نتایج جستجو

7576

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

758

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  48
 • شماره: 

  160
 • صفحه شروع: 

  403
 • صفحه پایان: 

  423
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  337
 • دانلود: 

  509
چکیده: 

فن آوریهای جدید باید بتواند بینش مسوولان را درباره مورد پیامدهای تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری های مسکن، صنعت، مدیریتِ محیط، برنامه ریزی شهری و دیگر زمینه ها را در سطح ملی، منطقه ای و محلی گسترش دهد. در این میان سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) با توجه به نیازمندیهای در حال پیدایش، مجموعه علوم کامپیوتری را درباره زمینه های عنوان شده فوق در اختیار دست اندرکاران و برنامه ریزان قرار می دهد. روشن ساختن اهداف GIS، ذخیره داده ها، پیشرفتهای مربوط به سخت افزار و نرم افزار و زمینه های مختلف کاربرد GIS از جمله محورهای مورد بحث مقاله حاضر است.

آمار یکساله:  

بازدید 337

دانلود 509 استناد 1 مرجع 0
عنوان: 
نویسنده: 

KIET S.

نشریه: 

RANGELAND

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  18
 • صفحه پایان: 

  20
تعامل: 
 • استنادات: 

  211
 • بازدید: 

  7384
 • دانلود: 

  3936
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7384

دانلود 3936 استناد 211 مرجع 0
عنوان: 
نویسنده: 

GUENTHER K.S. | GUENTHER G.E. | REDICK P.S.

نشریه: 

RANGELANDS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  18
 • صفحه پایان: 

  20
تعامل: 
 • استنادات: 

  422
 • بازدید: 

  4509
 • دانلود: 

  3936
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4509

دانلود 3936 استناد 422 مرجع 0
نشریه: 

سپهر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  33
 • صفحه شروع: 

  0
 • صفحه پایان: 

  0
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  48
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 48

دانلود 23 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  2 (پی آیند 67) در منابع طبیعی
 • صفحه شروع: 

  65
 • صفحه پایان: 

  72
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  692
 • دانلود: 

  338
چکیده: 

تعیین مسیر آبراهه ها در حوزه های آبخیز، برای روند یابی مسیر جریان آب های سطحی از اهمیت ویژه ای در مدل های رستری برخوردار می باشد. به طور کلی یکی از مشکلات عمده در استفاده از شبکه های آبراهه ای نقشه های توپوگرافی، منطبق نشدن کامل آن ها با نقشه های جهت جریان آب می باشد. در چنین شرایطی استفاده از چنین نقشه هایی باعث توقف عملیات روند یابی جریان شده و برنامه را با مشکل مواجه می نماید. در این تحقیق که در زیرحوزه آبخیز امامه (یکی از زیر حوضه های رودخانه جاجرود در بالای سد لتیان) با به کارگیری نرم افزار (ArcView) و با استفاده از کلاس های موجود در زبان برنامه نویسی شی گرا Avenue، به اجرا در آمده است، الگوریتم جدیدی طراحی شده که منطبق بر روش D8 (یکی از روش های هدایت جریان از سلولی به سلول دیگر) می باشد، به طوری که در این روش می توان نقاط سرشاخه های آبراهه های حاصل از نقشه های توپوگرافی را استخراج و سپس با توجه به نقشه جهت جریان آب، مسیر جریان را علامت گذاری نموده و در نهایت نقشه جدید و کاربردی را برای شبکه آبراهه ها در حوزه های آبخیز تولید نمود. از محاسن تولید نقشه شبکه آبراهه ها با این روش علاوه بر فرمت برداری تولید نقشه شبکه آبراهه ها، تطبیق کامل آن ها با الگوی جهت جریان آب می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 692

دانلود 338 استناد 2 مرجع 0
نویسنده: 

آذرباد علیرضا

نشریه: 

بندر و دریا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  195
 • صفحه شروع: 

  0
 • صفحه پایان: 

  0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  192
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 192

دانلود 23 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  38
 • شماره: 

  57
 • صفحه شروع: 

  127
 • صفحه پایان: 

  138
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  853
 • دانلود: 

  432
چکیده: 

ظهور اینترنت و سهولت دسترسی به اطلاعات موجود آن سبب گردیده تا اکثر سازمان های دولتی و خصوصی اطلاعات خود را در این شبکه قرار دهند. بیش از 70% اطلاعات موجود، داده‌های جغرافیایی می باشند که ارایه این اطلاعات جغرافیایی بر روی اینترنت مستلزم توسعه معماری و نرم افزارهای خاص همچون خادم های نقشه ای گردیده است. در توسعه این سسیتم های اطلاعاتی طراح امکان بهره جستن از انواع معماری ها، نرم افزارها و فرمت ها را دارد؛ ولی انتخاب مناسب ترین حالت که جواب گوی اهداف سیستم اطلاعات جغرافیایی تحت اینترنت (Web GIS) باشد، مستلزم اطلاع از نکات تکنیکی  Web GISو مزایا و معایب هر کدام از متدها در یک پروژه خاص است.در این تحقیق ابتدا تکنولوژی سیستم اطلاعات جغرافیایی تحت اینترنت از نظر معماری، نقشه های اینترنتی، و نرم افزارهای متداول آن مورد بحث قرار گرفته و سپس مراحل توسعه یک Web GIS موفق آورده شده و در انتها روند استفاده از این دستاوردها در طراحی پروژه Web GIS راه های کشور شرح داده شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 853

دانلود 432 استناد 1 مرجع 0
نویسنده: 

RAMACHANDRA T.V.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  101
 • صفحه پایان: 

  114
تعامل: 
 • استنادات: 

  211
 • بازدید: 

  5767
 • دانلود: 

  3936
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5767

دانلود 3936 استناد 211 مرجع 0
نویسنده: 

WONG D.W.S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  53
 • صفحه پایان: 

  70
تعامل: 
 • استنادات: 

  211
 • بازدید: 

  2713
 • دانلود: 

  3936
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2713

دانلود 3936 استناد 211 مرجع 0
نویسنده: 

BIAN L.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  -
 • صفحه شروع: 

  171
 • صفحه پایان: 

  173
تعامل: 
 • استنادات: 

  212
 • بازدید: 

  3931
 • دانلود: 

  3992
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3931

دانلود 3992 استناد 212 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
litScript