نتایج جستجو

266

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  4 (پیاپی 16)
 • صفحات: 

  31-40
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  714
 • دانلود: 

  270
چکیده: 

در این تحقیق امکان دستیابی به شرایط مناسب پرورش کرم خاکی گونه Eisenia Foetida مورد بررسی قرار گرفته است تا با دست یابی به این مهم بتوان زمینه عدم وابستگی به خارج را از ورود غذای گران قیمت مولدسازی میگو بی نیاز ساخته و امکانات بالقوه موجود را به بالفعل تبدیل کرد. به همین منظور کرم های مورد نظر در دو تراکم اولیه 50 و 70 گرم و با سه مرحله جنسی مورد مطالعه قرار گرفت. طول مدت پرورش 15 هفته بود که متوسط درجه حرارت روزانه (حداکثر و حداقل) و میزان درصد رطوبت هوا اندازه گیری شده است. در تراکم ذخیره سازی اولیه 70 گرم، تمام کرم های بالغ، دارای کمربند تناسلی و متوسط وزن 0.51 گرم و کرم های جوان با وزن متوسط 0.38 گرم و فاقد کمربند تناسلی و کرم های نوزاد با وزن متوسط 0.27 گرم استفاده شد. در تراکم ذخیره سازی 50 گرمی، کرم های بالغ دارای کمربند تناسلی متوسط وزن 0.51، کرم های جوان با متوسط وزن 0.37 گرم و کرم های نوزاد با میانگین وزن 0.27 گرم بوده اند. بعد از گذشت 15 هفته، اقدام به برداشت کرم ها از محیط های کشت شد. در پایان دوره پرورش در تراکم 70 گرم، گروه کرم های بالغ به نرخ رشد 51.66، کرم های جوان 7.2 و گروه نوزادان 86.17 و در تراکم ذخیره سازی 50 گرم گروه بالغین دارای نرخ رشد 31.4، گروه جوان ها 10.4 و گروه نوزادان 10.8 به دست آمده است. نتایج حاصل از پرورش آزمایشی کرم خاکی قرمز (Eisenia Foetida) با توجه به اسید آمینه های ضروری در بافت آن ها نشان می دهد که مناسب ترین تراکم برای تولید توده زنده، شروع با تراکم اولیه 70 گرم و با و ذخیره سازی افراد بالغ می باشد. برای رسیدن به توده بالاتر در هفته دهم پرورش باید کرم ها از محیط پرورش برداشت و زمینه رشد مجدد آنها فراهم شود.

آمار یکساله:  

بازدید 714

دانلود 270 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  23-36
تعامل: 
 • استنادات: 

  203
 • بازدید: 

  58172
 • دانلود: 

  89939
چکیده: 

Purpose The present research was conducted with the objective of exploring the vermicomposting process, which involves different stages such as building of a vermicompost station; import of a compost earthworm (Eisenia Foetida); and production of vermicompost using dry grass clippings, rice straw and cow manure. The vermicompost produced can be of significant value to the end users like farmers for replacement of chemical fertilizers and procuring better prices for the organic produce using such composting material locally available at much lower cost. Methods Vermicomposting was done using Eisenia Foetida with three treatments [T1 (Rice straw), T2 (Rice straw + grass) and T3 (Grass)]. Temperature, humidity and pH were measured during the process. The population of earthworms, the production of vermicompost, and the chemical and microbial characteristics of the vermicompost were recorded after sixty (60) days and hundred twenty (120) days. The data were analyzed statistically using Sigma Plot 12. 0. Results Results indicated that for all the three treatments the temperature was in the range of 0– 35 ° C, the humidity was between 80 and 100% and the pH fluctuated in the range of 5. 5– 7. 0 and stabilized to near neutral on the 60th day. The combination of rice straw and grass had the highest rate of vermicompost production of 105 kg/m2 followed by grass and rice straw with 102. 5 kg/m2 and 87 kg/m2, respectively, at the end of 120 days. Conclusion The harvested vermicompost had an excellent nutrient status, confirmed by the chemical analyses, and contained all the essential macro-and micronutrients.

آمار یکساله:  

بازدید 58172

دانلود 89939 استناد 203 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  193-200
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2320
 • دانلود: 

  644
چکیده: 

ورمی کمپوست (Vermicompost) یکی از غنی ترین کودهای آلی بوده که توسط گونه های خاصی از کرم خاکی مانند (Savigny/1826) Eisenia Foetida تولید می شود و کاربردهای فراوانی در پرورش گیاهان زینتی دارد. از جمله کاربردهای آن می توان به افزایش گلدهی گیاهان زینتی، کاهش زمان جوانه زنی دانه، افزایش محصول از لحاظ کمی و کیفی و غیره اشاره نمود. کرم خاکی به علت داشتن مقدار فراوان پروتئین و ویتامین در ساختار خود می تواند به عنوان غنی ترین منبع غذایی به ویژه از لحاظ انواع اسیدآمینه های ضروری در جیره غذایی ماکیان و آبزیان در نظر گرفته شود. استفاده ازکرمهای خاکی جهت بازیافت زباله های شهری به عنوان یکی از مهمترین روشهای بازیافت مواد مورد توجه است. جهت پرورش کرم خاکی Eisenia Foetida،300 عدد کرم خاکی در 13 بستر قرار داده شد و با کنترل روزانه pH، رطوبت و درجه حرارت، ورمی کمپوست طی 75 روز تولید گردید. آنالیز شیمیایی این کود در مقایسه با کودهای معمول در کشاورزی نشان داد که درصد نیتروژن، پتاسیم، کلسیم، آهن و روی در این کود بیشتر است. با توجه به وفور مواد آلی اعم از 15 نوع از اسیدهای آمینه آرژنین، سرین، متیونین، هیستیدین، آسپارتیک، لوسین، گلایسین، تیروزین، گلوتامیک و فنیل آلانین )، 2 اسید چرب ضروری، قندها (پنتوزها، هگزوزها و هگزوز آمین)، ویتامینها (نیاسین، ریبوفلاوین، پنتوتنیک اسید، تیامین، B12، B6،اسید فولیک و بیوتین) در پودر کرم خاکی به عنوان یک مکمل غذایی در پرورش طیور و آبزیان, نیاز به تکثیر آن می تواند مورد توجه قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 2320

دانلود 644 استناد 0 مرجع 1
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

FARRUKH SAMEENA | S. ALI AYESHA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  14
 • صفحات: 

  495-501
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  126824
 • دانلود: 

  60993
چکیده: 

Background: The indispensable use of agrochemicals has created serious threats for earthworms abundance and their population; therefore, several earthworm protocols have gained acceptance for use in tests to assess the effects of soil chemicals on soil organisms. Dichlorovos, an organophosphorus pesticide, is one of the widely used pesticides in agricultural fields of M.P., Central India. The aim of the present investigation was to assess the effects of the dichlorovos on growth, reproduction, and avoidance behavior of an earthworm, Eisenia Foetida.Methods: After evaluating LC50, artificial soil substrate was prepared using an evenly blended mixture of 68% mesh silica sand, 20% kaolin clay, and 10% sphagnum peat. Different concentrations after LC50 probit analysis of the pesticides were prepared in 1000ml of distilled water and mixed with 1 kg of the soil to expose the earthworms in a dose-dependent manner.Results: A decrease was observed in the weight of earthworms at all concentrations of the pesticide used, whereas reproduction and avoidance behavior which are sensitive parameters were found to be significantly affected by all three doses of dichlorovos.Conclusion: Based on the findings of this study, it can be concluded that growth, reproduction, and avoidance behavior can be taken as useful indicators for assessing the sub-lethal effects of pesticides on non-target soil organisms such as earthworms.

آمار یکساله:  

بازدید 126824

دانلود 60993 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  514
 • دانلود: 

  188
چکیده: 

THE STUDY AIMED TO EXAMINE THE EFFECTS OF GLYPHOSATE AND 2,4-D HERBICIDES ON THE REPRODUCTION OF IN-VITRO Eisenia Foetida EARTHWORMS. THIS SPECIES WAS CHOSEN BECAUSE OF ITS EASY IN-VITRO REPRODUCTION. THE EXPERIMENT FOLLOWED A RANDOMIZED COMPLETE BLOCK DESIGN WITH FOUR REPLICATIONS. THE STUDY INCLUDED A CONTROL TREATMENT, A FACTORY RECOMMENDED DOSE TREATMENT (1.5 L/HA 2,4-D, 5 L/HA GLYPHOSATE), TWO OVERDOSE TREATMENTS (2.25 L/HA 2,4-D, 7.5 L/HA GLYPHOSATE), AND TWO UNDERDOSE TREATMENTS (.75 L/HA 2,4-D, 2.5 L/HA GLYPHOSATE). THE HERBICIDE TREATMENTS CAUSED WEIGHT LOSS IN Eisenia Foetida EARTHWORMS. HIGHER DOSES OF EACH HERBICIDE RESULTED IN MORE WEIGHT LOSS. THE WEIGHT LOSS EFFECT OF THE HERBICIDES DEGRADED WITH TIME. THIS WAS OBSERVED FOR BOTH HERBICIDES IN ALL TREATMENTS. AFTER THE FIFTH WEEK, THERE WAS A SIGNIFICANT DIFFERENCE BETWEEN THE CONTROL AND THE EXPERIMENTAL GROUPS. HOWEVER, THERE WAS NO SIGNIFICANT DIFFERENCE BETWEEN THE EXPERIMENTAL GROUPS THEMSELVES, WHICH CAN BE RELATED TO HERBICIDE DEGRADATION. THE 2,4-D TREATMENT CAUSED MORE WEIGHT LOSS COMPARED TO THE GLYPHOSATE TREATMENT BECAUSE IT IS A MORE TOXIC HERBICIDE. PRELIMINARY ANALYSIS INDICATED THAT BEHAVIORAL TESTS COULD BE USED TO QUICKLY EXAMINE POLLUTED SOILS. THEY CAN ALSO BE USED AS CONFIRMATORY ANALYSIS TO ASSESS THE EXTENT OF THE POLLUTION.

آمار یکساله:  

بازدید 514

دانلود 188
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  19
تعامل: 
 • بازدید: 

  94
 • دانلود: 

  41
چکیده: 

BACKGROUND AND OBJECTIVE(S): THE AIM OF THE PRESENT STUDY WAS TO INVESTIGATEPATHOGENIC REDUCTION DURING VERMICOMPOSTING OF SEWAGE SLUDGE AND COW DUNG USING THE EARTHWORMEisenia Foetida...

آمار یکساله:  

بازدید 94

دانلود 41
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  1304
 • دانلود: 

  3
چکیده: 

در جهان امروز زباله ها بعنوان یک آلاینده زیست محیطی مهم شناخته شده اند، چند دهه ای است که با رخدادهای بزرگ فرآیند صنعتی در جهان، زباله نیز به همراه آلودگی های روز افزون، خاک، آب و هوا و زنجیره زیست محیطی، زیستگاه انسان را با تهدید ناخواسته ای روبرو نموده است. از این رو اگر چاره اندیشی نشود و از بار آلودگی بویژه مواد زائد جامد، طرق جمع آوری، دفع و انباشت غیربهداشتی آنها کاسته نگردد، تندرستی، سلامت و بهداشت عمومی با ناهنجاری های فراوانی روبرو خواهد گردید. در حال حاضر در کشور ما دفع زباله در شهرها و روستاها دارای مشکلات بهداشتی فراوانی بوده و باعث تهدید سلامتی انسان و آلودگی محیط زیست می گردد بنابراین با عنایت به اهمیت موضوع دفع زباله ها از محیط زندگی در این تحقیق استفاده از کرم های خاکی نوع ایزنیا فوئتیدا در تبدیل زباله های شهری (خانگی) به کود آلی (کمپوست) مورد بررسی قرار گرفت است. همانطور که ذکر شد هدف از انجام این پژوهش تبدیل زباله ها به کود کمپوست با استفاده از کرم های خاکی بوده که صرف نظر از رهایی از مشکلات مربوط به جمع آوری، حمل و نقل و دفع زباله ها و هزینه های مربوطه دارای منافع اقتصادی بوده و راه را برای یک بازیافت اصلی از مبد تولید هموار می نماید. در این تحقیق زباله های خانگی با استفاده از کرم خاکی ایزنیا فوئتیدا (کرم کمپوست) در مرکز آموزش و تحقیقات بهداشتی بابل از تاریخ آذرماه لغایت بهمن ماه سال 1379 به کود کمپوست تبدیل شده است. ابتدا کیفیت مواد زائد جامد (مواد اولیه کمپوست) از نظر میکروبی، انگلی، فلزات سنگین و مواد مغذی (… , N, K, P) مورد بررسی قرار گرفته است بدین ترتیب که 3 نمونه از مخلوط مواد اولیه از نقاط مختلف داخل حوضچه کمپوست برداشته وبه آزمایشگاه منتقل و مورد آنالیز قرار گرفت. پس از بعمل آمدن کمپوست، 3 نمونه از نقاط مختلف حوضچه برداشت نموده و پس از انتقال به آزمایشگاه دانشکده بهداشت تهران مورد آزمایش قرار گرفته و نتایج آن با کیفیت مواد اولیه مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج تحقیقات نشان داد که کرم های خاکی کود دوست (کرم کمپوست) به راحتی قادرند مواد زائد آلی را به بیوهوموس یا کود غنی شده طبیعی تبدیل نمایند و با عمل حفاری که بطور مداوم انجام می دهند به هوا اجازه می دهند تا به عمق بیشتری از بستر نفوذ نموده و در نتیجه با فراهم آوردن شرایط مناسب هوازی، سرعت و جریان تبدیل ضایعات و زباله ها به کود را بیشتر نمایند و در نهایت کود آلی با کیفیت مناسب و عاری از آلودگی میکروبی و انگلی تولید نمایند.

آمار یکساله:  

بازدید 1304

دانلود 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  29-37
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1873
 • دانلود: 

  300
چکیده: 

تهیه ورمی کمپوست یکی از مهمترین ابزارها برای بازیافت کودهای آلی و تبدیل آن ها به کود بیولوژیک است. بررسی مورد نظر در جهت تعیین بهترین بستر جهت پرورش کرم خاکی گونه آیزینا فتیدا (Eisenia .Foetida) در یک طرح کاملا تصادفی در 10 تیمار و چهار تکرار در یک دوره سه ماهه در بسترهای مختلف کود دامی اسبی و گوسفندی به همراه بقایای کاه گندم و یونجه در نسبت های حجمی مختلف (25، 50، 75 و 100) در سال 1392 در دانشگاه گنبد کاووس انجام شد (تیمارهای کودی گنگ است نسبت ها ذکر نشده است). در این تحقیق وزن کرم بالغ، جوان، نوزاد، وزن کوکون و وزن نهایی کرم خاکی آیزنیا فتیدا و نرخ رشد وزنی، نرخ رشد ویژه تعداد نوزاد به ازای مولد و نرخ بازماندگی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از بررسی تجزیه واریانس نشان داد که بین تیمارها از نظر افزایش وزن کرم بالغ، جوان، نوزاد و وزن کرم نهایی و شاخص های رشد غیر از نرخ بازماندگی اختلاف معنی دار وجود داشت. بیشترین وزن کرم بالغ در تیمار کود گوسفندی و بقایای یونجه به نسبت 50 به 50 (نسبت حجمی) مشاهده گردید و بیشترین وزن کرم جوان در تیمار کاه به همراه کود گوسفندی به نسبت 25 به 75 حاصل شد. همچنین بیشترین وزن نوزاد کرم و وزن نهایی کرم ها در تیمار کاه به همراه کود گوسفندی به نسبت یک به یک به دست آمد. در مجموع نتایج حاصل نشان داد که تیمار کود گوسفندی به همراه بقایای کاه و یونجه بیشترین افزایش وزن کرم خاکی را به دنبال داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 1873

دانلود 300 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

آب و فاضلاب

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  2 (مسلسل 70)
 • صفحات: 

  48-54
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  931
 • دانلود: 

  253
چکیده: 

در بیشتر عملیات تصفیه فاضلاب، مقدار زیادی لجن تولید می گردد که تقابل با آن نیازمند دقت است. تاکنون مطالعات زیادی پیرامون کاربرد کرمهای خاکی برای تثبیت لجن و فاضلاب به عنوان یکی از فرایندهای بیولوژیکی انجام شده است. در بخش اول این تحقیق، اثرات متقابل جامدات خشک لجن و نوع مواد حجم زا مانند خاک اره، کاه و کاغذ در مخلوط با لجن فعال با جامدات خشک 10، 15 و 20 درصد به تعداد 10 تیمار بر کاهش جامدات فرار لجن با استفاده از کرم خاکی آیزینا فتیدا در مقیاس پایلوت و کاربرد 50 عدد کرم در هر تیمار به مدت 10 هفته مورد بررسی قرار گرفت. بیشینه کاهش جامدات فرار در مخلوط لجن با کاغذ با جامدات خشک 15 درصد، معادل 0.42±0.03 درصد در روز و کمینه آن در مخلوط لجن با کاه با جامدات خشک 15 درصد، معادل 0.26±0.01 درصد در روز به دست آمد. در بخش دوم، بقای کرمهای خاکی آیزینا فتیدا در لجن بی هوازی فاضلاب بررسی شد. در لجن خالص بی هوازی تازه، تمام کرمها در طول 10 هفته اول به دلیل سمیت لجن دچار مرگ و میر شده و از هفته دهم به بعد و با کاهش سمیت، میزان بقای آنها افزایش یافت و از هفته دوازدهم به بعد و با کاهش 25.40 درصد از جامدات فرار اولیه لجن، کلیه کرمها زنده ماندند. در حالی که در مخلوط لجن بی هوازی با کاغذ (جامدات خشک 15 درصد) به دلیل بهبود شرایط هوازی، از هفته هشتم به بعد و با کاهش 17.40 درصد از جامدات فرار اولیه لجن، تمام کرمها زنده ماندند.

آمار یکساله:  

بازدید 931

دانلود 253 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  61-70
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1418
 • دانلود: 

  156
چکیده: 

قابلیت کرم های خاکی برای بازیافت محدوده وسیعی از ضایعات آلی و به خوبی شناخته شده است . معدودی از گونههای کرم های خاکی برای تولید تجاری ورمی کمپوست ها مناسب اند و از میان دو گونه Lumbricus rubellus و Eisenia Foetida در مناطق معتدله یافت میشوند . نمونه های کرم های خاکی از مناطق شمال و شمال غرب کشور و از داخل توده های قدیمی کود دامی و لاشبرگ های سطحی جمع آوری و در شرایط گلخانه ای نگه داری شدند. برای شناسایی گونه های کرم های خاکی از ویژگی های ظاهری شامل شمار حلقه های بدن ، شماره حلقه های کمر بند جنسی، شماره حلقه های بر آمدگی بلوغ ، رنگ بدن،ابعاد بدن، بدن کرم های بالغ ، شکل سر و پیش دهان و شماره نخستین حلقه دارای سوراخ پشتی استفاده شد.تمامی نمونه های کرم های کمپوستی جمع آوری شده.، متعلق به گونه Eisenia Foetida  بودند. این کرم ها برای تولید ورمی کمپوست از کود دامی، بقایای گیاهی ، لجن فاضلاب، زباله شهری، فیلتر کیک و باگاس حاصل از کارخانه های نیشکر قابلیت خوبی داشتند. در شرایط انکوباسیون درون کود دامی با رطوبت 70 درصد وزنی و در دمای2±24درجه سانتی گراد، هر کرم در هفته ، یک الی دو کپسول تخم تولید کرده و در هر کپسول بخت دو الی هفت عدد نوزاد کرم وجود داشت . در طی فرایند تولید ورمی کمپوست ، نسبت کربن به نیتروژن مواد کاهش یافت که نشان دهنده پیشرفت تجزیه مواد و پایداری بیشتر ورمی کمپوست تولید شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1418

دانلود 156 استناد 1 مرجع 0
litScript