نتایج جستجو

39346

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

3935

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  4 (پیاپی 30)
 • صفحه شروع: 

  336
 • صفحه پایان: 

  348
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  301
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

در این پژوهش، کشت درون شیشه ای گیاه بومادران هزاربرگ در محیط کشت پایه MS با استفاده از هورمونهای Kin, NAA, BA, IAA و 2,4-D بررسی شد. از قطعات مختلف گیاه طبیعی و دانه رستهای رشد یافته در محیط کشت فاقد هورمون، به عنوان جداکشت استفاده گردید. بهترین محیط کشت از بین محیط کشتهای فوق جهت کالزایی، از نظر اندازه و پایداری کالها، محیط کشت دارای 1 mg/l NAA و 2 mg/l Kin تشخیص داده شد. مریستم راسی دانه رست در محیط کشت دارای 1 mg/l IAA و 2 mg/l BA پس از تشکیل کال، اندامهای هوایی تولید کرد. جداکشت برگ در محیط کشت دارای هورمونهای 1 mg/l IAA و 2mg/l BA و در محیط کشت دارای 2 mg/l IAA و 1 mg/l BA بعد از کالزایی اندامهای هوایی را تشکیل داد. مریستم راسی دانه رست در محیط کشت دارای 1 BA میلی گرم در لیتر پس از تشکیل کال، اندامهای هوایی را تشکیل داد که با انتقال آن به محیط کشت دارای IBA به غلظت 2 mg/l تشکیل ریشه نیز صورت گرفت. بر اساس نتایج بدست آمده، این محیط کشت دارای هورمون جهت تکثیر و تشکیل گیاه کامل از جداکشت مریستم راسی گیاه بومادران هزاربرگ بهترین محیط نسبت به محیط کشتهای دیگر محسوب می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 301

دانلود 79 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  3
تعامل: 
 • بازدید: 

  40
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

NOWADAYS USE OF PLANTS FOR MEDICAL PURPOSE HAS BECOME VERY COMMON. Achillea Millefolium L, IS BEING USED IN TRADITIONAL AND MODERN MEDICINE DUE TO VARIOUS CHEMICAL COMPOUNDS. YARROW LEAVES ARE MORE ASTRINGENT THAN THE FLOWERS WHICH ARE MORE AROMATIC.

آمار یکساله:  

بازدید 40

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  3 (پی آیند 48)
 • صفحه شروع: 

  68
 • صفحه پایان: 

  69
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  185
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

بومادران هزار برگ از جمله گیاهان با ارزش دارویی است که در ایران در دامنه های البرز، اطراف دماوند و در آذربایجان و اطراف تبریز می روید. در این تحقیق زیر گونه مورد آزمایش از روستایی در اطراف تبریز، به نام هربی جمع آوری و به روش تقطیر با آب از گلهای خشک شده آن اسانس گیری شد و بازده اسانس آن 0.47 درصد محاسبه گردیده سپس توسط دستگاه های کروماتوگرافی گازی (GC) و کروماتوگرفی گاز متصل به طیف سنج حرمی (GC/MS)، مورد شناسایی قرار گرفته و عمده ترین ترکیبهای آن Limonene(14.94درصد)Borneol (7.88درصد) Candino-α(7.57درصد) Caryophyllene oxid (4.34درصد) و Terpinene-4-01 (3.89 درصد) تشخیص داده اند.

آمار یکساله:  

بازدید 185

دانلود 79 استناد 3 مرجع 0
نشریه: 

گیاهان دارویی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  17
 • صفحه شروع: 

  21
 • صفحه پایان: 

  26
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  404
 • دانلود: 

  91
چکیده: 

مقدمه: گیاه بومادران (Achillea Millefolium L.) گیاهی پایا، ایستاده از خانواده کاسنی می ‌باشد. این گیاه در نقاط مختلف ایران و جهان می ‌روید. گیاه بومادران عمدتا حاوی اسانس، فلاونویید، آلکالویید و تانن است و دارای خواص درمانی مختلف می ‌باشد. با توجه به اهمیت و کاربرد وسیع اسانس گیاه بومادران در زمینه ‌های گوناگون دارویی، آرایشی، بهداشتی و غذایی تصمیم بر آن شد که کشت سلولی گیاه مورد بررسی قرار گیرد. هدف: هدف از این مطالعه، تولید و نگهداری کالوس از بذر گیاه بومادران، بررسی توانایی کالوس برای تولید متابولیت ‌های ثانویه و مقایسه آن با متابولیت ‌های تولید شده در گیاه کامل بوده است. روش بررسی: بذرهای گیاه بومادران با قرار گرفتن در محلول‌ های استریل کننده، سترون شدند. پس از قرار گرفتن بذرها در محیط آگار 8/0 درصد و تولید دانه رست، قسمت ‌های فوقانی دانه ‌رست در شرایط کاملا استریل به محیط کشت MS اتوکلاو شده که دارای مقادیر مشخصی از هورمون‌ های گیاهی بود منتقل و جهت رشد و ایجاد کالوس در گرمخانه در دمای 27 - 25 درجه سانتی ‌گراد نگهداری شدند. بعد از ایجاد مقادیر لازم از کالوس، عصاره دی ‌کلرومتانی کالوس تهیه و به دستگاه GC/MS تزریق گردید. اسانس حاصل از سرشاخه ‌های هوایی گیاه کامل هم جهت تعیین ترکیبات موجود به دستگاه GC/MS تزریق شد. یافته ‌ها: نتایج به دست آمده نشان می‌ دهد که بیشترین درصد ترکیبات موجود در اسانس گیاه را آلفا – پینن، بتا – پینن و کاریوفیلن اکساید تشکیل می ‌دهند. در مقابل، کالوس هیچ ‌گونه ترکیب اسانسی تولید نکرده است. اما بررسی مقدماتی روی عصاره کالوس نشان داد که سلول ‌ها، تانن تولید کرده ‌اند.نتیجه ‌گیری: نتایج حاکی از آن است که کالوس به دست آمده از گیاه بومادران در محیط MS و با هورمون ‌های گیاهی فوق نمی ‌تواند تولید روغن فرار نماید اما کالوس مزبور توانسته است تانن تولید نماید.

آمار یکساله:  

بازدید 404

دانلود 91 استناد 2 مرجع 3
نویسنده: 

SHATNAWI M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  163
 • صفحه پایان: 

  173
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  20818
 • دانلود: 

  12185
کلیدواژه: 
چکیده: 

Achillea Millefolium belonging to the Astreaceae family is an endangered medicinal plant of Jordan and of its neighboring countries. As an alternative to seed propagation, an efficient micropropagation of A. Millefolium and its subsequent rooting were developed as an option for its in vitro conservation. A maximum of 5.9 shoots per microshoot were obtained on Murashige and Skoog agar medium supplemented with 0.9 mg L-1 of 6-Benzyl Amino Purine (BAP). The effect of different types and concentrations of auxins were tested, i.e. IBA (Indole-3-Butyric-Acid), IAA (Indole-3-Acetic-Acid) or Naphthalene Acetic Acid (NAA). Maximum root number (20.8 roots ex-plant-1) was obtained from media containing 1.2 mg L-1 of IBA. A survival of 70% was obtained when rooted explants were acclimatized in vivo in equal portions of perlite and peat soil. In vitro, A. Millefolium shoots were successfully stored for up to 32 weeks on MS medium supplemented with different concentrations of either sucrose, glucose or fructose, at 24±2oC. After 32 weeks past, 88.6% of the shoots survived on the medium supplemented with 3% sucrose. Moreover, 85.3% of the shoots were able to re-grow when stored under light conditions. Cryopreservation through vitrification was successfully achieved (80% re-growth) when shoot tips precultured on a medium supplemented with 0.4M sorbitol and 0.1M sucrose for 1 day, followed by loading shoot tips with concentrated plant vitrification solution 2 (PVS2) for 20 minutes, then being dehydrated with PVS2 for 60 minutes at 0°C prior to storage in Liquid Nitrogen (LN).

آمار یکساله:  

بازدید 20818

دانلود 12185 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  3 (پیاپی 53)
 • صفحه شروع: 

  529
 • صفحه پایان: 

  539
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  228
 • دانلود: 

  180
چکیده: 

فلاونوییدها طبقه بزرگی از پلی ‌فنل ‌ها با بیش از 4000 ترکیب هستند، که در گیاه نقش آنتی ‌اکسیدانی را در فتوسنتز به ‌عهده دارند و در انسان دارای اثرهای آنتی ‌اکسیدانی، ضدالتهابی، جلوگیری ‌کننده سرطان و محافظت ‌کننده از قلب می ‌باشند. ترکیب کوئرستین در گروه فلاونول قرار دارد و برای مقابله با ویروس‌ ها و سلول ‌های سرطانی استفاده می‌ شود. هدف از این تحقیق، استخراج و اندازه ‌گیری ترکیب کوئرستین در سه گونه گیاهی بومادران Achillea tenuifolia،A. Millefolium و A. biebersteinii  بود. نمونه ‌ها در اوایل خرداد ماه 1389 از موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور جمع ‌آوری و سپس از اندام ‌های مختلف (گل، برگ و ساقه) با روش های مختلف استخراج انجام گردید. در روش اول، نمونه با حلال کلروفرم توسط دستگاه سوکسله به مدت 72 ساعت استخراج گردید. در روش دوم، به نمونه قبلی که با حلال کلروفرم استخراج شده بود پس از جدا کردن حلال، متانول اضافه کرده و مجددا عمل استخراج انجام گردید. در روش سوم، با توجه به میزان ماده خشک از گیاه تازه و با حلال‌ های متانول و اسید استیک (به نسبت 1:9) توسط دستگاه آسیاب برقی خرد و همزمان صاف گردید. در روش چهارم، ابتدا گیاه تازه با دستگاه آسیاب برقی خرد شد و سپس با حلال‌ های متانول و اسید استیک (به نسبت 1:9) و به مدت یک هفته خیسانده سپس صاف گردید، بعد همه نمونه‌ های بدست آمده به حجم 30 میلی‌ لیتر تغلیظ گردیدند. جمعا 36 نمونه بدست آمدند که میزان ترکیب کوئرستین توسط دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC) مورد اندازه‌ گیری قرار گرفت. بیشترین مقادیر ترکیب کوئرستین در گل (2164 ppm) و برگ  (2064 ppm) A. Millefolium به روش استخراج با سوکسله و حلال متانول بدست آمد. بیشترین مقدار کوئرستین در ساقه (2034 ppm) A. Millefolium، به روش خیساندن با حلال متانول بدست آمد و کمترین مقادیر کوئرستین در روش استخراج با کلروفرم، در برگ (127 ppm) A. Millefolium، در ساقه(110 ppm) A. biebersteinii  و در ساقه (23 ppm) A. tenuifolia مشاهده شد.

آمار یکساله:  

بازدید 228

دانلود 180 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  104
 • دانلود: 

  3
کلیدواژه: 
چکیده: 

گیاه دارویی بومادران با نام علمیAchillea Millefolium L. متعلق به تیره Asteraceaeیکی از مهمترین گونه های دارویی و بومی استان گلستان،در طب سنتی از فراورده های مختلف گلهای آن به صورت منفرد یا ترکیبی با سایر گونه های دارویی به عنوان ضداسپاسم، ضد التهاب، قابض، مسکن درد و ضد باکتریال، در جلوگیری از خونریزی ها، در پیشگیری و درمان ناراحتی های گوارشی، قاعدگی دردناک، التیام زخم و جراحات، مشکلات پوستی استفاده می گردد. در این تحقیق به منظور ارزیابی مهمترین ترکیبات ثانوی (توتال فنل، فلاونوییدوآنتوسیانین) گیاه A. Millefolium از منطقه کوهستانی چهارباغ (ارتفاع 1800 متر) جمع آوری، خشک و عصاره متانولی گلهای گیاه به منظور انجام بررسی های فیتوشیمی به روش اسپکتروفتومتری تهیه و نتایج بدست آمده در سطح p<0.05 معنی دار ارزیابی گردید. بررسی های فیتوشیمیایی نشان داد که میزان توتال فنل عصاره گلهای گیاه (15.15±0.9) mgGAEg-1 و مقدار توتال فلاونویید (33.78±0.5) mgQUEg-1 و میزان آنتوسیانین نیز بین (1.03±0.2) mgQUEg-1 محاسبه گردید. ارزیابی نتایج نشان داد که میزان ترکیبات فلاونوییدی گلها بیشتر از ترکیبات فنلی و عملا فاقد آنتوسیانین می باشند. لذا با توجه به کثرت میزان فلاونویید توتال و همچنین عملکرد بهینه و دارویی آن به عنوان ضداسپاسم، ضد التهاب،منعقد کننده خون، ناراحتی های گوارشی، قاعدگی دردناک و مسکن درد در بحث پیشگیری و درمان بیماری های گوارشی و دیسمنوره مطرح گردد. نتایج بدست آمده در این تحقیق، در تایید مصرف سنتی سرشاخه گلدار گیاه بومادران در طب سنتی مردم این منطقه به عنوان مسکن و شل کننده عضلات و ضد التهاب در تسکین و درمان دردهای معدی، روده و دردهای قاعدگی بسیار حائز اهمیت است.

آمار یکساله:  

بازدید 104

دانلود 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  4 (پیاپی 58)
 • صفحه شروع: 

  767
 • صفحه پایان: 

  779
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  281
 • دانلود: 

  140
چکیده: 

بومادران هزاربرگ با نام علمی Achillea Millefolium L. از خانواده کاسنی و یکی از گیاهان دارویی مهم در دنیا و کشور ما بوده که دارای مقادیر قابل توجهی متابولیت های ثانویه و به ویژه روغن های اسانسی می باشد. از مواد موثره این گیاه استفاده فراوانی هم در طب و هم در صنایع دارویی، آرایشی و بهداشتی می شود. در این پژوهش، ترکیب های شیمیایی و مقدار اسانس 15 جمعیت رویشگاهی بومادران هزاربرگ ایران مورد بررسی قرار گرفت. در خرداد و تیر ماه 1388 پیکر رویشی نمونه ها در مرحله گلدهی کامل از رویشگاه های مختلف جمع آوری گردید. نمونه ها پس از جمع آوری و خشک شدن، به روش تقطیر با آب، اسانس گیری شد و پس از تعیین درصد اسانس هر جمعیت بر حسب درصد وزنی نمونه خشک، برای شناسایی ترکیب های تشکیل دهنده و مقدار اسانس هر ترکیب از دستگاه های کروماتوگرافی گازی (GC) و کروماتوگرافی گازی متصل به طیف سنج جرمی (GC/MS) استفاده شد. بر اساس نتایج حاصل مقدار اسانس نمونه ها از 0.72- 0.32 درصد وزنی نمونه خشک متغیر بود. رنگ اسانس ها از زرد روشن تا آبی تیره متغیر بود و ارتباط نزدیکی با نوع ترکیب های تشکیل دهنده هر نمونه داشت. اسانس بومادران هزاربرگ ایران دارای تنوع بسیار بالایی از نظر نوع ترکیب های تشکیل دهنده بود. با توجه به ترکیب های اصلی هر اسانس می توان به حضور هفت تیپ شیمیایی مختلف در نمونه های مورد بررسی پی برد. تیپ های شیمیایی زیر در بررسی اسانس نمونه ها تشخیص داده شدند: 1) 1، 8-سینئول، 2) پارا- سیمن، 3) کوبنول، 4) کامازولن، 5) کریزانتنون + کامفور، 6) لاواندولیل استات + کامفور و 7) کامفر + لیمونن.

آمار یکساله:  

بازدید 281

دانلود 140 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  3 (پیاپی 57)
 • صفحه شروع: 

  484
 • صفحه پایان: 

  492
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  381
 • دانلود: 

  138
چکیده: 

به منظور تعیین نیاز آبی گیاه دارویی بومادران (Achillea Millefolium L.)، آزمایشی در سالهای 87-1386 در مجتمع تحقیقاتی البرز، واقع در جنوب شهرستان کرج انجام شد. در این آزمایش، ابتدا نیاز آبی گیاه مرجع یونجه (ETo) با استفاده از معادله پنمن مانتیس تعیین شد و سپس با توجه به نیاز آبی یونجه و با استفاده از لایسمترهای زه کش دار، نیاز آبی گیاه دارویی بومادران محاسبه گردید. بر اساس نتایج بدست آمده، ضرایب گیاهی مراحل چهارگانه رشد بومادران که شامل رشد اولیه (Initial)، مرحله توسعه گیاه (Development)، مرحله میانی (Middle) و مرحله انتهای رشد (Late) که درمورد گیاه بومادران تا مرحله برداشت اقتصادی بود، به ترتیب برابر با 0.16، 0.45، 1.05 و 0.81 برآورد شد. طبق نتایج بدست آمده در ایستگاه تحقیقات البرز کرج، مقدار خالص آب آبیاری مورد نیاز در دوره رشد اقتصادی گیاه بومادران معادل 149.72 میلی متر برآورد گردید که نشان دهنده امکان کشت دیم این گیاه در مناطق مساعد کشور است.

آمار یکساله:  

بازدید 381

دانلود 138 استناد 0 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  219
 • صفحه پایان: 

  225
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  165
 • دانلود: 

  92
چکیده: 

زمینه و هدف: یکی از اولویت های مهم در کشورهای در حال توسعه کنترل جمعیت می باشد. با توجه به اینکه داروهای پیشگیری کننده از بارداری تنها برای خانمها موجود می باشد، مطالعه جهت کشف داروهایی که بتواند بر روند اسپرماتوژنز در مردان موثر باشد حایز اهمیت است. هدف از این تحقیق بررسی اثر عصاره گیاه بومادران Achillea Millefolium L. بر روند اسپرماتوژنز در موش های سوری بود.مواد و روش کار: تعداد 25 موش در 5 گروه 5 تایی با عصاره اتانولی، عصاره هیدروالکلی، گروه شم برای هر دو گروه فوق و یک گروه کنترل بدون درمان مورد مطالعه قرار گرفتند. پس از تکمیل دوره درمان بیضه حیوانات مورد مطالعه هیستوپاتولوژی از نظر وجود سلولهای دژنره، سلولهای غول آسا، اسپرماتوژنز در توبولهای مختلف و بهم ریختگی ساختمانی قرار گرفت. همچنین اختلاف وزن حیوان قبل و بعداز مطالعه، و اندکس وزن گناد نیز در گروههای مختلف بررسی شد.یافته ها: گروههای مورد مطالعه از نظر یافته های میکروسکوپی بصورت کمی اختلاف معنی داری داشتند (05/0>P) ولی توقف کامل اسپرماتوژنز در هیچکدام از گروهها مشاهده نشد. اختلاف وزن بدن و اندکس وزن گناد در گروههای مختلف معنی دار نبود.نتیجه گیری: اگرچه اختلاف کمی یافته های میکرسکپی در بین گروههای مختلف معنی دار می باشد ولی با توجه به عدم توقف کامل اسپرماتوژنز در مورد اثر ضدبارداری این گیاه نمی توان نتیجه قطعی گرفت. 

آمار یکساله:  

بازدید 165

دانلود 92 استناد 0 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
litScript