نتایج جستجو

6

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی
متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
نویسنده: 

خسروی حسن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  47
 • صفحه پایان: 

  51
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  105
 • دانلود: 

  42
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این مقاله عناصر-𝑛  انگل گروهی راست را مورد مطالعه قرار می دهیم. با تغییر گروهی که توسط نیومن و نیکل ساخته شده است، برای هر 𝑛≥5 یک گروه دو مولده G=〈a,b〉 با این خاصیت می سازیم که در آن b یک عنصر -𝑛 انگل راست است ولی [bk , 𝑛α] از مرتبه نامتناهی است هرگاه .kÏ {0,1} اصل مقاله به صورت متن کامل انگلیسی، در بخش انگلیسی قابل رویت است.

آمار یکساله:  

بازدید 105

دانلود 42 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  165
 • صفحه پایان: 

  179
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  97
 • دانلود: 

  58
کلیدواژه: 
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 97

دانلود 58 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

DAGHIGH H. | BAHRAMIAN M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  55
 • صفحه پایان: 

  64
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14344
 • دانلود: 

  11944
کلیدواژه: 
چکیده: 

Let E be an elliptic curve over the finite field Fq, P a point in E(Fq) of order n, and Q a point in the group generated by P. The discrete logarithm problem on E is to find the number k such that Q = kP. In this paper we reduce the discrete logarithm problem on E[n] to the discrete logarithm on the group F*q , the multiplicative group of nonzero elements of Fq, in the case where n ï q - 1, using generalized jacobian of E.

آمار یکساله:  

بازدید 14344

دانلود 11944 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  2 (35)
 • صفحه شروع: 

  107
 • صفحه پایان: 

  112
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  16617
 • دانلود: 

  9831
کلیدواژه: 
چکیده: 

Tetanus is a disease caused by tetanus toxin, a potent inhibitor for the release of inhibitory neurotransmitter in the central nervous system that causes spastic paralysis. Fragment C (52 kD) of this toxin is responsible for binding to the neuronal membrane. For this reason, and also its non toxigenic and immunogenic nature, this fragment might be ideal for new vaccine development. Presently, with respect to the incidence of disease in neonates and animals and the side effects of toxoid vaccine, designing a more effective and efficient vaccine for prevention of this disease is crucial. A segment of Clostridium tetani DNA corresponding to C fragment of tetanus toxin was amplified using polymerase chain reaction. This fragment was cloned into expression vector pMalc2x, under the control of the lac promoter. Expression of this plasmid in Escherichia coli was confirmed by western blotting. In this study, the vector had a strong promoter to allow high level expression of C fragment. Based on our results it appears that this recombinant plasmid may be suitable for the production and development of recombinant vaccine and also has many other applications, such as construction diagnostic kits, production hyperimmune antiserum for serotherapy and as a vehicle for drug delivery to CNS.

آمار یکساله:  

بازدید 16617

دانلود 9831 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  89
 • صفحه پایان: 

  96
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  115
 • دانلود: 

  85
چکیده: 

لکوز انزئوتیک گاوی(EBL) یک بیماری رتروویروسی است که بوسیله ویروس لکوز گاوی (BLV) ایجاد و عموماً در دامداری های صنعتی مشاهده می شود. این بیماری موجب کاهش توان تولید و بروز خسارت های اقتصادی قابل توجه در گله می شود. کنترل عفونت های ناشی از BLV با انجام آزمایش های سرولوژی، شناسایی و جداسازی یا حذف حیوانات سرم مثبت انجام می گردد. در این مطالعه، ژن پروتئین p24 از BLV پس از تکثیر توسط PCR، به پلاسمید بیانی پروکاریوتی pMalc2x منتقل و در سویه DH5α از اشرشیاکلی بیان شد. بیان پروتئین نوترکیب با استفاده از روش SDS-PAGE و متعاقب آن وسترن بلات (ایمونوبلات) بررسی شد. وزن مولکولی پروتئین بیان شده (63 کیلودالتون) با وزن مولکولی مورد انتظار از پروتئین فیوژن، مطابقت داشت. آنالیز وسترن بلات نشان داد که پروتئین p24 بیان شده به طور اختصاصی با یک سرم مثبت تجاری حاوی آنتی بادی ضد BLV واکنش داد. بنابراین در این مطالعه پروتئین p24 از ویروس لکوز گاوی با موفقیت توسط سازه نوترکیب p24-pMalc2x در اشرشیاکلی بیان شد.

آمار یکساله:  

بازدید 115

دانلود 85 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

JAYDARI AMIN | SEYFI ABAD SHAPOURI MASOUD REZA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  16
تعامل: 
 • بازدید: 

  26
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

BACKGROUND AND AIM: TO EFFICIENTLY EXPRESS NUCLEOPROTEIN (NP) OF INFLUENZA A VIRUS A/CHICKEN/IRAN/AH-1/06 (H9N2) IN E. COLI FOR FURTHER IMMUNOGENICITY STUDY, TWO FORMS OF NP GENE, NP (HIS) (NP FUSED WITH 6 X HIS TAG), AND NPM (MBP-NP) (NP FUSED WITH MALTOSE BINDING PROTEIN TAG) WERE CLONED BY THE TECHNOLOGIES OF RESTRICTION ENZYME DIGESTION, PCR, CODON OPTIMIZATION AND GENE SYNTHESIS. TWO RECOMBINANT PLASMIDS WERE SUBSEQUENTLY CONSTRUCTED BASED ON THE PROKARYOTIC VECTOR PET-26B AND PMALC2X., RESPECTIVELY…..

آمار یکساله:  

بازدید 26

دانلود 0
litScript