نتایج جستجو

9

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی
متن کامل


اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  203
 • صفحه پایان: 

  217
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  104
 • دانلود: 

  49
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 104

دانلود 49 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  30
 • صفحه شروع: 

  51
 • صفحه پایان: 

  69
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  378
 • دانلود: 

  127
چکیده: 

زنبورهای گرده افشان دارای نقش حیاتی در بین عوامل انتقال دهنده گرده برای تولیدمثل گیاهان گل دار هستند. خانواده Halictidae، دومین خانواده بزرگ زنبورهای گرده افشان دنیاست که در گرده افشانی گیاهان مرتعی، زراعی و علوفه ای و برخی گیاهان باغی نقش بسزایی دارد. با توجه به اهمیت زنبورهای این خانواده در بقای گیاهان گل دار، طی سال های 1393 و 1394 اقدام به جمع آوری این زنبورها در شهرستان گرگان (استان گلستان، ایران) شد. به علت روزپروازبودن زنبورهای گرده افشان خانواده Halictidae، نمونه برداری در روز و با تور حشره گیری انجام شد. برای کشتن زنبورها از قوطی های دردار شیشه ای یا پلاستیکی (از جنس پروپیلن) حاوی قطعات چوب پنبه خردشده و آغشته به محلول اتیل استات استفاده شد. در پژوهش حاضر، 21 گونه از 3 زیرخانواده Rophitinae، Nomiinae و Halictinae، 4 جنس Rophites، Pseudapis، Halictus و Lasioglossum و 9 زیرجنس Rophitiodes، Nomiapis، Halictus، Hexataenites، Vestitohalictus، Seladonia، Lasioglossum، Evylaeus و Dialictus همراه با عکس مهم ترین ویژگی های هر گونه و کلید شناسایی آنها برای نخستین بار در ایران ارایه شد.

آمار یکساله:  

بازدید 378

دانلود 127 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  231
 • صفحه پایان: 

  261
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  126
 • دانلود: 

  91
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 126

دانلود 91 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  171
 • صفحه پایان: 

  201
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  136
 • دانلود: 

  81
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 136

دانلود 81 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

گیاه پزشکی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1 (پیاپی 14)
 • صفحه شروع: 

  125
 • صفحه پایان: 

  127
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  125
 • دانلود: 

  72
کلیدواژه: 
چکیده: 

کنه های خانواده Trochometridiidae به صورت مرتبط با انواع حشرات دارای دگردیسی کامل که به نوعی با خاک در ارتباط هستند از جمله زنبورهای لانه ساز شامل خانواده های Halictidae و Andrenidae و سوسک های خانواده های Carabidae و Scarabaeidae دیده شده اند (Cross & Bohart, 1979)(Lindquist, 1985).

آمار یکساله:  

بازدید 125

دانلود 72 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  107
 • صفحه پایان: 

  120
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  111
 • دانلود: 

  117
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 111

دانلود 117 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  293
 • صفحه پایان: 

  295
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  12098
 • دانلود: 

  7740
کلیدواژه: 
چکیده: 

There are 21 genera in the family Neopygmephoridae (Acari: Heterostigmata: Pygmephoroidea) (Khaustov and Mandelshtam 2017) in which many of them are associated with various arthropods including сhilopods, spiders, bees, ants, beetles, and termites (Khaustov 2017). One of the neopygmephorid genera isParapygmephorus Cross, 1965 encompassing eight species, associated with bees of the families Halictidae, Apidae, Colletidae and Megachilidae, and in one case on a spider wasp, Pompilidae (Fanet al.2014). These phoretic mites feed on fungi in the nests of their bee hosts and are clinging them by a large and strong single claw on their first tibiotarsus (Cross 1965)…..

آمار یکساله:  

بازدید 12098

دانلود 7740 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  285
 • صفحه پایان: 

  299
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  133
 • دانلود: 

  65
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 133

دانلود 65 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  90
 • دانلود: 

  3
کلیدواژه: 
چکیده: 

روند رو به رشد جمعیت، توسعه شهرها و راهها، کشاورزی مکانیزه و استفاده از ترکیبات آفتکش در سطح وسیع در دهه های اخیر، باعث گردیده حشرات گرده افشان در معرض خطر قرار گرفته، نسل برخی ار آنها رو به انقراض باشد. بدیهی است نخستین گام در جهت حفظ و حراست از این ذخایر ملی، شناخت آنها و انجام اقدامات موثر در جهت تکثیر و ازیاد گونه هایی است که در معرض خطر قرار گرفته اند. در این بررسی که طی دو سال انجام گرفته است، از اوایل بهار تا اواسط پاییز، در دوره گلدهی انواع گیاهان، به نقاط مختلف استان گلستان عزیمت نموده، و بطور هفته ای یکروز و روزانه در سه نوبت؛ صبح، ظهر و عصر با استفاده از تور حشره گیری نسبت به جمع آوری حشرات گرده افشان از روی محصولات مختلف زراعی و باغی، جنگلها و مراتع اقدام گردید. حشرات شکار شده باینصورت را پس از کشتن، داخل ظروف مخصوص گذاشته، اطلاعات دیگری همچون: تاریخ ظهور، دوره فعالیت، تراکم نسبی و میزبانهای آنها یادداشت و جهت شناسایی به آزمایشگاه انتقال داده شدند. حشرات جمع آوری شده راسته مزبور؛ عمدتا در 3 بالا خانواده، 7 خانواده و 20 جنس بشرح زیر شناسایی گردیدند: 1.Superfamily: Apoidea1.1.Family: Megachilidae(Anthidium, Chlicodoma, megachile, Coelioxys, Osmia); 2.1.Family:Andrenidae(Andrena);3.1.Family: Apidae(Apis, Bombus);4.1.Family: Anthophoridae(Amegilla, Anthophora, Tetralonia, Xylocopa);5.1.Family: Halictidae(Halictus, Nomia, Thrinchostoma, Sphecodes);2.Superfamily: Sphecoidea; 1.2.Family: Sphecidae( Bembix, Phillanthus);3.Superfamily: Vespoidea;1.3.Family: Vespidae(Polistes, Vespa, Eumenes)

آمار یکساله:  

بازدید 90

دانلود 3

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
litScript