نتایج جستجو

647

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

65

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  66
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  349-353
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1190
 • دانلود: 

  228
چکیده: 

بکارگیری روشی که بتوان بدون کشتن ماهی مولد از آنها تخم گرفت از شیوه هایی است که امروزه در مولدین ماهیان خاویاری مورد استفاده قرار می گیرد. این مطالعه به بررسی چگونگی استحصال تخم از مولدین ماده ماهی استرلیاد (Acipenser Ruthenus) از طریق جراحی کوچک کوچک پرداخته است. در این بررسی از 16 ماهی مولد پس از تعیین جنسیت و مرحله رسیدگی جنسی، 3 مولد آماده مورد تزریق عصاره هیپوفیز قرار گرفته و پس از حصول آمادگی، از طریق شکافی 2.5 سانتیمتری در ناحیه شکمی، تخمک های سیال جمع آوری گردید. سپس محل زخم با دو بخیه ساده بسته و ضدعفونی شد. شاخص های تکثیر در هر ماهی نیز بطور جداگانه ثبت گردید. نتایج نشان داد با استفاده از این شیوه، عمده تخمک های سیال به سادگی و در زمان کوتاهی از بدن ماده خارج شده و هیچ تلفاتی ناشی از اثری دستکاری جراحی و یا عفونت های ثانویه رخ نخواهد داد. پس از 30 روز، زخم حاصله کاملا بهبود یافت. این مطالعه نشان می دهد استفاده از روش جراحی کوچک در ماهیان خاویاری با اندازه کمتر از یک کیلوگرم به راحتی امکان پذیر بوده و در شرایط پرورشی و برای حفظ مولدین قابل توصیه می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1190

دانلود 228 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  71
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  361-373
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  86
 • دانلود: 

  55
چکیده: 

این مطالعه به منظور بررسی تکامل لاروی ماهی استرلیاد (Acipenser Ruthenus) طی نمونه برداری روزانه از زمان تفریخ تا روز بیستم انجام شد. نمونه ها در فرمالین تثبیت و اندازه گیری های مربوطه با استفاده از لوپ مجهز به میکرومتر انجام گرفت. طی این مطالعه، مشخص شد با افزایش سن، همه اندام ها دارای رشد افزایشی می باشند، به غیر از کیسه زرده که با افزایش سن، طول و حجم آن کاهش یافته و در نهایت در روز دهم پس از تفریخ با متوسط طول کل 19 میلی متر جذب گردید. ملانین پروپکا از روز اول پس از تفریخ با متوسط طول کل 8/2 میلی متر در انتهای لوله گوارشی تجمع یافته و در روز چهارم با متوسط طول کل 12/6 میلی متر شروع به دفع شدن کرد و در نهایت در روز هفتم پس از تفریخ با متوسط طول کل 16 میلی متر با باز شدن منفذ مخرج به طور کامل دفع شد. با توجه به نتایج این تحقیق، برای افزایش نرخ رشد و بقای لاروها بهتر است تغذیه آن ها از روز هفتم پس از تفریخ آغاز گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 86

دانلود 55 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ABDALI Hakimeh | EAGDERI SOHEIL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  87-92
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  11479
 • دانلود: 

  11422
چکیده: 

The ontogeny of the gill structure in starlet (Acipenser Ruthenus) was studied histologically from hatching up to 50 days post hatching (dph). Based on the obtained results, the first developmental phase of the biological systems in this species was started from hatching with an intense organogenesis and the second phase from 9 dph with the beginning of exogenous feeding. The gill anlage was visible in the pharyngeal region at 1 dph. The mouth and gill slits opened at 2 dph along with the formation of four pairs of the primordial gill arches. At 3 dph, the primordial gill filaments formed. The development of the primordial lamellae and pseudobranch were observed at 8 dph. The primordial gill filaments of the pseudobranch were appeared at 9 dph. The chloride cells appeared at 8 dph on the base of the gill filaments. The gill structure of the sterlet larvae at 31 dph was similar to that of the adults. The results of this study provided a proper indicator for aquaculture practice of starlet.

آمار یکساله:  

بازدید 11479

دانلود 11422 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  22
تعامل: 
 • بازدید: 

  2205
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

SINCE STURGEONS HAVE NO EXTERNAL SEXUAL DIMORPHISM AND THERE ARE NO EXTERNAL MARKERS TO DETERMINE SEX AND MATURITY STAGE, INTERNAL EXAMINATION OF THE GONADS SHOULD BE USED TO SEX IDENTIFICATION AND GONADAL STAGE DETERMINATION. THE PRESENT STUDY DESCRIBES THE MATURITY STAGE OF…

آمار یکساله:  

بازدید 2205

دانلود 0
نویسنده: 

تورانی سوگند

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  70
 • دانلود: 

  13
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 70

دانلود 13
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  55-66
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  172
 • دانلود: 

  35
چکیده: 

اثر تزریق ویتامین B1 (تیامین هیدروکلراید) در سه سطح صفر (T0)، (T5) 5 و (T50) 50 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن و در سه تکرار، بر شاخص های تولیدمثلی 45 عدد ماهی ماده (698.6±8.9 گرم) استرلیاد (Acipenser Ruthenus) در تانک های فایبرگلاس بررسی گردید. ماهیان با جیره ای حاوی 1 g/kg آمپرولیوم هیدروکلراید (به عنوان آنتی تیامین) در جیره یک بار در روز به مدت 5 ماه پیش از تولیدمثل تغذیه شدند. در انتهای دوره 5 ماهه، شاخص قطبیت هسته اختلاف معناداری در تیمارها نشان نداد (p>0.05). هورمون استرادیول اختلاف معناداری در بین تیمارها نداشت (p>0.05)، اما هورمون تستوسترون تحت تاثیر تزریق تیامین بود (p<0.05). هماوری و زمان پاسخ به تزریق تفاوت معناداری در بین تیمارها نشان ندادند (p>0.05)، اما تعداد تخمک در گرم و درصد هچ تفاوت معناداری داشت (p<0.05). با توجه به نتایج، تزریق تیامین هیدروکلراید به میزان 50 میلی گرم به ازای کیلوگرم وزن بدن دارای اثرهای مثبت بر عملکرد تولیدمثلی داشته و می تواند اثرهای منفی ناشی از آنتی تیامین را در محیط های طبیعی کاهش دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 172

دانلود 35 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  1-14
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  717
 • دانلود: 

  222
چکیده: 

پژوهش حاضر به منظور تعیین اثر مقادیر مختلف ویتامین نیاسین (B3) بر روی شاخص های خون و ایمنی بچه تاسماهی استرلیاد (Acipenser Ruthenus) پرورشی انجام گرفت. این پژوهش در مرکز تکثیر و بازسازی ذخایر ماهیان خاویاری شهید دکتر بهشتی سد سنگر انجام شد. شش جیره غذایی شامل مقادیر 0، 10، 20، 30، 40 و 50 میلی گرم ویتامین B 3 در هر کیلوگرم غذای خشک، به مدت 8 هفته برای تغذیه ماهیان استرلیاد در نظر گرفته شد. 90 قطعه ماهی استرلیاد با وزن متوسط 50 گرم به 18 وان فایبرگلاس معرفی شد. ماهیان روزانه به میزان 5 درصد وزن بدن تغذیه شدند. جهت نمونه برداری، 3 ماهی از هر تیمار انتخاب و از ساقه دمی خون گیری انجام شد. بر اساس نتایج به دست آمده بین شاخص های خونی گلبول قرمز، گلبول سفید، هموگلوبین، هماتوکریت و حجم متوسط گلبول قرمز از لحاظ آماری اختلاف معنی داری مشاهده شد (P<0.05). اما در شاخص های MCH، MCHC، لمفوسیت، مونوسیت، ائوزینوفیل اختلاف معنی داری مشاهده نشد (P>0.05). در بین شاخص های ایمنی از جمله IgM و لیزوزیم اختلاف معنی دار مشاهده شد (P<0.05). افزودن 20 میلی گرم ویتامین نیاسین در هر کیلوگرم غذا اثر مطلوبی روی شاخص های خونی از جمله هموگلوبین و هماتوکریت داشت. همچنین نتایج نشان داد که ویتامین نیاسین به میزان 30 میلی گرم در کیلوگرم بر روی IgM و لیزوزیم تاثیر مثبت داشت. در تیمار 30 میلی گرم در کیلوگرم نیاسین هر دو شاخص IgM و لیزوزیم افزایش پیدا کردند. با توجه به نتایج به دست آمده در این مطالعه پیشنهاد می شود جهت افزایش ایمنی از دز 30 میلی گرم در کیلوگرم استفاده شود.

آمار یکساله:  

بازدید 717

دانلود 222 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  25-31
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  862
 • دانلود: 

  337
چکیده: 

جانداران هنگامی که در معرض یون های فلزی هستند مکانیسم های دفاعی متفاوتی برای حفاظت خود در برابر اثرات منفی این یونها و ترکیباتشان دارند. متالوتیونین به عنوان یکی از این مکانیزم های دفاعی در بدن موجودات زنده تولید میشود. متالوتیونین وابسته به گروهی از پروتئین ها می باشد که در پاسخ به فلزات سنگین مثل مس در سلولهای مهره داران القا می شود. اخیرا توجه ویژه روی نقشی که این پروتئین در متابولیسم فلزات و سمیت زدایی از آنها بازی می کند متمرکز شده است. ماهی استرلیاد (Acipenser Ruthenus) گونه استورژن وابسته به بستر می باشد و به دلیل اینکه جهت تغذیه به بی مهرگان در طول چرخه غذایی خود وابسته است، شاخص خوبی جهت پایش کیفیت اکوسیستم آبی می باشد. افزودن مس به آب منجر به القاء متالوتیونین در آبزیان می گردد. در این بررسی ساختارژن متالوتیونین در بافت کبد تاسماهی استرلیادکه در معرض غلظت زیر حد کشنده مس قرار گرفته بود مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به نتایج حاصل شده ساختار ژن متالوتیونین در تاسماهی استرلیاد برای نخستین بار شناسایی و به ثبت رسید. مقایسه توالی متالوتیونین در ماهی استرلیاد با توالی آن در سایر ماهی ها نشان داد ساختاراصلی ژن در متالوتیونین تاسماهی استرلیاد بسیار شبیه متالوتیونین در سایر ماهی ها میباشد. همچنین نتایج نشان داد ساختار اصلی ژن متالوتیونین در تاسماهی استرلیاد شامل 20 اسید امینه سیستئین است که میتواند توسط گروه تیولات خود به فلزات متصل شود. که این امر میتواند نشان دهنده این باشد که متالوتیونین در تاسماهی استرلیاد میتواند به فلزات متصل شود.با این وجود ساختار اصلی متالوتیونین در تاسماهی استرلیاد منحصر به فرد است و معلوم نیست که این امر میتواند روی عملکرد این پروتئین اثر بگذارد یا خیر.

آمار یکساله:  

بازدید 862

دانلود 337 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  21
 • صفحات: 

  23-28
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  720
 • دانلود: 

  200
چکیده: 

مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر اسانس گیاهان پونه کوهی (Mentha longifolia)، مرزه معمولی (Satureja hortensis) و آویشن شیرازی (Zataria multiflora) بر برخی شاخص های ایمنی غیر اختصاصی ماهی استرلیاد (Acipenser Ruthenus) صورت پذیرفت. اسانس گیاهان به میزان یک درصد به غذای روزانه ماهیان به مدت یک ماه اضافه شد و در پایان دوره شاخص های ایمنی سلولی و همورال ماهیان مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بررسی نشان داد که درصد نوتروفیل ها در گروه های آزمون نسبت به گروه شاهد به خصوص در مورد آویشن شیرازی و مرزه معمولی افزایش معنی داری داشته است (P<0.05)، اگرچه تفاوت معنی داری بین تعداد کلی گلبول های سفید در گروه های مختلف مشاهده نشد. تعداد جرم فاگوسیته شده و درصد فاگوسیتوز نیز در گروه های دریافت کننده اسانس بیش تر از گروه شاهد بود (P<0.05). نتایج همچنین حاکی از افزایش میزان لیزوزیم در هر سه گروه دریافت کننده اسانس بود که بین گروه شاهد و گروه دریافت کننده گیاه مرزه اختلاف معنی داری وجود داشت (P<0.05). بطور کلی نتایج حاکی از ارتقاء برخی شاخص های ایمنی سلولی و همورال در ماهی استرلیاد متعاقب استفاده از اسانس گیاهان مورد اشاره می باشد، لذا استفاده از اسانس های مورد بررسی بخصوص مرزه و آویشن جهت ارتقاء ایمنی این گونه ماهی توصیه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 720

دانلود 200 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  4 (پی آیند 53) در امور دام و آبزیان
 • صفحات: 

  84-88
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  683
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

به منظور شناسایی انگل های ماهیان خاویاری، آلودگی های تک یاخته ای در 30 عدد ماهی استرلیاد Acipenser Ruthenus Linnaeus 1757 که در سال 1377 از رودخانه دانوب در مجارستان صید شده بودند. بررسی و مطالعه گردید. ماهیان به صورت زنده به آزمایشگاه منتقل شده و پس از بیومتری از نقطه نظر آلودگی های تک یاخته ای معاینه گردیدند. جهت مطالعه مراحل رشد تک یاخته ها مطالعات بافت شناسی نیز انجام گرفت. در طی این مطالعه 5 گونه مختلف انگل تک یاخته شناسایی و جداسازی گردید. انگل های به دست آمده و درصد آلودگی به شرح ذیل می باشند. دو گونه انگل کوکسید یا شامل Goussia Acipenseris )در 10 ماهی، (%21 و Goussia vargai )در 8 ماهی، (%17 از روده ماهیان جداسازی شدند. همچنین 3 انگل میکسوسپوره آ به نام های Cloromyxum inexpectatum )در 24 ماهی، (%80، Sphaerospora colomani )در 15 ماهی، (%50 در لوله های ادراری ماهیان و Zschokkella sturionis در مجاری صفراوی یک ماهی مشاهده شد. با توسعه پرورش ماهی استرلیاد و هیبریدهای آن، پتانسیل بیماری زا این انگل ها باید در نظر گرفته شود. در پرورش متراکم این ماهی با تغییر شرایط محیطی و عادات غذایی این انگل ها می توانند بیماری زا شده و تولید مزارع را کاهش دهند.

آمار یکساله:  

بازدید 683

دانلود 87 استناد 1 مرجع 1
litScript