نتایج جستجو

97598

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

9760

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
نویسنده: 

خسروی حسن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  47
 • صفحه پایان: 

  51
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  105
 • دانلود: 

  42
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این مقاله عناصر-𝑛  انگل گروهی راست را مورد مطالعه قرار می دهیم. با تغییر گروهی که توسط نیومن و نیکل ساخته شده است، برای هر 𝑛≥5 یک گروه دو مولده G=〈a,b〉 با این خاصیت می سازیم که در آن b یک عنصر -𝑛 انگل راست است ولی [bk , 𝑛α] از مرتبه نامتناهی است هرگاه .kÏ {0,1} اصل مقاله به صورت متن کامل انگلیسی، در بخش انگلیسی قابل رویت است.

آمار یکساله:  

بازدید 105

دانلود 42 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  165
 • صفحه پایان: 

  179
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  97
 • دانلود: 

  58
کلیدواژه: 
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 97

دانلود 58 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

DAGHIGH H. | BAHRAMIAN M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  55
 • صفحه پایان: 

  64
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14344
 • دانلود: 

  11944
کلیدواژه: 
چکیده: 

Let E be an elliptic curve over the finite field Fq, P a point in E(Fq) of order n, and Q a point in the group generated by P. The discrete logarithm problem on E is to find the number k such that Q = kP. In this paper we reduce the discrete logarithm problem on E[n] to the discrete logarithm on the group F*q , the multiplicative group of nonzero elements of Fq, in the case where n ï q - 1, using generalized jacobian of E.

آمار یکساله:  

بازدید 14344

دانلود 11944 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  77
 • صفحه پایان: 

  85
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  277
 • دانلود: 

  127
چکیده: 

زمینه و هدف: استفاده از بی حس کننده های موضعی نظیر لیدوکائین برای بی حسی نخاعی قدمت زیادی دارد و عوارض مختلفی از آن مخصوصا در زنان باردار گزارش شده است. محققان روش های مختلفی مانند تجویز مایعات وریدی قبل از انجام بی حسی نخاعی، تجویز داروهای محرک سمپاتیک نظیر افدرین و همچنین جایگزین های کم عارضه تر از جمله پتیدین را برای کاهش این عوارض پیشنهاد کرده اند. هدف از این مطالعه مقایسه اثر پتیدین (مپریدین)، لیدوکایین و مخلوط این دو به نسبت معین بر وضعیت بیهوشی مادران باردار کاندید عمل سزارین به روش بی حسی نخاعی می باشد.روش کار: این مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی دو سوکور روی زنان باردار فول ترم با کلاس بیهوشی II و ASA I تحت عمل سزارین انتخابی با بی حسی نخاعی در زایشگاه قدس و در بیمارستان علی ابن ابیطالب زاهدان در سال های 1380-1383 انجام شد. حجم نمونه برای هر گروه 50 نفر تعیین و بیماران بصورت تصادفی ساده در سه گروه قرار گرفتند. گروه اول شامل: لیدوکائین 5 درصد حدود 1.5) 1mg/kg سی سی)، گروه دوم: مخلوط لیدوکائین 5 درصد حدود 0.75mg/kg و پتیدین 5 درصد حدود 0.75mg/kg (از هر کدام 0.75 سی سی) و گروه سوم: پتیدین 5 درصد حدود 1.5) 1mg/kg سی سی) بود. متغیرهایی مانند طول مدت بی دردی، تغییرات همودینامیک، تهوع و استفراغ، تغییرات ضربان قلب و کاهش فشار خون اندازه گیری شد. از آمار توصیفی جهت توصیف داده ها و از آزمون های آنالیز واریانس یکطرفه و کای دو به ترتیب جهت مقایسه شاخص های کمی و کیفی بین گروه ها استفاده گردید.یافته ها: دپرسیون تنفسی در هیچ یک از نوزادان متولد شده مشاهده نگردید و امتیاز آپگار دقیقه یکم و پنجم آنان پس از وضع حمل (به جز دو مورد که به علت دفع مکونیوم و نقص جنینی از مطالعه حذف شدند)، 8 و یا بالاتر بود. میانگین طول مدت بیدردی پس از عمل در مادران گروه پتیدین 453 دقیقه و در گروه پتیدین و لیدوکائین 344.3 دقیقه و در گروه لیدوکائین 141.4 دقیقه بود که این امر نشان دهنده طول مدت بیدردی بیشتر در پتیدین است (P=0.0001) فراوانی تهوع و استفراغ در گروه لیدوکائین %42.5، در گروه پتیدین %58 و در گروه مخلوط پتیدین و لیدوکائین %50 بود که البته این تفاوت ها از نظر آماری معنی دار نبود (P=0.341).نتیجه گیری: با توجه به نتایج این تحقیق به نظر می رسد که اثر مخلوط پتیدین و لیدوکایین %5 حد فاصل اثر پتیدین و لیدوکایین به تنهایی است لذا چنانچه راهی برای کاهش تهوع، استفراغ و خارش ایجاد شده توسط این دارو یافت شود با توجه به ایجاد طول مدت بی دردی بیشتر در مقایسه با لیدوکایین این مخلوط می تواند داروی مناسبی جهت اعمال بیهوشی باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 277

دانلود 127 استناد 0 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  2 (پیاپی 49)
 • صفحه شروع: 

  1
 • صفحه پایان: 

  16
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  289
 • دانلود: 

  112
چکیده: 

هدف از این پژوهش بررسی رفتار شکست و پدیده ی تبدیل نرمی به تردی در یک شیشه فلز حجمی آلیاژ پایه ی زیرکونیم است. همچنین به-طور خاص ارتباط بین مورفولوژی های سطح شکست و چقرمگی و انعطاف پذیری بررسی شده است. به همین منظور با استفاده از فرآیند ذوب قوسی و ریخته گری مکشی در خلأ، آلیاژ آمورف تولید و در نرخ mm/min 2/0 و دماهای 77 و 298 کلوین تحت آزمون خمش سه-نقطه ای قرار گرفت. سطوح شکست به کمک SEM مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفتند و با استفاده از مدل ناپایداری انحنای جریان، ضمن تعیین چقرمگی آلیاژ مورد مطالعه از طریق محاسبه ی اندازه ی مورفولوژی سطح شکست، ساز و کار شکست ترد و نرم بررسی شد. در ادامه، شرایط و دلایل تشکیل مورفولوژی های مختلف در این دو حالت به صورت کمّی تعیین گردید. نتایج نشان می دهد که آلیاژ پایه ی زیرکونیم علی رغم نرم بودن در دمای اتاق، در دماهای بسیار پایین (77 کلوین) به شدت ترد و بیان گر رفتار تبدیل نرمی به تردی است. تحت این شرایط میزان متوسط چقرمگی شکست از حدود MPa. m1/2 16 در دمای اتاق به حدود MPa. m1/2 5/3 در دمای 77 کلوین کاهش یافت. همچنین با کمک مدل ناپایداری انحنای جریان و اطلاعات سطح شکست، طول موج اعوجاج بحرانی (λ c) برای این آلیاژ nm 127 محاسبه شد. درصورتی که طول موج اعوجاج اولیه (λ I) کمتر از این مقدار بحرانی باشد، مشخصه ی سطح شکست به صورت نانو شیارهای موازی و متناوب خواهد بود. در صورتی که λ I بزرگتر از مقدار بحرانی باشد شرایط برای تشکیل طرح دیمپل و طرح رگه ای فراهم خواهد شد.

آمار یکساله:  

بازدید 289

دانلود 112 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

PITTET D.

نشریه: 

INT J INFECT CONTROL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  -
 • صفحه شروع: 

  1
 • صفحه پایان: 

  3
تعامل: 
 • استنادات: 

  211
 • بازدید: 

  2897
 • دانلود: 

  3936
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2897

دانلود 3936 استناد 211 مرجع 0
نویسنده: 

پیران پرویز

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1377
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  134-133
 • صفحه شروع: 

  0
 • صفحه پایان: 

  0
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  27
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 27

دانلود 23 استناد 1 مرجع 0
نویسنده: 

شریفی سده مهراب

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  74
 • صفحه پایان: 

  85
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  84
 • دانلود: 

  40
کلیدواژه: 
چکیده: 

در نوشتار پیشین به نقش لجستیک در عملیات امداد، جستجو و نجات و ارزیابی نیازها در این بخش اشاره کردیم و بیان کردیم که برای انجام عملیات آماد و پشتیبانی، تیم ارزیابی به چه سوالاتی باید پاسخ بدهد و چه اطلاعاتی را جمع آوری کند. همچنین با ذکر نیازهای حیاتی در عرصه، امداد، ذکر کردیم که تامین این نیازها، برای آسیب دیدگان در فاز امداد (Relief phase) اهمیت فراوانی دارد و در راستای تامین نیازهای معیشتی و حفظ کرامت انسانها باید به انجام برسد.

آمار یکساله:  

بازدید 84

دانلود 40 استناد 0 مرجع 0
همکاران: 

-

اطلاعات : 
 • تاریخ پایان: 

  1395
تعامل: 
 • بازدید: 

  47
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 47

عنوان: 
همکاران: 

-

اطلاعات : 
 • تاریخ پایان: 

  1395
تعامل: 
 • بازدید: 

  35
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 35

litScript