نتایج جستجو

311

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

32

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصی

متن کامل


نویسنده: 

خسروی حسن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  47
 • صفحه پایان: 

  51
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  105
 • دانلود: 

  42
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این مقاله عناصر-𝑛  انگل گروهی راست را مورد مطالعه قرار می دهیم. با تغییر گروهی که توسط نیومن و نیکل ساخته شده است، برای هر 𝑛≥5 یک گروه دو مولده G=〈a,b〉 با این خاصیت می سازیم که در آن b یک عنصر -𝑛 انگل راست است ولی [bk , 𝑛α] از مرتبه نامتناهی است هرگاه .kÏ {0,1} اصل مقاله به صورت متن کامل انگلیسی، در بخش انگلیسی قابل رویت است.

آمار یکساله:  

بازدید 105

دانلود 42 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  165
 • صفحه پایان: 

  179
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  97
 • دانلود: 

  58
کلیدواژه: 
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 97

دانلود 58 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

DAGHIGH H. | BAHRAMIAN M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  55
 • صفحه پایان: 

  64
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14344
 • دانلود: 

  11944
کلیدواژه: 
چکیده: 

Let E be an elliptic curve over the finite field Fq, P a point in E(Fq) of order n, and Q a point in the group generated by P. The discrete logarithm problem on E is to find the number k such that Q = kP. In this paper we reduce the discrete logarithm problem on E[n] to the discrete logarithm on the group F*q , the multiplicative group of nonzero elements of Fq, in the case where n ï q - 1, using generalized jacobian of E.

آمار یکساله:  

بازدید 14344

دانلود 11944 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

KARIMI ALI | HADIAN JAVAD | FARZANEH MOHSEN

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  3
تعامل: 
 • بازدید: 

  22
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

TARRAGON (ARTEMISIA DRACUNCULUS), ALSO KNOWN AS DRAGON’S-WORT, IS AN ECONOMICALLY IMPORTANT PERENNIAL HERB OF THE ASTERACEAE FAMILY. IT HAS BEEN CULTIVATED FOR A LONG TIME BY LOCAL GARDENERS. THE AIM OF THIS STUDY WAS TO ANALYZE THE GENETIC DIVERSITY OF 27 DIFFERENT CULTIVATED POPULATIONS OF A.

آمار یکساله:  

بازدید 22

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  83
 • دانلود: 

  11
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 83

دانلود 11
نویسنده: 

KARIM K. | CHOKRI B.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  182
 • صفحه پایان: 

  186
تعامل: 
 • استنادات: 

  211
 • بازدید: 

  4344
 • دانلود: 

  3936
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4344

دانلود 3936 استناد 211 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  115
 • صفحه پایان: 

  131
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  179
 • دانلود: 

  92
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 179

دانلود 92 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  343
 • صفحه پایان: 

  352
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  11307
 • دانلود: 

  8440
کلیدواژه: 
چکیده: 

Investigating genetic diversity in plant species provides a platform for further insight in plant breeding and conservation. Therefore, in the present study genetic diversity of 13 geographically isolated genotypes of Zhumeria majdea, as a seriously endangered medicine plant growing exclusively in Hormozgan province (South of Iran) was studied. To do so, the leaf samples of Z. majdea were collected from the main growing habitats of this spices including Haji Abad, Geno and Bastak regions. The collected leaf samples were subjected to DNA extraction followed by PCR assay, using Inter-Simple Sequence Repeats (Issr) markers. Twelve markers produced totally 121 polymorphic bands and revealed a clear-cut among and within Z. majdea genotypes. The analysis of molecular variance (AMOVA) showed 86% and 14% variations within and among populations, respectively. Cluster analysis divided genotypes into four main groups. The first and second principle coordinates allocated 28. 81% and 15. 71% of the variations, respectively. In addition to the innate differences of the individuals, the high intra population variation of Z. majdea, can also be explained by differences in the presence or absence of endophytes and differences in the type and genetic pattern of their endophytes.

آمار یکساله:  

بازدید 11307

دانلود 8440 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  6
 • صفحه شروع: 

  1333
 • صفحه پایان: 

  1343
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  107
 • دانلود: 

  55
کلیدواژه: 
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 107

دانلود 55 استناد 0 مرجع 341
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  135
 • صفحه پایان: 

  147
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  130
 • دانلود: 

  80
چکیده: 

مریم نخودی گیاهی است از خانواده نعناعیان و کاربرد وسیعی در صنعت داروسازی دارد. تنوع ژنتیکی 17 اکوتیپ مریم نخودی جمع آوری شده از سراسر استان کرمانشاه با استفاده از نشانگر مولکولی Issr مورد بررسی قرار گرفت. از 15 آغازگر Issr استفاده شد که از میان آنها 12 عدد دارای نوارهای قابل امتیاز دهی بودند. آغازگرهای Issr در مجموع توانستند 82 نوار تولید کنند، که 80 باند چند شکل مشاهده شد. میانگین تعداد نوار تولید شده توسط هر آغازگر برای 17 اکوتیپ برابر 6.83 بود. آغازگر IS6 بیشترین تعداد نوار (12 نوار) و آغازگر IS3 کمترین تعداد نوار (4 نوار) را نشان دادند. نشانگر Issr در بین اکوتیپ ها چندشکلی مطلوبی نشان داد و تمام آغازگرها برای بررسی های گونه مریم نخودی مناسب بودند. نتایج نشان داد که اکوتیپ 1G (صحنه) بیشترین فاصله ژنتیکی را با اکوتیپ های 12G (صحنه)، 7G (گیلان غرب)، 13G (ثلاث) و 8G (دالاهو) داشت. گروه بندی حاصل از تجزیه خوشه ای نشان داد که اکوتیپ ها در چهار گروه قرار گرفته و تنوع ژنتیکی با تنوع جغرافیایی تطابق نداشت. همچنین نتایج حاصل از گروه بندی با استفاده از تجزیه واریانس مولکولی (AMOVA) و تجزیه به مختصات اصلی (PCo) تایید شد.

آمار یکساله:  

بازدید 130

دانلود 80 استناد 0 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
litScript