نتایج جستجو

1073

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

108

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصی
متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  12
تعامل: 
 • بازدید: 

  30
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

INTRODUCTION AND OBJECTIVE: WORLD HEALTH ORGANIZATION HAS ANNOUNCED THAT LABORATORY SERVICES CONSTITUTE A GOOD QUALITY MEDICAL SERVICES WITH GOOD QUALITY. Hba1C TEST IS A BLOOD TEST USED TO SCREEN FOR DIABETICS AND DIABETIC PATIENTS AND GIVEN THE SENSITIVITY OF THIS TEST QUALITY CONTROL TESTING OF THE ACCURACY OF THIAMINE IS. THE PURPOSE OF THIS STUDY, Hba1C TESTING AND QUALITY CONTROL PROGRAM IS NECESSARY.MATERIALS AND METHODS: THIS QUALITY CONTROL PROGRAM FOR 6 MONTHS WAS CARRIED OUT IN THE LABORATORY OF BIOCHEMISTRY OF DIABETIC PATIENTS’ BLOOD WAS USED AS A CONTROL SAMPLE. RESULTS OBTAINED FROM THE PATIENTS AS WELL AS EXTERNAL QUALITY CONTROL TEST RESULTS WERE COMPARED WITH THE RESULTS OF MONTHS BEFORE THE PROGRAM.

آمار یکساله:  

بازدید 30

دانلود 0
نویسنده: 

کاسسه آنتونیو

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  238
 • دانلود: 

  67
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 238

دانلود 67
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  28
 • صفحه پایان: 

  36
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  376
 • دانلود: 

  169
کلیدواژه: 
چکیده: 

مقدمه: با توجه به شیوع دیابت و افزایش روزافزون مبتلایان، اهمیت استفاده از بیومارکرهایی مانند Hba1C که در پیگیری درمان بیماران نقش مهمی ایفا می کنند، افزایش می یابد. ولی اجرای آزمایش ها با روش های منطبق با روش های مرجع، می تواند هزینه قابل توجهی به آزمایشگاه های بالینی تحمیل نماید. لذا بررسی هزینه اثربخشی روش های مختلف سنجش Hba1C می تواند به یافتن راهکارهایی برای بهبود سنجش این پارامتر کمک کند.روش ها: این مطالعه ارزیابی اقتصادی (که از نوع تحلیل هزینه اثربخشی می باشد) با استفاده از محاسبه هزینه تمام شده سیستم های اندازه گیری Hba1C، تعداد افراد صحیح تشخیص داده یا دقت فناوری (True Score, TS) نسبت هزینه اثربخشی افزایشی (Incremental cost-effectiveness ratios –ICER) و نیز تحلیل حساسیت در 3 سطح غلظتی %6.5، 7% و Hba1C %8 انجام پذیرفته است. در این مطالعه پنج سیستم/ کیت مختلف اندازه گیری Hba1C (Pars Azmoon، NycoCard، DS5، Biosystems، CERA STAT 2000)، با در نظر گرفتن دستگاه TOSOH G8 (TOSOH Corporation) بعنوان دستگاه مرجع، مورد بررسی قرار گرفته اند.یافته ها: بررسی نتایج هزینه و دقت فناوری سیستم های مختلف در مقابل روش مرجع نشان می دهد که هیچ یک نمی توانند بعنوان جایگزین مناسبی برای روش مرجع عمل نمایند. بین موارد بررسی شده سیستم DS5 و کیت Pars Azmoon گزینه های بهتری بوده اند.نتیجه گیری: با توجه به نتایج حاصله بنظر می رسد می توان با تشکیل شبکه آزمایشگاه های ارجاعی برای آزمایش Hba1C، با بالا بردن تعداد آزمایش های هر روز، میزان هزینه دستگاه های با کیفیت بالاتر را کاهش داد و یا تعرفه مناسبی برای این آزمایش از مراجع ذی صلاح درخواست نمود تا استفاده از سیستم های معتبر جهانی در همه آزمایشگاه ها امکان پذیر گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 376

دانلود 169 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  12
تعامل: 
 • بازدید: 

  22
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

HEMOGLOBIN A1C IS WIDELY USED AS A MARKER OF GLYCEMIC CONTROL TO GUIDE DIAGNOSIS AND TREATMENT DECISIONS. Hba1C IS RELATED DIRECTLY TO RISKS FOR DIABETIC COMPLICATIONS. ACCORDING TO RESULTS OF RESEARCH EACH 1% REDUCTION IN Hba1C REDUCED THE RISK OF MICROVASCULAR COMPLICATIONS BY 25% IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES. MUTATIONS AND DELETIONS IN THE GENES ENCODING FOR THE Α- AND Β-CHAINS THAT RESULT IN AMINO ACID CHANGES ARE RESPONSIBLE FOR THE PRODUCTION OF HB VARIANTS. THE ACCURACY OF Hba1C METHODS CAN BE AFFECTED ADVERSELY BY THE PRESENCE OF HEMOGLOBIN VARIANTS AND HBF. THE FOUR MOST COMMON WORLDWIDE HB VARIANTS ARE HB S, E, C, AND D, IN ORDER OF DESCENDING PREVALENCE. ALL OF THESE HB VARIANTS HAVE SINGLE AMINO ACID SUBSTITUTIONS IN THE HB CHAIN. HBF IS THE MAJOR HEMOGLOBIN DURING INTRAUTERINE LIFE; BY THE END OF THE FIRST YEAR, AND ALSO SOME PATHOLOGIC CONDITIONS.

آمار یکساله:  

بازدید 22

دانلود 0
نویسنده: 

Joob Beuy | Wiwanitkit Viroj

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  379
 • صفحه پایان: 

  380
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  7319
 • دانلود: 

  5868
کلیدواژه: 
چکیده: 

Dear Editor: An important problem to manage diabetes mellitus is controlling the patients` blood glucose. Fluctuation of blood glucose results in molecular biochemistry change and can result in unwanted diabetic complications (1). In clinical practice, hemoglobin A1C (Hba1C) is a common useful laboratory test to follow-up patients with diabetes (2)....

آمار یکساله:  

بازدید 7319

دانلود 5868 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  15
 • صفحه پایان: 

  21
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  4214
 • دانلود: 

  3385
کلیدواژه: 
چکیده: 

Background: Glycated Hemoglobin A1c (Hba1C) assay is most widely used in diabetic patients for assessing long-term control of glycemia. The presence of hemoglobin variants may be an incidental finding and can interfere with Hba1C measurements. The aim of the present study is to investigate the prevalence and impact of interference of different abnormal hemoglobin variants on Hba1C measurements during routine Hba1C testing. Methods: A total of 12, 092 Hba1C samples were collected from January to August 2018. Hba1C quantification was carried out on a Variant II Bio-Rad’ s HPLC analyzer. Abnormal chromatograms were further analyzed using the extended-run high-pressure liquid chromatography (HPLC) analysis in the A2/F mode. Results: The samples were examined for presence of abnormal variants. Samples producing abnormal chromatograms were further analyzed in A2/F mode to characterize hemoglobin variants. Abnormal variants were identified in 126 (1%) samples, and 74 (0. 59%) sickle cell traits (SCT) were the most common variant in our findings. Moreover, 30 (0. 24%) cases were eluted in the variant window in A1c mode, which on further analysis were found to be Hb E & Hb D traits. Furthermore, 3 (0. 02%) cases were eluted at a RT <1 min as (unknown) and identified as Hb H. Also, 19 (0. 15%) samples were eluted in the P3 window at different retention times. Conclusion: Observing each chromatograph after the analysis can help us in identifying silent hemoglobin variants in routine Hba1C testing. Knowledge and awareness of common hemoglobin variants affecting measurement of Hba1C is imperative to avoid reporting of falsely low Hba1C values in diabetic population.

آمار یکساله:  

بازدید 4214

دانلود 3385 استناد 0 مرجع 188
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  66
 • دانلود: 

  17
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 66

دانلود 17
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  79
 • دانلود: 

  21
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 79

دانلود 21
نویسنده: 

GHOLAMIAN YALDA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  12
تعامل: 
 • بازدید: 

  26
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

INTRODUCTION: DETERMINATION OF Hba1C COULD BE IMPORTANT FACTOR IN PREVENTING SIDE EFFECTS OF DIABETIC CONDITION THEREFOR AN ACCURATE AND PRECISE METHOD FOR DETERMINATION OF Hba1C CONCENTRATION IS NECESSARY. FOR THIS PURPOSE A PROPER CONTROL MATERIAL WITH LONGER STABILITY IS NEEDED. SINCE THESE COMMERCIAL CONTROL MATERIALS ARE VERY EXPENSIVE AND HAVE SHORT STABILITY (7 DAYS), WE USED FREEZED COMMERCIAL CONTROL MATERIALS MATERIAL & METHOD: FOR INITIAL Hba1C DETERMINATION, 2 SERIES OF COMMERCIAL CONTROL MATERIALS BY THE SAME LOT. NO, IN 2 LEVELS (NORMAL & HIGH) WERE ANALYSED BY D10 SYSTEM. THEN EACH SERIES OF CONTROL MATERIALS PLACED IN ONE GROUP.IN FIRST GROUP, CONTROL MATERIALS WERE DILUTED BEFORE FREEZED BY DILUTION REAGENT OF D10 SYSTEM´S KIT AND IN SECOND GROUP, SAMPLES WERE NOT DILUTED, AND THEN BOTH OF THESE CONTROL MATERIALS WERE ALIQUATED INTO 100 VIALS.

آمار یکساله:  

بازدید 26

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  30
 • شماره: 

  175
 • صفحه شروع: 

  0
 • صفحه پایان: 

  0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  147
 • دانلود: 

  86
چکیده: 

مقدمه: یکی از عوامل خطر اصلی ایجاد کننده زخم پا، عدم کنترل قندخون و عدم کنترل هموگلوبین گلیکوزیله (Glycosylated hemoglobin یا Hba1C) است. هدف از انجام این مطالعه، تعیین ارتباط بین Hba1C و ایجاد زخم پای دیابتی بود.روش ها: این مطالعه، یک مطالعه تحلیلی و به صورت مورد - شاهدی بود که در سال 90-1389 در بیمارستان الزهرا (س) اصفهان انجام شد. افراد گروه مورد، 65 نفر مرد با سابقه بیش از 10 سال دیابت بودند که سابقه سیگار کشیدن، فشارخون و زخم قبلی پا را نداشتند و در زمان تحقیق با زخم پا مراجعه کرده بودند. گروه شاهد 65 نفر مرد مشابه گروه مورد بودند که در زمان تحقیق زخم پا نداشتند. میزان Hba1C در گروه مورد و شاهد در 6 ماه قبل و در زمان تحقیق بررسی شد. در نهایت داده ها توسط نرم افزار آماری SPSS نسخه 18 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: در این مطالعه مدت زمان ابتلا به دیابت در گروه شاهد کمتر از گروه مورد بود (میانگین 13.03 سال در مقابل 15.49 سال). از نظر میزان کنترل دیابت در زمان تحقیق، در گروه مورد 7.69 درصد افراد Hba1C کمتر از 7 درصد داشتند ولی در گروه شاهد 52.31 درصد افراد Hba1C کمتر از 7 درصد داشتند.نتیجه گیری: بر اساس یافته های این مطالعه عدم کنترل قندخون در ایجاد زخم پای دیابتی نقش مهمی دارد. با اندازه گیری مستمر Hba1C و کنترل دیابت و در صورت لزوم با تغییر روش درمان می توان از بروز این عارضه تهدید کننده حیات جلوگیری کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 147

دانلود 86 استناد 0 مرجع 0
litScript