نتایج جستجو

21470

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2147

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


نویسنده: 

خسروی حسن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  47
 • صفحه پایان: 

  51
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  105
 • دانلود: 

  42
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این مقاله عناصر-𝑛  انگل گروهی راست را مورد مطالعه قرار می دهیم. با تغییر گروهی که توسط نیومن و نیکل ساخته شده است، برای هر 𝑛≥5 یک گروه دو مولده G=〈a,b〉 با این خاصیت می سازیم که در آن b یک عنصر -𝑛 انگل راست است ولی [bk , 𝑛α] از مرتبه نامتناهی است هرگاه .kÏ {0,1} اصل مقاله به صورت متن کامل انگلیسی، در بخش انگلیسی قابل رویت است.

آمار یکساله:  

بازدید 105

دانلود 42 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  165
 • صفحه پایان: 

  179
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  97
 • دانلود: 

  58
کلیدواژه: 
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 97

دانلود 58 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

DAGHIGH H. | BAHRAMIAN M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  55
 • صفحه پایان: 

  64
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14344
 • دانلود: 

  11944
کلیدواژه: 
چکیده: 

Let E be an elliptic curve over the finite field Fq, P a point in E(Fq) of order n, and Q a point in the group generated by P. The discrete logarithm problem on E is to find the number k such that Q = kP. In this paper we reduce the discrete logarithm problem on E[n] to the discrete logarithm on the group F*q , the multiplicative group of nonzero elements of Fq, in the case where n ï q - 1, using generalized jacobian of E.

آمار یکساله:  

بازدید 14344

دانلود 11944 استناد 0 مرجع 0
همکاران: 

حسن-بابالو

اطلاعات : 
 • تاریخ پایان: 

  1385
تعامل: 
 • بازدید: 

  72
کلیدواژه: 
چکیده: 

کوپلینگ های دنده دار یکی از تجهیزات مورد استفاده در صنعت تولید آلومینا و دیگر صنایع است. با توجه به اهمیت قطعه بنابر درخواست کارفرما دانش فنی ساخت قطعه تدوین گردید. صرفه جویی ارزی، کارآفرینی و ایجاد روحیه خودباوری در زمره دستاوردهای این طرح به شمار می رود.

آمار یکساله:  

بازدید 72

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  283
 • دانلود: 

  75
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 283

دانلود 75
نشریه: 

TRANSPLANTATION

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  69
 • شماره: 

  -
 • صفحه شروع: 

  1115
 • صفحه پایان: 

  1123
تعامل: 
 • استنادات: 

  212
 • بازدید: 

  2563
 • دانلود: 

  3992
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2563

دانلود 3992 استناد 212 مرجع 0
عنوان: 
همکاران: 

-

اطلاعات : 
 • تاریخ پایان: 

  1395
تعامل: 
 • بازدید: 

  42
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 42

همکاران: 

-

اطلاعات : 
 • تاریخ پایان: 

  1395
تعامل: 
 • بازدید: 

  7
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7

نویسنده: 

POURISA M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1 (SUPPLEMENT)
 • صفحه شروع: 

  128
 • صفحه پایان: 

  128
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  9344
 • دانلود: 

  4247
کلیدواژه: 
چکیده: 

Description and Definition: Synonym: patau syndrome with an incidence of 1 in 5000 births, this syndrome is characterized by multiple congenital abnormalities involving virtually every organ system.Abnormalities Detectable by UltrasoundHoloprosencephalyVentriculomegalyEnlarged cisterna magnaMicrocephalyAgenesis of the corpus callosumCleft lip and palateMidface hypoplasiaCyclopiaMicrophthalmiaHypotelorismNuchal thickeningNeural tube defectOmphaloceleEchogenic, enlarged kidneysEchoic bowelEchogenic chordae tendinaea and single umbilical arteryCardiac defectsRadial aplasiaPolydactylyFlexion deformity of the fingersMajor Differential DiagnosesMeckel-Gruber syndrome (polydactyly, neural tube defects and enlarged echogenic kidneys)Other diagnostic possibilities vary, depending on the multiple abnormalities present in each affected fetus.Ultrasound DiagnosisPrenatal sonographic detection has been established at as early as 12 weeks' gestation, based on the presence of holoprosencephaly.The sonographic abnormalities (described earlier) are easily detectable, owing to the severity of the defects and the multitude of organ systems involved.The sensitivity of sonographic detection of trisomy 13 has been reported to be between 90% and 100% when a complete structural survey (including the heart) is accomplished.It is possible, although unusual, for a fetus with trisomy 13 syndome to have a completely normal structural survey in the second trimester.HeredityThis is an autosomal trisomic syndrome.Natural History and Outcome Most neonates with trisomy 13 die within hours or days of delivery. Eighty percent of affected babies die within the first month of life.Occasionally, survivors are reported; however, these individuals have profound mental retardation, seizures and failure to thrive.Those with trisomy 13 mosaicism may have a less severe clinical picture and survival is usually longer.Reference: Beryl R. Benacerrafe, M.D; Ultrasound of fetal syndromes: trisomy 13 (316- 321).

آمار یکساله:  

بازدید 9344

دانلود 4247 استناد 0 مرجع 0
همکاران: 

حسین-امیری خامکانی (عضو کمیسیون انرژی) | فریدون-اسعدی | هوشنگ-محمدی | مجتبی-درویش توانگر | مهدخت-متین | زهرا-جعفری | گروه مطالعات استراتژیک و اقتصادی سازمان انرژی های نو ایران-

اطلاعات : 
 • تاریخ پایان: 

  1392
تعامل: 
 • بازدید: 

  31
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 31

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
litScript