نتایج جستجو

259

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

26

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی
متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
نویسنده: 

خسروی حسن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  47
 • صفحه پایان: 

  51
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  105
 • دانلود: 

  42
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این مقاله عناصر-𝑛  انگل گروهی راست را مورد مطالعه قرار می دهیم. با تغییر گروهی که توسط نیومن و نیکل ساخته شده است، برای هر 𝑛≥5 یک گروه دو مولده G=〈a,b〉 با این خاصیت می سازیم که در آن b یک عنصر -𝑛 انگل راست است ولی [bk , 𝑛α] از مرتبه نامتناهی است هرگاه .kÏ {0,1} اصل مقاله به صورت متن کامل انگلیسی، در بخش انگلیسی قابل رویت است.

آمار یکساله:  

بازدید 105

دانلود 42 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  165
 • صفحه پایان: 

  179
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  97
 • دانلود: 

  58
کلیدواژه: 
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 97

دانلود 58 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

DAGHIGH H. | BAHRAMIAN M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  55
 • صفحه پایان: 

  64
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14344
 • دانلود: 

  11944
کلیدواژه: 
چکیده: 

Let E be an elliptic curve over the finite field Fq, P a point in E(Fq) of order n, and Q a point in the group generated by P. The discrete logarithm problem on E is to find the number k such that Q = kP. In this paper we reduce the discrete logarithm problem on E[n] to the discrete logarithm on the group F*q , the multiplicative group of nonzero elements of Fq, in the case where n ï q - 1, using generalized jacobian of E.

آمار یکساله:  

بازدید 14344

دانلود 11944 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

ASADI S. | MANSOURI H. | ZANGIABADI M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  26
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

IN THIS PAPER, WE IMPROVE THE FULL NESTEROV-TODD (NT)-STEP INFEASIBLE INTERIOR-POINT ALGORITHM FOR SYMMETRIC OPTIMIZATION OF GU ET AL. IN EACH MAIN ITERATION OF GU ET AL.’S ALGORITHM, ONE FEASIBILITY AND A FEW CENTERING STEPS ARE NEEDED TO GET FEASIBLE ITERATES FOR A PAIR OF PERTURBED PROBLEMS, CLOSE ENOUGH TO ITS CENTRAL PATH. IN THIS PAPER, WE PERFORM ONLY ONE FULL-NT-STEP IN EACH MAIN ITERATION OF THE ALGORITHM. DESPITE ELIMINATING THE CENTERING STEPS, THE COMPLEXITY BOUND OF OUR ALGORITHM MATCHES THE BEST OBTAINED ONE FOR SYMMETRIC OPTIMIZATION.

آمار یکساله:  

بازدید 26

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  73
 • صفحه پایان: 

  67
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  68
 • دانلود: 

  23
چکیده: 

در این مقاله، یک روش کنترل غیر خطی حداقل تلفات برای موتور سنکرون آهنربای دایم درونی ((IPM)SM) بر اساس یک روش جدید توسعه یافته مد لغزشی ارایه شده است. در این روش کنترلی، کنترل سرعت درایوهای (IPM)SM به همراه تضمین حداقل تلفات موتور در کنار نامعینی های موجود مانند تغییرات پارامتر که به جزء نزدیک شرایط کار نامی، تاثیر نامطلوبی بر روی رفتار کنترل کننده دارد، صورت گرفته است. بنابراین، روشی برای تخمین پارامتر بر اساس روش دوم لیاپانف ارایه شده است؛ به طوری که پایداری و همگرایی پارامتر را تضمین می کند. نتایج شبیه سازی کارایی کنترل کننده ارایه شده را نشان می دهد. .اصل مقاله به صورت متن کامل انگلیسی، در بخش انگلیسی قابل رویت است

آمار یکساله:  

بازدید 68

دانلود 23 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  4 (پیاپی 24)
 • صفحه شروع: 

  107
 • صفحه پایان: 

  123
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  244
 • دانلود: 

  107
چکیده: 

تحقیق حاضر با هدف بررسی الگوی پذیرش فناوری (IPM) در بین باغداران شهرستان دالاهو در قالب مدل پذیرش فناوری دیویس به انجام رسیده است. جامعه ی آماری 130 باغدار شرکت کننده در برنامه (IPM) هستند که 97 نفر آنان به صورت نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. پرسشنامه ای محقق ساخته شامل 9 بخش اصلی طراحی شد. ضریب آلفای کرونباخ 0.77 پایایی پرسشنامه را در جمع آوری داده های مورد نیاز نشان می دهد. به منظور تعیین اعتبار سازه ای و برازش مدل طراحی شده از روش تحلیل عاملی تاییدی و مدل معادلات ساختاری نیز بهره گرفته شد. نتایج نشان داد که بین عوامل فردی و سازمانی با درک مفید بودن و بین ویژگی های نوآوری با درک آسانی کاربرد رابطه معکوسی وجود دارد، در حالی که بین سایر عوامل رابطه مثبت و معناداری مشاهده شد. با توجه به شاخص های برازش به دست آمده در تحقیق، برگزاری کلاس های با کیفیت بالاتر توصیه می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 244

دانلود 107 استناد 0 مرجع 9
نویسنده: 

ZAMANIFAR MEHRAN | VAEZ ZADEH SADEGH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  67
 • صفحه پایان: 

  73
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  7244
 • دانلود: 

  4462
کلیدواژه: 
چکیده: 

In this paper, a nonlinear loss minimization control strategy for an interior permanent magnet synchronous motor ((IPM)SM) based on a newly developed sliding mode approach is presented. This control method sets force the speed control of the (IPM)SM drives and simultaneously ensures the minimization of the losses besides the uncertainties exist in the system such as parameter variations which have undesirable effects on the controller performance except at near nominal conditions. Simulation results are presented to show the effectiveness of the proposed controller.

آمار یکساله:  

بازدید 7244

دانلود 4462 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

DHAWAN A.K. | SINGH S. | KUMAR S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  SUPP 5
 • صفحه شروع: 

  599
 • صفحه پایان: 

  611
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  30884
 • دانلود: 

  12183
کلیدواژه: 
چکیده: 

The adoption of Integrated Pest Management ((IPM)) strategy by farmers of Bathinda cotton belt of Punjab, India resulted in reduction of insecticidal applications. There was 3- 4 times reduction in insecticidal applications in (IPM) villages (4.86-5.33) over the non-(IPM) villages (15.16-18.12). A general trend of reduced insecticidal applications of both conventional as well as new insecticides, in (IPM) villages as compared to non-(IPM) ones, was observed. However, the use of endosulfan was significantly more in (IPM) villages (1.07 and 0.85 applications) over non-(IPM) ones (0.49 and 0.32 applications) in 2002 and 2003, respectively. The use of the remaining insecticides was significantly less in (IPM) than in non-(IPM) villages. There was no application of non-recommended insecticides and mixtures in (IPM) villages while it was observed in non-(IPM) ones only. Further, farmers in (IPM) villages showed increased preference for relatively new insecticides (imidacloprid, acetamiprid, thiamethoxam, indoxacarb and spinosad) over the conventional group of chemicals. The adoption of (IPM) strategies resulted in significantly reduced pest incidence (32-75%), reduced plant protection and total input costs (17-34 and 15-21%, respectively) and an increase in net profit (54-88%) in addition to conservation of natural enemies (0.8- 1.0 natural enemies/ plant in (IPM) over 0.4-0.7/ plant in non-(IPM) villages).

آمار یکساله:  

بازدید 30884

دانلود 12183 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  1 (پیاپی 33)
 • صفحه شروع: 

  69
 • صفحه پایان: 

  85
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  305
 • دانلود: 

  194
چکیده: 

این تحقیق با هدف ارزیابی کیفیت دوره های (IPM)/FFS بر اساس روش QFD و با انجام پیمایش نیازسنجی آموزشی بر مبنای مدل بوریچ صورت گرفت. کلیه باغداران انار و انگورکار شرکت کننده در دوره های (IPM)/FFS استان ایلام، جامعه آماری بودند (N=420) که از آن ها نمونه ای به حجم 201 نفر به روش تصادفی ساده انتخاب شد. ابزار اصلی جمع آوری داده ها پرسشنامه بود که پس از اطمینان از روایی و پایایی آن به کار گرفته شد. بخش دیگری از اطلاعات نیز به کمک مصاحبه با کارشناسان ترویج جمع آوری گردید. برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS20 و Edraw Max20 استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل QFD نشان داد عناصر خدمتی که بیشترین ارتباط را با نیازهای باغداران داشتند نظرخواهی در مورد رضایت مندی از دوره های آموزشی (IPM) و برگزاری کلاس ها متناسب با اصول آموزش بزرگسالان و تسهیل گری» به ترتیب با وزن مطلق 502.11 و 469.35 بودند که تاثیر زیادی در برآورده شدن نیازهای باغداران داشتند. بیشترین رضایت مندی از نیازها نیز مربوط به «مهارت در نحوه هرس کردن» بود. در ماتریس ارتباط بین عناصر خدمت نیز، «نظرخواهی در مورد رضایت مندی از دوره های مدیریت تلفیقی آفات و ایجاد علاقه نسبت به استفاده از روش های جایگزین» با اکثر عناصر خدمت دیگر رابطه مثبت و قوی داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 305

دانلود 194 استناد 0 مرجع 13
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  69
 • صفحه پایان: 

  61
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  173
 • دانلود: 

  23
چکیده: 

در این مقاله، یک روش کنترل بهینه بازده با رفتار برتر برای درایوهای موتور سنکرون آهنربای دایم درونی به همراه تخمین همزمان پارامترهای موتور ارایه شده است. سیستم کنترل بر اساس روش خطی سازی فیدبک ورودی - خروجی می باشد. این روش، کنترل با رفتار برتر ماشین را به همراه تضمین حداقل تلفات موتور فراهم می کند. با کنترل بهینه بردار جریان آرمیچر می توان تلفات الکتریکی قابل کنترل را حداقل نمود. نشان داده شده است که تغییرات پارامتر به جزء نزدیک شرایط کار نامی، تاثیر نامطلوبی بر روی رفتار کنترل کننده می گذارد. بنابراین، روشی برای تخمین پارامتر بر اساس روش دوم لیاپانف ارایه شده است؛ به طوری که پایداری و همگرایی پارامتر را تضمین می کند. نتایج شبیه سازی فراوان، کارایی کنترل کننده و مشاهده گر ارایه شده و رفتار مطلوب آنها را نشان می دهد. .اصل مقاله به صورت متن کامل انگلیسی، در بخش انگلیسی قابل رویت است

آمار یکساله:  

بازدید 173

دانلود 23 استناد 0 مرجع 0
litScript