نتایج جستجو

129

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

13

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
نویسنده: 

خسروی حسن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  47
 • صفحه پایان: 

  51
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  105
 • دانلود: 

  42
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این مقاله عناصر-𝑛  انگل گروهی راست را مورد مطالعه قرار می دهیم. با تغییر گروهی که توسط نیومن و نیکل ساخته شده است، برای هر 𝑛≥5 یک گروه دو مولده G=〈a,b〉 با این خاصیت می سازیم که در آن b یک عنصر -𝑛 انگل راست است ولی [bk , 𝑛α] از مرتبه نامتناهی است هرگاه .kÏ {0,1} اصل مقاله به صورت متن کامل انگلیسی، در بخش انگلیسی قابل رویت است.

آمار یکساله:  

بازدید 105

دانلود 42 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  165
 • صفحه پایان: 

  179
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  97
 • دانلود: 

  58
کلیدواژه: 
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 97

دانلود 58 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

DAGHIGH H. | BAHRAMIAN M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  55
 • صفحه پایان: 

  64
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14344
 • دانلود: 

  11944
کلیدواژه: 
چکیده: 

Let E be an elliptic curve over the finite field Fq, P a point in E(Fq) of order n, and Q a point in the group generated by P. The discrete logarithm problem on E is to find the number k such that Q = kP. In this paper we reduce the discrete logarithm problem on E[n] to the discrete logarithm on the group F*q , the multiplicative group of nonzero elements of Fq, in the case where n ï q - 1, using generalized jacobian of E.

آمار یکساله:  

بازدید 14344

دانلود 11944 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  11
 • صفحه شروع: 

  0
 • صفحه پایان: 

  0
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  31
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 31

دانلود 23 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  55
 • صفحه شروع: 

  55
 • صفحه پایان: 

  61
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  267
 • دانلود: 

  99
چکیده: 

زئولیت ها مواد میکرو متخلخل بلوری از هیدرات های معدنی هستند که ساختار آنها از شبکه های سه بعدی از AlO4 و SiO4 چهار وجهی با اندازه 3 تا 10 انگستروم تشکیل شده است. زئولیت Mfi یکی از مهمترین زئولیت ها است که دارای دو نوع کانال مستقیم و سینوسی، به ترتیب، با اندازه متوسط 5.3´5.6 و 5.1´5.5 انگستروم است. وقتی کریستال های زئولیتی به شکل لایه های پیوسته، رشد (درونی) می کنند غشاءهایی به دست می آیند که اندازه تخلخل آنها با ابعاد مولکولی قابل مقایسه بوده و می توانند مخلوط های گازی را با انتخاب پذیری بالا جدا کنند. چون غشاءهای نوع Mfi می توانند مخلوط هایی از مولکول های با خواص فیزیکی یکسان مانند ایزومرهای شیمیایی را جداسازی کنند تلاش های زیادی برای بهبود این غشاءها انجام شده است. در همین راستا در این تحقیق مطالعه ای درباره روش های اصلاح و بهبود غشاءهای Mfi صورت گرفته است. برای این منظور دو روش ایجاد موانع نفوذ و تبادل یون مورد بررسی قرار گرفته است به طوری که نتایج حاصل از کارهای تحقیقاتی انجام شده در مقالات، نشان می دهد میزان عبوردهی نرمال بوتان و انتخاب پذیری نرمال بوتان به ایزو بوتان در غشای با مانع به ترتیب 1.6 و 4 برابر بزرگتر از زمانی است که غشای بدون مانع تهیه شده است و تعویض یون نیز که یک روش دیگر برای اصلاح غشاهای زئولیتی است باید با انتخاب یون و نسبت Si/Al مناسب همراه باشد تا بتواند عملکرد مطلوبی را نشان دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 267

دانلود 99 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  31
 • شماره: 

  2 (62)
 • صفحه شروع: 

  37
 • صفحه پایان: 

  44
تعامل: 
 • استنادات: 

  212
 • بازدید: 

  15510
 • دانلود: 

  7575
کلیدواژه: 
چکیده: 

Polycrystalline Mfi zeolite membranes were prepared on a-alumina tubular support by hydrothermal treatments at 413 K. The synthesized zeolite membranes were characterized by XRD, SEM and single gas permeation. The influence of hydrothermal treatment steps and the calcination time on the zeolite layer formation were investigated. Mfi zeolite membrane prepared by four subsequent hydrothermal treatments and calcined at 673K for 30 h had optimum quality from morphological and crystalline point of view. The grown Mfi zeolite layer was uniform with about 20 mm thickness and well-intergrown zeolite crystals.

آمار یکساله:  

بازدید 15510

دانلود 7575 استناد 212 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  56
 • صفحه شروع: 

  43
 • صفحه پایان: 

  51
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  328
 • دانلود: 

  98
چکیده: 

زئولیت ها آلومینو سیلیکات های بلوری با ابعاد متخلخل 0.3 تا 1.3 نانومتر هستند. خصوصیات منحصربفرد زئولیت Mfi از قبیل اندازه مناسب حفره ها، انتخاب پذیری خوب، پایداری حرارتی و مقاومت شیمیایی بالا و طول عمر زیاد برای استفاده در لایه رویی غشاءهای زئولیتی مناسب است. روش سنتز درجا یا روش هیدروترمال، رایج ترین روش برای سنتز غشاءهای زئولیتی است که با عملیات حرارتی بر روی پایه های متخلخل تهیه می شوند. از آنجائی که پارامترهایی مانند ترکیب مخلوط واکنش، میزان قلیائیت سیستم (pH) و طبیعت واکنش دهنده ها نقش مهمی در بلورینگی زئولیت ها دارند. در همین راستا در این مقاله، اثر پارامترهای مختلف در سنتز غشای زئولیتی Mfi که در مقالات و کارهای تحقیقاتی مختلف بررسی شده بود، مورد مطالعه قرار گرفته است. همچنین اثر مدت تکلیس در غشای زئولیتی Mfi سنتز شده به روش هیدروترمال براساس نتایج حاصل از کارهای تحقیقاتی قبلی، بررسی و مشخص شد که غشای تکلیس شده در دمای 673k به مدت 30 ساعت بهترین کیفیت را دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 328

دانلود 98 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  64
 • صفحه شروع: 

  20
 • صفحه پایان: 

  25
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  128
 • دانلود: 

  77
چکیده: 

با توجه به اینکه فناوری نوین غشایی در مقایسه با دیگر فرایندهای جداسازی اهمیت بیشتری دارد، در این مقاله کارایی فناوری غشایی و مشخصات غشاهای به کار برده شده در کارهای پژوهشی پیشین- اعم از انتخاب گری و عبوردهی آن ها در جداسازی هیدروکربن های خطی و ناخطی- بررسی شده است. بیشتر غشاهای استفاده شده برای این منظور، از نوع غشاهای زئولیتی Mfi بودند و غشاهای بسپاری به دلیل کارایی پایین، کمتر مورد توجه قرار گرفته اند. چون غشاهای نوع Mfi انتخاب گری های بالایی را در جداسازی هیدروکربن های خطی و ناخطی نشان داده اند، مکانیزم جداسازی هیدروکربن های خطی و ناخطی توسط این نوع غشاها مورد مطالعه قرار گرفت. همچنین اثر حضور فلزات مختلف در ساختار شبکه بلوری زئولیت Mfi به عنوان روشی موثر در بهبود کارایی جداسازی این نوع غشاها بررسی شد که بر پایه دستاوردهای بدست آمده از کارهای پژوهشی و مقالات ارایه شده، از میان غشاهای جانشین شده، غشای ( B-ZSM-5) دارای بالاترین انتخاب گری است.

آمار یکساله:  

بازدید 128

دانلود 77 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  16
تعامل: 
 • بازدید: 

  18
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

INTRODUCTION: ZEOLITES ARE WELL-KNOWN MOLECULAR SIEVES AND ARE USED EXTENSIVELY IN PETROLEUM INDUSTRIES FOR SEPARATION OF HYDROCARBONS. FOR THIS REASON, AS WELL AS FOR THEIR INTRINSIC THEORETICAL INTEREST, THE ADSORPTION AND TRANSPORT OF MOLECULES, ESPECIALLY HYDROCARBONS IN ZEOLITES, ARE WIDELY INVESTIGATED EXPERIMENTALLY AND THEORETICALLY. IN SOME GUEST-ZEOLITE SYSTEMS, IT HAS BEEN OBSERVED THAT THERE IS A STRONG TRANSLATIONAL-ROTATIONAL COUPLING. IT IS THEREFORE IMPORTANT TO INVESTIGATE THE ROTATIONAL MOTION OF GUESTS MOLECULES WITHIN THE CAVITIES OF ZEOLITES. HERE WE REPORT A STUDY OF THE ORIENTATION AUTO CORRELATION FUNCTION (OACF) OF BENZENE IN Mfi ZEOLITE VIA MOLECULAR DYNAMICS (MD) SIMULATION.

آمار یکساله:  

بازدید 18

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  35
 • صفحه پایان: 

  40
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  149
 • دانلود: 

  100
چکیده: 

در این پژوهش، فرایند جداسازی مخلوطی از 8 گاز شبیه سازی شده پالایشگاهی شامل، هیدروژن و هیدروکربن های سبک (C1 تا C4) به وسیله زئولیت Mfi در گستره دمایی گسترده و نیز فشار خوراک های متفاوت مورد مطالعه قرار گرفت. در این بررسی الگوی لانگ مویر بهبود یافته برای الگو کردن اطلاعات آزمایشگاهی مورد استفاده قرار گرفت. نتیجه های جداسازی به واسطه غشای زئولیتی با استفاده از الگو، بر اساس جذب رقابتی هیدروکربنها نسبت به هیدروژن و نفوذ آرایشی در حفره های زئولیت، مورد بررسی قرار گرفت. داده های به دست آمده از الگو نشان دادند که حالت ناقوسی شکلی در پروفایل دمایی هیدروکربن وجود دارد که به وضوح نشان دهنده تقابل این دو نیروی محرکه برای تراوش هیدروکربن است. در هر فشار خوراک برای هیدروژن، شاهد افزایش یکنواخت شار با افزایش دما هستیم. افزایش فشار خوراک، پروفایل شار-دما را به سوی افزایش بیشتر شار سوق می دهد. در دمای اتاق، شار هیدروژن صفر است. گزینش پذیری هیدروژن، وابستگی ضعیفی به فشار دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 149

دانلود 100 استناد 0 مرجع 0
litScript