نتایج جستجو

84

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

9

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


نویسنده: 

BARBARA S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  143
 • صفحه پایان: 

  158
تعامل: 
 • استنادات: 

  157
 • بازدید: 

  2351
 • دانلود: 

  912
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2351

دانلود 912 استناد 157 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  30
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  110
 • صفحه پایان: 

  114
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  13805
 • دانلود: 

  7289
چکیده: 

Background: The international study of asthma and allergies in childhood (Isaac) is used to define the prevalence and severity of asthma in different regions. In this study we followed the performance of the Isaac video and written questionnaires (VQ and WQ) to classify asthma in 13-14 yr-old schoolchildren.Methods: The present study was carried out on 3540 schoolchildren 13 to 14-yrs-old using the VQ and WQ. The students were also asked to answer a separate question if they had ever been clinically diagnosed as asthmatic. The Kappa index was used to find degree of agreement between VQ and WQ regarding asthma symptoms. The sensitivity, specificity and Youden’s index of both questionnaires were also determined.Results: The most frequent asthma symptom was wheeze after exercise in both VQ (15%) and WQ (23%). Correlations between positive responses to the corresponding questions in the VQ and WQ were significant (P<0.001). The sensitivity of both questionnaires to the question of asthma diagnosis by physician ranged between 0.16 and 0.68. Except for wheeze limiting speech and current wheeze, the WQ had higher value of Youden’s index (0.25 - 0.46). The specificity of questions in VQ for asthma diagnosis by physician was ranged between 0.84 and 0.99.Conclusion: Both WQ and VQ had low sensitivity, but WQ showed higher value of Youden’s index and the VQ exhibited good specificity. Therefore, one may consider the WQ for prevalence and VQ for relative risk studies.

آمار یکساله:  

بازدید 13805

دانلود 7289 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  76
 • صفحه شروع: 

  36
 • صفحه پایان: 

  41
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  142
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

مقدمه: از آنجایی که اولین قدم در برنامه ریزی برای کنترل هر بیماری، شناسایی دقیق و بررسی اپیدمیولوژیک آن است، تحقیق حاضر برای تعیین برنامه جامع جهت کنترل بیماری آسم به اجرا در آمده است. هدف از این تحقیق تعیین شیوع آسم و علائم مربوط (رینیت و اگزما) به آن در کودکان 7-6 ساله و 14-13 ساله شهر تهران در طی سالهای 80-1379 می باشد. روش ها: این تحقیق یک مطالعه توصیفی بر اساس پرسشنامه Questionnaire-based بوده و پرسشنامه طرح Isaac به مجموعا 6140 دانش آموز از 72 مدرسه شهر تهران ارائه شد. نمونه گیری تصادفی ساده با انتشار یکسان بین 12 خوشه منتخب از 22 منطقه شهرداری انجام شد. تمامی دانش آموزان اول ابتدایی و دوم و سوم راهنمایی مورد پرسشگری قرار گرفتند.نتایج: در مجموع 6140 دانش آموز شامل 3015 نفر 7-6 ساله و 3125 نفر 14-13 ساله در طرح شرکت کردند و نتایج طرح نشان داد که 11.4% از کودکان 7-6 ساله و 33.7% از 14-13 ساله ها سابقه مثبت از نظر ابتلا به علائم رینیت شامل عطسه، آبریزش و گرفتگی بینی داشتند و از بین آنها به ترتیب 8.9% و 25.1% اخیرا دچار علائم شده بودند.علائم چشمی شامل خارش و اشک ریزش در 2.2% از کودکان 7-6 ساله و در 13.5% از 14-13 ساله ها در طی 12 ماه اخیر گزارش شد. بیشترین زمان بروز علائم در طی ماههای دی، بهمن و اسفند و کمترین شیوع در ماههای تیر، مرداد و شهریور مشاهده شد. از نظر شدت علائم مشاهده شد که در 5.6% از کودکان 7-6 ساله و در 15.5% از 14-13 ساله ها علائم منجر به محدودیت فعالیت در طی 12 ماه گذشته شده بود.نتیجه گیری: نتایج حاصل از این تحقیق نمایانگر این واقعیت است که شیوع علائم رینیت آلرژیک در میان گروه سنی 14-13 سال با اختلاف قابل توجهی بیشتر از گروه سنی 7-6 سال بوده و نیز شیوع علائم فوق از فاز اول اجرای طرح (سالهای 74-1373) تاکنون تغییر محسوسی پیدا نکرده است. در نهایت اینکه بررسی علت شیوع بالای علائم در گروه سنی 14- 13 سال نیازمند بررسی دقیق تر و وسیعتر می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 142

دانلود 79 استناد 1 مرجع 0
نویسنده: 

NAJAFIZADEH K. | FADAEIZADEH L. | SALEK S.

نشریه: 

TANAFFOS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  40
 • صفحه پایان: 

  46
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  7325
 • دانلود: 

  4478
کلیدواژه: 
چکیده: 

Background: This study is a part of the third phase of "International Study of Asthma and Allergy in Childhood" (Isaac) which was aimed to study the prevalence and severity of asthma symptoms among children and to compare the result with those of the first phase in Rasht city.Materials and Methods: A descriptive study was performed on 0-7 and 13-14 years old students of Rasht city during 2001- 2002. After performing statistical analysis, prevalence of asthma symptoms was evaluated in both sexes and the two age groups by using chi-square test.Results: A total of 6074 students participated in this study. History of wheezing during their life-time and history of recent wheezing were present in 23.3% and 15.4% of students, respectively. Prevalence of this symptom in both situations was significantly higher in male students compared to females. Three hundred forty-nine students (5.7%) were known cases of asthma. Number of asthmatic cases among 6-7 years old students was 1.5 times higher than the other group. Also, prevalence of asthma in boys was 1.6 times higher than girls. Over all, 522 students (8.6%) mentioned a history of wheezing during or after exercise in the past 12 months. This was 3 times higher among 13-14 years old students and 1.9 times higher in boys. Eight hundred thirty-five (13.7%) students had a history of dry cough during the last 12 months and its prevalence was higher in students in the 13-14 years old group and in boys as well.Conclusion: Compared to the results of phase I of this study, the prevalence of known cases of asthma has considerably increased in both age groups. Prevalence of asthma was higher in 6-7 years old boys. There is a wide range of risk factors for development of asthma and its exacerbation in children which requires further investigations to find factors responsible for increased prevalence of this disease in Rasht city.

آمار یکساله:  

بازدید 7325

دانلود 4478 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  53
 • صفحه پایان: 

  70
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  6911
 • دانلود: 

  7159
کلیدواژه: 
چکیده: 

We have conducted an optical monitoring survey of IC 10 dwarf irregular galaxy in the Local Group, using the Isaac Newton Telescope (INT) with the wide- eld camera (WFC), to identify the Asymptotic Giant Branch stars (AGBs). AGBs are at the nal stage of their evolution and can be implemented as powerful tools for nding the star formation history and chemical evolution of galaxies. The stellar pop-ulations in IC 10 had not been previously identi ed in optical wavebands surveys. Our data set was obtained in the i􀀀 and V 􀀀 band with the WFC instrument. Photom-etry was obtained for 48578 stars within the area of 0: 07 deg2 (13: 5 kpc2), of which 10800 stars are detected as AGBs. Radial distribution histogram has been constructed in the image plane for populations of AGBs, RGBs (Red Giant Branch stars) and massive stars. We found that the RGBs population has the largest e ective radius among the three populations in the IC 10 image plane. Our data were matched to optical catalogues of Pan-STARRS (The Pan-STARRS release 1 (PS1) survey-DR1) catalogue, mid-infrared catalogue of good sources (DUSTiNGS Good Source Catalog (GSC)) from the Spitzer Space Telescope and near-IR catalogue of Hubble Space Telescope (HST). The number of 441 and 1927 were identi ed as C-type (carbon-rich) and M-type (oxygen-rich) stars respectively; using the matched stars between our catalogue and the HST catalogue.

آمار یکساله:  

بازدید 6911

دانلود 7159 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

TANAFFOS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  31
 • صفحه پایان: 

  36
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  7443
 • دانلود: 

  5236
کلیدواژه: 
چکیده: 

Background: This study is a part of the third phase of the "International Study of Asthma and Allergy in Childhood" (Isaac) aiming to study the prevalence and severity of asthma symptoms among children of Rasht and Tehran.Materials and Methods: This analytical cross-sectional study assessed Rasht and Tehran students in two age groups (6-7 and 13-14 years) during 2001-2002. After performing statistical analysis, prevalence of asthma symptoms was compared between the students form the two cities and was evaluated in both sexes and age groups by using the Chi-square test.Result: A total of 12,214 students from both Rasht and Tehran participated in this study. History of wheezing and asthma were significantly higher among Rasht students. Prevalence of wheezing, speech limitation due to wheezing, wheezing during exercise and dry nocturnal cough were higher among 13-14 year olds in both cities. History of wheezing and exercise wheezing were higher in 6-7 year-old girls living in Tehran. However, prevalence of the aforementioned symptoms and prevalence of asthma were higher in total boys residing in Rasht. Also, prevalence of asthma, wheezing during exercise and dry nocturnal cough were higher in 13-14 year old boys in Rasht. No significant difference was found in this regard between Tehran girls and boys in this age group.Conclusion: Prevalence of asthma and some of its symptoms was significantly higher among Rasht students compared to those residing in Tehran.

آمار یکساله:  

بازدید 7443

دانلود 5236 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

طب جنوب

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  167
 • صفحه پایان: 

  175
تعامل: 
 • استنادات: 

  4
 • بازدید: 

  425
 • دانلود: 

  125
چکیده: 

اختلالات آلرژیک، بخصوص آسم، شیوع فزاینده ای در دنیا داشته است. لذا باید احتمال افزایش ابتلاء به آن با علل افزایش ایجاد اتوپی مورد توجه قرار گیرد. بنابراین برای تعیین شیوع و شدت آسم و آلرژی در شهر بوشهر، تمام دانش آموزان 14-13 ساله بندربوشهر (2699 نفر با 1479 نفر پسر و 1220 نفر دختر) با پرسشنامه استاندارد کتبی Isaac مورد بررسی قرار گرفتند. شیوع خس خس در طول زندگی و 12 ماه گذشته به ترتیب 19.8 درصد (22.9 درصد در پسرها و 16.1 درصد در دختران با ؛ (P<0.0001 و 10.8% (11.9 درصد در پسرها و 9.9 درصد در دخترها؛ (P<0.05 بود. فراوانی آسم تشخیص داده شده به وسیله پزشک 6.7 درصد (8.5 درصد در پسران و 4.7 درصد در دخترها؛ (P<0.0001 بود. شیوع علائم رینیت و اگزما در تمام عمر به ترتیب 25.5 و 7.9 درصد به دست آمد. 62.3 درصد افرادی که دچار خس خس در سال گذشته بودند، 3-1 بار حمله را گزارش کرده اند. در نتیجه آسم از شدت متوسطی برخوردار بود. در حالی که شدت رینیت کم ولی شدت اگزما بر اساس مقیاس Isaac متوسط بود. فراوانی آسم تشخیص داده به وسیله پزشک 6.7 درصد بود. نتایج نشان می دهد که اختلالات آلرژیک در بوشهر شایع و فراوانی آن تقریباً مشابه با سایر مناطق مورد مطالعه در ایران است. فراوانی آسم تشخیص داده شده به وسیله پزشک نسبت به سایر مطالعات در ایران بالاتر ولی نسبت به مطالعه کشورهای دیگر بسیار پایین تر بوده است.

آمار یکساله:  

بازدید 425

دانلود 125 استناد 4 مرجع 1
نشریه: 

دانشور پزشکی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  47
 • صفحه شروع: 

  49
 • صفحه پایان: 

  56
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  240
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

آسم، رینیت آلرژیک و اگزما بیماریهایی هستند که تفاوتهای چشمگیری درباره فراوانی آنها در کشورها و مناطق مختلف جهان گزارش می شود. در همین باره، مطالعه بین المللی آسم و آلرژی ها در کودکان (Isaac) به منظور تهیه روش استانداردی برای تعیین فراوانی بیماری های مذکور در مناطق مختلف پایه ریزی شده است. مقایسه نسبت فراوانی در مناطق مختلف جغرافیایی می تواند به یافتن عوامل موثر در ایجاد این بیمارها کمک کند. به منظور انجام مطالعه توصیفی در این خصوص، پرسشنامه کتبی توسط 3000 دانش آموز سوم راهنمایی 12-14 ساله شهر کاشان در پاییز سال 1377 تکمیل گردید. فراوانی خس خس در طی زندگی دانش آموزان دختر و پسر سوم راهنمایی به ترتیب 20.6 و 28.2 درصد و فراوانی خس خس در 12 ماه گذشته در دانش آموزان دختر و پسر به ترتیب 12.3 و 16.6 درصد بوده است. در حالیکه فراوانی آسم تشخیص داده شده توسط پزشک در دختران و پسران مزبور به ترتیب 1.6 و 1.8 درصد گزارش شد که اختلاف قابل توجهی را با علائم گزارش شده نشان می دهد. فراوانی علائم رینیت (عطسه، گرفتگی و آبریزش بینی) در طی زندگی در دختران و پسران سوم راهنمایی به ترتیب 24.6 و 34.6 درصد و ضایعات پوستی خارش دار مزمن در طی زندگی دانش اموزان سوم راهنمایی دختر و پسر به ترتیب 8.2 درصد و 11 درصد گزارش شد. بیماریهای آلرژیک در این منطقه شایع و فراوانی آنها شبیه به سایر مناطق ایران و بسیاری از کشورهای دیگر جهان است. فراوانی آسم تشخیص داده شده توسط پزشک در مقایسه با سایر مطالعات انجام شده به وسیله همین روش، درصد پایینی را نشان می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 240

دانلود 79 استناد 1 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  36
 • صفحه پایان: 

  43
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  298
 • دانلود: 

  115
چکیده: 

مقدمه: مطالعه بین المللی آسم و آلرژی در کودکان (Isaac) به منظور بررسی اپیدمیولوژیک آسم در جهان از اوایل دهه نود میلادی شروع شد. در این مطالعه پرسشنامه های کتبی و ویدیویی توسط خود شرکت کنندگان تکمیل می گردید.روش بررسی: به مانند مرحله اول Isaac، مرحله سوم این طرح در ایران توسط مرکز تحقیقات سل و بیماری های ریوی در دو شهر تهران و رشت و بر اساس روش کار بین المللی و هماهنگی کامل با مرکز جهانی ISSAC اجرا گردید. برای مطالعه حاضر داده های گروه سنی 13-14 سال شهر تهران (مرحله سوم) مورد بررسی قرار گرفت. جهت آنالیز آماری، ابتدا توصیفی از اطلاعات موجود به دست آمد و سپس میزان توافق دو پرسشنامه کتبی و ویدیویی با استفاده از تست کاپای کوهن محاسبه گردید.نتایج: از مجموع 3100 نوجوان مورد مطالعه 52.4% مذکر و 47.6% مونث بودند که متوسط سن آنها 13.6 سال برآورد شد. اگر چه پرسش های دو پرسشنامه با هم توافق کامل نداشتند، با این حال فراوانی و ارقام به دست آمده از پرسشنامه ویدیویی نسبت به پرسش معادل آن در پرسشنامه کتبی کمتر بود. ضرایب توافق کاپا برای کلیه موارد بین 0.06 تا 0.21 متغیر محاسبه گردیدند (متوسط 0.12) که بدین ترتیب در رده خیلی ضعیف (Poor) قرار می گیرند.نتیجه گیری: علاوه بر این مطالعه، توافق پایین دو پرسشنامه در اکثر مطالعات دیگر Isaac نیز نشان داده شده است. اگر چه عواملی مانند زبان، فرهنگ، تفاوت دیدگاه، منطقه سکونت و ... بر میزان توافق اثر دارند ولی به نظر می رسد بازنگری بر روی این دو پرسشنامه و رفع ایرادات موجود در روش اجرای طرح ضروری است تا بدین ترتیب دقت و اعتبار روند جمع آوری داده ها و تخمین شیوع آسم، افزایش یابد.

آمار یکساله:  

بازدید 298

دانلود 115 استناد 0 مرجع 4
نویسنده: 

ZOBEIRI MEHDI

نشریه: 

ACTA MEDICA IRANICA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  49
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  184
 • صفحه پایان: 

  188
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  20961
 • دانلود: 

  9984
کلیدواژه: 
چکیده: 

Asthma is the most common chronic disorder of school-age children and youth, with rising prevalence in all over the world. By attention to the geographic area there is considerable difference in the prevalence of asthma. The International Study of Asthma and Allergies in Childhood (Isaac), was founded to maximize the value of epidemiological research into asthma and allergic disease by establishing a standardized methodology and facilitating international collaboration. To determine the prevalence of asthma and related symptoms in Kermanshah (a city in west of IRAN) schoolchildren and also identifying the related variables that increased asthma risk using the Isaac protocols. This descriptive analytic study was done by the Isaac written questionnaire and additional questions about family number, demographic and socioeconomic characteristics of two groups of first and second grade of primary and guidance schools (6-7 y, 13- 14 y). Suggested sample size were applied and selected randomly. Results were analyzed by SPSS soft ware by 95% confidence interval. The Isaac-written questionnaire was completed by a total of 6236 (48.7% were 6-7 and 51/3% were 13-14 years old) schoolchildren.50.4% of students were girls and 49/6% were boys. The prevalence of diseases and symptoms were as follows: 20.6% had ever wheezing (27.4% in 13-14 years old and 13.4% in 6-7 years old children and it was 21.6% in girls and 19.5% in boys). Among which the estimated mean national 12-month prevalence of wheeze (current wheeze), speech limiting wheeze, exercise wheeze, night cough and physician diagnosed asthma (ever asthma) were respectively 30.1%, 5.4%, 9.4%, 7.3% and 3.3% for the 6–7 year age group and 44.2%, 13.5%, 28.9%, 17.4% and 2.1% for the 13–14 year age group. Current wheeze was higher in Childs and adolescents with family history of smoking and in higher family number. Comparing with regional study the results of this epidemiological survey of asthma in Kermanshah indicate that asthma is more common here, more prevalent in girls than boys and is higher in 13- 14 years old than 6-7 years old but sever asthma is much less common. The results may be due to better diagnosis and better control of disease.

آمار یکساله:  

بازدید 20961

دانلود 9984 استناد 0 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
litScript