نتایج جستجو

6

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصی


متن کامل


اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1 (SUPPLEMENT)
 • صفحه شروع: 

  67
 • صفحه پایان: 

  67
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  12582
 • دانلود: 

  4247
کلیدواژه: 
چکیده: 

Introduction & Background: Tens of millions of people up to 40% of women and 25% of men suffer from lower limb varicose veins. Several risk factors are also identified including genetics, gender, age, obesity, hor-mones, pregnancy, and occupation. Sclerotheraphy is commonly used to treat small varicose veins. Medium-sized and large varicose veins can be removed by a surgical procedure called Stab avulsion or phlebectomy. Evlt is a new alternative surgical method for varicose veins. Patients & Methods: Using 980nm and 940nm diode laser with a 600micron bare-tipped fiber endoluminally under ultrasound and Doppler monitoring, we treated 43 patients in Noor Vein Clinic, Tehran, Iran. Results: The procedure was well tolerated by all patients with just a local anesthesia. No major complications were encountered. We noticed that 980nm and 940nm are the perfect wave lengths causing less post-operational discomfort for patients with enhanced recovery time due to fewer traumas to the adjacent tissues. One small size skin burn and local paresthesia were observed. Conclusion: We concluded that Evlt with diode laser is a safe, fast, and effective method with low recurrence rate. 

آمار یکساله:  

بازدید 12582

دانلود 4247 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

لیزر در پزشکی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  1
 • صفحه پایان: 

  7
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  134
 • دانلود: 

  55
چکیده: 

مقدمه: لیزر درمانی درون وریدی (Endovenous laser treatment-Evlt) یک روش گرما درمانی به صورت حداقل تهاجمی برای درمان رگ های واریس است. استفاده از لیزر مزایای زیادی بر روش های جراحی دارد که از آن جمله می توان به افزایش دقت، خونریزی کمتر و دست کاری کمتر بافت اشاره کرد. مدل کردن بهینه اثر لیزر بر بافت برای بهتر شدن درمان و حفظ بافت سالم امری ضروری است. هدف از این مقاله ارائه مدلی برای شبیه سازی میزان حرارت و آسیب وارد بر بافت رگ در طول موج های مختلف لیزر دیود است.روش بررسی: برای این کار، مدلی سه بعدی طراحی شده است. رگ به صورت استوانه ای متقارن فرض شده است که توسط بافت همگن مجاور احاطه شده است. از روش مونت کارلو برای مدل سازی انتشار نور درون بافت استفاده شده است. سپس روش المان محدود برای مدل کردن معادله پنس برای بررسی افزایش دمای درون بافت به کار گرفته شد و در نهایت میزان آسیب به بافت توسط معادله آرنیوس محاسبه گردید.یافته ها و نتیجه گیری: بر اساس نتایج به دست آمده از شبیه سازی در طول موج های پایین به دلیل ضریب جذب بالاتر نور در طول موج 980 نانومتر درمقایسه با طول موج 810 نانومتر، حرارت بیشتر و در نتیجه آسیب بیشتر به دیواره در این طول موج ایجاد شده است. نتایج نشان دادند در طول موج 1470 نانومتر در مقایسه با طول موج 980 نانومتر می توان با به کارگیری توان های کمتر لیزر به نتایج مطلوب مشابه دست یافت. در بررسی تاثیر مدت زمان تابش در ایجاد حرارت در بافت، به ازاء اعمال انرژی یکسان با تغییر توان و مدت زمان تابش، شبیه سازی ها نشان دادند که افزایش مدت زمان تابش با اعمال توان کمتر در مقایسه با اعمال لیزر با توان بیشتر حرارت بیشتر و مدت زمان تابش کمتری را به همراه خواهد داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 134

دانلود 55 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

لیزر در پزشکی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  3-4
 • صفحه شروع: 

  2
 • صفحه پایان: 

  7
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  365
 • دانلود: 

  38
چکیده: 

مقدمه: لیزر درمانی درون وریدی (Endovenous laser treatment-Evlt) یک روش گرمادرمانی به صورت حداقل تهاجمی برای درمان رگ های واریس است. استفاده از لیزر مزایای زیادی بر روش های جراحی دارد که از آن جمله می توان به افزایش دقت، خونریزی کمتر و دست کاری کمتر بافت اشاره کرد. مدل کردن بهینه اثر لیزر بر بافت برای بهتر شدن درمان و حفظ بافت سالم امری ضروری است. هدف از این مقاله ارائه مدلی برای شبیه سازی میزان حرارت و آسیب وارد بر بافت رگ در طول موج های مختلف لیزر دیود است.روش بررسی: برای این کار، مدلی سه بعدی طراحی شده است. رگ به صورت استوانه ای متقارن فرض شده است که توسط بافت همگن مجاور احاطه شده است. از روش مونت کارلو برای مدل سازی انتشار نور درون بافت استفاده شده است. سپس روش المان محدود برای مدل کردن معادله پنس برای بررسی افزایش دمای درون بافت به کار گرفته شد و در نهایت میزان آسیب به بافت توسط معادله آرنیوس محاسبه گردید.یافته ها و نتیجه گیری: بر اساس نتایج به دست آمده از شبیه سازی در طول موج های پایین به دلیل ضریب جذب بالاتر نور در طول موج 980 نانومتر درمقایسه با طول موج 810 نانومتر، حرارت بیشتر و در نتیجه آسیب بیشتر به دیواره در این طول موج ایجاد شده است. نتایج نشان دادند در طول موج 1470 نانومتر در مقایسه با طول موج 980 نانومتر می توان با به کارگیری توان های کمتر لیزر به نتایج مطلوب مشابه دست یافت. در بررسی تاثیر مدت زمان تابش در ایجاد حرارت در بافت، به ازاء اعمال انرژی یکسان با تغییر توان و مدت زمان تابش، شبیه سازی ها نشان دادند که افزایش مدت زمان تابش با اعمال توان کمتر در مقایسه با اعمال لیزر با توان بیشتر، حرارت بیشتر و مدت زمان تابش کمتری را به همراه خواهد داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 365

دانلود 38 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

SALIMI J. | YOURDKHANI F. | MOOSAVI K.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  87
 • صفحه پایان: 

  91
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  40756
 • دانلود: 

  10415
کلیدواژه: 
چکیده: 

Background: In recent years, the endovenous laser therapy (Evlt) has been proposed to treat the incompetent greater saphenous veins (GSV) to increase patient comfort, and to reduce cost as well as risk. Evlt causes vein wall thickening, luminal contraction and vein fibrosis. The purpose of this article, as the first report from Iran, is to review our experience and outline the early results and complication of Evlt. Materials and Methods: 22 patients (13 females and 9 males, mean age: 40.6±11 years, range: 25-64) underwent Evlt of incompetent GSV segments with 810-nm diode laser with an average energy of 89.2 J/cm (range, 50-123 J/cm). Success rate was defined as absence of reflux throughout the entire treated segment on follow-up doppler ultrasound (DUS) and clinical resolution of symptoms. Results: Short-term results in the Evlt of 22 GSV indicate a 100% rate of closure. Self-limiting complication were occurred in 18% of patients and included moderate ecchymosis and parenthesis in 3 (13.5%), and 1 (4.5%) patients, respectively. No major complications such as deep vein thrombosis and pulmonary embolism were occurred. DUS demonstrated 21 (95%) and 19 (90.9%) occluded GSVs at 12 weeks, and 24 weeks respectively. Conclusion: The early results of our experiences are excellent. Evlt of the incompetent GSV with an 810 nm diode laser appears to be an extremely safe technique. Evlt is a very effective and safe with best cosmetic results and rare side effects.

آمار یکساله:  

بازدید 40756

دانلود 10415 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  115
 • صفحه پایان: 

  118
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  15884
 • دانلود: 

  9658
کلیدواژه: 
چکیده: 

Background: Endovenous Laser Therapy (Evlt) for Greater Saphenous vein (GSV) insufficiency is a newly established method of treatment only recently made available in Iran. The present study seeks to describe the results of the first 20 patients treated with Evlt at Shohada-e Tajrish Medical Center, Tehran, Iran.Methods: 20 patients (16 male, 4 female) with the mean age of 38.9 and an average length of symptoms of 5.9 years, were treated with a 980-nm laser diode under local anesthesia. CEAP classification (Clinical Severity, Etiology, Anatomy, Pathophysiology) and AVSS scores (Aberdeen Varicose Vein Symptom Severity Score) were used to determine disease severity and symptoms before and after the procedure. Outcome was measured by the rate of recurrence as shown in Doppler ultrasonography evaluation.Results: The mean procedure time was 49 minutes, and the mean admission time was 1.1 days. A success rate of 85% percent was recorded at 6-12 months of follow up.The patients showed a significant reduction in AVSS and CEAP scores (PV=0.0001), Pain (PV=0.00001), Parasthesia and Edema (PV=0.001).Conclusion: Evlt seems promising as a novel method of treatment for GSV insufficiency in the Iranian population with many advantages, including higher success rates in comparison with conventional methods of treatment.

آمار یکساله:  

بازدید 15884

دانلود 9658 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  suppl1
 • صفحه شروع: 

  43
 • صفحه پایان: 

  48
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  15095
 • دانلود: 

  4019
کلیدواژه: 
چکیده: 

Introduction: Varicosis is a condition affecting the superficial venous system of the lower limbs. Endovenous laser ablation (EVLA) is a minimally invasive method that uses different frequencies of laser for treatment. Radiofrequency (RF) has also been effectively used for vein ablation through thermal mechanisms. This study compares the success rate and side effects of EVLA and RF to treat varicose veins in the lower limbs within 12 months. Methods: In this two-arm, parallel-group, randomized controlled, single-blind study, 1090 patients with lower limb varicosis proven by Doppler ultrasonography (DUS) were randomly placed into one of the two groups: EVLA and RF ablation. In the EVLA group, we used a 980-nm diode laser in a pulse mode and in the RF group, a 7-cm ClosureFast (Covidien, USA) catheter with an RF generator. We assessed pain during the operation and 8 and 24 hours after the surgery by the numerical rating scale (NRS). The patients were followed up on day 7, then 3, 6, and 12 months postoperatively. The presence or absence of pain and then the severity of pain (according to NRS), the recurrence rate, complications, and the length of the procedure were compared. Results: There was no significant difference between the two groups in the patients’ characteristics, major adverse events and pain severity during the procedure and 8 and 24 hours after the surgery. According to NRS, the mean chronic pain severity in the EVLA group was 3. 99± 0. 754 versus 4. 50± 0. 657 in the RF group, and the difference was not significant. The length of operation and the recurrence rate 12 months after the procedure were not significantly different. Conclusion: The results of our study further establish the efficacy of Evlt and RF ablation for lower limb varicosis treatment without any significant difference in the clinical outcomes and complications during a 12-months follow-up.

آمار یکساله:  

بازدید 15095

دانلود 4019 استناد 0 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
litScript