نتایج جستجو

63

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

7

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


نویسنده: 

خسروی حسن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  47
 • صفحه پایان: 

  51
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  105
 • دانلود: 

  42
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این مقاله عناصر-𝑛  انگل گروهی راست را مورد مطالعه قرار می دهیم. با تغییر گروهی که توسط نیومن و نیکل ساخته شده است، برای هر 𝑛≥5 یک گروه دو مولده G=〈a,b〉 با این خاصیت می سازیم که در آن b یک عنصر -𝑛 انگل راست است ولی [bk , 𝑛α] از مرتبه نامتناهی است هرگاه .kÏ {0,1} اصل مقاله به صورت متن کامل انگلیسی، در بخش انگلیسی قابل رویت است.

آمار یکساله:  

بازدید 105

دانلود 42 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  165
 • صفحه پایان: 

  179
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  97
 • دانلود: 

  58
کلیدواژه: 
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 97

دانلود 58 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

DAGHIGH H. | BAHRAMIAN M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  55
 • صفحه پایان: 

  64
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14344
 • دانلود: 

  11944
کلیدواژه: 
چکیده: 

Let E be an elliptic curve over the finite field Fq, P a point in E(Fq) of order n, and Q a point in the group generated by P. The discrete logarithm problem on E is to find the number k such that Q = kP. In this paper we reduce the discrete logarithm problem on E[n] to the discrete logarithm on the group F*q , the multiplicative group of nonzero elements of Fq, in the case where n ï q - 1, using generalized jacobian of E.

آمار یکساله:  

بازدید 14344

دانلود 11944 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

امیرکبیر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  ب-54
 • صفحه شروع: 

  479
 • صفحه پایان: 

  487
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  238
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

در این پژوهش، رفتار متالورژیکی ورقهای نوردی آلیاژ آلومینیم 5083 در ضمن تولید صنعتی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته و برخی راه حلهای تجربی جهت رفع مشکلات ارائه شده است. موضوعات شده مطرح شده شامل: 1- سوسماری شدن ورق و اثر زمان پیش گرم و دمای نورد برآن 2- قایقی شدن ورق، تاثیر نحوه چیده شدن ورقها در کوره پیش گرم و تنظیم غلتکها بر روی این پدیده، 3- بروز پدیده پیرنرمی در ورقها و پایداری سازی آنها و 4- عملیات تنش گیری می باشد. علاوه براینها خواص مکانیکی نظیر استحکام کششی و سختی در مراحل مختلف بعد از نورد گرم، پایدارسازی و نورد سرد و نیز سختی در نقاط مختلف ورق اندازه گیری شده و تأثیر پارامترهایی نظیر دمای پاسهای نهایی بر این خواص مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

آمار یکساله:  

بازدید 238

دانلود 79 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  54
 • صفحه پایان: 

  60
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  114
 • دانلود: 

  79
کلیدواژه: 
چکیده: 

رفتار جذب صدای فوم های ﺁ لومینیوم 5083 یاخته- باز (سلول-باز) تولیدشده با استفاده از روش فضاساز مطالعه شد. ضریب جذب صدای نمونه ها در محدوده 500-10. 000 هرتز بوسیله روش تابع انتقال بررسی گردید. جذب صدای فوم های ﺁ لومینیوم 5083 با دو اندازه یاخته (سلول) کمتر از 106 و 106-250 بررسی شد. ضمن اینکه اثر افزودنی کاربید سیلسیم با 10 درصد حجمی مورد مطالعه قرار گرفت. اثر شکاف هوایی بر ضریب جذب صدا نیز بررسی شد. نتایج نشان داد که رفتار جذب صدای فوم های ﺁ لومینیوم 5083 با اندازه یاخته ای (سلولی) کم تر از 106 میکرون و 106-250 میکرون در اکثر بسامدها بسیار ضعیف است. افزودن 10 درصد حجمی کاربید سیلسیم به فوم ﺁ لومینیوم 5083 با اندازه یاخته ای (سلولی) 106-250 میکرون خواص جذب صدای فوم را بهبود داد. نتایج این تحقیق هم چنین نشان داد که ایجاد شکاف هوایی در فوم ﺁ لومینیوم 5083 با اندازه یاخته ای (سلولی) کم تر از 106 میکرون تأثیری در جذب صدا ندارد. در فوم ﺁ لومینیوم 5083 با اندازه یاخته ای (سلولی) 106-250 میکرون و شکاف هوایی 20 میلی متر در اکثر بسامدها جذب صدای بسیار خوبی نسبت به نمونه بدون شکاف هوایی و نمونه با شکاف هوایی 10 میلی متر مشاهده شد.

آمار یکساله:  

بازدید 114

دانلود 79 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  1
 • صفحه پایان: 

  7
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  257
 • دانلود: 

  100
چکیده: 

کاربرد گسترده فرآیند ماشین کاری در تولید قطعات صنعتی، بهینه سازی این فرآیند را مورد توجه محققان قرار داده است. در این بین استفاده از شبیه سازی المان محدود بیشتر مورد توجه واقع شده است. اما میزان دقت و قابلیت اعتماد نتایج پیش بینی شده عمدتا به انتخاب معادله بنیادی که تنش سیلان ماده را تحت شرایط برش (کرنش، نرخ کرنش و دما) بیان می نماید، وابسته است. یکی از دقیق ترین و کاربردی ترین معادلات ارائه شده به منظور بررسی رفتار دینامیکی مواد مختلف، معادله بنیادی جانسون- کوک است. به منظور مدل سازی رفتار مواد با استفاده از معادلات بنیادی، نیاز به تعیین ضرایب معادلات برای هر ماده می باشد. به منظور محاسبه ضرایب معادله جانسون- کوک در بیان رفتار دینامیکی آلومینیوم آلیاژی 5083، از ترکیب اطلاعات تنش سیلان تست های فشردن در نرخ کرنش پایین و تست های ماشین کاری متعامد با نرخ کرنش بالا، استفاده شده است. پس از تعیین ضرایب معادله، به منظور تعیین صحت آن، فرآیند ماشین کاری با استفاده از کد تجاری آباکوس به روش اجزاء محدود شبیه سازی و نتایج حاصل از آن با نتایج تجربی مقایسه شده است. بررسی ها نشان دهنده صحت ضرایب بدست آمده و معادله برقرار شده برای آلومینیوم آلیاژی فوق می باشد. بنابر این با استفاده از این معادله می توان رفتار آلیاژ انتخابی را در سایر فرآیندهای ماشین کاری و شکل دهی مدل و از نتایج آن استفاده کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 257

دانلود 100 استناد 0 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  15
 • صفحه پایان: 

  26
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  307
 • دانلود: 

  265
چکیده: 

در این پژوهش رفتار تغییر شکل گرم آلیاژ آلومینیوم 5083 مورد بررسی قرار گرفته است. هدف بررسی شکل پذیری در حین کشش گرم, تحت شرایط تبلور مجدد دینامیکی می باشد. برای این منظور ابتدا ماده تحت یک عملیات مکانیکی- حرارتی قرار می گیرد. سپس آزمایش کشش گرم در دماها و سرعت های کشش متفاوت انجام می شود. منحنی های تنش- نرخ کرنش در دماها و کرنش های مختلف با استفاده از آزمایش جهش سرعت به دست می آید. همچنین ریزساختار ماده با استفاده از میکروسکوپ های نوری و الکترونی روبشی (SEM) بررسی می شود. نتایج نشان می دهد که عملیات مکانیکی- حرارتی منجر به توزیع رسوب های ریز و یکنواخت در ماده می شود و تبلور مجدد دینامیکی حین تغییر شکل اتفاق می افتد. بیشترین ازدیادطول در حدود 250% در دمای 450oc و نرخ کرن 0.005 s-1 به دست می آید. تحت این شرایط بیشترین ضریب حساسیت نرخ کرنش در حدود 0.3 است. سطح نمونه در منطقه شکست باریک است و شکست بر اثر گلویی شدن رخ می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 307

دانلود 265 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  129
 • صفحه پایان: 

  142
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  235
 • دانلود: 

  98
چکیده: 

در میان مدل های مختلف شکست نرم، مدل خسارت گارسون-تورگارد-نیدلمن (GTN) بدلیل در نظر گرفتن سه مرحله جوانه زنی، رشد و انعقاد حفرات در حین تغییر شکل پلاستیک کاربرد وسیعی دارد. مسائل مهم در این مدل محاسبه دقیق پارامترهای آن می باشد که در روش-های تجربی بسیار وقت گیر و پرهزینه است. لذا برای این منظور از روش های شبیه سازی اجزای محدود استفاده می شود. در نرم افزار آباکوس مدل پلاستیسیته فلزات متخلخل، مکانیزم انعقاد حفرات را در نظر نمی گیرد و با تکیه بر دو مرحله جوانه زنی و رشد حفرات مسائل را تحلیل می کند. این موضوع سبب بروز خطا در نتایج انتهایی ناشی از انعقاد حفرات می شود. در این پژوهش کشش تک محوره آلیاژ آلومینیم O-5083 به کمک مدل خسارت GTN شبیه سازی شده است. شبیه سازی با بکارگیری روش المان محدود از طریق زیرروال UMAT برای نرم افزار آباکوس صورت گرفت. پارامترهای مدل خسارت GTN آلیاژ 5083-O با تطبیق منحنی تنش-کرنش مهندسی حاصل از آزمایش تجربی و منحنی شبیه سازی شده برآورد شد. نتایج نشان داد که کد نوشته شده از طریق زیرروال UMAT علاوه بر اینکه منجر به بهبود شبیه سازی مدل خسارت GTN در نرم افزار آباکوس شده، پیش بینی قابل قبولی از پارامترهای مدل GTN بدست می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 235

دانلود 98 استناد 0 مرجع 0
همکاران: 

محمد-فرخ | حسن-غیاثی

اطلاعات : 
 • تاریخ پایان: 

  1380
تعامل: 
 • بازدید: 

  95
کلیدواژه: 
چکیده: 

هدف از انجام این طرح، بررسی امکان تولید ورق های آلومینیم آلیاژ5083 A.A به ضخامت 20 تا 50 میلی متر با خواص مکانیکی تمپر H321 بود. ورق های مزبور دارای استحکام بالا به همراه مقاومت به خوردگی عالی بوده و در صنایع دریایی، هوایی و نظامی دارای کاربردهای ویژه ای هستند. مراحل انجام طرح شامل بررسی و تحقیق در زمینه نورد داغ و گرم، نورد سرد و عملیات حرارتی پایدارسازی بود. ابتدا با استفاده از امکانات داخلی تولید ورق های مزبور به روش نورد داغ (Hot Rolling) انجام شد. سپس مراحل نورد گرم (Warm Rolling) به صورت نیمه صنعتی و تحت شرایط مختلف تعریف شده در تولید ورق های مزبور برای افزایش خواص نهایی محصول نوردی، به اجرا درآمد. در راستای مراحل فوق، تولید تسمه های آلیاژ مزبور به روش نورد سرد برای حصول خواص تمپر H321 نیز به طور نیمه صنعتی انجام گردید. برای دستیابی به عملیات حرارتی پایدارسازی مورد نیاز حالت H321 آزمایش های لازم به عمل آمده و نتایج آن نیز به طور موفقیت آمیزی در تولید ورقها و تسمه های مزبور به کار گرفته شد.

آمار یکساله:  

بازدید 95

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  3
 • صفحه پایان: 

  9
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  4178
 • دانلود: 

  2323
کلیدواژه: 
چکیده: 

Fatigue of the components is a critical aspect that needs to be addressed for effectively using the Aluminium Metal Matrix Composites in a variety of applications, especially the aircraft components, since the damage that occurs due to fatigue is progressive and may lead to overall failure of the structure of the aircraft. Henceforth in the present work, the fatigue behavior of Aluminium AA 5083 Matrix reinforced with varying weight percentage of silicon carbide viz., 3, 5, 7 and 9 and varying weight percentage of fly ash viz., 2, 3, 4 and 5 and fabricated enroute the process of stir casting at four different parameters viz., the stirring speed of 50, 100, 150 and 200 rpm, and the stirring duration of 15, 20, 25 and 30 min are evaluated. The main purpose of fatigue characterization accomplished in accordance with ASTM F1160 standards on a typical RR Moore rotating beam fatigue testing machine is to distinctly evaluate the life cycle of components that are fabricated from metal matrix composites and eventually develop a framework model for the significant study of fatigue strength of the structure with persistent striations all along the interstitial of aluminium-silicon carbide-fly ash interfaces. Fatigue is a stochastic process rather than a deterministic one, thus in the present work, Analysis of Variance (ANOVA) is carried out to establish the authenticity of the results and validate them. The results and plots are presented with suitable rationale and inferences considering the stress range, stress amplitude and number of cycles to failure.

آمار یکساله:  

بازدید 4178

دانلود 2323 استناد 0 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
litScript