نتایج جستجو

24

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

3

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

مدبری هادی | شکوهی علیرضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  51
 • شماره: 

  10
 • صفحات: 

  2501-2517
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  220
 • دانلود: 

  224
چکیده: 

تالاب ها به عنوان مهم ترین اکوسیستم های آبی علاوه بر دارا بودن ارزش های متعدد زیست بومی، خدمات بسیاری را در اختیار جوامع محلی قرار داده اند. تعیین مقدار آب مورد نیاز جهت حفظ هم زمان ارزش های زیست محیطی و اقتصادی-اجتماعی ذینفعان تالاب، با توجه به نقش کلیدی آب در کارکردهای وابسته به اکوسیستم های آبی ضروری می باشد. به طور معمول در محاسبه نیاز آبی اکوسیستم های تالابی، مسائل اقتصادی-اجتماعی کمتر درنظر گرفته می شود ولی در رویکردهای جامع درچارچوب Iwrm در کنار مباحث هیدرولوژیکی و اکولوژیکی، موضوعات اقتصادی-اجتماعی که با معیشت جوامع انسانی مرتبط هستند نیز درنظر گرفته می شود. در پژوهش حاضر تالاب بین المللی انزلی به عنوان مطالعه موردی انتخاب شد و مقدار عمق و حجم مورد نیاز تالاب جهت مقاصد گردشگری با استفاده از یک روش ترکیبی که از روش های هیدرولوژیکی، اکولوژیکی و اقتصادی-اجتماعی استفاده می نماید ، تعیین گردید. در این روش، در ابتدا تمامی خدماتی که تالاب برای ذینفعان محلی فراهم می کند با انجام مصاحبه حضوری، مشاهده و مرور منابع شناسائی گردید و نشان داده شد که در مباحث اقتصادی-اجتماعی، گردشگری )قایقرانی( یکی از مهمترین فاکتورها در تعیین نیاز آبی تالاب می باشد. در مرحله بعد، شناسائی محل های استقرار تعاونی ها و اسکله های قایقرانی انجام شد و با انتخاب شاخص های اکولوژیکی-گردشگری، مسیرهای بهینه جهت حرکت قایق های موتوری به سمت این مکان ها شناسایی گردید. با تخمین عمق آب مورد نیاز جهت حرکت قایق ها، حجم آب لازم برای نیاز آبی گردشگری در تالاب انزلی برابر با 130 میلیون مترمکعب برآورد گردید که 50 میلیون مترمکعب بیشتر از حجم کنونی تالاب و به همین اندازه کمتر از حداقل نیاز اکولوژیکی تالاب می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 220

دانلود 224 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  47-2
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  545-556
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1066
 • دانلود: 

  407
چکیده: 

مطالعه ی حاضر به بررسی ابعاد نظام قیمت گذاری آب آبیاری به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای اقتصادی در مدیریت یکپارچه منابع آب در سطح حوضه های آبریز می پردازد. در این راستا، ابتدا با استفاده از الگوی برنامه-ریزی خطی، قیمت سایه ای آب ( قیمت طرف تقاضا) برای کشاورزان حوضه های آبریز استان کهگیلویه و بویراحمد برآورد شد. سپس با استفاده از روش اقتصاد مهندسی، هزینه تمام شده آب سر مزرعه (قیمت طرف عرضه) برای سد کوثر محاسبه گردید. از مقایسه این دو قیمت با نرخ تعرفه موجود، رویکرد مناسب قیمتگذاری آب کشاورزی معرفی شد. نتایج نشان داد، قیمت سایه ای هر متر مکعب آب کشاورزی کمتر از هزینه تمام شده آن است. بنابراین، قیمت گذاری بر اساس دریافت تمام هزینه های تامین، انتقال و توزیع آب کشاورزی گزینه مناسبی برای قیمت گذاری نیست و اجرای این سیاست در راستای مدیریت یکپارچه منابع آب، مستلزم حمایت دولت از بخش کشاورزی و اعمال سیاست قیمت گذاری ترجیحی در بلندمدت است.

آمار یکساله:  

بازدید 1066

دانلود 407 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  25
 • صفحات: 

  35-51
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  993
 • دانلود: 

  879
چکیده: 

در این مطالعه، فواید و محدودیت های اجرای رویکرد مدیریت یکپارچه منابع آب بر اساس قوانین و مقررات در ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. مدیریت یکپارچه منابع آب در سطح حوضه آبریز در ایران وجود ندارد، و به همین ترتیب چارچوب حقوقی متناسب با آن تدوین نشده است و تدوین آن با پیچیدگی های متعددی در نظام مدیریت آب در سطح ملی روبرو است. بر همین اساس، استقرار چنین رویکردی در ایران نادیده انگاشته شده است. این در حالی است که شاخص پایداری حوضه آبریز پایین بوده و شاخص کمبود آب در حوضه های آبریز بالا است. علاوه بر این، تخریب محیط زیست و منابع آب و خاک در حوضه های آبریز ثمره ای جز مهاجرت مردم از این مناطق به شهرها را در پی نداشته است. در این مطالعه، با در نظر گرفتن اصول استقرار مدیریت یکپارچه منابع آب در سطح حوضه های آبریز، پیش نویس و راه حل هایی برای اصلاح حقوق و قوانین مربوط به آب در سطوح حوضه آبریز پیشنهاد شده است. نتایج نشان داد که بهترین راه حل برای حل مسائل مربوط به مدیریت یکپارچه منابع آب افزایش تعاملات بین ذی نفعان و ابزارهای موجود در راستای دستیابی به راهبردی پایدار برای مدیریت یکپارچه منابع آب است.

آمار یکساله:  

بازدید 993

دانلود 879 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  686
 • دانلود: 

  214
چکیده: 

امروزه بحران آب، کشورهای جهان را وادار ساخته است تا دیدگاههای خود را در زمینه مدیریت منابع آب به سمت مدیریت بهم پیوسته منابع آب (Iwrm) و بکارگیری آن برای مدیریت حوضه آبریز تغییر دهند. از آنجایی که Iwrm یک فرآیند سیستمیک است در این مقاله سعی برآنست که با استفاده از رویکرد پویایی سیستم ها، الگوهای رفتاری حاکم برسیستم منابع آب شناسایی گردد. در این راستا ابتدا مولفه های مهم Iwrm در بخشهای مختلف اقتصادی، اجتماعی و زیست شناسایی می گردند. سپس با استفاده از مفهوم پویایی سیستم ها و حلقه های علت و معلولی عملکرد پویای این مولفه ها در قالب الگوهای رفتاری تشریح می گردد. نتایج تحقیق نشان داد که در بخش اجتماعی، الگوی رفتاری محدودیت رشد از تعامل عوامل تقویتی مشارکت مردمی، اموزش و اطلاع رسانی و عوامل تعادلی مانند ضعف ساختاری نهادی و مدیریتی به وجود می آید.

آمار یکساله:  

بازدید 686

دانلود 214
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  85-101
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  527
 • دانلود: 

  320
چکیده: 

در سال های اخیر برهم خوردن تعادل میان عرضه و تقاضای آب، کاهش نزولات جوی، تغییرات اقلیمی و به تبع آن کاهش منابع آب سطحی باعث گردیده بهره برداری از منابع آب زیرزمینی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. بهره برداری بی رویه و مدیریت نشده از منابع آب زیرزمینی در اغلب دشت های کشور مخصوصاً در دشت هشتگرد موجب بروز وضعیت بحرانی افت تراز آب زیرزمینی شده است. حفاظت از منابع آبی زیرزمینی موجود، در شرایطی که کشور در منطقه نیمه خشک واقع شده است، علاوه بر تامین نیاز های آبی در چشم انداز ها باعث افزایش پتانسیل های هیدروژئولوژی خاک می شود. کاهش تراز سطحی آبخوان ها باعث افزایش مصرف انرژی و هزینه جهت استحصال و استخراج آب، کاهش کیفیت آب، فرونشست زمین، افزایش فرسایش و ازهمه مهمتر بروز بحران از دست دادن منابع آب استراتژیک در آینده گردیده است. هدف از این پژوهش مدیریت و بهینه سازی بهره برداری تلفیقی منابع آب سطحی، زیرزمینی و غیر متعارف در راستای کاهش افت تراز سطحی آبخوان هشتگرد بر اساس مدیریت یکپارچه منابع آب جهت تأمین نیازهای آبی موجود، با کم ترین اثرات سوء بر کیفیت منابع آب زیرزمینی و ظرفیت های خاکی در محدوده طرح می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 527

دانلود 320 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  7
تعامل: 
 • بازدید: 

  82
 • دانلود: 

  31
چکیده: 

INTEGRATED WATER RESOURCES MANAGEMENT (Iwrm) PARADIGM WAS INTRODUCED SOME 36 YEARS AGO AFTER THE CREATION OF THE INTERNATIONAL WATER MANAGEMENT ASSOCIATION (IWRA), BRAGA 2001. Iwrm COMPRISES OF 4 MAIN AREAS: LAND USE, RIVER BASIN, URBAN AND COASTAL ZONES.IN A RECENT PARADIGM SHIFT RELATED TO INTEGRATED WATER RESOURCES MANAGEMENT (Iwrm) IN THE CONTEXT OF HOLISTIC AND INTEGRATED APPROACH, ATTENTION IS BEING DRAWN TO CONSIDER INSTITUTIONAL AND LEGAL FRAMEWORK AND STAKEHOLDER PARTICIPATION WITHIN THE GENERAL FRAMEWORK. A REPORT BY THE 4TH WORLD WATER FORUM, (WWF, 2006), ENTITLED: IMPLEMENTING INTEGRATED WATER RESOURCES MANAGEMENT: THE INCLUSION OF Iwrm IN NATIONAL PLANS, REVIEWS THE PROGRESS LEVEL MADE BY COUNTRIES IN SOME 6 REGIONAL CATEGORIES. ACCORDING TO 2 DIFFERENT STATISTICAL SURVEYS BY JAPAN WATER FORUM (JWF) AND GWP UP TO 28% HAVE MADE GOOD PROGRESS BUT SOME 28% ARE IN THEIR INITIAL STAGES OF INTEGRATED WATER RESOURCES MANAGEMENT. IRAN IS WORKING TOWARDS ACHIEVING THE MILLENNIUM DEVELOPMENT GOALS (MDGS) WHICH WAS SET IN 1992 IN JOHANNESBURG. THE STRATEGIC LONG TERM PLAN WAS RATIFIED BY THE COUNCIL OF MINISTERS IN 2004, A YEAR AHEAD OF THE 2005 DEADLINE (IwrmC, 2004).SO THE QUESTION IS HOW TO IMPLEMENT THE INTEGRATED CONCEPT. THEREFORE, SOME KEY RECOMMENDATIONS WERE MADE BY WWF FOR FUTURE WORK ON Iwrm. THESE ARE CENTERED ON 5 THEMES: INSTITUTIONAL & LEGAL FRAMEWORK, STAKEHOLDER PARTICIPATION, SOCIOECONOMIC, CAPACITY BUILDING AND ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY.THE NEGLECT OF THE INSTITUTIONAL DIMENSION IN WATER MANAGEMENT HAS CREATED A HUGE DRAWBACK IN IMPLEMENTING Iwrm. SALETH & DINAR (2004) ARGUE THAT AS WATER SCARCITY IS EXPERIENCED IN MANY PARTS OF THE WORLD [INCLUDING IRAN]; WATER SECTOR INSTITUTIONS NEED TO BE REORIENTED TO CATER FOR THE NEEDS OF CHANGING SUPPLY-DEMAND AND QUANTITY-QUALITY RELATIONSHIPS IN THE EMERGING REALITIES.THIS PAPER REVIEWS THE IMPORTANCE OF INSTITUTIONAL ANALYSIS AND IN PARTICULAR THE ROLE OF STAKEHOLDER PARTICIPATION IN THE MANAGEMENT OF WATER RESOURCES WITH REFERENCE TO COASTAL ZONES MANAGEMENT IN GENERAL AND IRAN IN PARTICULAR.

آمار یکساله:  

بازدید 82

دانلود 31
نشریه: 

اکوهیدرولوژی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  59-76
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  485
 • دانلود: 

  364
چکیده: 

سیستم منابع آبی تحت تأثیر عوامل متعددی است که این عوامل می توانند در یک محیط جغرافیایی خاص یا در فضای گسترده تری تأثیر گذار باشند. گاه این تأثیر گذاری به گونه ای است که شرایط دستیابی به منابع آب سالم را با مشکلات گسترده ای روبه رو ساخته و کارایی برنامه ریزی و مدیریت منابع آبی را به چالش کشانده است. هدف از برنامه ریزی و مدیریت منابع آب، انطباق هر چه بیشتر تقاضای سیستم های اجتماعی-اقتصادی آب با عرضه ی آب از طریق کنترل و مدیریت اداری و بدون آسیب رساندن به پایداری اکوسیستم است. این امر می تواند با شناسایی عوامل کلیدی و اثرگذار چه از سوی عرضه ی آب و نیز از سوی تقاضای مصرفی بخش های مختلف جامعه میسر شود. از این رو، در مطالعه ی حاضر تلاش شده است تا بر مبنای دیدگاه مدیریت یکپارچه ی منابع آبی، متغیرهای کلیدی و پیشران های اثرگذار در آینده ی منابع آب شهرستان تبریز در افق 1420 شناسایی شده و در نهایت راهبردهای سیاستی مناسب اعمال شود. بر این اساس، 46 عامل اولیه زیر نظر گروه خبرگان و با استفاده از روش مرور منابع و دلفی شناسایی شد. در ادامه، به منظور تعیین عوامل کلیدی در این سیستم با استفاده از ماتریس تأثیرات متقاطع 15 عامل معرفی شد. یافته های نهایی نشان می دهد عوامل زیست محیطی و اقتصادی بیشترین سهم را به عنوان متغیرهای اصلی در این مجموعه دارند و تأثیر بیشتری بر آینده ی منابع آبی خواهند داشت و انتظار می رود پیشران سازنده ی منابع آبی شهرستان از بین مؤلفه های زیست محیطی و اقتصادی باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 485

دانلود 364 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

Fotovat M. | Porhemmat j. | Sedghi h. | BABAZADEH H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  52
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  167-183
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  59048
 • دانلود: 

  26164
چکیده: 

This paper evaluated an integrated water resources management approach through linked WEAP-MODFLOW model. Study area is Ravasnar-Sanjabi plain located in Kermanshah province in the west of Iran. A MODFLOW model was evaluated and then, accepted as a groundwater model for the region in present research. Schematic WEAP model was provided as representing general features of water resources system after designing a conceptual model for the study area. The simplified rainfall-runoff model in WEAP was used to perform hydrological simulations. In the second step of present research, the groundwater model was linked to WEAP dynamically. Simulation years with 12 time steps per year included years of 2007-2015 for creating and verifying WEAP-MODFLOW model and years of 2015-2030 for performing scenarios. Statistical criteria included mean absolute error (MAE), root mean square error (RMSE), and Nash-Sutcliffe (NASH), with Box plot diagram being selected to assess accuracy of calibrated model. Four scenarios were implemented for 2015 until 2030. They included unchanged present situation and situations with 35%, 45% and 57% reduction of groundwater and surface water withdrawal. Results showed that the fourth scenario with a 57% decrease in the extraction of surface water and groundwater resources was the best one. Based on this scenario, exploitation of the system will be sustainable, with the system recovering as 0. 023 meter rising per year. Finally, the results of present study indicated that the approach was feasible for planning and managing water resources in spite of the lack of some data.

آمار یکساله:  

بازدید 59048

دانلود 26164 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

مدبری هادی | شکوهی علیرضا

نشریه: 

اکوهیدرولوژی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  481-496
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  361
 • دانلود: 

  277
چکیده: 

تالاب ها به دلیل ارایه کالاها و خدمات مستقیم و غیرمستقیم به جامعه بشری، بسیار اهمیت دارند و این امر سبب رشد فزاینده توجه به احیا و نگهداری آنها در جوامع مختلف شده است. به منظور حفظ ارزش های زیست محیطی تالاب ها و تضمین رفاه اقتصادی-اجتماعی حاشیه نشینان تالاب، تامین مقدار آب مورد نیاز برای ارایه مناسب خدمات اکولوژیکی مرتبط با موجودات اکوسیستم و جوامع محلی اطراف تالاب ضروری است. در پژوهش حاضر تالاب بین المللی انزلی به عنوان مطالعه موردی انتخاب شد و از یک مدل مفهومی برگرفته از مبانی Iwrm برای ارزیابی خسارت های اقتصادی حاصل از تخریب شرایط اکولوژیکی تالاب استفاده شد. با تعریف وضعیت مطلوب و همچنین حداقل قابل قبول تالاب انزلی از نظر سلامت اکولوژیکی، ارزش اقتصادی کارکردها و خدمات تالاب در چهارچوب اهداف در نظر گرفته شده برای مدیریت یکپارچه در ترازهای اکولوژیکی متناظر به دست آمد. به منظور ارزیابی اقتصادی شرایط اکولوژیکی تالاب انزلی، ابتدا ارزش اقتصادی کل تالاب در شرایط حاضر از مجموع ارزش استفاده ای مستقیم، ارزش استفاده ای غیرمستقیم و ارزش غیر استفاده ای آن به میزان 102222 میلیون تومان برآورد شد. سپس، از طریق مقایسه ارزش اقتصادی کاسته شده در حال حاضر نسبت به دو وضعیت حداقل و مطلوب اکولوژیکی ارزش خدمات تالاب ارزیابی شد. در مقاله حاضر با معرفی شاخص هایی برای مشاغل اصلی مرتبط با تالاب، نشان داده شد که بر هم خوردن توازن هیدرولوژیکی از طریق لطمه زدن به خدمات اکولوژیکی ملموس تالاب انزلی، چه تاثیراتی بر ارکان مدیریت یکپارچه منابع آب در سیستم یادشده بر جای گذاشته است.

آمار یکساله:  

بازدید 361

دانلود 277 استناد 0 مرجع 0
litScript