نتایج جستجو

1387

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

139

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
نویسنده: 

SAZABO M.R. | IDITOIU C.

نشریه: 

CHEMICAL PAPERS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  61
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  214
 • صفحه پایان: 

  216
تعامل: 
 • استنادات: 

  212
 • بازدید: 

  6124
 • دانلود: 

  3992
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6124

دانلود 3992 استناد 212 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  12 (پیاپی 117)
 • صفحه شروع: 

  70
 • صفحه پایان: 

  77
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  175
 • دانلود: 

  133
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 175

دانلود 133 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  125
 • دانلود: 

  35
کلیدواژه: 
چکیده: 

گیاه میخک با نام علمی Eugenia caryophillata و ازخانواده میرتاسه یکی از قدیمی ترین و با ارزشترین ادویه های مورد استفاده در مشرق زمین می باشد. از جمله خواص معرفی شده برای این گیاه وجود خاصیت آنتی اکسیدانی می باشد. بدین ترتیب پژوهش کنونی با هدف بررسی توان عصاره و اسانس برگ میخک در مهار رادیکال های آزاد Dpph انجام گردید. تیمارهای استفاده شده در مطالعه حاضر شامل عصاره های آبی و الکلی برگ میخک بهمراه اسانس های حاصل از روش تقطیر و مایکروویو و همچنین آنتی اکسیدان سنتزی BHT می باشد که هر یک در سطوح 0.1، 1، 10، 20، 40 و 80 PPM مورد بررسی قرار گرفتند. یافته ها حاکی از بیشتر بودن فعالیت آنتی اکسیدانی انواع عصاره ها در قیاس با انواع اسانس بود. همچنین نتایج نشان داد که فعالیت آنتی اکسیدانی همه نمونه های اسانس و عصاره تولید شده وابسته به غلظت است به طوری که با افزایش غلظت اسانس و عصاره بر فعالیت آنتی اکسیدانی ترکیبات مذکور نیز افزوده شد. عملکرد کلیه تیمارهای آزمایشی به مراتب مطلوب تر از آنتی اکسیدان سنتتیک BHT بود بطوریکه این روند با افزایش غلظت نیز برقرار بود.

آمار یکساله:  

بازدید 125

دانلود 35
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  99
 • صفحه شروع: 

  147
 • صفحه پایان: 

  152
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  436
 • دانلود: 

  180
چکیده: 

مقدمه: گیاهان دارویی یکی از منابع مهم آنتی اکسیدان های طبیعی هستند، آنتی اکسیدان های موجود در رژیم غذایی به لحاظ محافظت بدن در مقابل استرس اکسیداتیو و حفظ سلامت حائز اهمیت هستند. هدف: در این مطالعه میزان فعالیت آنتی اکسیدانی پودر سماق قرمز و قهوه ای بومی منطقه هوراند آذربایجان شرقی را بررسی و نتایج بدست آمده با ویتامین C مقایسه شدند. مواد و روش ها: در مطالعه پایه حاضر، بخش های مخصوص گیاه سماق بعد از برداشت، در دمای اتاق خشک و با استفاده از آسیاب به پودر تبدیل گردید و فعالیت آنتی اکسیدانی هریک از پودرها ی حل شده در متانول، بعد از تهیه غلظت هایppm 5/12، 25، 50، 75 از پودر سماق با استفاده از رادیکال آزادDpph، در طول موج nm517 اندازه گیری شده است. در نهایت IC50 نمونه ها و استاندارد به عنوان شاخص مقایسه گردید. یافته ها: نتایج بدست آمده نشان دادند که، پودر سماق قهوه ای (14/912IC50=) در مقایسه با پودر سماق قرمز (27/385IC50=)، فعالیّت آنتی اکسیدانی بالاتری دارد، که در مقایسه با ویتامین C (708/ (IC50=6کمتر می باشد. نتیجه گیری: پودر سماق قهوه ای در مقایسه با پودر سماق قرمز دارای اثر آنتی اکسیدانی قوی تری می باشد.، که مصرف هر دو ماده غذایی و بویژه سماق قهوه ای می تواند در بهبود دفاع آنتی اکسیدانی بدن موثرباشد.

آمار یکساله:  

بازدید 436

دانلود 180 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

MOLYNEUX P.H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  -
 • صفحه شروع: 

  211
 • صفحه پایان: 

  219
تعامل: 
 • استنادات: 

  471
 • بازدید: 

  8647
 • دانلود: 

  912
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8647

دانلود 912 استناد 471 مرجع 0
نویسنده: 

YOSHIKI Y. | KAHHARA T. | SAKABE T.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  65
 • شماره: 

  -
 • صفحه شروع: 

  2162
 • صفحه پایان: 

  2165
تعامل: 
 • استنادات: 

  211
 • بازدید: 

  2828
 • دانلود: 

  3936
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2828

دانلود 3936 استناد 211 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  24
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

THE RADICAL SCAVENGING ACTIVITY, PHENOLIC CONTENT AND SOLUBLE PROTEIN OF IRAN MEDICINAL PLANT USED IN REMEDY FOR VARIOUS AILMENTS, PARTICULARLY, AS A TREATMENT AGAINST WORMS [1], NAMELY CUCURBITA PEPO, CUCRBITA MAXIMA, CUCURBITA MOSCHATA (CUCURBITACEAE)...

آمار یکساله:  

بازدید 24

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  361
 • صفحه پایان: 

  368
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  7997
 • دانلود: 

  2911
کلیدواژه: 
چکیده: 

Ajwain is one of the medicinal plants, which the highest composition is thymol, as a strong antioxidant respect to the obtained chromatograms of GC/MS. The antioxidant activity of the Ajwain is measured by square wave voltammetry method and cyclic voltammetry method and 2, 2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl (Dpph) method in at the specific concentrations of 1%, 1. 5%, 2% and 2. 5% and constant pH. The results of the present study indicated that the antioxidant activity of Ajwain obtained from cyclic voltammetry and square wave is almost equal to the results of the Dpph method, which can be used to measure the antioxidant activity. Compared to Dpph method, electrochemical method involves a number of advantages such as simplicity, cheap operating costs, fastness, low amount of solvent, and no need for chemical reagents. Furthermore, based on the results obtained, the square wave method includes a higher sensitivity and accuracy than cyclic voltammetry method and Dpph method.

آمار یکساله:  

بازدید 7997

دانلود 2911 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  9
تعامل: 
 • بازدید: 

  24
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

PLEASE CLICK ON PDF TO VIEW THE ABSTRACT.

آمار یکساله:  

بازدید 24

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  32
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

SIX SPECIES OF POMEGRANATE (PUNICA GRANATUM L.) FLOWERS (MALASE YAZDI, RABBABE FARS, SHISHEH GAPE FERDOWS, DANEH SIYAHE ESFAHAN, GOJAGHE GHOM AND GOLNAR) WERE STUDIED FOR THE QUANTIFICATION OF THE TOTAL ANTIOXIDANT EFFECT BY HPLCDpph…..

آمار یکساله:  

بازدید 32

دانلود 0
litScript