نتایج جستجو

1

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
کنگره زخم و ترمیم بافت‎‎
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
انتشارات انتخاب
حوزه علمیه خواهران شهرستان اقلید
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  165
 • صفحه پایان: 

  180
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  46
 • دانلود: 

  85
چکیده: 

در این تحقیق به تاثیرات تغییرات اقلیم بر یخچال علم کوه در استان مازندران با استفاده از تصاویر ماهواره ای LANDSAT-8 و LANDSAT-7 و همچنین رگرسیون داده های مشاهداتی بارش و دما در دو دهه گذشته (2020-2000) و مدل های AOGCM با سناریوهای CMIP5 برای پیش بینی وضعیت یخچال در دو دهه آینده (2040-2020) پرداخته شده است. داده های پیش بینی شده با استفاده از مدل های AOGCMشامل EC-EARTH، GFDL-CM3، HadGEM2-ES، MIRO-C5 و MPI-ESM-MR برای دوره 2040-2020 و با یک دوره 35 ساله مشاهده شده در سال های 2014-1984 مورد ارزیابی قرار گرفتند. برای ریزمقیاس نمایی داده ها از مدل LARS-WG نسخه 6. 0 استفاده شد. برای یافتن بهترین مدل که داده های پیش بینی شده با داده های دوره تاریخی تناسب داشته باشند از روش تعیین کمترین خطا (شامل RMSE و R2) استفاده شد و مدل های EC-EARTH و MIRO-C5 دارای خطای کمتری در بین 5 مدل بودند. محاسبات نشان می دهند که منفی شش درصد (%6-) کاهش بارندگی و نه درصد افزایش دما (%9) نسبت به دوره مشاهداتی در این منطقه به وجود می آید. همچنین، نتایج بدست آمده در این تحقیق در طی بیست سال گذشته نشان دهنده کاهش بارش، افزایش دما و کاهش تدریجی سطح برف و یخ علم کوه به خصوص در فصل تابستان می باشد و زوال تدریجی این یخچال را در پی دارد. ذوب کامل برف و یخ یخچال در فصل تابستان تهدید جدی برای منابع آب پایین دست منطقه و محیط زیست اطراف این یخچال مهم می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 46

دانلود 85 استناد 0 مرجع 0
litScript