نتایج جستجو

37164

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

3717

انتقال به صفحه



فیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها




گروه تخصصی











متن کامل


نویسنده: 

خسروی حسن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  47
 • صفحه پایان: 

  51
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  105
 • دانلود: 

  42
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این مقاله عناصر-𝑛  انگل گروهی راست را مورد مطالعه قرار می دهیم. با تغییر گروهی که توسط نیومن و نیکل ساخته شده است، برای هر 𝑛≥5 یک گروه دو مولده G=〈a,b〉 با این خاصیت می سازیم که در آن b یک عنصر -𝑛 انگل راست است ولی [bk , 𝑛α] از مرتبه نامتناهی است هرگاه .kÏ {0,1} اصل مقاله به صورت متن کامل انگلیسی، در بخش انگلیسی قابل رویت است.

آمار یکساله:  

بازدید 105

دانلود 42 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  165
 • صفحه پایان: 

  179
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  97
 • دانلود: 

  58
کلیدواژه: 
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 97

دانلود 58 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

DAGHIGH H. | BAHRAMIAN M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  55
 • صفحه پایان: 

  64
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14344
 • دانلود: 

  11944
کلیدواژه: 
چکیده: 

Let E be an elliptic curve over the finite field Fq, P a point in E(Fq) of order n, and Q a point in the group generated by P. The discrete logarithm problem on E is to find the number k such that Q = kP. In this paper we reduce the discrete logarithm problem on E[n] to the discrete logarithm on the group F*q , the multiplicative group of nonzero elements of Fq, in the case where n ï q - 1, using generalized jacobian of E.

آمار یکساله:  

بازدید 14344

دانلود 11944 استناد 0 مرجع 0
عنوان: 
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1377
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  13
 • صفحه شروع: 

  0
 • صفحه پایان: 

  0
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  38
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 38

دانلود 23 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1 (29)
 • صفحه شروع: 

  81
 • صفحه پایان: 

  107
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  765
 • دانلود: 

  105
چکیده: 

موضوعات مربوط به ساختار هجا و همچنین سازماندهی واحدهای واجی در درون هجا و فراتر از آن یعنی در مرز بین دو هجا، از جمله مباحث مطرح حوزه واج شناسی محسوب می شوند. در این مقاله تلاش شده است تا با تکیه بر زبان فارسی، با نگاهی نو به موضوع ساخت هجا و واج آرایی پرداخته شود. زبان فارسی دارای ساختار هجایی (C) V (C) (C) است.هدف کلی مقاله حاضر این است که نشان دهد اولا آیا تفاوتی میان واج آرایی یک هجا به صورت مستقل و واج آرایی همان ساختار هجایی در ترکیب با هجاهای دیگر وجود دارد، و ثانیا آیا می توان به وجود یک رابطه معنادار بین واج آرایی کلمات از یک سو و نوع و مقوله واژگانی آنها از سوی دیگر قائل بود؟ به منظور پاسخگویی به سوالات فوق، مجموعا 4075 واژه دوهجایی با ساختار هجایی (C) V.CVC (C)، از دو فرهنگ لغت زبان فارسی یعنی فرهنگ الفبایی-قیاسی زبان فارسی (شامل40000 واژه) و لغت نامه متوسط دهخدا (شامل 60000 واژه) استخراج و نوع (بسیط، مشتق، مرکب، مشتق-مرکب) و مقوله واژگانی هر واژه (اسم، فعل، صفت، قید، حرف) و همچنین واج آرایی آن تعیین شد. نتایج این تحقیق به طور کلی بیانگر آن است که عوامل متعددی از جمله نوع واکه هسته و همخوان های پایانه یک هجا می تواند بر روی واج آرایی هجای مجاور تاثیرگذار باشد. همچنین به نظر می رسد رابطه مشخصی بین ساختار هجایی کلمات با نوع و مقوله واژگانی آنها وجود دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 765

دانلود 105 استناد 0 مرجع 0
عنوان: 
نویسنده: 

KARAMZADEH O.A.S.

همایش: 

IRANIAN ALGEBRA SEMINAR

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  25
تعامل: 
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

LET CC(X) (RESP. CF(X)) DENOTE THE SUBRING OF C(X) CONSISTING OF FUNCTIONS WITH COUNTABLE (RESP.FINITE) IMAGE AND CF(X) BE THE SOCLE OF C(X). IF X IS ANY TOPOLOGICAL SPACE THERE IS A ZERO-DIMENSIONAL SPACEY SUCH THAT CC(X) @ CC(Y). WE CHARACTERIZE SPACES X WITH C*(X) = CC(X), WHICH GENERALIZES A CELEBRATED RESULT DUE TO RUDIN, PELCZYNNSKI AND SEMADENI. TWO ZERO-DIMENSIONAL COMPACT SPACES X, Y ARE HOMEOMORPHIC IF AND ONLY IF CC(X) @ CC(Y) (RESP. CF(X) @ CF(Y)). THE WELL-KNOWN ALGEBRAIC PROPERTY OF C(X), WHERE X IS REALCOMPACT, IS EXTENDED TO CC(X). IN CONTRAST TO THE FACT THAT CF(X) IS NEVER PRIME IN C(X), WE CHARACTERIZE SPACES X FOR WHICH CF(X) IS A PRIME IDEAL IN CC(X). IT IS OBSERVED FOR THESE SPACES, CC(X) COINCIDES WITH ITS OWN SOCLE (A FACT, WHICH IS NEVER TRUE FOR C(X)). FINALLY, WE SHOW THAT A SPACE X IS THE ONE-POINT COMPACTIFICATION OF A DISCRETE SPACE IF AND ONLY IF CF(X) IS A UNIQUE PROPER ESSENTIAL IDEAL IN CF(X), SEE [9], [10]. A SIMILAR CHARACTERIZATION, AS THE GELFAND-KOLMOGOROFF THEOREM FOR THE MAXIMAL IDEALS IN C(X), IS GIVEN FOR THE MAXIMAL IDEALS OF CC(X), SEE [4]. THE SUBALGEBRA LC(X) = {¦ Í C(X): C¦ = X} OF C(X), WHERE C¦ IS THE UNION OF ALL OPEN SUBSETS U Í  X SUCH THAT |¦ (U)| £ À0, WHICH IS CC(X) Í LC(X) Í C(X), SEE [13].

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 0
نشریه: 

موجک و جبر خطی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  191
 • صفحه پایان: 

  208
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  47
 • دانلود: 

  23
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 47

دانلود 23 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  42
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  59
 • صفحه پایان: 

  68
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  146
 • دانلود: 

  91
چکیده: 

در اواخر دهه هفتاد میلادی Mesri و همکارانش با انجام مطالعات گسترده ای پیرامون نشست درازمدت خاک های ریزدانه، نظریه خود را مبنی بر ثابت بودن نسبت ضریب تحکیم ثانویه به شاخص تحکیم (Ca/Cc) ارائه نمودند. مطالعات فراوانی به منظور برابری نتایج آزمایشگاهی و یافته های ساختگاهی با این نظریه صورت گرفته است که تاکنون نیز ادامه دارد. در محدوده بررسی های انجام شده، تاکنون مطالعاتی بر روی خصوصیات تحکیم ثانویه خاک های نواحی مختلف ایران بر اساس مفهوم نسبت (Ca/Cc) در متون فنی گزارش نشده است و هیچگونه اطلاعاتی پیرامون مقادیر این نسبت برای خاک های ایران در دست نمی باشد. بنابراین در این مقاله به بررسی خصوصیات تحکیم ثانویه خاک های مختلف با تکیه بر مفهوم (Ca/Cc) پرداخته شده است. برای این منظور نمونه هایی دست نخورده از شش محل مختلف در نواحی شمالی ایران تهیه شده و آزمایشهای تحکیم یک بعدی بر روی آنها صورت گرفته است. در هر مرحله از بارگذاری به نمونه ها اجازه داده شده است تا به مدت یک تا سه هفته به تحکیم درازمدت خود ادامه دهند. در نهایت نسبت (Ca/Cc) برای تمامی نمونه ها بدست آمده است. روند تغییرات ضریب تحکیم ثانویه (Ca) در برابر شاخص تراکم (Cc) برای تمامی نمونه ها بیانگر وجود نسبت (Ca/Cc) منحصر بفردی برای خاک های نواحی مختلف مورد بررسی می باشد. مقایسه میان نتایج بدست آمده و روابط موجود در ادبیات فنی بیانگر ضعف این روابط و توانایی بالای مفهوم نسبت (Ca/Cc) در تخمین مشخصات تحکیم ثانویه نمونه ها می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 146

دانلود 91 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

بینا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  1 (ضمیمه)
 • صفحه شروع: 

  19
 • صفحه پایان: 

  29
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1326
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

ویتامین C که با اسامی آسکوربیک اسید یا آسکوربات هم شناخته می شود، یک ویتامین محلول در آب است و از نظر ساختمانی یک لاکتون 6 کربته می باشد؛ همچنین این ویتامین یک عامل آنتی اکسیدان و احیا کننده است که در هوا به سرعت اکسید می شود. ویتامین C در واکنش ها نقش الکترون دهنده دارد و به احتمال زیاد، تمام عملکرد بیوشیمیایی و مولکولی آن به همین علت است.از نظر بیولوژیک، ویتامین C فرم L-enantiomer از آسکوربات است. فرم مقابل آن D-enatiomer است که اهمیت فیزیولوژیک ندارد، این دو مولکول تصویر آینه ای یکدیگر هستند. زمانی که –L آسکوربات فعالیت احیا کنندگی خود را انجام دهد، به فرم اکسید شده خود که –L هیدروآسکوربات است، تبدیل می شود. –L دهیدروآسکوربات می تواند مجددا در بدن به کمک آنزیم ها و گلوتاتیون به فرم –L آسکوربات تبدیل شود.ویتامین C در کبد برخی پستانداران و کلیه برخی پرندگان از طریق یک مکانیسم 4 آنزیمی از گلوکز ساخته می شود. مثلا یک بز بالغ روزانه 13000mg ویتامین C تولید می کند که این مقدار در شرایط استرس چندین برابر می شود. گلوکز مورد نیاز برای ساخت ویتامین C از شکستن گلیکوژن تولید می شود.همانطور که در تصویر (1) دیده می شود آنزیم نهایی در مسیر بیوسنتز ویتامین C، آنزیم 1- گلونولاکتون اکسیداز است. از آنجا که در برخی جانداران مانند خفاش، خوکچه هندی و پستانداران عالی مانند میمون و انسان ژن مسوول تولید این آنزیم دچار جهش شده است، این موجودات قادر به تولید کرده و نیاز دارند آن را از طریق مواد غذایی دریافت نمایند. کمبود ویتامین C باعث ایجاد بیماری بالقوه کشنده اسکوروی می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1326

دانلود 23 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  87
 • صفحه پایان: 

  99
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  105
 • دانلود: 

  29
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 105

دانلود 29 استناد 0 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
litScript