نتایج جستجو

163

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

17

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصی
متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
نویسنده: 

RAHMIN A. | TANG J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  1 (SERIAL NO. 29)
 • صفحه شروع: 

  1
 • صفحه پایان: 

  13
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  9133
 • دانلود: 

  5182
کلیدواژه: 
چکیده: 

In this paper, we review novel techniques in the emerging field of spatiotemporal 4D PET imaging. We will discuss existing limitations in conventional dynamic PET imaging which involves independent reconstruction of dynamic PET datasets. Various approaches that seek to attempt some or all of these limitations are reviewed in this work, including techniques that utilize iterative temporal smoothing, advanced temporal basis functions, principal components transformation of the dynamic data, wavelet-based techniques as well as direct kinetic parameter estimation methods. Extension of 4D PET to 5D PET in which the additional dimension of (respiratory or cardiac) gating is considered has also been discussed.

آمار یکساله:  

بازدید 9133

دانلود 5182 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  11
تعامل: 
 • بازدید: 

  78
 • دانلود: 

  12
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 78

دانلود 12
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  11
تعامل: 
 • بازدید: 

  58
 • دانلود: 

  28
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 58

دانلود 28
نویسنده: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  62
 • شماره: 

  6
 • صفحه شروع: 

  2254
 • صفحه پایان: 

  2254
تعامل: 
 • استنادات: 

  212
 • بازدید: 

  1039
 • دانلود: 

  3992
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1039

دانلود 3992 استناد 212 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  1063
 • صفحه پایان: 

  1077
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  370
 • دانلود: 

  234
چکیده: 

ساخت افزایشی در جهان امروزی با رشد قابل توجهی روبه پیشرفت است که موجب شده کاربردهای ویژه ای در علوم مهندسی، پزشکی و هنر داشته باشد. هنگامی که در دانشگاه MIT مفهوم زمان را به فرآیند چاپ 3بعدی ادغام نمودند، زمان به عنوان بعد چهارم در نظر گرفته شد. با ترکیب بعد چهارم، یعنی زمان، مواد هوشمندی که از ساخت افزایشی ساخته می شوند، توانایی واکنش به محرک های خارجی (گرما، صدا، ضربه و غیره) در مدت زمان معین را دارند. در فرآیند چاپ 4بعدی، پیکربندی ماده در ساخت افزایشی به مبدلی تبدیل خواهد شد که در معرض محرک های خارجی همچون حرارت، آب، مواد شیمیایی، جریان الکتریکی و مغناطیسی قرار داده می شود. انتظار می رود در سال های آتی استفاده از این تکنولوژی به صورت وسیعی مورد استفاده قرار گیرد و این امر مستلزم به کارگیری رشته های مختلف ساخت از جمله مهندسی مکانیک در ساخت و تولید اشیا است، زیرا چشم انداز کلی در فرآیند چاپ 4بعدی این است که مواد هوشمندی ساخته شوند که با استفاده از چالش های محاسباتی و دانش تجربی به حد مطلوب میل نمایند. در این مقاله پس از بررسی چاپ 3بعدی و نیز معرفی مواد هوشمند به موضوع چاپ 4بعدی با استفاده از این مواد پرداخته شده است. مکانیزم، چالش ها، کاربردها و آینده پیش رو چاپ 4بعدی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

آمار یکساله:  

بازدید 370

دانلود 234 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  9
تعامل: 
 • بازدید: 

  100
 • دانلود: 

  20
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 100

دانلود 20
نویسنده: 

DALAEI MAHBOOBEH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  24
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

ONE OF THE MAIN CHALLENGES IN DEVELOPING NEW FIELDS IS LACK OF ENOUGH THE STUDIED RESERVOIR IS LOCATED IN NEW EXPLORATED FIELD WITH HETEROGENEOUS CARBONATE RESERVOIR IN SOUTHWEST OF IRAN WITH UNIQUE RESERVOIR PROPERTIES. INCLUDE LOW PERMEABILITY, HIGH H2S CONTENT, HIGH INITIAL RESERVOIR PRESSURE WITH HIGH QUALITY OIL WITH API GRAVITY OF 44, THE MISCIBLE GAS INJECTION PROJECT WAS LAUNCHED IN EARLY PRODUCTION PERIOD.THE MAIN PURPOSE OF THE RESERVOIR MANAGEMENT AND SURVEILLANCE IS INTEGRATING THE WELL FLOW PARAMETERS AND FURTHER TECHNICAL DATA FROM VARIOUS SOURCES IN ORDER TO APPLY THE TECHNICAL EXPERIENCE AND SOFTWARE SKILLS TO ENHANCE THE PRODUCTION PERFORMANCE. THE RESERVOIR MANAGEMENT AND SURVEILLANCE PROCEDURES ARE APPROACHES FOR DATA ACQUISITION FOR CREATIVE ANALYSIS AND INTERPRETATION OF DATA TO EXPLOIT THE UTMOST VALUE FROM EACH WELL, LEVEL AND THE WHOLE FIELD.THE MAIN TOOLS TO MONITOR THE FIELD AS THREE CATEGORIES: I.) THE DIFFERENT TYPES OF WELL TESTING, DATA ACQUISITION AND CRUDE SAMPLING, II.) THE METHODOLOGY AND SOFTWARES THAT WILL BE UTILIZED TO ANALYSIS THE DATA AND PERFORM THE RELEVANT STUDIES TO EVALUATE AND OPTIMIZE THE WELLS AND FIELD PERFORMANCE.III.) THE GAS INJECTION MONITORING PROCEDURES.

آمار یکساله:  

بازدید 24

دانلود 0
نشریه: 

پژوهش نفت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  78
 • صفحه شروع: 

  117
 • صفحه پایان: 

  126
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  162
 • دانلود: 

  92
چکیده: 

پس از انتخاب سازند سروک به عنوان سازند هدف تعداد 31 نمونه از پلاگ های تهیه شده از مغزه چاه های حفر شده از آهک های سازند سروک، برای اندازهگیری های آزمایشگاهی به مرکز تحقیقات و تکنولوژی (TRC) ژاپن فرستاده شدند و سرعت امواج تراکمی و برشی در شرایط مخزن و تحت مقادیر مختلف اشباع سیال، فشار و دما مورد اندازه گیری قرار گرفتند. پاسخ های لرزه ای سازند سروک از دو منظر سرعت و دامنه امواج مورد بررسی قرار گرفته و تغییرات آنها نسبت به تغییر شرایط مخزن مورد تجزیه تحلیل و مدل سازی واقع گردید، با انجام اعتبارسنجی مدل گاسمن برای سازند مذکور که خطای نسبی کمتر از 4% را نشان می دهد، استفاده از مدل مذکور در مطالعات چهار بعدی توجیه پذیر نمود. نتایج حاصل نشان داد که اثر تغییرات فشار موثر برای مخزن مورد مطالعه قابل پیگیری بوده و تغییر سرعت موج تراکمی 12% و برای سرعت موج برشی 21% و برای تغییر ضریب انعکاس موج تراکمی معادل 6% بوده است ولی اثر تغییرات اشباع سیال بر روی پاسخ های لرزهای به میزان کمتر از 2% بوده است که برای مطالعات لرزه ای چهار بعدی از اعتبار لازم برخوردار نمی باشد. نهایت اینکه احتمال مصورسازی تغییرات ناشی از جابه جایی سیال برای مخزن مورد مطالعه به تنهایی اندک ارزیابی میگردد با این حال اثرات توام تغییرات فشار و جابه جایی سیال روی داده های لرزه ای موج تراکمی (داده های لرزه ای موجود) حدود 13% برآورد می گردد که از نظر عملی امکان تفسیر آن محتمل بوده و لذا انجام مطالعات چهار بعدی لرزه ای مخزن سروک در حین توسعه میدان آزادگان توصیه می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 162

دانلود 92 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  417
 • صفحه پایان: 

  424
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  8344
 • دانلود: 

  5864
کلیدواژه: 
چکیده: 

Background: Respiratory motion causes thoracic movement and reduces targeting accuracy in radiotherapy. Objective: This study proposes an approach to generate a model to track lung tumor motion by controlling dynamic multi-leaf collimators. Material and Methods: All slices which contained tumor were contoured in the 4D-CT images for 10 patients. For modelling of respiratory motion, the endexhale phase of these images has been considered as the reference and they were analyzed using neuro-fuzzy method to predict the magnitude of displacement of the lung tumor. Then, the predicted data were used to determine the leaf motion in MLC. Finally, the trained algorithm was figured out using Shaper software to show how MLCs could track the moving tumor and then imported on the Varian Linac equipped with EPID. Results: The root mean square error (RMSE) was used as a statistical criterion in order to investigate the accuracy of neuro-fuzzy performance in lung tumor prediction. The results showed that RMSE did not have a considerable variation. Also, there was a good agreement between the images obtained by EPID and Shaper for a respiratory cycle. Conclusion: The approach used in this study can track the moving tumor with MLC based on the 4D modelling, so it can improve treatment accuracy, dose conformity and sparing of healthy tissues because of low error in margins that can be ignored. Therefore, this method can work more accurately as compared with the gating and invasive approaches using markers.

آمار یکساله:  

بازدید 8344

دانلود 5864 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  138
 • شماره: 

  -
 • صفحه شروع: 

  105
 • صفحه پایان: 

  115
تعامل: 
 • استنادات: 

  212
 • بازدید: 

  1479
 • دانلود: 

  3992
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1479

دانلود 3992 استناد 212 مرجع 0
litScript