نتایج جستجو

28

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

3

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  29
 • صفحه پایان: 

  42
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  23814
 • دانلود: 

  17957
کلیدواژه: 
چکیده: 

This paper presents the results of experimental, analytical and numerical studies concerning the flexural strengthening of RC beams using externally bonded High Performance Fiber Reinforced Cementitious Composites (Hpfrccs) like Slurry Infiltrated Fibre CONcrete (SIFCON) and Slurry Infiltrated Mat CONcrete (SIMCON). A total of ten reinforced concrete beams were cast and tested in the laboratory over an effective span of 3000 mm. Eight beams were strengthened with bonded SIFCON and SIMCON laminates at the bottom under virgin condition and tested until failure; the remaining two beams were used as control specimen. Static responses of all the beams were evaluated in terms of strength, stiffness, ductility ratio, energy absorption capacity factor, compositeness between laminate and concrete, and the associated failure modes. Comparisons were made between experimental, analytical and numerical results of SIFCON and SIMCON. The results show that the strengthened beams exhibit increased flexural strength, enhanced flexural stiffness, and composite action until failure.

آمار یکساله:  

بازدید 23814

دانلود 17957 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  557
 • صفحه پایان: 

  570
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  11988
 • دانلود: 

  9316
کلیدواژه: 
چکیده: 

This paper presents the results of experimental, analytical and numerical studies concerning the flexural strengthening of RC beams using externally bonded High Performance Fibre Reinforced Cementitious Composites (Hpfrccs) like Slurry Infiltrated Fibre CONcrete (SIFCON) and Slurry Infiltrated Mat CONcrete (SIMCON). A total of ten reinforced concrete beams were cast and tested in the laboratory over an effective span of 3000 mm.Eight beams were strengthened with bonded SIFCON and SIMCON laminates at the bottom under virgin condition and tested until failure; the remaining two beams were used as control specimen. Static responses of all the beams were evaluated in terms of strength, stiffness, ductility ratio, energy absorption capacity factor, compositeness between laminate and concrete, and the associated failure modes. Comparisons were made between experimental, analytical and numerical results of SIFCON and SIMCON. The results show that the strengthened beams exhibit increased flexural strength, enhanced flexural stiffness, and composite action until failure.

آمار یکساله:  

بازدید 11988

دانلود 9316 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  50
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  471
 • صفحه پایان: 

  484
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  129
 • دانلود: 

  93
چکیده: 

تیرهای همبند ساخته شده از بتن های سیمانی مسلح الیافی توانمند از نسل های پیشرفته بتن های الیافی به شمار می آیند و جایگزین مناسبی برای تیرهای همبند بتنی معمولی می باشند. با استفاده از این مصالح علاوه بر افزایش شکل پذیری سازه و کاهش مقادیر آرماتورهای عرضی و قطری می توان به ظرفیت برشی بالاتری دست یافت. این مقاله به بررسی آزمایشگاهی تاثیر جایگزینی بتن الیافی توانمند (Hpfrcc، High Performance Fiber Reinforcement Cementitious Composite) به جای بتن معمولی در تیر رابط دیوارهای برشی همبند بتنی می پردازد. نمونه اول با بتن معمولی و نمونه دوم از بتن الیافی توانمند طراحی و ساخته شده است. نتایج نشان داد که وجود الیاف باعث جلوگیری از افزایش عرض و پخش ترک ها در نمونه ساخته شده از بتن الیافی توانمند نسبت به نمونه بتن معمولی و افزایش میزان جذب انرژی نمونه ها و تاخیر در ایجاد گسیختگی شده و شکست برشی-کششی در نمونه بتن معمولی به شکست برشی-لغزشی در نمونه بتن الیافی تبدیل شد. همچنین، افزایش 117 % مقاومت برشی بتن و 60٪ جذب انرژی تیر همبند ساخته شده با بتن الیافی توانمند نسبت به نمونه مرجع از دیگر مزایای آن بوده است.

آمار یکساله:  

بازدید 129

دانلود 93 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  5
تعامل: 
 • بازدید: 

  183
 • دانلود: 

  98
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این تحقیق یک مطالعه آزمایشگاهی با رویکرد آماری، بر مقاومت فشاری و خمشی بتن های (Hpfrcc) انجام شده است. به همین منظور سه سری نمونه های بتنی با %0.5، %0.75 و %1 الیافPP ساخته شد. در مجموع 120 نمونه بتنی که از هر طرح اختلاط، 20 نمونه مکعبی 100´100 mm و 20 نمونه تیر کوچک به ابعاد 320´80´60 mm ساخته شد. از نمونه های مکعبی به منظور تعیین مقاومت فشاری و از تیرهای کوچک به منظور تعیین مقاومت خمشی استفاده شد. بر روی داده های به دست آمده از آزمایشات آنالیز آماری صورت گرفت، آنالیز آماری صورت گرفته نشان داد با افزایش درصد الیاف مقاومت فشاری افزایش یافته و همچنین ضریب تغییرات و انحراف از معیار نمونه ها و پراکندگی داده ها نیز زیاد می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 183

دانلود 98
نشریه: 

عمران و پروژه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  5
 • صفحه شروع: 

  71
 • صفحه پایان: 

  80
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  132
 • دانلود: 

  82
کلیدواژه: 
چکیده: 

تشکیل ترکهای ریز چندگانه مشخصه اصلی تامین شکلپذیری مصالح Hpfrcc است. در این تحقیق نیروی ترک خوردگی در تیرهای مقاوم سازی شده با Hpfrcc نسبت به تیر مرجع مورد مقایسه قرار گرفت. در این راستا یک تیر مرجع و چهار تیر مقاوم سازی شده با یک لایه نازک Hpfrcc در قسمت تحتانی تیرها، تحت آزمایش چهار نقطه ای خمش خالص قرار گرفته و در نهایت تاثیر مقاوم سازی بر نیروهای حاصله مورد بررسی و مقایسه واقع می گردد. در تیر بتنی مرجع، ترک ها با نرم شوندگی منحنی تنش-کرنش کششی همراه شده و ظرفیت باربری سازه با افزایش ترک ها کاهش می یابد. لذا تکیه بر آرماتور برای حفظ سازه ضروری است. اما در تیرهای با لایه تحتانی HPRFCC میکروترک ها باعث ورود مصالح به مرحله سخت شوندگی شده و ظرفیت باربری بالا می رود. که این افزایش در نمونه های با الیاف بیشتر محسوس تر می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 132

دانلود 82 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  31
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  153
 • صفحه پایان: 

  164
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  141
 • دانلود: 

  106
چکیده: 

این مقاله به بررسی آزمایشگاهی رفتار شش تیر بتن مسلح طره ای ساخته شده با بتن Hpfrcc با دو نوع درصد الیاف و دو نوع خاموت گذاری (فشرده و غیرفشرده) در ناحیه ویژه تحت بارگذاری استاتیکی می پردازد. نتایج نشان می دهد که حضور الیاف به خصوص در نمونه ها با خاموت غیرفشرده باعث افزایش جذب انرژی و تاخیر در ایجاد گسیختگی در نمونه های با بتن Hpfrcc نسبت به بتن معمولی می شود و شکل پذیری تیر های Hpfrcc نسبت به تیر مرجع 2 تا 33/2 برابر و باربری آن بین 2 تا 5/17 درصد در نمونه های مختلف افزایش می یابد.

آمار یکساله:  

بازدید 141

دانلود 106 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

عمران و پروژه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  6
 • صفحه شروع: 

  34
 • صفحه پایان: 

  44
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  181
 • دانلود: 

  93
کلیدواژه: 
چکیده: 

با توجه به گسترش روز افزون صنعت ساختمان در ابعاد مختلف، استفاده از ایده های نو و جدید در کیفیت و نحوه اجرا، انتخاب مصالح و. . . از ملزومات این پیشرفت ها می باشد. لذا براساس نیاز کشور به توسعه روش های نوین با استفاده از مصالح توانمند، استفاده از بتن مسلح به الیاف Hpfrcc در جهت مقاوم سازی، مورد توجه واقع شده است. هر چند Hpfrcc دارای ویژگیهایی است که در بتن معمولی و FRC وجود ندارد اما به علت مسائل اقتصادی و اجرایی، کاربرد آن ها بیشتر به امور تحقیقاتی و کاربردهای خاص محدود گشته است. این تحقیق با رویکرد آزمایشگاهی انجام گرفته که طی آن پنج تیر بتن مسلح کامل تحت آزمایش بارگذاری چهار نقطه ای قرار می گیرند. یکی از تیرها به عنوان نمونه مرجع انتخاب شده و چهار تیر دیگر در سطوح پایینی تیرهای بتنی بصورت قالب بندی شکل با لایه ای از مصالحHpfrcc مقاوم سازی می شوند و رفتار خمشی و شکل پذیری تیرها باهم مقایسه می شوند. بیشترین شکل پذیری در تیر مقاومسازی شده با مصالح Hpfrcc 1-2 نمونه B-H-1) و (B-H-2با 41% افزایش نسبت به نمونه مرجع، اتفاق میافتد که ناشی از کرنش کششی نهایی بالاتر این مصالح توانمند نسبت به بتن معمولی و مطلوبیت سیستم اجرا میباشد و در نمونه های دارای 1% الیاف به طور متوسط 23% افزایش ظرفیت خمشی و در نمونه های 3% الیاف به طور متوسط 26% افزایش ظرفیت خمشی حاصل می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 181

دانلود 93 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  Special Issue 1 (30)
 • صفحه شروع: 

  0
 • صفحه پایان: 

  0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  4202
 • دانلود: 

  3992
کلیدواژه: 
چکیده: 

Structural fuses are some points in structure which are exposed of destruction due to vast internal forces and plastic joints are summed up in them and possible destruction would start in these points, so the best way is substituting well-featured materials such as Hpfrcc rather than conventional concrete against earthquake with rigidity behaviour of strain under tension and capability of high energy absorption before failure. The formation and features of plastic joints in Hpfrcc beams and frames are investigated in this paper considering 12 concrete and Hpfrcc beams and 12 columns with variables such as compressive strength, lateral load type, axial load in column. Results showed that in Hpfrcc beams, increasing compressive strength leaded into increasing force and displacement, curve, plastic joint length. Hpfrcc beams under concentrated loading had the more displacement and energy absorption, and beam under uniform loading had the maximum force and the beams under two-point loading had longer plastic hinge rather than beams under uniform loading. Hpfrcc frames had lateral force and displacement of respectively 7% and 18% more than their relevant concrete frames and curvature, plastic joint length were increased up to 1. 18 and 1. 30 times of RC frames, respectively. Therefore the Hpfrcc material is effective and appropriate for new concrete structures subjected cyclic loading.

آمار یکساله:  

بازدید 4202

دانلود 3992 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  214
 • صفحه پایان: 

  238
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  112
 • دانلود: 

  210
چکیده: 

جایگزینی بتن معمولی با کامپوزیت های سیمانی الیافی توانمند (Hpfrcc) می تواند موجب بهبود جدی در مقاومت کششی، خمشی، برشی، مشخصه های تغییر شکلی، شکل پذیری، توانایی جذب انرژی و طاقت گردد. خاصیت سخت شوندگی کرنش در این کامپوزیت ها موجب محدود کردن ترک ها و جلوگیری از عریض شدن آن می گردد. از طرف دیگر، ظرفیت کرنش بالای این مصالح، آنها را برای استفاده در مفصل پلاستیک اتصالات تیر به ستون تحت تغییر شکل های غیر الاستیک بزرگ، ایده آل ساخته است. در این مقاله ضمن اعتبار سنجی رفتار خمشی تیرها و قاب های ساخته شده با مصالح کامپوزیت سیمانی الیافی توانمند در نرم افزار OpenSees با مطالعات آزمایشگاهی، به منظور بررسی تاثیر این کامپوزیت در پاسخ جانبی قاب های خمشی بتنی، دو قاب بتنی با تعداد طبقات سه و شش طبقه که براساس ضوابط ACI 318 طراحی شده اند، با استفاده از نرم افزار OpenSees و تحلیل های استاتیکی غیرخطی و دینامیکی تاریخچه زمانی مورد ارزیابی قرار گرفته اند. قاب های مورد مطالعه شامل بتن معمولی به طور کامل (RC)، قاب های ترکیبی ساخته شده از مصالح کامپوزیت در ناحیه اتصال (RCH1)، قاب های ترکیبی ساخته شده از مصالح کامپوزیت در ناحیه اتصال و پای ستون های طبقه اول (RCH2) و قاب های ساخته شده از مصالح کامپوزیت به طور کامل (RH) می باشند. نتایج بدست آمده از تحلیل استاتیکی غیرخطی نشان می دهد که مقاومت، شکل پذیری و تغییرمکان نهایی قاب های دارای مصالح کامپوزیت، افزایش قابل ملاحظه ای نسبت به قاب های بتنی معمولی داشته است. همچنین بر اساس نتایج بدست آمده از تحلیل های تاریخچه زمانی، استفاده از مصالح کامپوزیت سبب کاهش بیشینه جابجایی بام و بیشینه دریفت طبقات و نیز افزایش بیشینه برش پایه قاب ها شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 112

دانلود 210 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

تحقیقات بتن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  29
 • صفحه پایان: 

  43
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  145
 • دانلود: 

  126
چکیده: 

استفاده از بتن های ویژه و توانمند در سازه های بتنی به علت دارا بودن خصوصیات منحصر به فرد، رو به گسترش می باشد. یکی از روش های غلبه بر این مشکل مسلح کردن بتن به الیاف می باشد که سبب تشکیل ترک های ریز چندگانه می گردد که مشخصه اصلی تامین شکل پذیری کششی مصالح Hpfrcc است. با توجه به بررسی عمده استفاده از این مصالح بر روی رفتار خمشی و توجه کمتر به رفتار برشی، در این تحقیق اقدام به بررسی رفتار برشی این مصالح در تیرهای عمیق شده است. در این راستا پاسخ تجربی تعداد 5 تیر شامل تیرهای ساده عمیق مسلح بتن کامپوزیتی الیافی تحت بار متمرکز در وسط دهانه با نسبت دهانه برشی به عمق 75/0 مورد بررسی قرار گرفته است. تیرهای عمیق گروه اول با درصد متفاوت الیاف 0، 1 و 2 درصد و تیرهای گروه دوم با الیاف فولادی 0 و 2 درصد ساخته شدند. نمونه های گروه اول فاقد آرماتور برشی جان و نمونه های گروه دوم دارای آرماتور برشی جان می باشند. پس از انجام آزمایشات، ملاحظه گردید که با افزایش درصد الیاف فولادی در تیرهای عمیق، ظرفیت باربری و همچنین شکل پذیری نمونه ها به میزان قابل توجهی افزایش یافت. افزایش درصد الیاف و همچنین اضافه نمودن آرماتور های برشی، میزان ضریب شکل پذیری برشی را افزایش می دهد. از طرفی ملاحظه گردید، نمونه های F2 در گروه دوم که دارای آرماتور برشی جان می باشند، نسبت به نمونه مشابه در گروه اول (فاقد آرماتور برش جان)، دارای ضریب شکل پذیری حدود 9درصد بیشتر می باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 145

دانلود 126 استناد 0 مرجع 0
litScript