نتایج جستجو

6430

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

643

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصی


متن کامل


نویسنده: 

خسروی حسن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  47
 • صفحه پایان: 

  51
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  105
 • دانلود: 

  42
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این مقاله عناصر-𝑛  انگل گروهی راست را مورد مطالعه قرار می دهیم. با تغییر گروهی که توسط نیومن و نیکل ساخته شده است، برای هر 𝑛≥5 یک گروه دو مولده G=〈a,b〉 با این خاصیت می سازیم که در آن b یک عنصر -𝑛 انگل راست است ولی [bk , 𝑛α] از مرتبه نامتناهی است هرگاه .kÏ {0,1} اصل مقاله به صورت متن کامل انگلیسی، در بخش انگلیسی قابل رویت است.

آمار یکساله:  

بازدید 105

دانلود 42 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  165
 • صفحه پایان: 

  179
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  97
 • دانلود: 

  58
کلیدواژه: 
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 97

دانلود 58 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

DAGHIGH H. | BAHRAMIAN M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  55
 • صفحه پایان: 

  64
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14344
 • دانلود: 

  11944
کلیدواژه: 
چکیده: 

Let E be an elliptic curve over the finite field Fq, P a point in E(Fq) of order n, and Q a point in the group generated by P. The discrete logarithm problem on E is to find the number k such that Q = kP. In this paper we reduce the discrete logarithm problem on E[n] to the discrete logarithm on the group F*q , the multiplicative group of nonzero elements of Fq, in the case where n ï q - 1, using generalized jacobian of E.

آمار یکساله:  

بازدید 14344

دانلود 11944 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  139
 • صفحه پایان: 

  148
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  118
 • دانلود: 

  38
چکیده: 

یکی از مفاهیم مهم در نظریه توپوس ها، توپولوژی لاویر-تیرنی (ضعیف) است. یک رده از توپولوژی های لاویر-تیرنی (ضعیف) روی توپوس (Act)-S، متشکل از کنش های راست روی تکواره ثابت S، توپولوژی ایدآلی است که به وسیله ی نویسندگان در [13] معرفی شده است. در این مقاله قصد داریم مشخصه سازی هایی از بافه ها نسبت به این گونه توپولوژی ها ارائه دهیم. در ادامه با استفاده از این توپولوژی، رادیکالی هونکه روی (Act)-S می سازیم. سرانجام، رابطه ی بین بافه های متناظر با عملگر بستاری حاصل از این رادیکال و بافه های متناظر با توپولوژی ایدآلی را بررسی می کنیم.

آمار یکساله:  

بازدید 118

دانلود 38 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

میرزایی اقبالعلی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  75
 • شماره: 

  74
 • صفحه شروع: 

  69
 • صفحه پایان: 

  102
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  621
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

چکیده فارسی:قانون متروک، قانونی است که با وجود قابلیت و امکان اجرا، در دادگاه‌ ها و دیگر نهادهای مجری قانون به آن عمل نمی ‌شود. از این رو، معیار ترک قانون، عدم اجرای آن توسط نهادهای رسمی و مجری قانون است. پس باید این مفهوم را از مفاهیم مشابه پیراست: گاه قانون ‌گذار اجرای قانون معینی را بنا به دلایلی به طور موقت موقوف می ‌کند. چنین قانونی متروک نیست، بلکه اجرای آن معلق مانده است. همچنین ممکن است قانونی موضوع و محلی برای اجرا نداشته باشد و به همین علت اجرای آن معطل بماند؛ همچنان که قانونی که مردم از آن سرپیچی می‌ کنند، متروک نیست؛ به شرطی که دادگاه‌ ها از اعمال قانون بر متخلفان چشم ‌پوشی ننمایند. زیرا، رفتارهای ناقض قانون که گاه در جامعه شیوع می ‌یابد، موجد عرف به معنای حقیقی کلمه نیست. به عبارت دیگر، رواج تخلف عمومی از قانون اگر چه از شان و منزلت قانون می‌ کاهد، اما سبب متروک ماندن قانون نمی ‌شود. در فرض بی ‌اعتنایی افراد عادی به قانون، نقض قانون محقق است، نه ترک آن. به هر حال ترک قانون، برخلاف نسخ آن، موجب بی‌ اعتباری قانون نمی ‌شود؛ زیرا نسخ یا لغو قانون تنها از سوی قانون ‌گذار ممکن است؛ همچنان ‌که وضع یا تصویب قانون در اختیار اوست.   چکیده عربی:القانون المهجور هو القانون الذی لا یعمل به فی المحاکم و باقی الدوائر التنفیذیة مع وجود إمکانیة تنفیذه. لذا فان معیار هجر القانون هو عدم تنفیذه من قبل الدوائر الرسمیة و المطبقة للقانون. کما یجب الفصل بین هذا المفهوم و باقی المفاهیم المشابهة.و قد یعلق المقنن تطبیق قانون ما موقتا لبعض الأسباب، و لکن مثل هذا القانون لا یعتبر مهجورا، بل یعتبر معلق التنفیذ. و قد لا یکون لأحد القوانین موضوعا و محلا للتطبیق فلا یطبق. و کذلک القانون الذی یتمرد علیه الناس لا یعتبر مهجورا، شرط أن لا تتغاضی المحکمة عن معاقبة المتخطین. لأن بعض التصرفات التی تتخطی القانون و تسود فی المجتمع، قد توجد نوعا من العرف بمعناه غیر الحقیقی، بعبارة اخری فان انتشار تجاهل القانون بشکل عام و إن حط من شأن و منزلة القانون، لکنه لا یؤدی الی هجره، لأن تغاضی الناس العادیین عن القانون یعتبر نقضا له و لیس هجرا. و علی أی حال فان ترک القانون لا یلغیه بخلاف نسخه، لأن نسخه او الغائه غیر متیسر إلا من للمقنن، کما هو الحال فی اقراره وتقنینه.

آمار یکساله:  

بازدید 621

دانلود 79 استناد 0 مرجع 6
نشریه: 

پایش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  289
 • صفحه پایان: 

  296
تعامل: 
 • استنادات: 

  351
 • بازدید: 

  2015
 • دانلود: 

  653
چکیده: 

مقدمه: هدف از این مطالعه بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش (Acceptance and Commitment Therapy-(Act)) بر میزان اضطراب فراگیر  (Generalized Anxiety Disorder- GAD)بیماران دارای اختلال اضطراب بود.مواد و روش کار: این تحقیق از نوع نیمه تجربی بود که بر روی نمونه ای از مراجعه کنندگان به یک کلینیک روانشناختی انجام شد. پس از نمونه گیری تصادفی به روش خوشه ای چند مرحله ای تعداد 28 نفر در مطالعه شرکت داده شده و بطور تصادفی در دو گروه آزمون و کنترل قرار گرفتند. گروه آزمون تحت درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش قرار گرفت. داده ها در این مطالعه توسط پرسشنامه های اضطراب بک و مقیاس حساسیت بین فردی (IPSM) در سه مرحله (پیش درمان، و جلسات اول و هشتم مداخله درمانی) گردآوری شد. اطلاعات با استفاده از آزمون های متناسب آماری (کلوموگروف اسمیرنوف، کوواریانس و تحلیل واریانس) مورد تحلیل قرار گرفتند.یافته ها: نتایج نشان داد که درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش می تواند اضطراب فراگیر آزمودنی های گروه آزمون را در سطح معنادار کاهش دهد. این کاهش در خصوص اضطراب ذهنی، بدنی، هراس، کمرویی، اضطراب جدایی و نیاز به تایید بیماران بسیار مطلوب بود.بحث و نتیجه گیری: یافته ها نشان داد می توان در مداخلات درمانی اختلالات اضطرابی از درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش به عنوان کاهش دهنده علایم اضطراب فراگیر استفاده کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 2015

دانلود 653 استناد 351 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  92
 • دانلود: 

  307
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 92

دانلود 307
نویسنده: 

همتی مجتبی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1401
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  11
 • صفحه شروع: 

  243
 • صفحه پایان: 

  274
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  23
 • دانلود: 

  65
چکیده: 

در نظام استخدامی کشور ایران، علاوه بر حاکمیت دو قانون عام مدیریت خدمات کشوری (برای بخش دولتی) و قانون کار (برای بخش خصوصی)، ما با انواع نظام های استخدامی خاص روبرو هستیم که سوالات متعددی را مطرح می سازد: قلمرو شمول این دو قانون عام و استثنایات آنها چیست و چه نسبتی بین آنها از جهت قلمرو شمول برقرار است و نسبت این دو قانون با حوزه های مستثنی شده چگونه است و از منظر عدالت و کارایی، چه آسیب هایی در نظام استخدامی ما وجود دارد؟ پرداختن به این سوالات به صورت توصیفی-تحلیلی هدف این مقاله می باشد. برایند مقاله این است که اولا: نظامهای استخدامی خاص که مشمول قانون مدیریت خدمات نیستند بایستی با در نظر گرفتن دلایل موجه و عقلانی در ماده 117 این قانون تصریح شوند نه اینکه به موجب مقررات داخلی سازمانها، از شمول قانون مدیریت خدمات مستثنی شوند؛ دوم، مستثنی شدن کارگاه های کوچک کمتر از ده نفر از قانون کار لغو شود؛ سوم، مبنا و نرخ حق بیمه /کسور بازنشستگی، حداقل حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه/ کسور بازنشستگی و حداقل حقوق در همه انواع نظامهای استخدامی عام و خاص یکسان تعیین شوند تا ضمن تحقق عدالت اجتماعی و استخدامی، برای صندوقهای بازنشستگی چالش ایجاد نشود؛ چهارم لازم است مقررات استخدامی قانون استخدام کشوری که مغایر قانون مدیریت خدمات کشوری نیست به روز شده و در قانون مدیریت خدمات گنجانده شود. در این صورت ما یک قانون عام و جامع استخدامی در بخش عمومی و دولتی خواهیم داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 23

دانلود 65 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  1 (پیاپی 111)
 • صفحه شروع: 

  183
 • صفحه پایان: 

  206
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  405
 • دانلود: 

  135
چکیده: 

نظریه تحول عقد باطل به عقد صحیح، یکی از راهکارهای مهم و اساسی اعمال سیاست جهانی نجات عقود از بطلان است. این نظریه نخستین بار در ماده 140 قانون مدنی آلمان شکل حقوقی به خود گرفت و در حال حاضر اکثر نظامهای حقوقی معاصر آن را پذیرفته اند، ولی متاسفانه هنوز در نظام حقوقی ایران شناخته شده نیست. شواهد و مصادیق زیادی در فقه امامیه وجود دارد که نشان می دهد پذیرش این نظریه در فقه امامیه و به تبع آن در نظام حقوقی ایران، خالی از ایراد است. از نظر نگارندگان، عقل سلیم می پذیرد در مواردی که قرارداد موضوع توافق طرفین باطل است و در عین حال، آن قرارداد متضمن عناصر عقد دیگری است، به حکم دادگاه می شود آثار عقد جدید را بر آن عقد باطل بار کرد؛ بنابراین، بنای اکثر عقلای عالم در حال حاضر بر این نظریه قرار گرفته است. کاوش در متون حقوقی کشورهایی چون مصر و فرانسه، به ما نشان می دهد که راه وصول به پذیرش نظریه مزبور در نظام حقوقی ایران چندان مشکل نیست؛ زیرا نظام حقوقی ایران و مصر، نظام حقوقی مدون و نوشته است و این دو نظام حقوقی از تعالیم شریعت اسلامی در قانونگذاری تبعیت می کنند و تاثیرگذاری حقوق فرانسه بر مقررات مدنی و تجاری هر دو کشور هم، آشکار است.

آمار یکساله:  

بازدید 405

دانلود 135 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  68
 • صفحه شروع: 

  141
 • صفحه پایان: 

  170
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  35
 • دانلود: 

  87
کلیدواژه: 
چکیده: 

بعد از گذشت نیم قرن از تدوین اولین ضوابط مرتبط با آلودگی هوای شهرهای ایران در قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری در سال 1345 و با استفاده از تجارب حاصل از اجرای 22ساله قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 1374، قوای مقننه و مجریه اقدام به تصویب قانون هوای پاک در سال 1396 کردند. اگرچه قانون هوای پاک حاوی نوآوری ها و نقاط قوت فراوان است، اما متاسفانه این قانون دارای نقاط ضعف و ایرادهایی نیز می باشد که عدم رفع آن ها، اجرای صحیح این قانون را دشوار و موفقیت آن را ناممکن خواهد کرد. بعضی از مهم ترین ایرادها و نقاط ضعف این قانون که در این نوشتار مورد بررسی قرار می گیرند عبارت اند از: الف-کاهش سرعت عمل در تشخیص وضعیت های اضطراری آلودگی هوا و اتخاذ اقدام های لازم در این وضعیت ها؛ ب-تعارض و هم پوشانی میان بعضی مواد؛ پ-کم توجهی به پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مبارزه با آلودگی هوا در بعضی موارد؛ ت-عدم اعطای حق عام دادخواهی به نفع عموم به سازمان حفاظت محیط زیست؛ ث-ایرادهای متعدد در زمینه ضوابط کیفری بویژه عدم پیش بینی رسیدگی قضایی فوری (خارج نوبت) و عدم استفاده از مجازات حبس و ج-مبهم بودن بعضی مواد.

آمار یکساله:  

بازدید 35

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
litScript