نتایج جستجو

275

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

28

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
عنوان: 
نویسنده: 

GINN D.M. | JONES D.V. | RAHNEJAT H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1998
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  7
 • صفحه پایان: 

  20
تعامل: 
 • استنادات: 

  212
 • بازدید: 

  3564
 • دانلود: 

  3992
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3564

دانلود 3992 استناد 212 مرجع 0
نویسنده: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  16
 • صفحه پایان: 

  18
تعامل: 
 • استنادات: 

  636
 • بازدید: 

  2054
 • دانلود: 

  3992
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2054

دانلود 3992 استناد 636 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  73
 • صفحه پایان: 

  92
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  399
 • دانلود: 

  321
چکیده: 

یکی از انواع قراردادهایی که در اجرای پروژه ها می باشد، روش مهندسی، تدارک و ساخت یا به اختصار EPC می باشد. در این شیوه ی اجراییِ طرح، با منتقل کردن تمامی فعالیت های طرح اعم از طراحی، تهیه و تأمین تجهیزات، اقداماتِ مربوط به ساخت و نصب و راه اندازی، کارفرما ریسک این عملیات را به پیمانکار منتقل می کند. در نتیجه شناسایی و اولویت بندی ریسکها در این پروژه ها برای پیمانکاران در راستای مدیریت صحیح این ریسکها از اهمیت زیادی برخوردار است. در این مقاله با ترکیب تکنیک Fmea با (ANP) که یکی از روش های پرکاربرد در حوزه تصمیم گیری چند شاخصه به منظور رتبه بندی است، ریسکهای یک پروژه EPC شناسایی و اولویت بندی شده اند. روش Fmea-ANP با در نظر گرفتن روابط متقابل میان ریسکها نمره اولویت ریسک را در مقایسه با روش Fmea به شیوه ای متفاوت ارزیابی می کند که در مقایسه با نمره Fmea از حساسیت و سازگاری بهتر و بالاتری برخوردار است. . .

آمار یکساله:  

بازدید 399

دانلود 321 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  30
 • صفحه پایان: 

  53
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  168
 • دانلود: 

  156
چکیده: 

یاتاقان های ژورنال در صنایع بزرگ، نظیر صنایع نیروگاهی کاربرد فراوانی دارند. لذا، تحقیقات مختلفی در زمینه نگاهداشت آن ها انجام شده است. یکی از روش های موثر در نگاهداشت یاتاقان ها روش RCA می باشد. در این مقاله، ابتدا ضمن بررسی خرابی های یاتاقان ژورنال با کمک Fmea و FTA به الویت بندی آن ها پرداخته شده است. برای این منظور از نظر کارشناسان خبره و روش جمع آوری داده های میدانی در نیروگاه های گازی استفاده شد. در نهایت با توجه به اهمیت سایش، این مسئله با کمک نرم افزار COMSOL و معادلات ناویر استوکس شبیه سازی شده و پیشنهاداتی جهت بهبود عملکرد ارائه گردیده است.

آمار یکساله:  

بازدید 168

دانلود 156 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  17
 • صفحه پایان: 

  24
تعامل: 
 • استنادات: 

  352
 • بازدید: 

  2808
 • دانلود: 

  4247
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2808

دانلود 4247 استناد 352 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  56
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

SUSTAINABLE SUPPLY CHAIN MANAGEMENT (SSCM) HAS BECOME ONE OF THE IMPORTANT SUBJECTS IN THE INDUSTRY AND ACADEMIA IN THE RECENT YEARS. SUPPLIER SELECTION, AS A STRATEGIC DECISION, PLAYS A SIGNIFICANT ROLE IN SSCM. RESEARCHERS PROPOSED DIFFERENT MULTI CRITERIA DECISION MAKING (MCDM) METHODS TO EVALUATE AND SELECT SUSTAINABLE SUPPLIERS. IN THE PREVIOUS STUDIES, DESIRABLE FEATURES OF A SUPPLIER WAS THE MAIN FACTOR FOR SUPPLIER EVALUATION AND RISK FACTORS HASE BEEN NEGLECTED. THEREFORE, THE CURRENT RESEARCH USES FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS (Fmea) AS A RISK ANALYSIS TECHNIQUE TO CONSIDER THE SUPPLIER'S RISK IN COMBINATION WITH AN MCDM METHOD. FINALLY, TO DEMONSTRATE THE EFFECTIVENESS OF THE PROPOSED APPROACH A CASE STUDY AND SENSITIVITY ANALYSIS IS PERFORMED.

آمار یکساله:  

بازدید 56

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  10 (پیاپی 101)
 • صفحه شروع: 

  105
 • صفحه پایان: 

  118
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  222
 • دانلود: 

  257
چکیده: 

زمینه و هدف: به دلیل ایجاد تغییرات سریع در وضعیت رقبا، تکنولوژی و تمایلات مشتریان، شرکت ها نمی توانند همواره به محصولات موجود خود تکیه کنند. مشتریان در جستجوی محصولات با کیفیت بهتر و پیشرفته تر هستند و شرکت ها ناچارند محصولات جدیدی تولید و عرضه کنند که جواب گوی نیازها، سلیقه ها و انتظارات مشتریان باشد، یکی از روش های مهم در طراحی محصول جهت عرضه محصولات با کیفیت و کارکرد بهتر، تحلیل شکست یا ارزیابی ریسک است. روش بررسی: این مقاله به ارزیابی عملکرد مولفه های محصول در صنعت خدمات کامپیوتری می پردازد. به منظور ارزیابی ریسک، داده ها از ده نفر از خبرگان دارای صلاحیت علمی جمع آوری گردید و جهت تکمیل ماتریس تصمیم گیری شاخص های رویکرد Fmea و ماتریس های مقایسات زوجی مورد استفاده قرار گرفتند. به منظور تحلیل داده ها از روش های چندمعیاره فازی در محیط اکسل مورد استفاده قرار گرفت. یافته ها: براساس نتایج ویکور فازی گزینه ی A5 در ارزیابی ریسک با رویکرد فازی دارای کم ترین مقدار بوده بنابراین در مقایسه با گزینه های دیگر عملکرد بهتری داشته است. براساس نتایح پرومته فازی گزینه ی A4 در ارزیابی ریسک با رویکرد فازی دارای φ (a) بزرگتری بوده بنابراین در مقایسه با گزینه های دیگر عملکرد بهتری داشته است. بحث و نتیجه گیری: براساس نتایج بدست آمده از ویکور فازی گزینه پنجم دارای رتبه اول و براساس نتایج پرومته فازی گزینه چهارم رتبه اول را به خود اختصاص داده است.

آمار یکساله:  

بازدید 222

دانلود 257 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

عصاره مصطفی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  1012
 • دانلود: 

  349
چکیده: 

امروزه بررسی و تحقیق٬ پیرامون عوامل تاثیرگذار در ایجاد وقایع٬ حوادث، انفجار، خسارت و هر گونه خلل و کاستی در سیستمها در صنایع امری اجتناب ناپذیر است.Fmea  روشی تیمی جهت شناسایی و اولویت بندی خطرات بالقوه ای است که در صورت عدم توجه به آنها ممکن است به خطری بالفعل تبدیل گردند. عدد اولویت ریسک RPN بر اساس حاصل ضرب سه شاخص٬ احتمال وقوع(Occurrence) ٬ شدت یا وخامت (Severity) و احتمال کشف (Detection) تعریف می شود. Fmea مهم ترین و مرسوم ترین روش شناسایی و ارزیابی خطرات و حوادث است که در این مقاله به معرفی آن پرداخته خواهد شد.

آمار یکساله:  

بازدید 1012

دانلود 349
نویسنده: 

SHARMA R.K. | KUMAR D. | KUMAR P.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  9
 • صفحه شروع: 

  986
 • صفحه پایان: 

  1004
تعامل: 
 • استنادات: 

  422
 • بازدید: 

  8461
 • دانلود: 

  3936
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8461

دانلود 3936 استناد 422 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  2 (پیاپی 37)
 • صفحه شروع: 

  180
 • صفحه پایان: 

  189
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  490
 • دانلود: 

  240
چکیده: 

مقدمه: وجود روش های مختلف تجزیه و تحلیل ایمنی، همواره فرد تجزیه و تحلیل کننده را مجبور به انتخاب یک روش می کند. هدف از انجام این مطالعه، شناسایی انرژی ها و حفاظ های موجود در مخازن کروی LPG در یک صنعت پتروشیمی به وسیله روش ردیابی انرژی و تحلیل حفاظ ها (ETBA) و در ادامه ارزیابی کمی حالات شکست و تاثیرات آن ها با استفاده از روش حالات شکست و بررسی اثر Fmea و در نهایت مقایسه نتایج به دست آمده از دو روش و شناسایی نقاط ضعف و قوت هر روش می باشد.مواد و روش ها: برای انجام این مطالعه، توسط تیم کارشناسی در ابتدا با استفاده از کاربرگ های ETBA که برگرفته از استاندارد MIL-STD-882B می باشد، انرژی ها و مخاطرات موجود در سیستم و موانع موجود بررسی و تکمیل گردید و در ادامه حالات شکست و اجزای مختلف و تاثیرات شکست به صورت کمی مشخص شده و نمره مربوط به شدت، وقوع و کشف هر یک از موارد به صورت حاصل ضرب شماره اولویت ریسک به دست آمده و کاربرگ PFmea تکمیل و در نهایت قابلیت ها و نقاط ضعف روش ها بررسی گردید.یافته ها: در مطالعه ETBA در مجموع 30 جزء مورد بررسی قرار گرفت و هر مورد به صورت کیفی محاسبه گردید که در کل 10 مورد از ریسک ها غیر قابل قبول، 7 مورد نامطلوب، 8 مورد قابل قبول با نیاز به تجدید نظر و 5 مورد ریسک قابل قبول بدون نیاز به تجدید نظر به دست آمد. در مطالعه Fmea نیز 29 حالت بالقوه شکست شناسایی شدند.نتیجه گیری: روش ETBA برای بررسی ایمنی سیستم از دیدگاه کلان و جامع به کار رفته و توصیه می شود قبل از بررسی ایمنی سیستم های پیچیده و عملکردی، از این روش به عنوان بررسی اولیه و یا در کنار سایر روش های پیچیده جزء نگر استفاده شود.

آمار یکساله:  

بازدید 490

دانلود 240 استناد 1 مرجع 0
litScript