نتایج جستجو

515654

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

51566

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


نویسنده: 

خسروی حسن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  47
 • صفحه پایان: 

  51
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  105
 • دانلود: 

  42
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این مقاله عناصر-𝑛  انگل گروهی راست را مورد مطالعه قرار می دهیم. با تغییر گروهی که توسط نیومن و نیکل ساخته شده است، برای هر 𝑛≥5 یک گروه دو مولده G=〈a,b〉 با این خاصیت می سازیم که در آن b یک عنصر -𝑛 انگل راست است ولی [bk , 𝑛α] از مرتبه نامتناهی است هرگاه .kÏ {0,1} اصل مقاله به صورت متن کامل انگلیسی، در بخش انگلیسی قابل رویت است.

آمار یکساله:  

بازدید 105

دانلود 42 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  165
 • صفحه پایان: 

  179
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  97
 • دانلود: 

  58
کلیدواژه: 
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 97

دانلود 58 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

DAGHIGH H. | BAHRAMIAN M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  55
 • صفحه پایان: 

  64
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14344
 • دانلود: 

  11944
کلیدواژه: 
چکیده: 

Let E be an elliptic curve over the finite field Fq, P a point in E(Fq) of order n, and Q a point in the group generated by P. The discrete logarithm problem on E is to find the number k such that Q = kP. In this paper we reduce the discrete logarithm problem on E[n] to the discrete logarithm on the group F*q , the multiplicative group of nonzero elements of Fq, in the case where n ï q - 1, using generalized jacobian of E.

آمار یکساله:  

بازدید 14344

دانلود 11944 استناد 0 مرجع 0
عنوان: 
نویسنده: 

نشریه: 

عنوان نشریه2

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

 • صفحه پایان: 

تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  73
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 73

دانلود 23 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

عامل خبازان مهدی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  25
 • دانلود: 

  7
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 25

دانلود 7
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  61
 • صفحه پایان: 

  69
تعامل: 
 • استنادات: 

  704
 • بازدید: 

  204
 • دانلود: 

  75
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 204

دانلود 75 استناد 704 مرجع 0
عنوان: 
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  18
تعامل: 
 • بازدید: 

  54
 • دانلود: 

  22
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 54

دانلود 22
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  6
 • صفحه شروع: 

  13
 • صفحه پایان: 

  23
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  159
 • دانلود: 

  80
چکیده: 

زمینه و هدف: سندرم بوتولیسم توسط نوروتوکسین باکتری کلستریدیوم بوتولینوم ایجاد می شود. این نوروتوکسین دارای 7 سروتیپ از A-G می باشد. بهترین روش برای پیشگیری از سندرم حاصل از نوروتوکسین بوتولینوم (BoNT)، استفاده از واکسن های نوترکیب ساخته شده از ناحیه اتصالی آن (به علت داشتن اپی توپ های کافی برای تحریک سیستم ایمنی) می باشد. در این مطالعه ناحیه اتصالی نوروتوکسین بوتولینوم تیپ (BoNT/A) A بررسی گردیدروش بررسی: در ابتدا ژن ناحیه BoNT/A از GenBank با شماره دسترسی CP 000727.1 تهیه و بر اساس ترجیح کدونی E. coli، بهینه سازی کدون انجام شد. سپس در پلاسمید pET28a، سنتز و بعد از آن در پلاسمید بیانی pGEX-4T-1، زیرهمسانه سازی شد. زیرهمسانه سازی با استفاده از روش PCR با آنزیم Pfu DNA polymerase و سپس برش دوگانه با آنزیم های XmaI و XhoI انجام گرفت. از سویه E. coli BL 21 به عنوان میزبان برای بیان استفاده شد. مارکر انتخابی برای pGEX-4T- 1، آمپی سیلین بود.یافته ها: روش های PCR و برش محدودکننده با آنزیم های ذکرشده، زیرهمسانه سازی را تایید کردند. بررسی بیان با استفاده از روش های SDS-PAGE و وسترن بلاتینگ (با استفاده از آنتی بادی اسبی ضد BoNT/A)، سپس کروماتوگرافی تمایلی گلوتاتیون انجام گرفت. با اینکه زیرهمسانه سازی با موفقیت انجام شد، ولی با به کارگرفتن روش های ذکرشده، هیچ گونه بیان پروتئین مشاهده نشد.نتیجه گیری: بر اساس نتایج این مطالعه، به نظر می رسد باید میزبان های دیگری مانند میزبان های یوکاریوتی برای بیان نوترکیب ناحیه اتصالی نوروتوکسین بوتولینوم تیپ A مورد استفاده قرار گیرند.

آمار یکساله:  

بازدید 159

دانلود 80 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  8
 • صفحه پایان: 

  11
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1702
 • دانلود: 

  262
چکیده: 

مقدمه: در این مطالعه، تاثیر بالینی تزریق توکسین بوتولینیم-A در درمان هایپرپلازی خوش خیم پروستات (BPH) مورد ارزیابی قرار گرفته است.مواد و روش ها: در این مطالعه تعداد 55 بیمار مبتلا به BPH با سابقه درمان طبی ناموفق به دلیل اینکه در معرض خطر بالایی برای جراحی قرار داشتند، تحت درمان با توکسین بوتولینیم-A در نقاط مختلف در زون ترانزیشنال قرار گرفتند. میزان آنتی ژن مخصوص پروستات (PSA)، معیار بررسی علایم پروستات (Prostate system score)، شاخص کیفیت زندگی بیماران دارای مشکل ادراری، حجم پروستات، میزان باقی مانده ادرای، میزان حداکثر جریان ادراری در تمام بیماران قبل، 3 و 6 ماه بعد از تزریق ثبت و مقایسه شده است.نتایج: میانگین سنی بیماران برابر با 2.5±78 سال بود. میانگین نمره علایم ادراری و کیفیت زندگی پس از 3 ماه به صورت معناداری بهبود یافت. میزان سرعت جریان ادرار افزایش مشخص و معناداری را در 3 و 6 ماه پس از درمان نشان داد. حجم ادرار باقیمانده 3 ماه و 6 ماه بعد پس از تزریق به طور معناداری کاهش یافت. میزان PSA سرم از5.1±1.5ng/ml  به 2.7±0.9ng/ml در 3 ماه پس از تزریق کاهش یافت (P<0.05). حجم پروستات از65±8ml  به 59±6ml در عرض یک ماه و به42±5ml  در عرض 3 ماه کاهش یافت (P<0.05). حداکثر اثر درمانی پس از یک هفته دیده شد. در انتهای 6 ماه پیگیری، 48 بیمار بهبود علایمشان را گزارش کردند و در 32 بیمار، درمان طبی قطع شد و فقط در 7 بیمار، علایم باقی ماند.بحث: تحقیق ما نشان داد که استفاده از تزریق داخل پروستات توکسین بوتولینیم- (BTX-A) Aباعث کاهش حجم سریع پروستات و کاهش در مقاومت مجرا در بیماران با انسداد خروجی مثانه به دلیل بزرگی پروستات می شود و می تواند به عنوان درمان برای انسداد ادراری مقاوم در بیماران با هایپرپلازی خوش خیم پروستات که دارای خطر بالا جهت انجام جراحی هستند، در نظر گرفته شود. این روش دارای حداقل میزان عوارض است و حتی می توان از این درمان به عنوان یک درمان همراه در کانسر پروستات استفاده کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 1702

دانلود 262 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1378
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  23-22
 • صفحه شروع: 

  1
 • صفحه پایان: 

  5
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  54
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 54

دانلود 23 استناد 1 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
litScript