح پس از ساخت و در دوران بهره برداری، ار جمله مواردی هستند که تاثیر زیادی در ارزیابی اقتصادی طرح دارند.در این مطالعه با توجه به فرضیات مشخص و متغیر اصلی قیمت Lng در بازار، نرخ بازگشت داخلی سرمایه و ارزش خالص حال بررسی می شود و در انتها تحلیل حساسیت مورد توجه قرار می گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 120

دانلود 22 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  238
 • دانلود: 

  28
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 238

دانلود 28 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  34
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  63
 • دانلود: 

  20
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 63

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

SHEIKHBAHAEI ALI | MAZAHERI SAID | ERSHADI SYRUS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  33-41
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14408
 • دانلود: 

  12087
چکیده: 

For the purpose of having a safety navigation, the transportation path, deployment of carrier, physical specifications, locations and … have high level of importance. In this research, along with the above mentioned factors, we have compared the result with technical standard and commentaries for port and harbor facilities in Japan, and to analysis both advantage and disadvantages of them. The IRAN Lng project (ILC), will product the overall amount of 10.80 million tons of Lng per annum. Based on the type and capacity of Lng ship (Membrane Type, 150000 m3), 13 vessels and 6 tug boat are estimated, mostly considered as high capacity Lng carriers. Since the IRAN Lng ships enter to terminal on ballast and after loading departure and also with considering number and marine traffic on South pars, one way channel with 0.5 L (L is length of ship) considered. On this base, we need Maximum width of 157.5 m and minimum 122m (for Lng Ships), and Maximum width 120m and minimum 89m (for LPG Ships). Area, circumference and diameter of basin with anchorage & buoys on general jetty that in collusive general Cargo, Sulphar & Ro-Ro berth respectively are 154610 m2, 1830m and 320m that covered Japanese’s standard completely but about turning circle, we have area, circumference and diameter respectively 5896 m2, 250m and 708m which doesn’t coordinate with Japan’s standard except only one subject (Sulphar berth with aids tug boat).

آمار یکساله:  

بازدید 14408

دانلود 12087 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

ROBERTS M.J. | LIU Y.N. | BRONFENBRENNER J.C.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  14
 • صفحات: 

  1-12
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2645
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2645

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

GRIEPENTROG H. | TSATSARONIS G. | MOROSUK T.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4136
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4136

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

ادیبی سیامک

نشریه: 

اقتصاد انرژی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  99
 • صفحات: 

  43-48
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  66
 • دانلود: 

  20
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 66

دانلود 20 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  13
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  54
 • دانلود: 

  20
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 54

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
litScript