نتایج جستجو

9

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
کنگره زخم و ترمیم بافت‎‎
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
انتشارات انتخاب
حوزه علمیه خواهران شهرستان اقلید
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  17
تعامل: 
 • بازدید: 

  990
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

ONE OF THE MOST IMPORTANT NEW ENERGETIC COMPOUNDS FOR ORDNANCE APPLICATIONS IS 2, 4, 6, 8, 10, 12- HEXANITRO HEXAAZA ISOWURTZITANE (Hniw/ CL-20)...

آمار یکساله:  

بازدید 990

دانلود 0
نویسنده: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  17
تعامل: 
 • بازدید: 

  1885
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

BACKGROUND: HEXANITROHEXAAZAISOWURTEZITANE (Hniw OR CL-20) IS THE MOST POWERFUL ENERGETIC COMPOUND IN THE WORLD. DEBENZYLATION/NITROZATION OF TETRAACETYLDIBENZYLHEXAAZAISOWURTZITANE (TADB) GIVES THE TETRAACETYLDINITROSOHEXAAZAISOWURTZITANE (TADNO) PRECURSOR WHICH CAN BE EASILY CONVERTED TO CL-20 IN HNO3/H2SO4 NITROLYSIS SYSTEM. HOWEVER, THE MIXTURES OF SULFURIC ACID/NITRIC ACID CREATE POLLUTION AND ARE HAZARDOUS TO THE ENVIRONMENT. THESE DISADVANTAGES HAVE BEEN ENCOURAGED RESEARCHERS TO DEVELOP GREENER METHODS [1].INORGANIC ACIDS CAN OFFER SIGNIFICANT BENEFIT BY PROVIDING EFFECTIVE CATALYSIS. MOREOVER, SUCH ACIDS CAN EASILY REMOVE FROM REACTION MIXTURE BY FILTRATION. ZEOLITE BASED SOLID ACID CATALYSIS HAVE BEEN STUDIED FOR VARIOUS SUBSTRATES [2].

آمار یکساله:  

بازدید 1885

دانلود 0
نشریه: 

مواد پرانرژی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1 (پیاپی 18)
 • صفحه شروع: 

  53
 • صفحه پایان: 

  58
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  328
 • دانلود: 

  83
چکیده: 

Hniw با نام شیمیایی 2، 4، 6، 8، 10، 12- هگزانیترو 2، 4، 6، 8، 10، 12- هگزاآزاایزوورتزیتان (که با نام متداولCL-20  شناخته می شود) در حال حاضر قوی ترین ماده منفجره غیرهسته ای است. این ترکیب که یک ماده پرانرژی با ساختار قفسی بوده در شرایط معمولی 4 ساختار بلوری (a، b، g و e) برای آن گزارش شده است که به آن ها پلی مورف هایCL-20  می گویند. هر یک از این پلی مورف ها در شرایط خاص دمایی و حلال به وجود می آیند. این فرم های بلوری حساسیت و چگالی متفاوتی دارند و فرم بلوری e-CL-20 به دلیل داشتن چگالی بیشتر و حساسیت کمتر برای مصارف نظامی مناسب تر است. بنابراین در این مقاله از دو روش (سنتز و تبلور) برای تهیه پلی مورف e-CL-20 استفاده شده است. در ضمن شرایط مختلف (اثرات حلال، دما و سرعت هم زدن) برای تهیه e-CL-20 با دانه بندی های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین بهترین روش از لحاظ خلوص، صرفه اقتصادی و زمان صرف شده برای تهیه e-CL-20 با دانه بندی های مختلف (بلورهای ریز کوچک تر از 20 mm و درشت بزرگ تر از 20 mm) معرفی شده است. بررسی ها نشان داده که برای تهیه فرم بلوری e-CL-20 به روش تبلور بهترین حلال به لحاظ نظری و عملی حلال اتیل استات است. ضدحلال های هپتان و کلروفرم نسبت به سایر ضدحلال ها برتری دارند. از تکنیک های اسپکتروسکوپی رامان، FTIR،SEM  و XRD برای شناسایی این فرم بلوری استفاده شده که شایان ذکر است که بهترین روش برای آنالیز فرم بلوری e-CL-20 روش XRD خواهد بود.

آمار یکساله:  

بازدید 328

دانلود 83 استناد 1 مرجع 0
strs
نشریه: 

مواد پرانرژی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  3 (پیاپی 24)
 • صفحه شروع: 

  57
 • صفحه پایان: 

  62
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  180
 • دانلود: 

  74
چکیده: 

CL-20 یکی از قوی ترین مواد منفجره غیرهسته ای شناخته شده است که تقریبا در تمامی روش های تهیه آن از حد واسط TADB استفاده می شود. یکی از مراحل سنتز CL-20 حذف بنزیل از TADB می باشد که این واکنش توسط کاتالیست پالادیوم انجام می شود که بسیار گران است و نیاز به راکتور تحت فشار دارد. بنابراین محققین در پی یافتن کاتالیست های جدید جایگزین برای غلبه بر این مشکلات هستند. در این تحقیق برای اولین بار به منظور شناسایی کاتالیست مناسب ترکیبات گوناگون مانند سریم آمونیوم نیترات، سریم آمونیوم سولفات، پتاسیم برمات و تیتانیوم تری کلرید مورد مطالعه قرار گرفتند که از بین آنها تنها استفاده از سریم آمونیوم نیترات در مایع یونی پیرولیدینیوم بی سولفات و سریم آمونیوم نیترات در حضور معرف های اکسنده و معرف تری کلرید تیتانیوم جهت حذف بنزیل از  TADBمناسب بودند. بازده محصول تترااستیل هگزاآزاایزوورتزیتان (TAIW) در این واکنش ها مطلوب بود. در استفاده از معرف تری کلرید تیتانیوم بازده 41% به دست آمد. در حضور معرف اکسنده پتاسیم برمات با سریم آمونیوم نیترات در مخلوط واکنش میزان مصرف سریم آمونیوم نیترات به چهل برابر کاهش یافت و بازده به 55% افزایش یافت. در روش استفاده از سریم آمونیوم نیترات در مایع یونی پیرولیدینیوم بی سولفات علاوه بر مزیت حذف حلال آلی، میزان مصرف سریم آمونیوم نیترات به سه تا چهار برابر کاهش یافت و بازده واکنش بیش از 55 درصد به دست آمد.

آمار یکساله:  

بازدید 180

دانلود 74 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  20
تعامل: 
 • بازدید: 

  1386
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

Hniw WITH THE CHEMICAL NAME OF 2, 4, 6, 8, 10, 12-HEXANITRO-2, 4, 6, 8, 10, 12-HEXAAZAISO- WURTZITANE (WHICH IS MORE COMMONLY KNOWN AS CL-20) IS THE MOST POWERFUL NON-NUCLEAR EXPLOSIVE MATERIAL [1]. IT IS AN OXIDIZER WITH GREAT POTENTIAL TO USE IN HIGH-ENERGY COMPOSITION, SUCH AS PROPELLANTS, ...

آمار یکساله:  

بازدید 1386

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  22
تعامل: 
 • بازدید: 

  2015
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

HEXANITROHEXAAZAISOWURTEZITANE (Hniw OR CL-20) AS THE MOST POWERFUL ENERGETIC POLYCYCLIC NITRAMINE HAS ATTRACTED THE ATTENTION OF MANY RESEARCHERS DURING RECENT YEARS. IN A COMMONLY METHOD FOR PRODUCING CL-20, TETRAACETYLDINITROSOHEXAAZAISOWURTZITANE (TADNO) PRECURSOR PREPARES BY DEBENZYLATION/NITROZATION OF TETRAACETYLDIBENZYLHEXAAZAISOWURTZITANE (TADB) WHICH CAN EASILY CONVERT TO CL-20 IN THE HNO3/H2SO4 NITROLYSIS SYSTEM. RECENTLY, WE HAVE REPORTED THE SYNTHESIS OF CL-20 FROM TADB BY MELAMINHYDROGEN SULFATE/HNO3, HOWEVER; THIS METHOD NEEDS THE HIGH TEMPERATURE WHICH IS NOT SAFE FOR INDUSTRIAL SCALE [1]. SOLID ACIDS ARE BEGINNING TO PLAY A SIGNIFICANT ROLE IN THE GREENING OF FINE AND SPECIALITY CHEMICALS MANUFACTURING PROCESSES. ADDITIONALLY, SUCH ACIDS CAN EASILY REMOVE FROM REACTION MIXTURE. ZEOLITES BASED SOLID ACID CATALYSIS HAVE EXCELLENT THERMAL AND CHEMICAL STABILITY AND HAVE BEEN SUCCESSFUL IN NITRATION REACTIONS [2].

آمار یکساله:  

بازدید 2015

دانلود 0
گارگاه ها
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  7
تعامل: 
 • بازدید: 

  1300
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

THE PURPOSE OF GREEN CHEMISTRY IS THE PLAN OF PRODUCTS AND MAKING PROCESSES TO DECREASE THEIR IMPACT ON HUMAN HEALTH AND THE ENVIRONMENT. HETEROGENEOUS CATALYSTS ARE EASY TO RECYCLE AND REUSE AT LEAST 10 TIMES WITHOUT REDUCING THE EFFICIENCY OF THE REACTION, NO HARMFUL EFFECT ON THE ENVIRONMENT. MAGNETIC NANOPARTICLES ARE CURRENTLY ONE OF THE MOST PROMISING MATERIALS FOR APPLICATIONS BECAUSE OF THEIR MULTIPLE APPLICATIONS IN COMPUTING, CATALYTIC AND BIOMEDICINE. IN THE RECENT PAST, AMONG VAST VARIETIES OF MAGNETIC NANOPARTICLES, SUPERPARAMAGNETIC IRON OXIDE NANOPARTICLES HAVE EMERGED AS AN EXCELLENT CANDIDATE FOR CATALYST APPLICATIONS DUE TO THEIR BETTER CHEMICAL STABILITY AND THAT BY AN EXTERNAL MAGNET CAN BE RECYCLED AND REUSED. THE AIM OF THE PRESENT INVESTIGATION WAS TO REPLACE FORMIC ACID CATALYST, BECAUSE OF ITS CORROSIVE NATURE, AND INTRODUCING A GREEN NANOCATALYST (FE3O4/PCA) IN THE SYNTHESIS OF HBIW.HEXABENZYLHEXAAZAISOWURTZITANE (HBIW) AS A PRECURSOR FOR THE SYNTHESIS OF HIGH EXPLOSIVE Hniw USED. FE3O4/PCA WAS PROVIDED BY POLYMERIZATION PROCESS OF CITRIC ACID ON THE SURFACE OF FE3O4 NANOPARTICLES. THE CONDENSATION OF BENZYLAMINE WITH GLYOXAL LEADS TO HBIW IN ACETONITRILE IN THE PRESENCE OF MAGNETIC FE3O4/PCA NANOCATALYST UNDER ULTRASOUND IRRADIATION.THE INFLUENCE OF FOUR VARIABLES, INCLUDING THE AMOUNT OF CATALYST, SOLVENT, REACTION TIME AND ULTRASONIC POWER, ON THE REACTION YIELD WAS INVESTIGATED. THE RESULTS SHOWED THAT THE OPTIMUM PARAMETERS FOR SYNTHESIS OF HBIW WERE 5 MOL% CATALYST RESPECT TO GLYOXAL, ACETONITRILE AS SOLVENT AND FIVE MINUTES ULTRASOUND IRRADIATION (150 W, PRODUCT YIELD: 93%).

آمار یکساله:  

بازدید 1300

دانلود 0
نشریه: 

مواد پرانرژی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  3 (پیاپی 13)
 • صفحه شروع: 

  3
 • صفحه پایان: 

  7
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  261
 • دانلود: 

  75
چکیده: 

ترکیب CL-20، به عنوان قوی ترین ماده منفجره غیر اتمی معرفی شده است. همواره محققین در حوزه مواد پرانرژی به دنبال راهکار مناسب برای افزایش بازده و کاهش هزینه سنتز این ماده بوده اند. در کلیه روش های سنتز CL-20 از واکنش تراکمی بین گلی اکسال و بنزیل آمین جهت سنتز ترکیب حد واسط HBIW4 استفاده می شود. در حضور کاتالیست اسید فرمیک در حلال اتانول، راندمان برای این واکنش تراکمی 58% گزارش شده است. در این مقاله، سنتز HBIW در حضور کاتالیزگرهای اسید لوئیس مانند BF3 و منیزیم پرکلرات و ...، مورد بررسی قرار گرفته شده است و نتایج نشان می دهد که راندمان واکنش تا حدود 20% نسبت به کاتالیست اسید فرمیک افزایش می یابد.

آمار یکساله:  

بازدید 261

دانلود 75 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

مواد پرانرژی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  3 (پیاپی 16)
 • صفحه شروع: 

  3
 • صفحه پایان: 

  7
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  207
 • دانلود: 

  86
چکیده: 

هگزا نیترو هگزا آزا ایزوورتزیتان (CL-20 یا Hniw) یک ماده پر انرژی، با ساختار قفسی می باشد که به عنوان قوی ترین ماده منفجره غیر هسته ای شناخته شده است. این ترکیب معمولا از نیتراسیون 2، 6، 8، -12 تترا استیل-4، -10 دی فرمیل-2، 4، 6، 8، 10، -12 هگزا آزا ایزوورتزیتان (TADFIW) توسط مخلوط نیتریک اسید و سولفوریک اسید، تهیه می شود. در واکنش های زیادی از هتروپلی اسیدها (HPAs) به عنوان کاتالیست هایی موثر و تمیز استفاده شده است. در این تحقیق، از این اسیدها به عنوان فعال کننده نیتریک اسید، در فرآیند نیتراسیون، استفاده شد و CL-20 با بهره %93 و خلوص بسیار بالا در دمای 70oC و زمان 2.5 ساعت تهیه گردید. استفاده از هترو پلی اسید ها به جای سولفوریک اسید، مشکلات استفاده از اسید سولفوریک را به طور کامل رفع می کند. همچنین در این تحقیق تاثیر دمای واکنش، زمان و دیگر فاکتورها نیز بر بازده سنتز CL-20 مورد ارزیابی قرار گرفت. ساختار و خلوص ترکیبات با استفاده از آنالیز عنصری، IR و HNMR مورد تایید قرار گرفت.

آمار یکساله:  

بازدید 207

دانلود 86 استناد 0 مرجع 0
litScript