نتایج جستجو

531

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

54

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  59
 • صفحه پایان: 

  63
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  166
 • دانلود: 

  99
چکیده: 

هدف: کلامیدوفیلا پنومونیه یکی از عوامل شایع عفونت دستگاه تنفسی است. هدف از این مطالعه بررسی احتمال دخالت عفونت کلامیدوفیلا پنومونیه در تشدید بیماری انسدادی مزمن ریوی (COPD) می باشد.مواد و روشها: 65 نمونه سوآپ نازوفارنژیال از بیماران مبتلا به COPD تهیه و با روش رنگ آمیزی آنتی بادی فلورسنت اختصاصی کلامیدوفیلا پنومونیه توسط میکروسکوپ فلورسنت از نظر وجود عامل عفونی بررسی گردید. اطلاعات بدست آمده توسط برنامه نرم افزاری SPSS آنالیز گردید.یافته ها: 65 بیمار مبتلا به COPD (بر اساس تعریف American Thoracic Society) شامل 53 (%81.5) مرد و 12 (%18.5) زن در مطالعه وارد شدند. 46 (%70.7) نفر از بیماران واجد COPD در مرحله exacerbation و 19 (%29.3) نفر مبتلا به COPD پایدار (stable) بودند. پس از بررسی 4 مورد مثبت (3 مرد و 1 زن) از نظر عفونت کلامیدوفیلایی یافت شد (%6.15) که 3 مورد متعلق به گروه exacerbate و یک مورد متعلق به گروه Stable COPD بود.نتیجه گیری: آنالیز نتایج نشان می دهد که ارتباط قابل توجهی بین عفونت با کلامیدوفیلا پنومونیه و تشدید COPD وجود ندارد. (0.848=p)

آمار یکساله:  

بازدید 166

دانلود 99 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

المپیک

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  ویژه نامه 2 (پیاپی 17)
 • صفحه شروع: 

  11
 • صفحه پایان: 

  14
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  566
 • دانلود: 

  79
کلیدواژه: 
چکیده: 

COPD به معنی بیماری مزمن انسدادی ریوی می باشد. این بیماری پنجمین علت مرگ و دومین علت بیماری در ایالات متحده است و در حدود 12 میلیون نفر در ایالات متحده که بیشتر کودک می باشند، با مشکل تنفسی آسم مواجه هستند که هزینه درمان طبی این بیماری، سالیانه 6.5 بیلیون دلار می باشد. یکی از علل ایجادکننده COPD، آلودگی هوا است.این بیماری بوسیله تغییرات در تستهای عملی ریوی و بیشتر بوسیله کاهش در میزان جریان بازدمی و افزایش در حجم ذخیره ریه قابل تشخیص است. COPD شامل برونشیت، آمفیزم، آسم، اسپاسم برونش ها در اثر تمرین و فیبروز کیسه ای می باشد.تجویز تمرین برای بیماران با بیماری سبک ریه می تواند مشابه تمرینات افراد طبیعی باشد. تمرین برای بیماران با بیماری متوسط ریه نباید با شدت بیشتر از 75 درصد ذخیره تهویه ای باشد. تمرین را می توان به مدت 20 دقیقه و سه بار در هفته انجام داد. بیماران با بیماری شدید ریه (FVC، FEV کمتر از 55 درصد ارزش های پیش بینی شده) نیاز به تغییر روش تست ورزش و تجویز تمرین دارند.نتایج مطالعات نشان می دهد که تمرینات ورزشی با شدت زیاد، اثر بیشتری نسبت به تمرین با شدت کم در زمینه ایجاد اثرات فیزیولوژیکی تمرین در بیماران COPD دارد و شدت بیماری، تاثیری در توانایی بیماران در کسب فواید فیزیولوژیکی ناشی از تمرین ندارد.

آمار یکساله:  

بازدید 566

دانلود 79 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

LEWIS L.

نشریه: 

PATIENT CARE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  34
 • شماره: 

  -
 • صفحه شروع: 

  60
 • صفحه پایان: 

  74
تعامل: 
 • استنادات: 

  157
 • بازدید: 

  2624
 • دانلود: 

  912
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2624

دانلود 912 استناد 157 مرجع 0
نویسنده: 

HOPKINSON NICHOLAS

نشریه: 

TANAFFOS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  SUPP 1
 • صفحه شروع: 

  7
 • صفحه پایان: 

  8
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  7877
 • دانلود: 

  11026
کلیدواژه: 
چکیده: 

Given finite healthcare resources it is important to ensure that they are put to the best use. Value in health care represents the relationship between health outcomes achieved and resources used. In a highly prevalent condition it is important to ensure that the highest value interventions are employed effectively In COPD these are influenza vaccination, smoking cessation and pulmonary rehabilitation...

آمار یکساله:  

بازدید 7877

دانلود 11026 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

ADCOCK IAN MICHAEL

نشریه: 

AMIRKABIR

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  SUPP 1
 • صفحه شروع: 

  3
 • صفحه پایان: 

  3
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  8251
 • دانلود: 

  4412
کلیدواژه: 
چکیده: 

The immunopathology of chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is based on the innate and adaptive inflammatory immune responses to the chronic inhalation of cigarette smoking. In the last quarter of the century, the analysis of specimens obtained from the lower airways of COPD patients compared with those from a control group of age-matched smokers with normal lung function has provided novel insights on the potential pathogenetic role of the different cells of the innate and acquired immune responses and their pro/anti-inflammatory mediators and intracellular signalling pathways, contributing to a better knowledge of the immunopathology of COPD both during its stable phase and during its exacerbations. This also has provided a scientific rationale for new drugs discovery and targeting to the lower airways. This review summarises and discusses the immunopathology of COPD patients, of different severity, compared with control smokers with normal lung function.

آمار یکساله:  

بازدید 8251

دانلود 4412 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

نشریه: 

BMJ Open Respir Res

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  0
 • صفحه پایان: 

  0
تعامل: 
 • استنادات: 

  212
 • بازدید: 

  1563
 • دانلود: 

  3992
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1563

دانلود 3992 استناد 212 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  33
 • شماره: 

  3 (پیاپی 70)
 • صفحه شروع: 

  241
 • صفحه پایان: 

  246
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  321
 • دانلود: 

  154
چکیده: 

مقدمه: حفره دهان به عنوان منبع احتمالی پاتوژن های تنفسی شناخته شده است و از طرفی بیماری مزمن انسدادی ریه از شایعترین بیماری های موجود در جامعه و از مهمترین عوامل مرگ و میر به شمار می آید؛ بدین جهت ضروری است که نقش عفونت های دهانی در بروز و پیشرفت عفونت های تنفسی بررسی شود. هدف از این مطالعه، ارزیابی ارتباط میان بیماری پریودنتال و بیماری مزمن انسدادی ریوی بود.مواد و روش ها: این مطالعه مورد-شاهدی بود که گروه مورد از 30 بیمار که به علت بیماری مزمن انسدادی ریه در بیمارستان بستری شده بودند و گروه شاهد از 30 فرد مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی مشهد که هیچ علایمی از بیماری تنفسی را نداشتند در زمان مشابه انتخاب شدند. شاخص های سن، جنس و استعمال دخانیات در دو گروه همگن بودند. پس از ثبت اطلاعات شخصی هر گروه، عمق پروبینگ پاکت (PPD)، از دست رفتن چسبندگی (LOA) و خونریزی هنگام پروبینگ (BOP) تعیین و دو گروه با هم مقایسه شدند. داده های مطالعه با تست های آماری t-test، کای دو و Kruskal Wallis و با استفاده از SPSS تحلیل گردید.یافته ها: سن متوسط بیماران در گروه شاهد 54±5 و گروه مورد 53±7 سال بود. تعداد افراد سیگاری در گروه مورد 18 نفر (60%) و در گروه شاهد 19 نفر (63.3%) بود. میزان متوسط از دست رفتن چسبندگی (LOA) در گروه مورد 5.72±0.8 mm و در گروه شاهد 3.92±0.5 mm بود که اختلاف قابل توجهی میان گروه های مورد و شاهد وجود داشت (p=0.04).میزان BOP در گروه مورد 86%±12 و شاهد 71%±16 بود (p<0.001) مقدار متوسط PPD در گروه مورد 4±0.5MM و شاهد 2.75±0.3 mm بود که اختلاف قابل توجهی میان دو گروه وجود داشت (p<0.001).نتیجه گیری: بررسی داده ها نشان داد که ارتباط قابل توجهی میان بیماری پریودنتال و بیماری مزمن انسدادی ریه (COPC) وجود دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 321

دانلود 154 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

LIN F. | JOSEPHS S.F. | ALEXANDRESCU D.T.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  -
 • صفحه شروع: 

  16
 • صفحه پایان: 

  16
تعامل: 
 • استنادات: 

  422
 • بازدید: 

  3558
 • دانلود: 

  3936
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3558

دانلود 3936 استناد 422 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  2 (پیاپی 65)
 • صفحه شروع: 

  3
 • صفحه پایان: 

  9
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  405
 • دانلود: 

  117
چکیده: 

مقدمه: بیماری انسدادی مزمن ریوی یکی از علل اصلی مرگ و میر در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته است که میزان مرگ و میر ناشی از آن در حال افزایش است. هدف از این مطالعه بررسی توزیع فراوانی عوامل خطرساز  (Chronic obstructive pulmonary disease )COPD  و تاثیر آنها بر شدت بیماری در بیماران بستری در بخش داخلی بیمارستان های شهید صدوقی و شهدای کارگر یزد است.روش مطالعه: مطالعه از نوع توصیفی است و نمونه ها، به روش Case Series جمع آوری شده و شامل بیماران بستری در بخش داخلی این دو بیمارستان در طول سال 1385 و به تعداد 300 نفر می باشد.نتایج: %81.34 از بیماران مرد و %18.66 زن بودند. بیشترین توزیع فراوانی در گروه سنی 74-65 سال بود (%41.34). %18.7 تنها ریسک فاکتورشان سیگار بود %43.6 تنها ریسک فاکتورشان شغل مرتبط (کشاورزی، نانوایی، مقنی، معدن کاری، کارگر صنعتی و نساجی) و 35% هر دو ریسک فاکتور را داشتند. %2.7 تنها ریسک فاکتورشان بیماری زمینه ای (آسم، آلرژی، سل،سابقه تماس با مواد شیمیایی و جنگی) بود. 55% بیماران تنها یک ریسک فاکتور داشتند. %77.7 بیماران شغل مرتبط با COPD داشتند. شایع ترین شغل به طور کلی کشاورزی (%52.3) بود. ولی در مردان، کشاورزی (%54.5 مردان) و در زنان نانوایی (%46.4 زنان) بود. شایع ترین بیماری زمینه ای مرتبط با COPD سابقه آلرژی (%9.3) بود. تعداد ریسک فاکتورها و طول مدت شروع علایم بیماری دو فاکتوری بودند که بر شدت بیماری بر اساس معیارهایGOLD ، تاثیر مستقیم داشتند. در حالی که نوع شغل، ریسک فاکتورهای مختلف به تنهایی و جنس بر شدت بیماری اثری نداشتند. میانگین FEV1 در دو جنس تفاوت معنی داری نداشت (35.74±16.57). هیچ یک از بیماران اسپیرومتری مرحله 1 نداشتند.نتیجه گیری: سابقه شغل مرتبط با COPD نسبت به سایر ریسک فاکتورها در هر دو جنس از فراوانی بیشتری برخوردار بود (در مردان کشاورزی و در زنان نانوایی) که اهمیت بالای مشاغل مرتبط با COPD در بروز بیماری و لزوم توجه بیشتر به این گروهها را نشان می دهد. بیش از نیمی از بیماران سابقه مصرف سیگار داشتند که انجام اسپیرو متری در این گروه جهت غربالگری توصیه می شود. علیرغم اهمیت بالای عوامل خطرساز در ایجاد بیماری هر کدام از آنها به تنهایی تاثیر قابل ملاحظه ای بر شدت بیماری ندارند ولی ترکیب این علل باعث تشدیدآن می شود. با افزایش زمان بیماری و در نتیجه تشدید آن نیاز به مراقبتهای درمانی جدی تر و برنامه های بازتوانی و حمایت های عاطفی خانواده و اجتماع بیشتر می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 405

دانلود 117 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

GIFT A.G. | MCCRONE S.H.

نشریه: 

HEART LUNG

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1993
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  289
 • صفحه پایان: 

  297
تعامل: 
 • استنادات: 

  212
 • بازدید: 

  4267
 • دانلود: 

  3992
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4267

دانلود 3992 استناد 212 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
litScript