نتایج جستجو

611

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

62

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی
متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
نویسنده: 

خسروی حسن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  47
 • صفحه پایان: 

  51
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  105
 • دانلود: 

  42
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این مقاله عناصر-𝑛  انگل گروهی راست را مورد مطالعه قرار می دهیم. با تغییر گروهی که توسط نیومن و نیکل ساخته شده است، برای هر 𝑛≥5 یک گروه دو مولده G=〈a,b〉 با این خاصیت می سازیم که در آن b یک عنصر -𝑛 انگل راست است ولی [bk , 𝑛α] از مرتبه نامتناهی است هرگاه .kÏ {0,1} اصل مقاله به صورت متن کامل انگلیسی، در بخش انگلیسی قابل رویت است.

آمار یکساله:  

بازدید 105

دانلود 42 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  165
 • صفحه پایان: 

  179
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  97
 • دانلود: 

  58
کلیدواژه: 
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 97

دانلود 58 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

DAGHIGH H. | BAHRAMIAN M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  55
 • صفحه پایان: 

  64
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14344
 • دانلود: 

  11944
کلیدواژه: 
چکیده: 

Let E be an elliptic curve over the finite field Fq, P a point in E(Fq) of order n, and Q a point in the group generated by P. The discrete logarithm problem on E is to find the number k such that Q = kP. In this paper we reduce the discrete logarithm problem on E[n] to the discrete logarithm on the group F*q , the multiplicative group of nonzero elements of Fq, in the case where n ï q - 1, using generalized jacobian of E.

آمار یکساله:  

بازدید 14344

دانلود 11944 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  6-5
 • صفحه شروع: 

  1
 • صفحه پایان: 

  8
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  138
 • دانلود: 

  94
چکیده: 

مدل (Gmm) یکی از پرکاربردترین و موفق ترین مدل ها در زمینه تشخیص خودکار زبان است. در این مقاله مدلی جدید با نام Adapted Weight-(Gmm) (AW-(Gmm)) ارائه شده است. این مدل مشابه (Gmm) است با این تفاوت که وزن مولفه های آن در قالب سیستم (Gmm)-VSM بر اساس قدرت مولفه ها در تمایز یک زبان از سایر زبان ها تعیین می گردد. همچنین با توجه به پیچیدگی محاسباتی که در سیستم (Gmm)-VSM در حالتی که توالی 2 تایی مولفه ها در نظر گرفته شود، وجود دارد، تکنیکی برای ساخت توالی 2 تایی مولفه ها ارائه شده است که می توان از آن برای ساخت توالی های از مرتبه بالاتر نیز استفاده نمود. ارزیابی های صورت گرفته بر روی 4 زبان انگلیسی، فارسی، فرانسوی و آلمانی از دادگان OGI کارایی تکنیک های ارائه شده را نشان می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 138

دانلود 94 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

BONTEMPS C. | MEDDAHI N.

نشریه: 

JOURNAL OF ECONOMETRICS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  124
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  149
 • صفحه پایان: 

  186
تعامل: 
 • استنادات: 

  211
 • بازدید: 

  6067
 • دانلود: 

  3936
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6067

دانلود 3936 استناد 211 مرجع 0
نشریه: 

حسابداری مالی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  40
 • صفحه شروع: 

  52
 • صفحه پایان: 

  78
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  94
 • دانلود: 

  83
چکیده: 

شرکت ها همواره به دنبال کشف و استفاده از یک نسبت سود نقدی هدف (بهینه) هستند، چراکه پرداخت بیش از اندازه ی سود نقدی و یا عدم پرداخت آن می تواند شرکت را با آسیب های مالی مواجه سازد. باید توجه داشت که نسبت مذکور عددی پویا است و از عوامل مختلفی در طول زمان تأثیر می پذیرد. سرعت حرکت نسبت سود نقدی واقعی به سمت نسبت هدف نیز به عوامل متعددی وابسته است. در این پژوهش، با استفاده از مدل تعدیل جزئی با داده های ترکیبی پویا و برآوردگر گشتاورهای تعمیم یافته ی سیستمی، تأثیر برخی ویژگی های شرکت (شامل اندازه، فرصت های رشد، سودآوری، اهرم مالی و نوسان در جریان وجوه نقد عملیاتی) بر سرعت تعدیل نسبت سود نقدی در 148 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه ی زمانی 1385 تا پایان 1396 بررسی شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که اندازه ی شرکت تأثیر منفی و فرصت های رشد، نسبت اهرمی و نوسان در جریان وجوه نقد عملیاتی تأثیر مثبت و معناداری بر سرعت تعدیل دارند. نتایج تکمیلی با رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته ی تفاضل گیری شده، یافته های اصلی پژوهش را تأیید می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 94

دانلود 83 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  22
 • صفحه شروع: 

  23
 • صفحه پایان: 

  36
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  146
 • دانلود: 

  113
چکیده: 

در سیستمهای تبدیل گفتار، گوینده A جملاتی را بیان می کند و هدف عبارت است از تغییر متکلم جملات بیان شده، از گوینده A (مبدا) به گوینده مورد نظر B (مقصد). البته در مواردی به جای تبدیل گفتار از عبارت تبدیل گوینده نیز استفاده می شود. تغییر گوینده باید به قسمی انجام پذیرد که سیگنال تغییر یافته کیفیت مطلوب و طبیعی، اما با صدای گوینده B داشته باشد. سه روش مورد استفاده در این سیستمها عبارتند از: روشهای مبتنی بر چندی سازی برداری، روشهای مبتنی بر تبدیلهای LMR و روشهای مبتنی بر مدل مخلوط گاوسی (مدل آماری). در تمامی روشهای ذکر شده برای انطباق زمانی جفت کلمات یا جفت جملات متناظر دو گوینده (در مرحله یادگیری) از روش پیچش زمانی پویا استفاده می شود. در طی این تحقیق ضمن بررسی روشهای موجود، از تکنیک انطباق زمانی DTW برای طراحی توابع تبدیل جفت واجهای متناظر دو گوینده (به جای جفت کلمات یا جملات) استفاده می شود. این کار موجب انطباق بیشتر دو گوینده در کوچکترین واحد زبانی (یعنی واج) می شود. همچنین به منظور کاهش خطا، از تبدیلهای خطی موقتی وابسته به واج در مرحله یادگیری استفاده می شود. با اصلاحات مناسب دیگری که در روش یادگیری و طراحی تبدیلهای خطی مورد نیاز انجام شده، به عملکرد بسیار مناسبی در تبدیل گفتار در مقایسه با روشهای رایج نایل شده ایم.

آمار یکساله:  

بازدید 146

دانلود 113 استناد 0 مرجع 1
نویسنده: 

KENNY P. | BOULIANNE G. | OUELLET P.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  1448
 • صفحه پایان: 

  1460
تعامل: 
 • استنادات: 

  211
 • بازدید: 

  3425
 • دانلود: 

  3936
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3425

دانلود 3936 استناد 211 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  19
 • صفحه شروع: 

  1
 • صفحه پایان: 

  47
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  284
 • دانلود: 

  218
کلیدواژه: 
چکیده: 

مقاله حاضر با به کارگیری دستاوردهای نظری و تجربی کار تحقیقی هوانگ (1980) که آزمون فرضیه تعادل را به صورت آزمون پایداری ضرایب معرفی نمود و یافته های نظری دونالد اندروز (1993) که توابع آزمونی از نوع suppePLR (p), suppePLMT (p), suppePWT (p)، را برای آزمون فرضیه پایداری در برابر فرضیه های مقابل آن پیشنهاد می کند، توابه نمونه ای مناسبی برای آزمون فرضیه تعادل معرفی می نماید. در محاسبه suppePLR (p), suppePLMT (p),suppePWT (p)، از برآوردگردهای روش گشتاوردهای تعمیم یافته G.M.M استفاده می شود. سرانجام، توان آزمون تابع نمونه ای suppePWT (p) در هر اندازه تعیین شده با مقدار تابع توان CUSUM برای بازار محصولات کشاورزی ایران مقایسه می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 284

دانلود 218 استناد 1 مرجع 0
نویسنده: 

YOU C.H. | LEE K.A. | LI H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  6
 • صفحه شروع: 

  1300
 • صفحه پایان: 

  1312
تعامل: 
 • استنادات: 

  211
 • بازدید: 

  1817
 • دانلود: 

  3936
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1817

دانلود 3936 استناد 211 مرجع 0
litScript