نتایج جستجو

217

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

22

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی
متن کامل


نویسنده: 

خسروی حسن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  47
 • صفحه پایان: 

  51
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  105
 • دانلود: 

  42
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این مقاله عناصر-𝑛  انگل گروهی راست را مورد مطالعه قرار می دهیم. با تغییر گروهی که توسط نیومن و نیکل ساخته شده است، برای هر 𝑛≥5 یک گروه دو مولده G=〈a,b〉 با این خاصیت می سازیم که در آن b یک عنصر -𝑛 انگل راست است ولی [bk , 𝑛α] از مرتبه نامتناهی است هرگاه .kÏ {0,1} اصل مقاله به صورت متن کامل انگلیسی، در بخش انگلیسی قابل رویت است.

آمار یکساله:  

بازدید 105

دانلود 42 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  165
 • صفحه پایان: 

  179
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  97
 • دانلود: 

  58
کلیدواژه: 
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 97

دانلود 58 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

DAGHIGH H. | BAHRAMIAN M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  55
 • صفحه پایان: 

  64
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14344
 • دانلود: 

  11944
کلیدواژه: 
چکیده: 

Let E be an elliptic curve over the finite field Fq, P a point in E(Fq) of order n, and Q a point in the group generated by P. The discrete logarithm problem on E is to find the number k such that Q = kP. In this paper we reduce the discrete logarithm problem on E[n] to the discrete logarithm on the group F*q , the multiplicative group of nonzero elements of Fq, in the case where n ï q - 1, using generalized jacobian of E.

آمار یکساله:  

بازدید 14344

دانلود 11944 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحه شروع: 

  0
 • صفحه پایان: 

  0
تعامل: 
 • استنادات: 

  211
 • بازدید: 

  3583
 • دانلود: 

  3936
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3583

دانلود 3936 استناد 211 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  34
 • صفحه شروع: 

  137
 • صفحه پایان: 

  160
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  380
 • دانلود: 

  119
چکیده: 

از آن جا که نفت خام یک عنصر استراتژیک در بسیاری از صنایع و بازارها می باشد، پیش بینی قیمت و شناسایی روند حرکت آن همواره مورد توجه محققان بوده است. امروزه استفاده از روش های غیرکلاسیک مانند تکنیک های هوش مصنوعی و یادگیری ماشین در مدل سازی و پیش بینی رفتار سیستم های پیچیده بسیار متداول شده است. در سال های اخیر یکی از روش های جدید یادگیری ماشین با نام ماشین بردار پشتیبان (SVM) کاربرد گسترده ای در مسائل رده بندی، رگرسیون و به ویژه پیش بینی سری های زمانی داشته است. این روش که بر اساس نظریه یادگیری آماری ساخته شده است، به دلیل دارا بودن ویژگی های برجسته ای مانند ساده بودن تعبیر هندسی آن، رسیدن به یک جواب عمومی و یکتا، توانایی مدل بندی توابع غیرخطی و همچنین کمینه سازی خطای تعمیم به جای خطای یادگیری، توجه بسیاری از محققان را به خود جلب کرده است. در این مقاله عملکرد روش SVM در پیش بینی بی ثباتی قیمت نفت خام ایران مورد بررسی قرار گرفته و سپس عملکرد این روش با نتایج پیش بینی مدل های GARCH مقایسه شده است. در این تحقیق از داده های ماهانه قیمت نفت خام ایران در دوره زمانی آوریل 1981 تا دسامبر 2011 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان دهنده برتری روش SVM نسبت به مدل هایGARCH ، بر اساس معیارهای MSE، MAE،NMSE  و TIC است.

آمار یکساله:  

بازدید 380

دانلود 119 استناد 0 مرجع 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  49
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  781
 • صفحه پایان: 

  793
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  241
 • دانلود: 

  144
چکیده: 

مطالعات بررسی پیامدهای تغییر اقلیم بر منابع آب نیازمند تبدیل رفتار متغیرهای اقلیمی شبیه سازی شده توسط خروجی مدل های گردش عمومی، از یک مقیاس بزرگ به یک مقیاس محلی و مناسب است. فرآیند ریزمقیاس نمایی به طور قابل توجهی نتایج مربوط به شبیه سازی مدل های گردش عمومی را بهبود می بخشد. با وجود اینکه مطالعات کمی در خصوص عملکرد روش های ریزمقیاس نمایی در مناطق خشک وجود دارد، این پژوهش در نظر دارد تا کارایی روش های آماری را به منظور ریزمقیاس نمایی بارش روزانه بررسی نماید. در این مطالعه به منظور بررسی عملکرد روش ANN و SVM در ریزمقیاس نمایی بارش روزانه مشاهداتی (1990-1960)، مقادیر 26 متغیر پیش بینی کننده از خروجی مدل گردش عمومی CanESM2 در گزارش پنجم، برای مدت مشابه استفاده شد. نخست فرآیند انتخاب بهترین متغیرهای پیش بینی کننده توسط آزمون رگرسیون گام به گام پیش رو انجام شد. به منظور بررسی توانمندی روش های ریزمقیاس نمایی از شاخص های ارزیابی R2، RMSE و NSEبهره گرفته شد. همچنین به منظور تحلیل بهتر از آزمون های مقایسه ای متعددی نظیر بررسی عدم قطعیت، آماره های توصیفی، دوره های تر و خشک و بارندگی ماهانه استفاده شد. نتایج شاخص های ارزیابی نشان داد که در حالت کلی عملکرد دو روش در تخمین بارش نسبتاً مناسب می باشد. مقدار شاخص های ارزیابی R2، RMSE و NSE در بهترین حالت به ترتیب معادل 48/0، 5/1 میلی متر در روز و 47/0 و متعلق به روش SVM با تابع کرنل Polynomial می باشد. مقایسه تغییرات بارندگی روزانه نشان داد عدم قطعیت تخمین زده شده در روش SVM به عدم قطعیت مقادیر مشاهداتی نزدیک تر می باشد. عملکرد روش ها در تخمین آماره های توصیفی نشان داد که روش SVM با تابع کرنل Polynomial از برتری قابل توجهی نسبت به سایر روش ها برخوردار می باشد. مقایسه میانگین بارش های ماه به ماه در دوره آزمون نشان داد که در ماه های با بارش بالا، عملکرد SVM بهتر از ANN می باشد. همچنین هر دو روش بارش در فصل تابستان را بیش از مقدار مشاهداتی برآورد نموده اند. نتایج تشخیص روزهای خشک نشان داد که عملکرد روش ها به یکدیگر نزدیک می باشد. در این مقوله ANN حدود 96% روزهای خشک را به درستی تشخیص داد. اما در تشخیص روزهای تر عملکرد SVM در مقایسه با ANN بسیار بالاتر بود. بررسی توانمندی روش ها در تخمین طول دوره های خشک نشان داد که عملکرد دو روش در تخمین دوره های بحرانی خشک بهتر از دوره های خشک با طول کم می باشد. همچنین نتایج مربوط به تخمین طول دوره های تر نشان داد که دقت روش ها مناسب نمی باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 241

دانلود 144 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

NEMATI AMIRREZA | ZAKERI NIRI MAHMOUD

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  28
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

THE SUITABLE FORECAST IN THE FLOW RIVER HELPS TO MANAGEMENT AND PROGRAMMING WATER RESOURCES IN THE REGION. THUS, IN THE PAPER HAS BEEN CHECKED TO DAILY FORECAST FOR THE CURRENT STATION BYTES IN THE MAHABAD DAM BETWEEN FROM 1382-1383 TO 1385-1386. THE USE IN THE ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNIQUES HAVE BEEN APPLICATION IN FORECASTS TO IN RECENT YEAR.ONE OF THE ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNIQUES HAS BEEN USED IN THE SUPPORT VECTOR REGRESSION. THE SUITABLE USES IN THIS WAY NEED TO ARRANGE THE GOOD PARAMETERS TO TRIAL AND ERROR. ARRANGES THIS PARAMETER TO THE TRIAL AND ERROR WAYS DO NOT HAVE THE PROPERLY, BUT IN THIS PAPER, THE PROPER ARRANGE IN THE PARAMETER DONE AUTOMATICS BY GENETIC ALGORITHM. THE RESULTS HAVE BEEN DISPLAYED THE CORRELATION COEFFICIENT FOR THE TRAINING DATA IS EQUAL. /692 AND TO THE EXPERIMENTS DATA IS EQUAL. /542.

آمار یکساله:  

بازدید 28

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  199
 • صفحه پایان: 

  207
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  297
 • دانلود: 

  126
چکیده: 

پیش بینی نوسانات سطح آب دریاچه ها از جمله موارد مهم در مدیریت و برنامه ریزی منابع آب است. در سال های اخیر کاهش شدید تراز آب دریاچه ارومیه اثرات زیست محیطی مخربی را در این منطقه داشته است. در این تحقیق عملکرد مدل های ماشین بردار پشتیبان و برنامه ریزی بیان ژن با استفاده از شش الگوی متفاوت در خلال سال های 1388- 1355 برای پیش بینی تراز آب دریاچه ارومیه بررسی شد، تا بهترین الگو برای پیش بینی تراز آب دریاچه معرفی گردد. در چهار الگو از داده های تاریخی تراز و در دوالگوی دیگر از بارش، تبخیر و نشت و تراز آب استفاده شد. نتایج نشان داد که مدل برنامه ریزی بیان ژن عملکرد بهتری نسبت به مدل رگرسیون بردار پشتیبان دارد و با افزایش ورودی برای آموزش مدل عملکرد آن افزایش می یابد. هم چنین در بهترین حالت مقدار میانگین مربعات خطا و ضریب تبیین به ترتیب برابر 0.08 متر و 0.99 برای مدل GEP، 0.60 متر و 0.92 برای مدل Svrبه دست آمد.

آمار یکساله:  

بازدید 297

دانلود 126 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

گوارش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  3 (پیاپی 72)
 • صفحه شروع: 

  202
 • صفحه پایان: 

  208
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  121
 • دانلود: 

  99
چکیده: 

لطفا برای مشاهده متن چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 121

دانلود 99 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  1 (پیاپی 17)
 • صفحه شروع: 

  79
 • صفحه پایان: 

  92
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  135
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 135

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
litScript