نتایج جستجو

205

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

21

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصی
متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  605-619
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  91516
 • دانلود: 

  81886
چکیده: 

Certain parasites can cause severe diseases in shrimp. Among these, protozoa are very important. The objective of our study was to describe the signs, prevalence, and intensity of hemocytosis, a new disease in shrimp, Fenneropenaeus Indicus. The experimental design included three groups, one treatment as infected shrimp or group B and 2 controls with non-infected but exposure to White Spot Syndrom Virus (WSSV) shrimp as group A and non-infected non- exposure to WSSV shrimp as group C in triplicate. The results revealed that Hemocytosis associated with a decrease in hyalinocytes and large-granulocytes (less than 8%) and a considerable increase in semi-granulocytes in group A and B in contrast to group C that Hyalinocyte increased. This infection made the shrimp susceptible to WSSV disease. It is believed that Hemocytosis causes a condition which can result in a rapid mortality among susceptible species, F. Indicus when exposure to WSSV is occurred.

آمار یکساله:  

بازدید 91516

دانلود 81886 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

خواجه غلامحسین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  1 (مسلسل 12)
 • صفحات: 

  40-48
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  759
 • دانلود: 

  133
چکیده: 

به منظور بررسی میزان پروتئین تام و اجزای تشکیل دهنده آن در همولنف میگوی پرورشی سفید هندی (F.Indicus) از 275 قطعه میگوی به ظاهر سالم در سن 4 ماهگی و با وزن متوسط 12 گرم، پرورش یافته در استخرهای پرورش میگو واقع در منطقه حله از توابع شهرستان دشتستان در استان بوشهر نمونه گیری به عمل آمد. نمونه گیری به وسیله سرنگ انسولین و سر سوزن شماره 26 از سینوس شکمی انجام شد. پروتئین تام به روش بیوره و الکتروفورز پروتئین های همولنف به روش الکتروفورز ژل آگارز صورت گرفت.در این مطالعه میانگین مقدار طبیعی پروتئین تام همولنف 8.6±1.0 گرم در دسی لیتر به دست آمد. در الکتروفورز پروتئین های همولنف سه بخش پروتئینی با مقادیر 95.5±3.6 درصد (8.2±1.0 گرم در دسی لیتر)، 1.9±0.7 درصد (0.2±0.0 گرم در دسی لیتر) و 3.0±0.8 درصد (0.3±0.0 گرم در دسی لیتر) تفکیک گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 759

دانلود 133 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  49-62
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1467
 • دانلود: 

  359
چکیده: 

این تحقیق به منظور ارزیابی اقتصادی پرورش میگو در استان هرمزگان در طی سالهای 84- 1383 اجرا شد. بدین منظور در سایت های پرورش میگو به تمامی مزارع فعال مراجعه و مزارعی که مدیران آنها در سر مزرعه حضور داشتند انتخاب و اطلاعات مورد نیاز شامل وضعیت پرسنلی از لحاظ علمی و تخصصی وضعیت اشتغال زایی، وضعیت هزینه ها، میزان تولید و مشکلات عمده و وضعیت سود و زیان جمع آوری گردید. نتایج حاصله نشان دادند که در سایت پرورش میگوی سایه خوش تنها حدود 7.1 درصد مزارع فعال بوده اند. همچنین در سایت های پرورش میگوی تیاب جنوبی و تیاب شمالی که حدود 10 سال از بهره برداری آنها می گذرد به ترتیب حدود 62 درصد و 40.2 درصد مزارع به صورت فعال و بقیه یا ساخته نشده و یا غیرفعال می باشند. در تمامی مزارع مورد بررسی در هر سه منطقه پرورش میگو بیشترین سهم هزینه ها متعلق به هزینه غذا بوده است. میانگین قیمت تمام شده هر کیلو میگو در مزارع مستقر در منطقه تیاب جنوبی معادل 20822±1792 ریال، در منطقه تیاب شمالی معادل 23940±3179 ریال و منطقه سایه خوش معادل 23531±4798 ریال بوده است. قیمت تمام شده هر کیلو میگو در مزارعی که از غذای دست ساز استفاده نموده اند معادل 15820±3156 به دست آمد. از عمده ترین مشکلات پرورش دهندگان میگو می توان به، بالا بودن قیمت غذا و پایین بودن کیفیت آنها و در نتیجه بالا بودن هزینه تولید و همچنین پایین بودن قیمت محصول نهایی اشاره نمود. در مجموع نتایج حاصل از این تحقیق نشان دادند گر چه مناطق پرورش میگو در مناطق تیاب شمالی و جنوبی از نظر دسترسی به پاره ای تسهیلات شهری و تاسیسات زیربنایی (از قبیل جاده دسترسی، دسترسی به آب شیرین و غیره) نسبت به منطقه سایه خوش در موقعیت بهتری قرار دارند اما چنانچه مشکلات پرورش دهندگان میگو به طور اساسی مرتفع نگردد آینده این صنعت امیدوارکننده نخواهد بود.

آمار یکساله:  

بازدید 1467

دانلود 359 استناد 0 مرجع 1
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  123-134
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  99159
 • دانلود: 

  37763
چکیده: 

Sampling was done using 90 post larvae which were produced by reproduction of some broodstocks of Fenneropenaeus Indicus in one day and reared in the same situation for 4 months. Samples were divided into 3 groups: high, medium and low growth (based on weight and length). Genomic DNA was extracted from muscle tissue using the phenol-chloroform method. The polymerase chain reaction (PCR) was carried out using 21 RAPD loci and PCR products were separated on 3% Agarose gel. From 21 loci studied, 12 produced polymorphic bands. The most polymorphic produced bands using OPAQ 9 and the least by OPAQ 7. Search for specific markers in F. Indicus one specific band was observed in the low growth group using OPAQ4. The highest genetic distance (0.457) was between the low growth group and the medium and the lowest (0.091) between high growth and medium groups, therefore the highest genetic identity (0.912) was between high growth and medium groups and the lowest (0.633) between low growth group and the medium. Neighbor-joining resulted in two groups, the first including high and medium growth groups and the second low growth group. It appears that low growth group depended on separated population. Considering the mean weight of F1 (mean weight of 90 specimens) (16.25±1.5 g), parental generation mean weight of 15±1.2 and mean weight of parent 31.6 g, response to selection (R) and heritability for growth in this species were estimated to be 1.2±0.2 and 0.07±0.01 respectively.

آمار یکساله:  

بازدید 99159

دانلود 37763 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

صالحی حسن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  103-116
تعامل: 
 • استنادات: 

  5
 • بازدید: 

  1102
 • دانلود: 

  133
چکیده: 

این تحقیق به منظور ارزیابی هزینه های تولید، نقش هر یک از عوامل مهم هزینه، قیمت تمام شده و سود پرورش میگوی سفید هندی در استانهای جنوبی ایران در سال 1379 انجام گرفت. برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از مزارع، یک پرسشنامه جامع تهیه شد. تیمی متشکل از کارشناسان آمار، اقتصاد و تکثیر و پرورش میگو برای تکمیل پرسشنامه و جمع آوری اطلاعات مزارع در سال 1379 و مصاحبه حضوری با پرورش دهندگان انتخاب و آموزش لازم به آنها داده شد. در چهار استان جنوبی، 144 مزرعه بصورت تصادفی انتخاب و اطلاعات مزارع فوق پس از جمع آوری، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد با متوسط ذخیره سازی 224966 عدد لارو در هکتار، متوسط تولید در هکتار 1696 کیلوگرم بود. آنالیز عوامل مهم هزینه نشان داد که متوسط هزینه غذا، لارو و نیروی انسانی بترتیب 10000، 6000 و 2000 ریال برای هر کیلوگرم می باشد که متوسط سود 9555 ریال در هر کیلوگرم را برای پرورش دهندگان هر چهار استان نشان می دهد. استان هرمزگان با 20092 ریال در هر کیلوگرم بیشترین و استان خوزستان با 4576 ریال در هر کیلوگرم کمترین سود را در سال فوق داشتند.

آمار یکساله:  

بازدید 1102

دانلود 133 استناد 5 مرجع 0
نشریه: 

علوم آبزیان

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  1-9
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  663
 • دانلود: 

  258
چکیده: 

انگل ها یکی از عوامل بیماری زای شناخته شده در میگوها می باشند. عوامل انگلی به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم با ایجاد استرس سبب بروز بیماری و رشد عوامل بیماریزای فرصت طلب در میزبان می گردند. به جهت اهمیت این ارگانیسم های بیماریزا در وضعیت سلامت و بهداشت میگوهای پرورشی و اقتصاد این صنعت، پژوهش بر روی فون انگلی میگوهای پرورشی حائز اهمیت می باشد. در این مطالعه از 120 قطعه میگوی سفید هندی جوان و بالغ سایت های پرورش میگوی مناطق دلوار، حله و مند استان بوشهر نمونه برداری انجام شد و اندام های مختلف آن ها شامل: آبشش ها، ضمایم، هپاتوپانکراس، روده و عضلات از نظر وجود عوامل انگلی مورد مطالعه قرار گرفتند. بر اساس آزمایشات صورت گرفته میزان شیوع آلودگی در میگوی جوان و بالغ میگوی سفید هندی 60.8 درصد محاسبه شد. بیشترین میزان شیوع مربوط به تک یاخته زوتامنیوم (Zoothamnium) با شیوع %55.8 در ضمایم و %19.2 در آبشش بود و پس از آن به ترتیب تک یاخته اپیستیلیس (Epistylis) با شیوع %20 در ضمایم و %1.67 در آبشش و تک یاخته ورتیسلا (Vorticella) با شیوع %2.5 در ضمایم و %0 در آبشش جداسازی و شناسایی شدند، همچنین هیچ گونه انگل کرمی و داخلی مشاهده نشد.

آمار یکساله:  

بازدید 663

دانلود 258 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  4 (پی آیند 73) در امور دام و آبزیان
 • صفحات: 

  120-127
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1120
 • دانلود: 

  378
چکیده: 

به منظـور بـررسی و مطالعـه برخـی ترکیبـات بیـوشیمیـایی همـولنف میگـوی سفیـد هنـدی (Fenneropenaeus Indicus) از سیصد قطعه میگوی بالغ (4 ماهه) به ظاهر سالم با وزن متوسط 12 گرم و اندازه 10 سانتیمتر پرورش یافته در استخرهای پرورش میگو در منطقه حله واقع در استان بوشهر نمونه گیری به عمل آمد. نمونه همولنف از سینوس شکمی با استفاده از سرنگ انسولین و سرسوزن شماره 26 اخذ و پس از سانتریفوژ و جداسازی سلولهای همولنف، میزان گلوکز اوره، اسیداوریک، کلسترول، تری گلیسرید، کراتینین، ازت اوره همولنف، کلسیـم و فسفر همولنف به روشهای متداول بیوشیمیایی به وسیله دستگاه خودکار بیوشیمیآنالیزر الان (Elan) اندازه گیری شد و داده ها پس از آنالیـز آماری مورد تجزیه و تحلیـل قرار گرفت. در این مطالعـه میانگین مقـادیر گلوکز (11.3±35.0 میلی گرم در دسی لیتر)، اوره (7.6 ± 36.6 میلی گرم در دسی لیتر)، ازت اوره همولنف (3.6 ± 17.1 میلی گرم در دسی لیتر)، اسیداوریک (2.0 ± 11.9 میلی گرم در دسی لیتـر)، کـراتینیـن (0.26 ± 0.46 میلیگرم در دسیلیتر)، و کلسیم (1.7 ± 40.9 میلیگرم در دسیلیتر) و فسفـر (1.9 ± 4.4 میلیگرم در 19.5 میلیگرم در دسی لیتر) و تری گلیسرید (3.3±16.1 میلی گرم در دسی لیتـر)، کلسترول (7.1 میلیگرم در دسیلیتر) به دست آمد. آنالیز آماری نشان داد که بین گلوکز همولنف با کلسیم، فسفر، اسید اوریک، کراتینین، کلسترول و اوره و همچنیـن بین کلسیـم با کلستـرول و اسیـد اوریک و بیـن کلستـرول با اسیـد اوریک همبستـگی معنی داری وجود دارد (p<0.05).

آمار یکساله:  

بازدید 1120

دانلود 378 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  219-232
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  144658
 • دانلود: 

  88722
چکیده: 

The aim of the present study was to determine various types of hemocytes, total and differential hemocyte count and to show some indices of phagocytosis, including percent phagocytosis and phagocytic index in Indian white shrimp, Fenneropenaeus Indicus in Iranian shrimp farms. The hemolymph was extracted from the shrimps and mixed with anticoagulant. It then stained and Yeast was added as foreign particles to samples. Based on the cell size and presence of the granules and nucleocytoplasmic ratio, three major groups of hemocytes, including hyaline cells, small granular cells (SGC) and large granular cells (LGC) were identified. Hyaline cell (HC) was the smallest hemocyte. HC (hyaline cell) about was 10- 15%, lower quantity in comparison to some species and those of LGC and SGC were 20-25% and 60-65%, respectively, suggesting that relative percentage of differential hemocyte count in Fenneropenaeus Indicus is different from other decapods. Also, in this study, it was shown that SGH and LGH could engulf the yeast particles. In Contrast to some previous studies, no engulfment was observed by hyaline cells in vitro. In this study it was showed that there are some variations in total and differential hemocyte count compare to other species in the family of Penaeidae.

آمار یکساله:  

بازدید 144658

دانلود 88722 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-11
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  535
 • دانلود: 

  132
چکیده: 

در پژوهش حاضر که در سال 1382 و در مرکز آموزش و بازسازی ذخایر آبزیان بندر کلاهی انجام گردید، کارآیی تکثیر مولدین پرورشی و دریایی میگوی سفید هندی (Fenneropenaeus Indicus) از طریق اندازه گیری هم آوری کاری نسبی، درصد لقاح، درصد تخم گشایی، تعداد ناپلیوس حاصل از هر مولد، مدت زمان لازم برای طی شدن هر یک از مراحل تخم گشایی ناپلیوس، زوآ، مایسیس و پست لاروی، میزان بازماندگی در مراحل ناپلیوس، زوآ، مایسیس و پست لاروی، همچنین وزن و طول کل پست لاروها در مرحله PL12 و با استفاده از طرح آزمایشی بلوک های تصادفی در قالب فاکتوریل مورد مقایسه قرار گرفت. در این بررسی تعداد 30 میگوی مولد دریایی و 30 میگوی مولد پرورشی که در مرحله 2 رسیدگی جنسی قرار داشتند، در سه تکرار منظور شدند (هر تکرار شامل 10 میگوی مولد دریایی و 10 میگوی مولد پرورشی) و القای رسیدگی جنسی در آنها از طریق قطع پایه چشمی انجام گردید. پس از یک هفته، 3 مولد دریایی و 3 مولد پرورشی که در مرحله 4 رسیدگی جنسی قرار داشتند از هر تکرار انتخاب و به اطاق تخمریزی و مخازن تخمریزی منتقل شدند. زاده های حاصل از هر مولد تا مرحله PL12 بصورت جداگانه نگهداری شده و پارامترهای فوق الذکر به تفکیک در مورد هر مولد اندازه گیری گردید. آزمون میانگین دانکن نشان داد که مولدین دریایی از نظر تولید ناپلیوس و وزن پست لاروهای تولید شده، برتری داشتند (P<0.05). مولدین پرورشی نیز از نظر میزان هم آوری کاری نسبی و سرعت رشد در مراحل مایسیس و پست لاروی، نسبت به مولدین دریایی ارجح بودند (P<0.05). در این بررسی مولدین دریایی احتمالا بدلیل وزن بیشتری که نسبت به مولدین پرورشی داشتند، در بعضی پارامترهای کمی بهتر از مولدین پرورشی ارزیابی شدند، اما از نظر پارامترهای کیفی، تفاوت قابل ملاحظه ای بین این دو گروه ملاحظه نگردید.

آمار یکساله:  

بازدید 535

دانلود 132 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  57
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  455-467
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  774
 • دانلود: 

  221
چکیده: 

در این پژوهش مقاومت بچه میگوهای سفید هندی دربرابر تنش اسمزی بررسی شده است . بچه میگوهای یک روزه (PL-1) حاصل از تکثیر مولدین وحشی میگوی سفید هندی به مدت 15 روز با ناپلیوس های غنی شده آرتمیا ارومیانا با سطح های مختلف از اسیدهای چرب بلند زنجیره امگا 53 تغذیه شدند. در روزهای 10 و 15 پرورش مقاومت بچه میگوها با انتقال یکباره آنها از شوری 33 در هزار پرورش به شوری 6 و 0 در هزار، در دو دوره زمانی 30 و 60 دقیقه ای مطالعه شد. نتایج این تحقیق نشان میدهد که تغذیه بچه میگوهای سفید هندی با آرتمیای غنی شده با سطح 33.8 میلیگرم بر گرم وزن خشک آرتمیا n-3HUFA و نسبت دکوزاهگزانوییک اسی  (DHA:22:6n-3) 6به ایکوزاپنتانوییک اسید (EPA:20:5n-3)  معادل 2.5 موجب افزایش مقاومت بچه میگوها در برابرکاهش 80 درصد و 100 درصد شوری می شود. همچنین بین نسبت DHA به EPA در آرتمیای غنی شده و مقاومت بچه میگوها درتنش اسمزی (شوری  0در هزار) در r=0.99) PL-10، (P<0.05 وr=0.96) PL-15 ، (P<0.01 رابطه مستقیم و همبستگی معنی داری وجود دارد. از سوی دیگر بین مقدار مقاومت PL-10 در برابر تنش اسمزی (شوری 6 در هزار و شوری 0 درهزار) به مدت 30 دقیقه و بازماندگی به دست آمده در پایان آزمایش در تیمارهای مشابه رابطه همبستگی معنی داری برقرار است r=0.87)، P<0.05 و r=0.85، (P<0.85 این نتایج نشان می دهد که بررسی مقاومت بچه میگوها به کمک اندازه گیری مقدار بازماندگی آنها در برابر تنش حاصل از کاهش شوری یک شاخص سریع، ارزان و قابل قبول در مطالعات مربوط به نیازهای غذایی و همچنین در کنترل کیفی بچه میگوها است.

آمار یکساله:  

بازدید 774

دانلود 221 استناد 3 مرجع 0
litScript