نتایج جستجو

102

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

11

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصی
متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  5
تعامل: 
 • بازدید: 

  61
 • دانلود: 

  35
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 61

دانلود 35
نشریه: 

کنترل

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  69
 • صفحه پایان: 

  80
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  218
 • دانلود: 

  154
چکیده: 

در این مقاله با استفاده از روش معادله ریکاتی وابسته به حالت، دو کنترل کننده غیرخطی زیربهینه (یک تنظیم کننده و یک ردیاب) برای سیستم توربین بادی مجهز به ژنراتور القایی از دوسوتغذیه طراحی شده اند. اهداف کنترلی مورد نظر شامل افزایش حاشیه پایداری سیستم و ردیابی همزمان سیگنال های مطلوب گشتاور الکترومغناطیسی و توان راکتیو استاتور می باشند. در فرآیند طراحی کنترل کننده، از یک مدل غیرخطی برای مدل سازی رفتار دینامیکی توربین بادی مورد مطالعه استفاده شده است. عملکرد کنترل کننده طراحی شده جهت بهبود پایداری سیستم، در شرایط کاری مختلف توربین بادی با انجام یک مجموعه شبیه سازی در محیط نرم افزار متلب ارزیابی شده است. همچنین جهت بررسی تاثیر کنترل کننده طراحی شده در بهبود پایداری سیستم، تحلیل مقادیر ویژه هم انجام گرفته است. در عین حال عملکرد ردیاب طراحی شده، با انجام یک مجموعه شبیه سازی دیگر بررسی شده است. عملکرد سیستم کنترل شده در هر دو حالت ردیاب و پایدارساز در حضور عدم قطعیت در پارامترهای سیستم مورد ارزیابی قرار گرفته است. در مجموع نتایج شبیه سازی های انجام شده، نشان دهنده عملکرد موثر و مقاوم کنترل کننده های پیشنهادی می باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 218

دانلود 154 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

AKTARUJJAMAN M. | KASHEM M.A. | NEGNEVITSKY M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  0
 • صفحه پایان: 

  0
تعامل: 
 • استنادات: 

  211
 • بازدید: 

  2579
 • دانلود: 

  3936
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2579

دانلود 3936 استناد 211 مرجع 0
نویسنده: 

HEYDARI E. | RAFIEE M. | Pichan M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  353
 • صفحه پایان: 

  361
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  11870
 • دانلود: 

  12833
کلیدواژه: 
چکیده: 

Among a multitude of diverse control methods proposed for doubly fed induction generator (Dfig) based-wind energy conversion systems, direct power control (DPC) method has demonstrated superior dynamic performance and robustness in presence of disturbances. However, DPC is not a flawless method and shortcomings like necessity for high sampling frequency, high-speed sensors and less noise-affected sampling circuit need to be mitigated by utilizing fuzzy controllers. Parameter setting in a fuzzy controller plays a vital role, especially under non-ideal grid conditions. In this paper, a fuzzy-genetic algorithm-based direct power control (FGA-DPC) method is proposed for Dfig, while, the parameters of the fuzzy controller are optimized by genetic algorithm. The objective of the optimization is to minimize the stator active and reactive power errors to increase the precision of reference tracking. The objectives of the controller are also optimizing active power absorption based on the zone of operation and adjustment of reactive power according to grid requirements. The proposed method improves the overall precision and speed of transient response as well as significantly reducing power oscillations under nonideal grid conditions. Finally, to demonstrate the effectiveness of the proposed method, extensive simulations are performed in Matlab/Simulink under different conditions.

آمار یکساله:  

بازدید 11870

دانلود 12833 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

Benbouhenni Habib

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  27
 • صفحه پایان: 

  35
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  6389
 • دانلود: 

  2749
کلیدواژه: 
چکیده: 

An intelligence Indirect Vector Control (IVC) of a Doubly Fed Induction Generator (Dfig) by using a five-level inverter with space vector modulation (5L-SVM) strategy is proposed in this article. The novelty of the proposed intelligence strategy is an Artificial Neural Network (ANN), which is utilised for the IVC command of the Dfig. In this research, ANN has been replaced with the hysteresis comparators of the 5L-SVM technique. The backpropagation process is used for the training process of the ANN. By using the ANN outputs, the SVM-ANN strategy develops command pulses for the five-level inverter. Subsequently, the proposed intelligence strategy is implemented in the MATLAB/Simulink platform and the effectiveness is analysed by comparing different tests. The simulation and comparison results have demonstrated the superiority of the proposed approach and confirmed the potential of the proposed system for solving the problem.

آمار یکساله:  

بازدید 6389

دانلود 2749 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  74
 • دانلود: 

  62
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 74

دانلود 62
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  29
تعامل: 
 • بازدید: 

  101
 • دانلود: 

  86
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 101

دانلود 86
اطلاعات : 
 • تاریخ پایان: 

  1395
تعامل: 
 • بازدید: 

  74
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 74

نویسنده: 

ASHA RANI M.A. | NAGAMANI C.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  1010
 • صفحه پایان: 

  1018
تعامل: 
 • استنادات: 

  212
 • بازدید: 

  3238
 • دانلود: 

  3992
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3238

دانلود 3992 استناد 212 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  2
 • صفحه پایان: 

  10
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  387
 • دانلود: 

  137
چکیده: 

مقاله حاضر به بررسی یک سیستم بادی دارای ژنراتور القایی دوسو تغذیه که از طریق یک مبدل پشت به پشت به شبکه متصل شده، پرداخته است. مبدل سمت ژنراتور، سرعت ژنراتور را تنظیم، و مبدل سمت شبکه، توان راکتیو را کنترل می کند. یکی از موضوعات مهم، انتخاب کنترل کننده برای مبدل هاست که در این مقاله، از روش کنترل تک سیکلی برای آن استفاده شده است. هدف کنترل کننده تک سیکلی، کنترل توان اکتیو ورودی به ژنراتور و نیز کنترل توان راکتیو شین سمت ترمینال ژنراتور تحت حالت های مختلف از جمله تغییر بار، اعمال خطا و همچنین وجود بار غیرخطی است. به منظور عملکرد بهتر، پارامترهای کنترل کننده توسط الگوریتم بهینه سازی پرندگان (PSO) تعیین شده است. نتایج شبیه سازی، توانایی استراتژی کنترلی پیشنهادی را نشان می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 387

دانلود 137 استناد 0 مرجع 1

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
litScript