نتایج جستجو

79

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

8

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصی
متن کامل


نویسنده: 

خسروی حسن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  47
 • صفحه پایان: 

  51
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  105
 • دانلود: 

  42
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این مقاله عناصر-𝑛  انگل گروهی راست را مورد مطالعه قرار می دهیم. با تغییر گروهی که توسط نیومن و نیکل ساخته شده است، برای هر 𝑛≥5 یک گروه دو مولده G=〈a,b〉 با این خاصیت می سازیم که در آن b یک عنصر -𝑛 انگل راست است ولی [bk , 𝑛α] از مرتبه نامتناهی است هرگاه .kÏ {0,1} اصل مقاله به صورت متن کامل انگلیسی، در بخش انگلیسی قابل رویت است.

آمار یکساله:  

بازدید 105

دانلود 42 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  165
 • صفحه پایان: 

  179
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  97
 • دانلود: 

  58
کلیدواژه: 
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 97

دانلود 58 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

DAGHIGH H. | BAHRAMIAN M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  55
 • صفحه پایان: 

  64
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14344
 • دانلود: 

  11944
کلیدواژه: 
چکیده: 

Let E be an elliptic curve over the finite field Fq, P a point in E(Fq) of order n, and Q a point in the group generated by P. The discrete logarithm problem on E is to find the number k such that Q = kP. In this paper we reduce the discrete logarithm problem on E[n] to the discrete logarithm on the group F*q , the multiplicative group of nonzero elements of Fq, in the case where n ï q - 1, using generalized jacobian of E.

آمار یکساله:  

بازدید 14344

دانلود 11944 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  59
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  63
 • صفحه پایان: 

  66
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  84
 • دانلود: 

  149
کلیدواژه: 
چکیده: 

پره اکلامپسی/ اکلامپسی، یکی از شایعترین بیماریهای وابسته به بارداری میباشد که با علائم افزایش فشار خون، پروتئینوری و ادم در خانمهای حامله مشخص می شود. این عارضه در اولین حاملگی هفت برابر شایع تر از حاملگیهای بعدی بوده و قبل از هفته 20 حاملگی بندرت اتفاق می افتد.در این مطالعه آینده نگر B-subunit Human Chorionic Gonadotrophin (BhCG) سرمی 260 زن حامله تک قلو در سه ماهه دوم بارداری که از آبان ماه 1378 تا شهریور ماه 1379 به درمانگاه پره ناتال بیمارستان میرزا کوچک خان مراجعه کرده بودند، اندازه گیری شد. پرونده مامائی این زنان بعد از زایمان جهت شناسائی موارد پره اکلامپسی مورد بررسی قرار گرفت.متوسط سن زنان تحت مطالعه 26 سال و متوسط سن بارداری هنگام اندازه گیری BhCG سرمی 19 هفتگی بود. از این تعداد 17 نفر از آنها (6.5 درصد) به پره اکلامپسی کلامپسی خفیف مبتلا شدند. متوسط BhCG سرمی افراد پره اکلامپتیک nlu/ml 35060.5 و در افراد غیر مبتلا mlu/ml 33755.1 بود که این تفاوت از نظر آماری معنی دار نبود (P=0.28).بنابراین گرچه افزایش سطح سرمی BhCG در سه ماهه دوم بارداری در زنانی که از نظر کلینیکی طبیعی بودند و بعد به پره اکلامپسی شدید مبتلا شدند گزارش شده است، این آزمون جهت شناسائی زود هنگام پره اکلامپسی اکلامپسی خفیف مناسب نمی باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 84

دانلود 149 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  187
 • صفحه پایان: 

  190
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  22754
 • دانلود: 

  13286
چکیده: 

Background: The value of serial measurement of serum b subunit of human chorionic gonadotropin (bHCG) and ultrasonography in the early diagnosis of ectopic pregnancy has well established.Objective: The objective of this study was to explore the diagnostic value of raising level of serum bHCG, single measurement of progesterone (P) and estradiol (E2) in early diagnosis of ectopic pregnancy.Materials and Methods: Serum levels of bHCG and estradiol were measured by Radio Immuno Sorbent Assay (RIA) and progesterone level was measured by Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay (ELISA) techniques in 43 symptomatic women with ectopic pregnancy and 42 women with normal intrauterine pregnancy in Alzahra Hospital, Tabriz, Iran. These values were compared by T-test. By determining cut-off levels of these parameters the efficiency and sensitivity of them in prediction of ectopic pregnancy was estimated.Results: The mean serum levels of bHCG, estradiol and progesterone in patients with ectopic pregnancies (940±552 mlu/ml, 593±237 pg/ml, 5.83±3.41 ng/ml, respectively) were significantly lower than these levels in normal intrauterine pregnancies (4620±2030 mlu/ml, 1627±435 pg/ml, 24.8±6.08 ng/ml, respectively). The average rate of bHCG rising was 8.2% for 24 hours in patients with ectopic pregnancy (EP) and 32.8% in normal intrauterine pregnancies (NIUP).Conclusions In this study single measurement of serum progesterone level has the greatest sensitivity (100%) and specificity (98%) in the diagnosis of ectopic pregnancy.

آمار یکساله:  

بازدید 22754

دانلود 13286 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  10 (پیاپی 127)
 • صفحه شروع: 

  90
 • صفحه پایان: 

  100
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  249
 • دانلود: 

  90
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 249

دانلود 90 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  32
 • شماره: 

  292
 • صفحه شروع: 

  1
 • صفحه پایان: 

  7
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  121
 • دانلود: 

  74
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 121

دانلود 74 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  5
 • صفحه شروع: 

  12
 • صفحه پایان: 

  21
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  131
 • دانلود: 

  104
چکیده: 

زمینه و هدف: حاملگی نابجا (EP) شایع ترین علت مرگ و میر زنان باردار در سه ماهه اول بارداری و عامل 10 درصد مرگ و میر مادران است و تنها یک سوم از زنانی که یک حاملگی خارج رحمی با پارگی لوله ای داشته اند، می توانند در آینده فرزندی سالم به دنیا آورند. درمان EP به وضعیت بالینی بیمار و تمایل به حفظ باروری در آینده بستگی دارد. تشخیص و درمان زودرس EP با کاهش میزان مرگ و میر زنان همراه بوده و درمان را به سمت روش های محافظه کارانه با حفظ لوله تغییر داده است پرمصرف ترین دارو جهت درمان طبی EP، متوتروکسات می باشد که به دلایل آسیب کمتر به لوله، هزینه کمتر، امید به افزایش بالقوه باروری بعدی، حذف عوارض جراحی و بیهوشی مورد توجه است. پژوهش حاضر به بررسی کارایی متوترکسات در بیماران حاملگی نابجا می پردازد. روش کار: در این مطالعه توصیفی-تحلیلی-مقطعی پس از بررسی پرونده ها بر اساس فرم های اطلاعاتی از پیش طراحی شده و درج موارد ثبت شده بر اساس معیار ورود انتخاب، اطلاعات دسته بندی و جمع بندی گردید. یافته ها: از تعداد کل پرونده های مورد بررسی، تعداد موارد پاسخ به درمان متوترکسات 5/67 درصد و تعداد موارد عدم پاسخ به درمان 5/32 درصد بود. باتوجه به نتیجه آزمون بین این دو گروه اختلاف معنی داری (001/0

آمار یکساله:  

بازدید 131

دانلود 104 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  84
 • صفحه پایان: 

  86
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  297
 • دانلود: 

  161
چکیده: 

مقدمه: تومور تروفوبلاستیک حاملگی (GTT) متعاقب حاملگی خارج رحمی یک رویداد بسیار نادر است. در این مقاله یک مورد مول مهاجم که از یک حاملگی خارج رحمی لوله ای نشات گرفته بود معرفی می شود.گزارش مورد: بیمار خانم 26 ساله با حاملگی دوم و اولین حاملگی خارج رحمی (G2L1EP1) بود که به خاطر افزایش میزان هورمون گنادوتروپین جفتی (BHCG) بعد از عمل حاملگی خارج رحمی (EP) به بیمارستان شهید بهشتی اصفهان ارجاع شد. درمان اولیه EP بیمار با عمل سالپنژکتومی بوده است. پیگیری پاتولوژی سالپنژکتومی مول مهاجم تشخیص داده شد که بیمار تحت دو دوره درمان با متوترکسات قرار گرفت و با توجه به گزارش توده در آدنکس راست در سونوگرافی یک نوبت لاپاراتومی  شد که باز هم تشخیص مول مهاجم بود. بنابراین بیمار تحت رژیم درمانی (etoposide, methotrexate, actinomycin D, cyclophosphamide, vincristine) EMA/CO قرار گرفت و نهایتا باBHCG  معادل 1 مرخص شد.نتیجه گیری: پیگیری عدد BHCG بعد از عمل جراحی EP هم برای تشخیص EP پا برجا و هم برای رد GTT بسیار مهم است هم چنین پیگیری جواب پاتولوژی اعمال جراحی در صورتی که از تشخیص نیز مطمئن هستیم ضرورت دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 297

دانلود 161 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  400
 • صفحه پایان: 

  403
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  9283
 • دانلود: 

  4507
کلیدواژه: 
چکیده: 

Objectives: Infertility is defined as the lack of pregnancy after one year of sexual contact without using any contraception. The aim of this study was to investigate the association between endometrial thickness (ET) and endometrial pattern with beta-human chorionic gonadotropin (B-HCG) test in women undergoing the induction of ovulation who referred to the infertility clinic of Ali ibn-e Abitalib hospital in Zahedan. Materials and Methods: This cross-sectional study was conducted at Ali ibn-e Abitaleb hospital in Zahedan (Iran) in 2017. The ET and endometrial pattern were estimated using transvaginal sonography and the pregnancy rate was determined based on B-HCG test. Finally, the data were analyzed by SPSS using the Chi-square test and independent t-test. Results: A total of 200 individuals with a mean age of 29. 6 ± 5. 6 years were evaluated in this study. The negative or positive B-HCG distribution was significantly different in terms of the endometrial pattern (P=0. 001) so that 35. 3% of women had B-HCG positive cases in the three-line pattern of ET while in the homogenous pattern, 3. 3% had B-HCG positive cases. In addition, the pregnancy rate in women with ET greater than 7 mm was significantly higher compared to those women with ET less than 7 mm thickness (35. 1% vs. 12. 8%, P<0. 001). Conclusions: Overall, the results of this study showed a significant correlation between the endometrial pattern and ET and pregnancy rate based on positive B-HCG test.

آمار یکساله:  

بازدید 9283

دانلود 4507 استناد 0 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
litScript