نتایج جستجو

2952

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

296

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصی

متن کامل


نویسنده: 

خسروی حسن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  47
 • صفحه پایان: 

  51
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  105
 • دانلود: 

  42
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این مقاله عناصر-𝑛  انگل گروهی راست را مورد مطالعه قرار می دهیم. با تغییر گروهی که توسط نیومن و نیکل ساخته شده است، برای هر 𝑛≥5 یک گروه دو مولده G=〈a,b〉 با این خاصیت می سازیم که در آن b یک عنصر -𝑛 انگل راست است ولی [bk , 𝑛α] از مرتبه نامتناهی است هرگاه .kÏ {0,1} اصل مقاله به صورت متن کامل انگلیسی، در بخش انگلیسی قابل رویت است.

آمار یکساله:  

بازدید 105

دانلود 42 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  165
 • صفحه پایان: 

  179
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  97
 • دانلود: 

  58
کلیدواژه: 
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 97

دانلود 58 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

DAGHIGH H. | BAHRAMIAN M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  55
 • صفحه پایان: 

  64
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14344
 • دانلود: 

  11944
کلیدواژه: 
چکیده: 

Let E be an elliptic curve over the finite field Fq, P a point in E(Fq) of order n, and Q a point in the group generated by P. The discrete logarithm problem on E is to find the number k such that Q = kP. In this paper we reduce the discrete logarithm problem on E[n] to the discrete logarithm on the group F*q , the multiplicative group of nonzero elements of Fq, in the case where n ï q - 1, using generalized jacobian of E.

آمار یکساله:  

بازدید 14344

دانلود 11944 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  37
 • شماره: 

  SUPPLEMENT 1
 • صفحه شروع: 

  144
 • صفحه پایان: 

  145
تعامل: 
 • استنادات: 

  212
 • بازدید: 

  1172
 • دانلود: 

  3992
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1172

دانلود 3992 استناد 212 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1 (پیاپی 22)
 • صفحه شروع: 

  23
 • صفحه پایان: 

  33
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  191
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

مقدمه: اکسیداسیون لیپوپروتئین با دانسیته پایین ((LDL)) احتمالا نقش مهمی در ایجاد آتروز بازی می نماید. شناخت سازوکار اکسیداسیون (LDL) و عواملی که موجب حساسیت آن به این فرایند می شوند هنوز کامل نمی باشد. یون مس به عنوان یکی از عوامل دخالت کننده در اکسیداسیون (LDL) طی آترواسکلروز معرفی شده و تصور بر آن است که اتصال یون های مس به (LDL) از شرایط لازم برای این اکسیداسیون است. بنابراین هدف از این مطالعه بررسی اثر دو فلاونوئید نارنجین و کوئرسیتین روی اتصال مس به (LDL) و بنابراین اکسیداسیون آن می باشد.روش ها: (LDL) از پلاسمای محتوی EDTA توسط اولتراسانتریفوژ به صورت گرادیانی جدا گردید. اکسیداسیون (LDL) توسط یون های مس در غیاب و حضور نارنجین و کوئرسیتین به روش تیوباربیتوریک اسید (TBARS) ارزیابی شد. در نهایت اثر نارنجین و کوئرسیتین بر تشکیل کمپلکس مس-(LDL) توسط ژل فیلتراسیون مطالعه گردید.یافته ها: این مطالعه نشان داد که نارنجین تشکیل TBARS و کمپلکس مس-(LDL) را مهار نموده در حالی که کوئرسیتین موجب افزایش تشکیل TBARS و کمپلکس مس-(LDL) می شود.نتیجه گیری: نتایج فوق مشخص می نمایند که نارنجین با مهار اتصال مس به (LDL) ممکن است حساسیت این لیپوپروتئین را به اکسیداسیون در مقابل یون مس کاهش دهد و به این طریق احتمالا در پیشگیری از عوارض آترواسکلروز نقش دارد، در حالی که کوئرسیتین با تحریک اتصال مس به (LDL) احتمالا موجب افزایش حساسیت (LDL) به اکسیداسیون شده و بدین طریق ممکن است موجب پیشرفت فرایند آترواسکلروز شود.

آمار یکساله:  

بازدید 191

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  21
 • صفحه پایان: 

  25
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  8204
 • دانلود: 

  3992
کلیدواژه: 
چکیده: 

Background: Oxidized low-density lipoprotein (Ox-(LDL)), a key factor in the development of atherosclerosis, can cause endothelial dysfunction and augment lipid accumulation within the arterial wall. Increased oxidative stress in diabetes contributes to this process. Ox-(LDL) is a highly immunogenic molecule and it is not clear whether anti oxidized (LDL) antibodies (OLAB) are pathogenic or protective in atherosclerosis? The aim of this study was to evaluate Ox-(LDL) and its antibody in type 2 diabetes and healthy subjects.Methods: As a case-control study we evaluated 81 type 2 diabetic patients and 69 non-diabetic healthy persons aged 40 to 65 years. Controls were sex and BMI matched with diabetic patients.Patients with history of cigarette smoking, antioxidant or antihyperlipidemic drugs consumption, coronary heart disease, hypertension, and renal impairment were excluded. We measured serum level of Ox-(LDL) (two monoclonal antibody of Mercodia co.) and OLAB by ELISA. Lipid profile, serum electrolytes, and HbA1c (HPLC) were also determined. Ox-(LDL) and its antibody were compared between diabetic patients and controls and the correlation with lipid profile, HbA1c and BMI were assessed.Results: Serum Ox-(LDL) concentration and Ox-(LDL) to (LDL) ratio were distinctively higher in controls (15.7+-6.9 vs. 11.8+-5.6, P<0.005). Ox-(LDL) concentrations were correlated with (LDL)-C (rs=0.36, P<0.0005) and total cholesterol (rs=0.31, P<0.0005) in both groups but not with age and HbA1c. In diabetic patients, Ox-(LDL) and its antibody were positively correlated (rs=0.26, P<0.05).Obese diabetic patients (BMI > 30) had higher Ox-(LDL) concentrations in comparison with diabetic patients with BMI less than 30.Conclusion: In diabetic patients Ox-(LDL) level is lower than non-diabetics and is correlated with its antibodies. Based on previous findings, we suppose that the pattern of (LDL) oxidation enhances Ox- (LDL) recognition by macrophage via specific legends. This results in low serum Ox-(LDL) concentrations in diabetes.

آمار یکساله:  

بازدید 8204

دانلود 3992 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

KRAUSS R.M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  89
 • شماره: 

  -
 • صفحه شروع: 

  12
 • صفحه پایان: 

  22
تعامل: 
 • استنادات: 

  212
 • بازدید: 

  4075
 • دانلود: 

  3992
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4075

دانلود 3992 استناد 212 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1998
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  -
 • صفحه شروع: 

  193
 • صفحه پایان: 

  199
تعامل: 
 • استنادات: 

  212
 • بازدید: 

  1819
 • دانلود: 

  3992
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1819

دانلود 3992 استناد 212 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  97
 • صفحه پایان: 

  102
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  259
 • دانلود: 

  74
چکیده: 

مقدمه: ذرات (LDL) از لحاظ اندازه، دانسیته و ترکیب اجزا تشکیل‌ دهنده خود ناهمگون هستند. چنانکه فرم غالب (LDL) در فرد از نوع کوچک و چگال (d-(LDL)) باشد، فنوتیپ شخص از لحاظ (LDL) از نوع فنوتیپ B خواهد بود. مطالعات انجام شده حاکی از آن است که d-(LDL) با افزایش خطر ابتلا به بیماریهای قلبی عروقی همراه است. این تحقیق به منظور شناخت پارامتر‌های موثر دیگری که احیانا می‌توانند در بیماران دیابتی در بروز بیماریهای قلبی عروقی موثر باشد، انجام گرفته است. روش کار: در این مطالعه تحلیلی، اندازه (LDL) در 81 نفر بیمار دیابتی نوع II و 81 فرد سالم محدوده سنی 50 تا 70 سال به روش پلی‌اکریل امیدژل الکتروفورز (PAGE) تعیین شد. BMIداوطلبین پس از اندازه‌گیری قد و وزن آنها محاسبه شد. جهت تعیین غلظت تری‌گلیسرید و HDL-C از کیتهای آنزیمی استفاده گردید و نتایج با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و P<0.05 معنی‌دار تلقی شد. نتایج: بر اساس نتایج حاصل 59% از بیماران دیابتی و 27% از افراد کنترل دارای فنوتیپ B بودند. اندازه (LDL) در بیماران دیابتی بطور معنی‌داری کمتر از گروه کنترل بود (P<0.05). غلظت تری‌ گلیسرید در دیابتی‌ها بطور معنی‌داری بیشتر از گروه کنترل (P<0.01) و میزان HDL-C کمتر از گروه کنترل (P<0.001) بود. اندازه (LDL) همبستگی معکوس و معنی‌داری با غلظت تری‌گلیسرید و همبستگی مستقیم و معنی‌داری با غلظت HDL-C نشان داد. نتیجه‌گیری: در این مطالعه فراوانی فنوتیپ B در بیماران دیابتی 2 برابر افراد سالم بود که این می‌تواند افزایش خطر ابتلا به بیماریهای قلبی عروقی را در این بیماران توجیه کند.

آمار یکساله:  

بازدید 259

دانلود 74 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  38-37
 • صفحه شروع: 

  1
 • صفحه پایان: 

  5
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  162
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

پژوهشهای بسیاری در زمینه فرضیه عملکرد مواد مغذی آنتی اکسیدانی بعنوان ریشه کن کننده های رادیکالهای آزاد مشتق شده از اکسیژن و پیشگیری از آسیب سلولی یا بافتی و بروز بیماریهای دژنراتیو نظیر آنروسکلروز حاصل از اکسیداسیون لیپوپروتیین با چگالی کم (LDL))Low Density Liprotein )انجام گرفته است. (از میان روشهای ارایه شده برای بررسی این مطلب، مدل پایش پیوسته (Continuous Monitoring) امکان ارزیابی از تأثیر ویتامینهای محلول در چربی بر پیشگیری از اکسیداسیون (LDL) را فراهم می آورد که این مقاومت بصورت واحد زمان (دقیقه) در فاز تاخیری (Phase Lag) بیان می شود. در مطالعه حاضر ضمن معرفی و ارایه روش بکار رفته، زمانهای حاصله از اکسیده شدن نمونه های (LDL) بدست آمده از افراد سالم بزرگسال اکثراً در دامنه 40-50 دقیقه محاسبه گردید. عقیده بر این است که با تأمین منابع بیشتر آنتی اکسیدانها یا رادیکالهای آزاد است که با استفاده از مدل فوق قابل ارزیابی می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 162

دانلود 79 استناد 0 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
litScript