نتایج جستجو

36

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

4

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


نویسنده: 

خسروی حسن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  47
 • صفحه پایان: 

  51
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  105
 • دانلود: 

  42
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این مقاله عناصر-𝑛  انگل گروهی راست را مورد مطالعه قرار می دهیم. با تغییر گروهی که توسط نیومن و نیکل ساخته شده است، برای هر 𝑛≥5 یک گروه دو مولده G=〈a,b〉 با این خاصیت می سازیم که در آن b یک عنصر -𝑛 انگل راست است ولی [bk , 𝑛α] از مرتبه نامتناهی است هرگاه .kÏ {0,1} اصل مقاله به صورت متن کامل انگلیسی، در بخش انگلیسی قابل رویت است.

آمار یکساله:  

بازدید 105

دانلود 42 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  165
 • صفحه پایان: 

  179
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  97
 • دانلود: 

  58
کلیدواژه: 
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 97

دانلود 58 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

DAGHIGH H. | BAHRAMIAN M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  55
 • صفحه پایان: 

  64
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14344
 • دانلود: 

  11944
کلیدواژه: 
چکیده: 

Let E be an elliptic curve over the finite field Fq, P a point in E(Fq) of order n, and Q a point in the group generated by P. The discrete logarithm problem on E is to find the number k such that Q = kP. In this paper we reduce the discrete logarithm problem on E[n] to the discrete logarithm on the group F*q , the multiplicative group of nonzero elements of Fq, in the case where n ï q - 1, using generalized jacobian of E.

آمار یکساله:  

بازدید 14344

دانلود 11944 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  15
 • صفحه شروع: 

  103
 • صفحه پایان: 

  136
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  203
 • دانلود: 

  91
چکیده: 

هدف از انجام این پژوهش ساخت و اعتباریابی مقیاسی برای سنجش راهبردهای مقابله  اسلامی بود. به همین منظور از میان جامعه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی اهواز 300 دانشجو (118 زن، 182 مرد) به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزارهای تحقیق عبارت بودند از مقیاس دینداری آرین (1377) و مقیاس راهبردهای مقابله های عمومی (براهنی وموسوی، 1371). روش تحقیق شامل تحلیل عاملی، برای ساخت مقیاس، و روش همبستگی برای اعتباریابی این مقیاس بود. نتایج تحلیل عاملی نشان داد که این مقیاس دارای ساختار سه عاملی است، به طوری که می توان سه عامل مقابله شناختی، رفتاری و عاطفی را در آن مشخص نمود. با توجه به اعتبار همزمان بدست آمده، مشخص گردید که بین نمره این مقیاس و مقیاس دینداری، و مقیاس راهبردهای مقابله عمومی همبستگی وجود داشت p<0/01) تا(p<0/0001 . نتیجه نشان داد که مقیاس راهبردهای مقابله اسلامی Icss دارای اعتبار و پایایی مطلوبی برای سنجش استفاده از این راهبردها در شرایط تنش زا می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 203

دانلود 91 استناد 0 مرجع 4
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  28
 • صفحه شروع: 

  9
 • صفحه پایان: 

  29
تعامل: 
 • استنادات: 

  212
 • بازدید: 

  8361
 • دانلود: 

  8716
کلیدواژه: 
چکیده: 

Historically, psychologists have been interested in categorizing and measuring coping styles. Moreover, development of culture-specific measures has been neglected in the coping literature. The present study is intended to develop and validate a parsimonious and broad measure of coping style in Iran. An item pool of 80 items was administered on a random sample of 911 university students in ten groups. A principled components analysis was performed on a subsample and a confirmatory factor analysis was performed on the remaining subsample. Twelve concurrent measures were used to ensure concurrent validity. A principled components analysis suggested a nine-factor solution. A confirmatory factor analysis on a distinct subsample confirmed the nine-factor structure. Subscales were labeled as turning to religion, procrastination, positivity, self-blame, avoidance, seeking social support, problem solving, wishful thinking, and passivity. All subscales were significantly correlated with theoretically related constructs. Alpha coefficients of the subscales ranged from 0.77 (problem solving) to 0.92 (turning to religion). The present study developed and validated the 45-item Iranian Coping Style Scale (Icss) with nine subscales. Therefore, Icss may be used as a reliable and valid measure of coping styles in research and clinical settings.

آمار یکساله:  

بازدید 8361

دانلود 8716 استناد 212 مرجع 0
نشریه: 

دانش کشاورزی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  147
 • صفحه پایان: 

  160
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  177
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

در این تحقیق شبیه سازی جریان غیر ماندگار با مدل هیدرودینامیک Icss در یک کانال آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. شش دستگاه سنسور اولتراسونیک با دیتالاگر برای اندازه گیری دقیق و هم زمان عمق آب و ثبت تغییرات زمانی آن در فواصل مختلف کانال نصب شد. سیستم مانیتورینگ کامل با اتصال دیتالاگر به کامپیوتر و کاربرد نرم افزار VisiDAQ ایجاد گردید. در حالت اول ورود جریان متغیر با هیدروگراف تدریجی و ناگهانی به کانال و در حالت دوم باز شدگی تدریجی و سریع دریچه آبگیر جانبی کانال بررسی شد. در هر دو حالت تغییرات زمانی عمق آب در طول کانال ثبت شد و سپس با نتایج شبیه سازی مدل هیدرودینامیک Icss مقایسه گردید. متوسط خطای برآورد مدل در طول کانال برای جریان تدریجی ورودی به کانال 1.39 درصد، باز شدگی تدریجی آبگیر جانبی برابر با 1.22درصد، جریان ناگهانی ورودی به کانال 5.44  درصد و بازشدگی سریع آبگیر جانبی برابر با 4.30 درصد بود. نتایج بدست آمده نشان می دهد که مدل هیدرودینامیک Icss می تواند جریان غیر ماندگار تدریجی در کانال ها را با دقت خوبی شبیه سازی کند. این مدل را می توان برای اهداف مختلف مانند طراحی سیستم های کنترل در کانال های انتقال آب به لحاظ تغییرات تدریجی جریان و عملکرد غیر سریع سازه های کنترل به کار برد.

آمار یکساله:  

بازدید 177

دانلود 79 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  24
 • صفحه پایان: 

  35
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  153
 • دانلود: 

  96
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 153

دانلود 96 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  33
 • صفحه شروع: 

  51
 • صفحه پایان: 

  87
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  267
 • دانلود: 

  197
چکیده: 

سرایت تلاطم میان شاخص های مالی، حاکی از فرایند انتقال اطلاعات میان بازارها می باشد. با توجه به اینکه بازارهای مالی با یکدیگر مرتبط هستند، اطلاعات ایجاد شده در یک بازار، می تواند سایر بازارها را متاثر سازد. در این میان، مدل سازی تلاطم بازده در بازارهای مختلف و ارتباط این بازارها با یکدیگر از منظر افراد آکادمیک و نیز کارپردازان حوزه ی مالی، به لحاظ موارد استفاده آن در پیش بینی ها، موضوع با اهمیتی به شمار می رود. در این پژوهش سر ریز نوسانات بازارهای نفت، ارز، طلا و سهام با استفاده از مدل BEKK دو متغیره GARCH، بدون استفاده از شکست ساختاری و همچنین با در نظر گرفتن آن با استفاده از الگوریتم Icss و همچنین با مدل VAR، مورد آزمون قرار گرفت و سپس رابطه ی بین آنها از طریق آزمون علیت گرنجر بررسی گردید. نتایج نشان می دهد در صورتی که از محاسبه ی شکست ساختاری در معادلات صرف نظر کنیم، تغییرات نرخ ارز بر قیمت نفت تاثیری ندارد اما بر قیمت طلا و شاخص سهام اثر معنی داری دارد، در این حالت تغییرات قیمت نفت بر هیچکدام از متغیرهای مورد مطالعه تاثیری ندارد. از طرف دیگر تغییرات قیمت طلا می تواند بر شاخص سهام تاثیر گذار بوده و تغییرات سهام نیز می تواند بر روی نرخ ارز تاثیر بگذارد. اما زمانی که از شکست ساختاری در معادلات استفاده شود نتایج متفاوت خواهد بود.

آمار یکساله:  

بازدید 267

دانلود 197 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  53
 • دانلود: 

  11
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 53

دانلود 11
نشریه: 

IRANIAN ECONOMIC REVIEW

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  377
 • صفحه پایان: 

  393
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  16833
 • دانلود: 

  7604
کلیدواژه: 
چکیده: 

in this paper, we have examined abrupt changes in volatility of TEPIX index in Tehran stock exchange during August 23, 2010 to June 12, 2014. Applying the iterated cumulative sum of squares (Icss) algorithm proposed by Inclan and Tiao (1994) and the modified version of this algorithm consisting Kappa 1 and Kappa 2 test statistics developed by Sansó et al. (2004), we have specified that the detection of abrupt changes are mainly explained by local economic and political factors and probably they are behind those changes. This finding is in line with that of Aggarwal et al. (1999) who discovered that country-specific factors play a key role in determining those sudden shifts in financial markets. In addition, the results of this study ratify the findings of the previous ones suggesting that, when the abrupt changes are embedded into standard GARCH models, the estimated persistence of volatility is decreased significantly.

آمار یکساله:  

بازدید 16833

دانلود 7604 استناد 0 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
litScript