نتایج جستجو

843

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

85

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  341
 • صفحه پایان: 

  350
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  189
 • دانلود: 

  89
چکیده: 

در بررسی ها و مطالعات انجام گرفته ارتباط مرفولوژی مغز گونه های مختلف ماهیان با رفتارهای اکولوژیکی مشخص شده است. تحقیقات بسیاری برروی مغز ماهیان استخوانی و ماهیان غضروفی انجام گرفته، اما بررسی بر روی مغز ماهیان غضروفی-استخوانی صورت نگرفته است. در این پروژه مغز دو گونه از ماهیان خاویاری شامل Acipenser stellatus (ازون برون) و  Acipenser persicus(قره برون) مورد بررسی قرار گرفت. اندازه نسبی مغز (Encephalization)  و توسعه 4 منطقه مغز مورد توجه قرار گرفت، که شامل دو منطقه تکمیلی (شامل مخچه و مغز پیشین) و دو منطقه حسی (شامل بصل النخاع و مغز میانی) در دو ماهی فوق می باشد. سپس مقایسه ای بین ماهیان استخوانی، غضروفی و ماهیان خاویاری انجام شد. نتایج نشان داد که توسعه بخش تکمیلی در این دو گونه بیشتر از بخش حسی است. این ماهیان از مخچه بزرگی برخوردار هستند که تقریبا بیشتر از 60% کل مغز را تشکیل داده و قسمت اعظم بخش تکمیلی را به خود اختصاص می دهد. این در حالی است که در ماهیان استخوانی حجم عمده مغز را مغز میانی (مزن سفالون) و در ماهیان غضروفی عمدتا مغز پیشین (تلن سفالون) تشکیل می دهد. اندازه نسبی مغز در ازون برون کمتر از قره برون می باشد. با این وجود شدت تغییرات اندازه قسمت های مختلف مغز به اندازه کل مغز تقریبا در دو گونه برابر است.

آمار یکساله:  

بازدید 189

دانلود 89 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  4 (پی آیند 49)
 • صفحه شروع: 

  89
 • صفحه پایان: 

  91
تعامل: 
 • استنادات: 

  11
 • بازدید: 

  320
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

نظر به اهمیت ماهیان خاویاری به خصوص تاس ماهی ایران (قره برون) مطالعه حاضر بر روی ساختمان میکروسکوپیک روده های شش ماهی قره برون انجام گرفت. نمونه ها به روش معمول بافت شناسی تهیه و با هماتوکسیلین و ائوزین رنگ آمیزی گردیدند. سطح داخلی روده های قدامی و خلفی مشبک بوده ولی تنها روده خلفی بواسطه وجود دریچه های مارپیچی از سایر قسمتها متمایز می باشد. بافت پوششی مخاط روده ها و همچنین دریچه های مارپیچی از نوع استوانه ای شبه مطبق مژه دار همراه با سلولهای جامی بوده که به طرف انتهای روده ها بر تعداد آنها افزوده می گردد. زیر مخاط روده ها بجز راست روده حاوی غدد کیسه ای بسیار بزرگ و منشعبی می باشد. اپتیلیوم رکتوم در انتها به طرف مخرج به طور تدریجی از استوانه ای شبه مطبق به سنگفرشی مطبق تبدیل شده و در مخرج بافت پوششی آن تماما سنگفرشی مطبق می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 320

دانلود 79 استناد 11 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  71
 • صفحه پایان: 

  88
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1819
 • دانلود: 

  94
چکیده: 

تعیین جنسیت و رسیدگی ماهیان زنده فاقد علایم جنسی ظاهری و یا در زمانی که این علایم هنوز ظاهر نشده اند، از جهات مختلف دارای اهمیت می باشد. در این پژوهش امکان تشخیص جنسیت و مرحله رسیدگی جنسی تاسماهی ایران یا قره برون (Acipenser persicus)  بوسیله اولتراسونوگرافی مورد بررسی قرار گرفت.142 عدد تاسماهی ایران 13 تا 20 ساله که از دریای خزر صید شده بودند بوسیله دستگاه اولتراسونوگرافی (Pie medical) با پروب خطی با فرکانس 5 و 7.5 مگاهرتز مورد سونوگرافی قرار گرفتند.تصویربرداری از پهلوی راست یا چپ بصورت طولی بین باله سینه ای و مخرجی انجام شد. اختلاف در شکل و انعکاس صوتی تخمدانها و بیضه ها مبنای تعیین جنسیت و مراحل رسیدگی جنسی با اولتراسونوگرافی بود. نتایج تشخیص جنسیت و مراحل رسیدگی جنسی بوسیله سونوگرافی با کالبدگشایی ماهی کنترل گردید. بر اساس نتایج بدست آمده، با کاربرد اولتراسونوگرافی، صحت تشخیص جنسیت 100 درصد و رسیدگی جنسی 89.6 درصد می باشد و اولتراسونوگرافی بعنوان یک روش بسیار دقیق می تواند در تعیین جنسیت و رسیدگی جنسی تاسماهی ایران بکار گرفته شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1819

دانلود 94 استناد 1 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  30
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  0
 • صفحه پایان: 

  0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  163
 • دانلود: 

  109
چکیده: 

در این تحقیق رده های اولیه سلولی از طریق کشت تکه های باله دمی تاسماهی ایرانی Acipenser persicus تهیه شد. حاشیه باله دمی یک عدد ماهی 2 ساله دارای طول 23 سانتیمتر و وزن 133 گرم به اندازه تقریباً 2 سانتیمتر بریده شد، سه بار با محلول PBS حاوی آنتی بیوتیک ها شستشو داده شد و سپس به تکه های تقریباً 1 میلی متر بریده شد و در محیط کشت L-15 حاوی آنتی بیوتیک ها و 20 درصد سرم جنین گاو تحت دمای 22 درجه سانتیگراد کشت داده شد. پس از تشکیل مقدار کافی لایه سلولی بر روی کف فلاسک کشت، سلول ها با محلول PBS حاوی آنتی بیوتیک ها شستشو شدند و از طریق تیمار با Trypsin-EDTA (25/0 درصد) و تکان دادن فلاسک از کف فلاسک جدا شدند. پس از شستشوی سلول ها با محلول PBS حاوی آنتی بیوتیک ها آنها در 5 میلی لیتر محیط کشت L-15 حاوی 20 درصد سرم جنین گاو، آنتی بیوتیک ها تحت دمای 22درجه سانتیگراد کشت داده شدند (ساب کالچر اول). پس از تشکیل مقدارکافی لایه سلولی، مشابه همین مراحل برای ساب کالچر دوم انجام شد. در بین سلول های حاصل از کشت اولیه تکه های بافت، سلول های شبه فیبروبلاست و شبه اپی تلیال مشاهده شد ولی پس از انجام ساب کالچر اول تعداد سلول های شبه فیبروبلاست بیشتر بود. در این تحقیق تولید دو رده سلولی در نتیجه کشت اولیه و دو کشت مجدد (ساب کالچر) بررسی شد.

آمار یکساله:  

بازدید 163

دانلود 109 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

ژنتیک نوین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  1 (پیاپی 36)
 • صفحه شروع: 

  121
 • صفحه پایان: 

  126
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  136
 • دانلود: 

  72
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 136

دانلود 72 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  41
 • صفحه پایان: 

  47
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  199
 • دانلود: 

  88
چکیده: 

این تحقیق با هدف تعیین باقیمانده سطوح هورمون های جنسی 17 بتا - استرادیول (E2)، 17 آلفا - هیدروکسی پرو‍ژسترون (17a-OHP)، تستوسترون (T)، و GTH I و GTH II در عصاره تخمک گونه های تاسماهی ایرانی و تاسماهی سیبری در موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر مورد مطالعه قرار گرفت. بدین منظور، مقدار 10 گرم از خاویار هر گونه بطور مجزا هموژنایزه شده، و عصاره آن پس از سانتریفیوژ با دور 3000 به مدت 10 دقیقه استخراج گردید. نتایج نشان داد که سطوح هورمون GTH I در تاسماهی ایرانی معادل 0.04±0.01 میلی واحد بین الملل در لیتر و در تاسماهی سیبری معادل 0.06±0.003 میلی واحد بین الملل در لیتر بود که اختلاف معنی داری نشان داد (P<0.05). سطوح هورمون GTH II در تاسماهی ایرانی معادل 0.08±0.01 میلی واحد بین الملل در لیتر و در تاسماهی سیبری معادل 0.05±0.01 میلی واحد بین الملل در لیتر در بود که اختلاف معنی داری نشان داد (P<0.05). سطوح هورمون تستوسترون در تاسماهی ایرانی معادل 13.2±0.97 نانوگرم در میلی لیتر و در تاسماهی سیبری معادل آن 0.1±0.02 نانوگرم در میلی لیتر بود که اختلاف معنی داری نشان داد (P<0.05). بر اساس نتایج حاصل، سطوح پروژسترون در تاسماهی ایرانی معادل 2.9±0.1 نانوگرم در میلی لیتر و در تاسماهی سیبری 1.1±0.1 نانوگرم در میلی لیتر بود که اختلاف معنی داری نشان داد (P<0.05). نتایج نشان داد که سطوح استرادیول در گونه تاسماهی ایرانی معادل 1.9±0.6 نانوگرم در میلی لیتر و در تاسماهی سیبری معادل 0.3±0.1 نانوگرم در میلی لیتر بود که اختلاف معنی داری نشان داد (P<0.05). بر اساس نتایج حاصل، باقیمانده هورمون های جنسی در تخمک تاسماهی ایرانی و تاسماهی سیبری مشاهده گردید که سطوح هورمون های استروئیدی بیشتر از هورمون های گنادوتروپین I و II بود که بسته به نوع هورمون و گونه تاسماهیان متفاوت می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 199

دانلود 88 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  66
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  229
 • صفحه پایان: 

  233
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  130
 • دانلود: 

  92
چکیده: 

سلـول های جنسی در ماهیان نر کوچک و میکروسکوپی است، در حالی که تخمک های رسیده ماهیان ماده را می توان با چشم غیرمسلح مشاهده کرد. با توجه به این که ماهیان خاویاری در سنین نسبتا بالایی به بلوغ جنسی می رسند، بنابراین یکی از راههای مهم و قابل اطمینان جهت تشخیص و جداسازی نر و ماده از همدیگر در سنین پایین، تکه برداری از بافت گناد و عملیات بافت شناسی روی گناد فیکس شده می باشد. بدین منظور جهت تشخیص و تعیین مراحل رسیدگی جنسی، گناد 81 عدد از تاسماهیان ایرانی پرورشی 4 ساله پرورش یافته در وان های فایبرگلاس از طـریـق تکـه بـرداری مـورد مـطالعه قرار گرفتند. نمونه های فیکس شده بعد از عملیات بافت شناسی بر اساس روش های مرسوم، به کمک میکروسکوپ نوری مورد مطالعه قرار گرفتند. در این بررسی بر اساس یافته های بافت شناسی، 30 عدد از تاسماهی ایرانی نر (37 درصد) و 51 عدد از آنها ماده (63 درصد) بودند. این ماهیان از لحاظ مراحل رسیدگی جنسی، 16 درصد در مرحله I، 23.5 درصد در I-II، 59.3 درصد در مرحله II و 1.2 درصد در مرحله III رسیدگی جنسی بودند. در این بررسی با توجه به سن و شرایط پرورش یکسان، ماهیان ماده از لحاظ تعداد نسبت به ماهیان نر بیشتر بودند و از نظر رسیدگی جنسی در مرحله پایین تری قرار داشتند.

آمار یکساله:  

بازدید 130

دانلود 92 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  939
 • صفحه پایان: 

  946
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  8818
 • دانلود: 

  4986
کلیدواژه: 
چکیده: 

Sturgeon is one of the most important species of the Caspian Sea aquatics. Unfortunately, this species faces the threat of extinction today. This makes specific studies on any type of sturgeons more important than before. Studies like histological studies, radiology, and sonography, all require a complete understanding of the anatomy of this fish. Since pilot studies showed some misconceptions in description of the sturgeon digestive system, this study was conducted to evaluate more precise anatomical structure of the digestive system of Acipenser persicus as the most important sturgeon species of Iran.A total of 40 adult Acipenser persicus were used in this experiment. They were autopsied primary to the study. All parts of the digestive system from buccal cavity toward rectum and anal orifice were evaluated. The anatomical structure and relations of the different parts of the digestive system including oral cavity, pharynx, esophagus, glandular stomach, muscular stomach, pyloric process, small intestine, spiral intestine, rectum, liver and pancreas were described.The digestive tube is relatively short. The stomach has two parts. The first part, or the proventricle, is U-shaped. The second part or gizzard has thick muscles and is almost surrounded with liver lobes. Pyloric caecum is located on the left side bottom of the gizzard as a sponge like structure. The intestines are made of 3 parts: the small intestine, the spiral colon, and the rectum. The small intestine has two flexures that separate it to three parts named the descending, ascending, and the end part, respectively. The spiral colon is the longest part of the digestive tube. This part has mucosal spiral septum on the inner surface. The rectum is short and located in the middle of the abdominal cavity. However, in the present study the opening was shown to be located in the muscular stomach and the intestine junction, just close to the gall bladder duct opening.

آمار یکساله:  

بازدید 8818

دانلود 4986 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  97
 • صفحه پایان: 

  102
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  99
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

شناسایی جمعیتها و ذخایر مختلف تاسماهی ایرانی (Acipencer persicus) با استفاده از نشانگرهای مولکولی (ریزماهواره ها) بررسی گردید. امکان استفاده از آغازگرهای ریزماهواره ماهی خاویاری پوزه پهن (Scaphirhyncus platroynchus) برای مطالعه تاسماهی ایرانی با استفاده از 56 جفت آغازگر آزمایش شد. 50 جفت از آغازگرها در تاسماهی ایرانی تولید باند کردند. الگوی باندها در 27 جایگاه مشخصه جایگاه تتراپلویید، در 4 جایگاه اکتاپلویید و در 18 جایگاه مبهم بودند. اگر چه استفاده از نشانگرهای مولکولی هم بارز که توارث دایسومیک دارند و تحلیل آماری قویتری را برای مطالعه جمعیتها فراهم می سازند، می توان از این جایگاهها مولکولی بارز و روشهای آماری مناسبی که برای آنها وجود دارند نیز برای مطالعه جمعیت های تاسماهی ایران استفاده نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 99

دانلود 79 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  91
 • صفحه پایان: 

  102
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  206
 • دانلود: 

  83
چکیده: 

در این تحقیق تعیین میزان اختلاف و شباهت ژنتیکی بین دو گونه تاسماهی ایرانی persicus) A.) و تاسماهی روسی (A. gueldenstaedtii) با استفاده از روش Random Amplified RAPDs (Polymorphic DNA) مورد بررسی قرارگرفته است. برای انجام آزمایشها، بافت باله دمی سه عدد تاسماهی ایرانی و سه عدد تاسماهی روسی نمونه برداری و از روش فنل- کلروفرمDNA  سلولی آنها استخراج گردید و پس از الکتروفورز با ژل آگارز و یکسان سازی غلظت آنها با 53 آغازگر ده نوکلئوتیدی و در شرایط خاص، PCR نمونه ها صورت گرفت. محصول PCR برروی ژل یلی آکریلامید الکتروفورز شدند و با رنگ آمیزی نیترات نقره، نوارهای DNA ظاهر شده، مورد ارزیابی قرار گرفتند. از بین 53 آغازگر فقط 36 عدد از آنها الگوهای نواری را بین دو گونه نشان دادند و بقیه (17 عدد) هیچگونه محل پهلوگیری برروی ژنوم نمونه ها نداشتند. پس از امتیازدهی نوارها و بررسی داده ها با استفاده از نرم افزار ژنتیکی RAPDPLOT، بیشترین میزان فاصله ژنتیکی بین این دو گونه 73 درصد و کمترین میزان آن 65 درصد و در مجموع بطور میانگین تقریبا 70 درصد تعیین شد. بهترین میزان شباهت ژنتیکی بین این دو گونه 35 درصد و کمترین آن 27 درصد و در مجموع بطور میانگین 30 درصد محاسبه گردید. از آنجایی که حد بالا و پایین اختلاف 50 درصد معیاری برای تشخیص گونه و زیر گونه می باشد و با توجه به نتایج بدست آمده در این تحقیق می توان اعلام نمود که تاسماهی ایرانی بعنوان یک گونه مستقل از تاسماهی روسی بوده و با روش مولکولی قابل تفکیک است.

آمار یکساله:  

بازدید 206

دانلود 83 استناد 0 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
litScript