نتایج جستجو

3085

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

309

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصی


متن کامل


نویسنده: 

خسروی حسن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  47
 • صفحه پایان: 

  51
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  105
 • دانلود: 

  42
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این مقاله عناصر-𝑛  انگل گروهی راست را مورد مطالعه قرار می دهیم. با تغییر گروهی که توسط نیومن و نیکل ساخته شده است، برای هر 𝑛≥5 یک گروه دو مولده G=〈a,b〉 با این خاصیت می سازیم که در آن b یک عنصر -𝑛 انگل راست است ولی [bk , 𝑛α] از مرتبه نامتناهی است هرگاه .kÏ {0,1} اصل مقاله به صورت متن کامل انگلیسی، در بخش انگلیسی قابل رویت است.

آمار یکساله:  

بازدید 105

دانلود 42 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  165
 • صفحه پایان: 

  179
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  97
 • دانلود: 

  58
کلیدواژه: 
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 97

دانلود 58 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

DAGHIGH H. | BAHRAMIAN M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  55
 • صفحه پایان: 

  64
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14344
 • دانلود: 

  11944
کلیدواژه: 
چکیده: 

Let E be an elliptic curve over the finite field Fq, P a point in E(Fq) of order n, and Q a point in the group generated by P. The discrete logarithm problem on E is to find the number k such that Q = kP. In this paper we reduce the discrete logarithm problem on E[n] to the discrete logarithm on the group F*q , the multiplicative group of nonzero elements of Fq, in the case where n ï q - 1, using generalized jacobian of E.

آمار یکساله:  

بازدید 14344

دانلود 11944 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  31
 • شماره: 

  114
 • صفحه شروع: 

  1
 • صفحه پایان: 

  5
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  91
 • دانلود: 

  45
کلیدواژه: 
چکیده: 

ابتلا به Hiv/AIDS یک معضل جهانی است که سه دهه از ظهور آن می گذرد(1) اما هنوز در بین دانشمندان علوم ذیربط مسأله ای پیچیده و منحصربه فرد محسوب می شود. در حالی که Hiv/AIDS از نظر پزشکی یک بیماری مزمن و کشنده تعریف می شود، از لحاظ اجتماعی به عنوان یک انگ اجتماعی تلقی شده که شأن افراد مبتلا را مورد آماج خود قرار می دهد. به این معنی که فرد مبتلا به Hiv در کنار تحمل بار درد و استرس ناشی از بیماری و ترس از مرگ ناچار است احساسات منفی دیگری نظیر طرد، پیش داوری، تحقیر و انواع تبعیض ها را از سوی جامعه تحمل نماید. به طوری که به نظر می رسد پیامدها و مشکلات ناشی از انگ اجتماعی مرتبط با Hiv از خود بیماری دردناک تر باشد(2). از آنجا که بیماری Hiv با رفتارهای قابل اجتنابی همچون رابطه جنسی غیرایمن و سوء مصرف مواد مخدر در ارتباط است، افراد مبتلا غالباً مسئول بیماری خود شناخته می شوند(3) و خصوصاً عدم اطلاع رسانی صحیح رسانه ها موجب شده که این افراد به عنوان مجرم در جامعه شناخته شوند(4).

آمار یکساله:  

بازدید 91

دانلود 45 استناد 0 مرجع 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  430
 • صفحه پایان: 

  438
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  100
 • دانلود: 

  97
چکیده: 

زمینه و هدف: تضعیف سیستم ایمنی شرایط استقرار انگل آکانتامبا در بدن انسان را مهیا می‫ نماید. در این مطالعه مورد-شاهدی به بررسی میزان آلودگی ترشحات بینی و دهان افراد Hiv مثبت و منفی با انگل آکانتامبا پرداخته شد. روش کار: ترشحات بینی و دهان 53 بیمار Hiv+ و 53 فرد Hiv-در این مطالعه مورد-شاهدی بررسی شد. ترشحات بینی و دهان هر بیمار توسط سوآب‫ های استریل تهیه و به آزمایشگاه منتقل شد. همه نمونه ها کشت داده شد ولی فقط نمونه های مثبت برای آزمایش مولکولی استفاده گردید. یافته ها: در روش کشت، از 53 بیمار Hiv+ جمعاً 11 نمونه شامل 5 نمونه بینی و 6 نمونه دهانی آلوده به آکانتامبا بود. از 53 فرد Hiv-، 3 نمونه ترشحات بینی آلوده به این انگل بودند. روش مولکولی، وجود انگل مذکور در 10 نمونه شامل 5 نمونه دهانی و 5 نمونه بینی افراد Hiv+ را تایید نمود. تجزیه و تحلیل آماری تفاوت معنی دار در میزان آلودگی افراد Hiv+ به انگل آکانتامبا در مقایسه با افراد Hiv-نشان داد. نتیجه گیری: نتایج مطالعه کنونی نشان داد که میزان آلودگی افراد Hiv+ به انگل آکانتامبا بیش از افراد Hiv-است. همچنین با توجه به این که در گروه شاهد (افراد Hiv-) فقط نمونه ترشحات بینی، آلوده به انگل مذکور بود به نظر می‫ رسد در گروه مورد (افراد Hiv+) آلودگی ترشحات دهان به این انگل در پی ورود کیست‫ های آن به بینی و انتقال به دهان فرد انجام می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 100

دانلود 97 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  50
 • صفحه شروع: 

  66
 • صفحه پایان: 

  86
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  67
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 67

دانلود 23 استناد 2 مرجع 0
نویسنده: 

HESAMI ARWIN

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  9
تعامل: 
 • بازدید: 

  36
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

BACKGROUND AND AIM: MARKS ET AL RESEARCH(2006) SHOWN TRANSMISSION OF Hiv IS OVER THREE TIMES HIGHER FOR PEOPLE UNAWARE OF THEIR Hiv INFECTION COMPARED TO INDIVIDUALS AWARE OF THEIR Hiv INFECTION. THIS FACT SUGGESTS THE NEED TO IMPROVE ACCESS TO AND EASE OF Hiv TESTING …

آمار یکساله:  

بازدید 36

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  11
 • صفحه پایان: 

  16
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  964
 • دانلود: 

  117
چکیده: 

یکی از اختلالات خونی وابسته به بیماری ایدز کاهش سطح پلاکتها می باشد که این میزان با افزایش Load ویروسی و کاهش سطح CD4 همراه است. بررسی شیوع ترومبوسیتوپنی در بیماران Hiv مثبت استان کرمانشاه از خرداد ماه 79 لغایت خرداد 80 و ارتباط آن با سطح CD4 بیماران برآوردی منطقی از تاثیر تشدید عفونت زایی Hiv با افت سطح پلاکت خواهد بود. در این مطالعه توصیفی ـ مقطعی بیماران Hiv مثبتی که تشخیص آنها بر اساس ELISA I , II و سپس Western blot تایید شده بود و تحت پوشش مرکز مشاوره و مراقبت Hiv/AIDS بودند تحت نمونه گیری خون جهت بررسی سطح پلاکت قرار گرفتند. از تمامی بیماران فلوسیتومتری جهت تعیین CD4 بعمل آمد و اطلاعات حاصله و محتویات پرونده های مراقبتی بیماران مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. 170 نفر از بیماران آلوده به 161مورد مرد (94.7%) و 9 مورد زن، که تمامی مردان و دو مورد از زنان، معتادان تزریقی بودند. از این تعداد 34 مورد دارای PLT<100000 و سه مورد PLT<20000 بودند. بنابراین شیوع ترومبوسیتوپنی در بیماران Hiv مثبت 20% می باشد. بر اساس نتایج بدست آمده شیوع ترومبوسیتوپنی در فاز آلودگی به عفونت  Hiv(18.5%) و فاز پیش از ایدز (18.5%) یکسان است و در مرحله ایدز اندکی (22.5%) بالاتر می باشد. هر چند که میزان ترومبوسیتوپنی در مراحل مختلف بیماری از شیوع یکسانی برخوردار بوده، اما شدت ترومبوسیتوپنی با تشدید سرکوب سیستم ایمنی و میزان CD4 افزایش یافت. بطوریکه در ترومبوسیتوپنی خفیف میانگین 62.61± CD4= 266.97و در ترومبوسیتوپنی شدید میانگین 22.25± CD4=115بود. از این تعداد تمامی موارد مراجعه کننده مرد بودند و مورد زن مشاهد نشد. 24 مورد در گروه سنی 40 ـ 20 سال و بقیه در گروه سنی بالای 40 سال بودند. سایر فاکتورهای ایجاد کننده ترومبوسیتوپنی همچون عفونتهای توام اسپلنومگالی در بیماران مورد مطالعه مشاهده نشدند. تنها یک مورد از ازبیماران دچار عوارض بالینی خونریزی شد که پس ازاسپلنکتومی بهبودی کامل یافت. ترومبوسیتوپنی در بیماران Hiv مثبت مراجعه کننده به مرکز مشاوره و مراقبت Hiv/AIDS استان کرمانشاه شیوع بالایی داشته و با سرکوب سیستم ایمنی و افت میزان CD4 همراه است. هر چند که شیوع آن در هر مرحله از آلودگی تقریبا مشابه بوده اما شدت ترومبوسیتوپنی با تشدید سرکوب سیستم ایمنی و کاهش میزان CD4 افزایش می یابد. بنابراین ارزیابی میزان پلاکت در بیماران Hiv مثبت یکی از اقدامات مهم در امر مراقبت از این گروه می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 964

دانلود 117 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  145
 • دانلود: 

  31
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 145

دانلود 31
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  125
 • صفحه پایان: 

  130
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  196
 • دانلود: 

  115
چکیده: 

زمینه و اهداف: محققین بر این باورند که بین شخصیت و رفتارهای پر خطر تعامل وجود دارد. هدف این پژوهش، بررسی صفات شخصیتی افراد Hiv (Human Imunodificiency Virus) مثبت و مقایسه با گروههای کنترل معتاد و سالم است.روش بررسی: برای این منظور سه گروه از آزمودنیها (یک گروه Hiv مثبت، یک گروه معتاد و یک گروه سالم) انتخاب شدند. گروه معتاد و گروه سالم از نظر ویژگیهای جمعیت شناختی با گروه Hiv مثبت همتاسازی شدند. گروه Hiv مثبت از مراکز هلال احمر شهرهای تبریز، اردبیل و ارومیه، انتخاب و اطلاعات از طریق آزمون مربوط به ویژگیهای دموگرافیک و پرسش نامه شخصیتی آیزنک جمع آوری شد.یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که افراد Hiv مثبت عموما وضعیت اجتماعی- اقتصادی پایین تری داشته و در بعد برونگرایی این گروه با دو گروه کنترل تفاوت معنی دار نداشت. در ابعاد روان رنجورگرایی و روان پریش گرایی هم گروه Hiv مثبت و هم گروه معتاد با گروه کنترل سالم تفاوت معنی دار داشتند.نتیجه گیری: می توان بر اساس نتایج پژوهش گفت که ساختار شخصیتی ویژه ای وجود دارد که افراد را به مشکلاتی همچون آلودگی به Hiv و نیز اعتیاد آسیب پذیر کرده و در این میان نوع شدت یافته این خصایص در Hiv مثبت ها دیده می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 196

دانلود 115 استناد 2 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
litScript