نتایج جستجو

175

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

18

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصی
متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

عطایی محمد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  9 (ویژه نامه مهندسی معدن، مواد و عمران)
 • صفحات: 

  55-63
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  3390
 • دانلود: 

  633
چکیده: 

یکی از مهم ترین مسایل در طراحی موفقیت آمیز کارخانه ها، انتخاب محل مناسب آن می باشد. انتخاب محل مناسب یک مساله تصمیم گیری چند معیاره می باشد. مجموعه معیارها مشخص می شوند و این معیارها برای محل های مختلف مورد بررسی قرار می گیرند. در این مقاله به منظور محل مناسب برای احداث کارخانه آلومینا - سیمان در استان آذربایجان شرقی از روش الکتر استفاده شده است. پنج گزینه مورد ارزیابی قرار گرفته است. معیارهای مورد بررسی ملاحظات حمل نقل، تامین آب، تامین برق، تامین سوخت و زمین مورد نیاز بوده اند. معیارهای دیگری که در تعیین محل احداث کارخانه موثرند، تاثیر یکسان برای پنج گزینه مورد نظر داشته لذا مورد ارزیابی قرار نگرفته اند. در نهایت گزینه ها امتیازدهی و گزینه برتر انتخاب شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 3390

دانلود 633 استناد 3 مرجع 0
نویسندگان: 

FAEZY RAZI FARSHAD

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  17
 • صفحات: 

  57-66
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  26938
 • دانلود: 

  21209
چکیده: 

Project selection is considered as an important problem in project management. It is multi-criteria in nature and is based on various quantitative and qualitative factors. The main purpose of this paper is to present a new rank-based method for project selection in outranking relation. According to this approach, decision alternatives were clustered in the concordance matrix and the discordance matrix through the Electre model based on intuitionistic trapezoidal fuzzy numbers. Then, the two matrices were integrated and ranked using grey relational coefficients and the Minkowski space distance. The results of the model were compared with grey relational projection method with intuitionistic trapezoidal fuzzy number. To illustrate the proposed methodology, a case study was conducted to select National Iranian Oil Company projects.

آمار یکساله:  

بازدید 26938

دانلود 21209 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ROY B.

نشریه: 

THEORY AND DECISION

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1991
 • دوره: 

  31
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  49-73
تعامل: 
 • استنادات: 

  411
 • بازدید: 

  47499
 • دانلود: 

  19944
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 47499

دانلود 19944 استناد 411 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  4 (مسلسل 71)
 • صفحات: 

  57-72
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2752
 • دانلود: 

  962
چکیده: 

زمینه و هدف: پروژه های سدسازی، اثرات جدی بر پارامترهای زیست محیطی وارد می نماید. بنابراین ارزیابی ریسک سد یکی از مهم ترین جنبه های مدیریت ریسک زیست محیطی در این پروژه ها می باشد. پژوهش حاضر با هدف استفاده از یکی از روش های تصمیم گیری چند معیاره، به منظور اتخاذ تصمیمات صحیح مدیریتی در زمینه تعیین مهمترین ریسک های شناسایی شده و جلوگیری یا کاهش وقوع هر یک از آن ها، انجام شده است. از این رو فعالیت های ساختمانی و بهره برداری از سد آزاد واقع بر رودخانه کوماسی در استان کردستان جهت ارزیابی و کاهش ریسک های زیست محیطی ناشی از این طرح مورد بررسی قرار گرفته است.روش بررسی: ابتدا ریسک های زیست محیطی بر اساس معیارهای اهمیت، شدت و احتمال وقوع با استفاده از پرسشنامه دلفی شناسایی گردید. سپس معیارهای ریسک یاد شده با استفاده از روش انتروپی وزن دهی شد. در مرحله بعدی روش Electre (حذف و انتخاب سازگار با واقعیت) از جمله روش های تصمیم گیری چند معیاره، جهت رتبه بندی ریسک های محتمل به کار برده شد.یافته ها: نتایج نشان می دهد با توجه به شاخص های در نظر گرفته شده ریسک، مهم ترین ریسک های ناشی از این طرح به ترتیب، شامل کاهش کیفیت خاک با رتبه 9، آلودگی آب رودخانه کوماسی با رتبه 7، کاهش شدید مواد آلی و بار مغذی در جریان رودخانه کوماسی در پایین دست سد با رتبه 4 می باشد.بحث و نتیجه گیری: در مقاله حاضر، استفاده از روش Electre در ارزیابی ریسک زیست محیطی سد، باعث انجام فرآیند تصمیم گیری صحیح برای ارزیاب ریسک و انتخاب گزینه برتر از میان مجموعه ای از گزینه ها در تقابل با معیارهای تعیین شده، گردید. به طوری که با رتبه بندی انجام شده، چگونگی عملکرد هر یک از ریسک ها نیز تعیین شد و برای تصمیم گیر، فرصتی جهت مدیریت صحیح ریسک و انتخاب روش مناسب کنترل ریسک ایجاد نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 2752

دانلود 962 استناد 0 مرجع 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  75
 • صفحات: 

  39-53
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  13
 • دانلود: 

  94
چکیده: 

از دلایل عمده وقوع زمین لغزش، مدیریت نادرست زمین به ویژه در مناطق کوهستانی و دره ها می باشد. در این تحقیق سعی بر آن شده که با بررسی عوامل مؤثر در وقوع زمین لغزش و همچنین مقایسه بخش های شهرستان کوهدشت لرستان ازنظر حساسیت به زمین لغزش در قالب روش تصمیم گیری چند معیاره (Electre-1)، مناطق دارای ریسک بالای خطر زمین لغزش مشخص گردد. کاربرد روش های چند معیاره الکتره در رتبه بندی است. مدل (Electre-1) ماتریس تصمیمی را ارزیابی می کند که شامل m گزینه و n شاخص است. در این تحقیق گزینه ها، بخش های شهرستان کوهدشت، و شاخص ها عوامل مؤثر در وقوع زمین لغزش می باشند. پس از وزن دهی، مقایسه زوجی و محاسبه وزن نهایی عوامل، مشخص شد که عامل شیب با وزن 0. 379 و سنگ شناسی با وزن 0. 248 نقش اصلی را در حساسیت منطقه مورد مطالعه دارند. همچنین منطقه ازلحاظ میزان آسیب پذیری در برابر زمین لغزش بررسی شد که بر طبق این ارزیابی بخش های طرهان و رومشگان (با تعداد تسلط 2) بالاترین ریسک را برای وقوع زمین لغزش داشته و پس ازآن به ترتیب بخش های کوهنانی (با تعداد تسلط 1)، درب گنبد و مرکزی (بدون تعداد تسلط) قرار دارند. میانگین وزن عوامل با توجه به معیارهای هماهنگ، برای بخش های طرهان (0. 427)، رومشگان (0. 0412)، کوهنانی (0. 359)، درب گنبد (0. 0253) و کوهدشت (0. 217) می باشد. ازجمله عواملی که سبب حساسیت بالای بخش های طرهان و رومشگان گشته، درصد بالای شیب های حساس و مستعد (15 تا 45 درجه)، وضعیت سنگ شناسی (با غلبه آهک لایه ای و مارن)، کاربری اراضی نامناسب و شبکه هیدرو گرافی را می توان نام برد.

آمار یکساله:  

بازدید 13

دانلود 94 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  212
 • دانلود: 

  80
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 212

دانلود 80
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  64
 • صفحات: 

  177-199
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  313
 • دانلود: 

  204
چکیده: 

زمین لغزش، از خطرات اصلی در مناطق کوهستانی می باشد حوضه آبخیز آق لاقان چای با داشتن چهره ی کوهستانی و با توجه به وضعیت زمین-شناسی، لیتولوژی و اقلیمی، عمده شرایط لازم جهت شکل گیری حرکات لغزشی را دارد. این پدیده همه ساله موجب خسارات جانی و مالی به مناطق مسکونی، تخریب راه ارتباطی، رسوب زایی گسترده و پر شدن مخزن سد یامچی و بستر رودخانه از رسوب می شود. بنابراین هدف تحقیق حاضر، پهنه بندی خطر زمین لغزش در حوضه آق لاقان چای می باشد. در این مطالعه ابتدا با بررسی های میدانی و مطالعه منابع، ده عامل به عنوان عوامل مؤثر برای ایجاد زمین لغزش در منطقه شناسایی شدند. این عوامل شامل شیب، جهت شیب، لیتولوژی، فاصله از راه های ارتباطی، فاصله از آبراهه، فاصله از گسل، فاصله از مناطق مسکونی، بارش، کاربری اراضی و خاک می باشد. سپس لایه ها اطلاعاتی توسط سامانه اطلاعات جغرافیایی تهیه گردید. ارزش گذاری و استاندارد سازی نقشه های معیار، در نرم افزار IDRISI به صورت توأم با استفاده از روش فازی انجام گرفت. در مرحله بعد عوامل مورد بررسی به صورت زوجی مقایسه و وزن هر یک از عوامل که مبین میزان تأثیر آنها است، در نرم افزار Expert Choice ارائه شد. تحلیل و مدل سازی نهایی با استفاده از روش ELECTERE به عنوان یکی از روش های تحلیل تصمیم گیری چند معیاره، انجام شد. طبق نتایج بدست آمده، عوامل شیب، بارش و لیتولوژی بیشترین تأثیر را بر ایجاد زمین لغزش در حوضه ی آق لاقان چای دارند و زیر حوضه ی نیر و ایرنجی با شیب-های 30-15 درصد، مقدار بارش 550-250 میلی متر و سازندهایی با زیربنای سنگ سخت به همراه مواد رسوبی و سست سطحی، به ترتیب از پتانسیل بیشتری جهت وقوع زمین لغزش در سطح حوضه ی آق لاقان چای برخوردارند. به طور کلی نتایج مطالعه نشان می دهد که حوضه آق لاقان چای دارای توان بسیار بالا از لحاظ رخداد زمین لغزش می باشد، لذا انجام اقدامات حفاظتی، آبخیزداری و مدیریتی در حوضه ی مطالعات ضروری می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 313

دانلود 204 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  10
 • صفحات: 

  227-249
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1309
 • دانلود: 

  512
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 1309

دانلود 512 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  1 (پیاپی 32)
 • صفحات: 

  223-248
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  355
 • دانلود: 

  222
چکیده: 

اهداف: امروزه فضاهای شهری دچار مسائلی چون کیفیت پایین محیط، زوال و فرسودگی محلات، محرومیت و نابرابری های اجتماعی-اقتصادی و نابرابری در دسترسی به خدمات و امکانات شهری می باشند. از اواخر قرن بیستم این شرایط محققان و برنامه ریزان شهری را بر آن داشت تا بر مفهوم زیست پذیری به عنوان یکی از مهم ترین رویکرد های دستیابی به محیط شهری قابل زیست و با کیفیت تاکید کنند. در این راستا هدف پژوهش حاضر، سنجش و اولویت بندی میزان زیست پذیری در نواحی شهری گرگان بر اساس شاخص های موثر در تعیین زیست پذیری می باشد. روش: نوع تحقیق کاربردی بوده و روش بررسی آن توصیفی تحلیلی است. با توجه به جدید بودن موضوع، ابعاد و شاخص ها بر اساس ادبیات جهانی و بومی سازی آن ها با شرایط شهر گرگان تهیه شد. برای رسیدن به این هدف، محاسبات مربوط به 16 شاخص موثر در زیست پذیری بر اساس فرایند تکنیک آنتروپی شانون و مدل ELECTR و با استفاده از نرم افزار صفحه گسترده Excel استخراج شده است. یافته ها و نتایج: نتایج حاصل از به کارگیری مدل الکتر به منظور سنجش میزان زیست پذیری در نواحی هشت گانه شهر گرگان بیانگر آن است که 20/404 هکتار از مساحت نواحی شهر گرگان شامل14/11 درصد در پهنه زیست پذیری خیلی کم، 41/1577 هکتار شامل 02/42 درصد زیست پذیری کم، 2/675 هکتار شامل 62/18 درصد زیست پذیری متوسط و 5/1022 هکتار شامل 20/28 درصد در پهنه بندی زیست پذیری زیاد قرار دارند. نتیجه گیری: یافته های بدست آمده حاکی از آن است که با توجه به اینکه نواحی 3، 1و2 از کمترین میزان سطح زیست پذیری برخوردار است و در این نواحی شاخص های زیست پذیری در حد پایین قرار دارد. بنابراین، ارائه بهتر شاخص هایی از قبیل فضای سبز، خدمات بهداشتی، آموزشی و مذهبی می تواند باعث ارتقای سطح زیست پذیری شود.

آمار یکساله:  

بازدید 355

دانلود 222 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

جغرافیا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  47
 • صفحات: 

  287-301
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1648
 • دانلود: 

  612
چکیده: 

پس از دهه 1980 که توسعه پایدار به عنوان مفهومی بنیادی در گزارش برانت لند مطرح شد، این موضوع در مرکز توجه برنامه ریزی ها در سطوح مختلف قرار گرفت. از آنجائیکه شهر به عنوان مکان زیست و فعالیت سالم شهروندان به شمار می آید، و با توجه به اینکه رشد شهرها در جهان سوم معمولا برپایه اصول توسعه پایدار و برنامه ریزی شهری صحیح و آینده نگر نمی باشد، لازم است در جهت پایداری آن ها گام های موثری برداشته شود. در کشورهای کمتر توسعه یافته نابرابری های فضایی در مناطق شهری به طور چشمگیری در حال افزایش است، و این امر باعث جدایی گزینی طبقات اجتماعی- اقتصادی در مناطق شهری شده است. از مهمترین عواملی که باعث این جدایی گزینی و عدم برابری شهروندان در استفاده از امکانات و خدمات شهری می گردد، توزیع نابرابر این خدمات در مناطق مختلف شهری می باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی نابرابری در نواحی شهری از نظر شاخص های توسعه اقتصادی- اجتماعی و کالبدی در نواحی شش گانه خرمدره انجام شده است. با توجه به کارآمدی مدل الکتر(Electre)  از 10 شاخص اقتصادی- اجتماعی و کالبدی دیگر مورد استفاده قرار گرفته شده است. نوع تحقیق کاربردی و روش بررسی آن توصیفی- تحلیلی است. نتایج بدست آمده است از مدل الکتر حاکی از آن است که در بین نواحی ششگانه خرمدره، ناحیه 1 و 3 از نظر شاخص های توسعه اقتصادی- اجتماعی و کالبدی در بهترین شرایط و ناحیه 6 در نامناسب ترین شرایط از لحاظ دسترسی به خدمات و شاخص های توسعه قرار دارد؛ و این امر نشان دهنده این است که نواحی شهر خرمدره از نظر شاخص های اقتصادی- اجتماعی و کالبدی در شرایط کاملا متفاوتی قرار دارند.

آمار یکساله:  

بازدید 1648

دانلود 612 استناد 0 مرجع 5
litScript