نتایج جستجو

1028

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

103

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصی
متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
نویسنده: 

خسروی حسن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  47
 • صفحه پایان: 

  51
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  105
 • دانلود: 

  42
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این مقاله عناصر-𝑛  انگل گروهی راست را مورد مطالعه قرار می دهیم. با تغییر گروهی که توسط نیومن و نیکل ساخته شده است، برای هر 𝑛≥5 یک گروه دو مولده G=〈a,b〉 با این خاصیت می سازیم که در آن b یک عنصر -𝑛 انگل راست است ولی [bk , 𝑛α] از مرتبه نامتناهی است هرگاه .kÏ {0,1} اصل مقاله به صورت متن کامل انگلیسی، در بخش انگلیسی قابل رویت است.

آمار یکساله:  

بازدید 105

دانلود 42 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  165
 • صفحه پایان: 

  179
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  97
 • دانلود: 

  58
کلیدواژه: 
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 97

دانلود 58 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

DAGHIGH H. | BAHRAMIAN M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  55
 • صفحه پایان: 

  64
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14344
 • دانلود: 

  11944
کلیدواژه: 
چکیده: 

Let E be an elliptic curve over the finite field Fq, P a point in E(Fq) of order n, and Q a point in the group generated by P. The discrete logarithm problem on E is to find the number k such that Q = kP. In this paper we reduce the discrete logarithm problem on E[n] to the discrete logarithm on the group F*q , the multiplicative group of nonzero elements of Fq, in the case where n ï q - 1, using generalized jacobian of E.

آمار یکساله:  

بازدید 14344

دانلود 11944 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  19
تعامل: 
 • بازدید: 

  58
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

Two different isoforms of cyclooxygenases, Cox-1 and Cox-2, are constitutively expressed under normal physiological conditions of CNS and accumulating data indicate that both isoforms may be involved in different pathological conditions. However, the distinct role of Cox-1 and Cox-2 and the probable interaction between them in neuroinflammatory conditions associated with Alzheimer’s disease is a conflicting issue. The aim of this study was elucidating the comparable role of each Cox isoform in neuroinflammatory response induced by β-amyloid peptide (Aβ.) Using histological and biochemical methods, thirteen days after stereotaxic injection of Aβ into the rat prefrontal cortex, hippocampal neuroinflammation and neuronal injury confirmed by increased expression of TNF-α and Cox-2, elevated levels of PGE2, astrogliosis, activation of caspase3 and neuronal cell loss. We used selective Cox-1 or Cox-2 inhibitors, SC-560 and NS-398 respectively, and retinoic acid, as an agent with proved anti inflammatory effects and potential ability to induce Cox expression, for exploring the role of Cox-1 and Cox-2. Chronic treatment with either Cox-1 or Cox-2 selective inhibitor equally decreased the level of PGE2 to normal value and attenuated neuronal cell loss. Treatment with Cox-1 selective inhibitor prevented the induction of Cox-2. Chronic treatment with retinoic acid increased the expression of both Cox isoforms and exacerbated the neural injury. The results indicate that the activity of both isoforms is detrimental in neuroinflammatory conditions associated with Aβ, but Cox-1 activity is required for Cox-2 induction and Cox- 2 activity seems to be the main source of PGE2 increment.

آمار یکساله:  

بازدید 58

دانلود 0
نویسنده: 

RAJAKARIAR R. | YAQOOB M.M. | GILROY D.W.

نشریه: 

MOLECULAR INTERVENTIONS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  199
 • صفحه پایان: 

  207
تعامل: 
 • استنادات: 

  212
 • بازدید: 

  4221
 • دانلود: 

  3992
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4221

دانلود 3992 استناد 212 مرجع 0
نویسنده: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  18
تعامل: 
 • بازدید: 

  55
 • دانلود: 

  3
کلیدواژه: 
چکیده: 

مقدمه: جنس Stachys از خانواده نعناییان با حدود 300 گونه در جهان و بیش از 34 گونه از جمله Stachys shirini در ایران یکی از گیاهان شناخته شده می باشد. ترکیبات شیمیایی موجود در اسانس و اثرات مهار کنندگی Cox سرشاخه هوایی S. shirini تاکنون مورد مطالعه قرار نگرفته است.روشها: اسانس حاصل از تقطیر با بخار آب گیاه توسط GC, GC/MS تجزیه گردید. با توجه به گزارشات قبلی در مورد اثرات مهارکنندگی اوژنول بر مسیر سیکلواکسیژناز، اثرات ضد التهابی عصاره متانولی گیاه فوق با استفاده از دو آزمون فرمالین و کاراژنین بر روی موش سوری و صحرایی نر مورد بررسی قرار گرفت.یافته ها: اوژنول (1/21%) بعنوان ترکیب اصلی اسانس شناسایی گردید. تزریق داخل صفاقی عصاره متانولی (50, 30,100,200 mg/ml) دقیقه قبل از تزریق فرمالین هیچ اثری بر فاز اول تست فرمالین از خود نشان نداد، اما هر سه دوز در فاز تاخیری اثر مهارکنندگی واضحی را بروز دادند (001/0 و 01/0>p) در تست کاراژنین اثرات مهارکنندگی Cox وابسته به دوز (50,100,200 mg/ml) مشاهده گردید.نتیجه گیری: اثر ضد التهاب عصاره متانولی سرشاخه هوایی گیاه Stachys shirini قابل مقایسه با ایندومتاسین (5mg/kg) بوده که احتمالا به دلیل اثر مهارکنندگی اوژنول بر Cox می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 55

دانلود 3
نویسنده: 

SALIMI M. | ESFAHANI M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  31
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  349
 • صفحه پایان: 

  356
تعامل: 
 • استنادات: 

  212
 • بازدید: 

  2414
 • دانلود: 

  3992
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2414

دانلود 3992 استناد 212 مرجع 0
نویسنده: 

نشریه: 

PHARMACEUTICALS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  0
 • صفحه پایان: 

  0
تعامل: 
 • استنادات: 

  212
 • بازدید: 

  214
 • دانلود: 

  3992
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 214

دانلود 3992 استناد 212 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  1
 • صفحه پایان: 

  15
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  279
 • دانلود: 

  132
چکیده: 

هدف اصلی از این تحقیق، بهینه سازی عملکرد کوره ها ی احتراقی به منظور کاهش میزان آلاینده های تولید شده در اثر انجام عملیات احتراق است. پارامترهایی که بهینه سازی بر اساس آنها انجام شده است عبارت اند از درصد هوای اضافی، دمای هوای خروجی از پیش گرمکن و نوع سوخت. در واقع با در نظر گرفتن اثرهای این سه عامل، بهینه سازی به گونه ای انجام می شود که میزان انتشار آلاینده ها به حداقل مقدار خود نزدیک و بهترین سوخت با توجه به پارامترهای ذکر شده انتخاب شود. آلاینده های مورد نظر Cox ، NOx و SOx است و عملیات بهینه سازی روی سه نوع سوخت گاز طبیعی، نفت کوره و گازوئیل انجام شده است. برای انجام عملیات بهینه سازی، ابتدا تابع هدف که رابطه ای غیر خطی با دمای هوای خروجی از پیش گرمکن و درصد هوای اضافی دارد به دست آمده است. در واقع رابطه هایی که بیانگر تاثیرهای افزایش یا کاهش دمای هوا و درصد هوای اضافی بر میزان تولید سه ترکیب ذکر شده هستند، تابع هدف را تشکیل می دهند که این رابطه ها با به کارگیری روش های برازش اطلاعات تهیه شده اند.سپس تابع هدف با استفاده از روش تابع پنالتی که یکی از روش های متداول بهینه سازی تابع های غیر خطی است حل شده و شرایط بهینه برای به حداقل رساندن ترکیب های آلاینده به دست آمده است. کلیه مراحل بالا به وسیله یک برنامه کامپیوتری انجام می شود. این نرم افزار با زبان برنامه نویسی MATLAB نوشته شده است. عملیات برای سه نوع سوخت انجام می شود و در پایان با توجه به نتیجه های مربوط به هریک از سوخت ها می توان مناسب ترین نوع سوخت را به منظور تولید کمترین میزان آلاینده انتخاب کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 279

دانلود 132 استناد 0 مرجع 0
litScript