نتایج جستجو

150

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

15

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
نویسنده: 

خسروی حسن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  47
 • صفحه پایان: 

  51
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  105
 • دانلود: 

  42
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این مقاله عناصر-𝑛  انگل گروهی راست را مورد مطالعه قرار می دهیم. با تغییر گروهی که توسط نیومن و نیکل ساخته شده است، برای هر 𝑛≥5 یک گروه دو مولده G=〈a,b〉 با این خاصیت می سازیم که در آن b یک عنصر -𝑛 انگل راست است ولی [bk , 𝑛α] از مرتبه نامتناهی است هرگاه .kÏ {0,1} اصل مقاله به صورت متن کامل انگلیسی، در بخش انگلیسی قابل رویت است.

آمار یکساله:  

بازدید 105

دانلود 42 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  165
 • صفحه پایان: 

  179
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  97
 • دانلود: 

  58
کلیدواژه: 
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 97

دانلود 58 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

DAGHIGH H. | BAHRAMIAN M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  55
 • صفحه پایان: 

  64
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14344
 • دانلود: 

  11944
کلیدواژه: 
چکیده: 

Let E be an elliptic curve over the finite field Fq, P a point in E(Fq) of order n, and Q a point in the group generated by P. The discrete logarithm problem on E is to find the number k such that Q = kP. In this paper we reduce the discrete logarithm problem on E[n] to the discrete logarithm on the group F*q , the multiplicative group of nonzero elements of Fq, in the case where n ï q - 1, using generalized jacobian of E.

آمار یکساله:  

بازدید 14344

دانلود 11944 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

HANUMANTHARAJU H.G. | SHIVANAND H.K.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  5
 • صفحه شروع: 

  118
 • صفحه پایان: 

  121
تعامل: 
 • استنادات: 

  211
 • بازدید: 

  4444
 • دانلود: 

  3936
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4444

دانلود 3936 استناد 211 مرجع 0
نویسنده: 

Nateghi A. f. | VATANDOOST M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  31
 • شماره: 

  3 (TRANSACTIONS C: Aspects)
 • صفحه شروع: 

  394
 • صفحه پایان: 

  404
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  8206
 • دانلود: 

  4954
کلیدواژه: 
چکیده: 

Precast prestreesed concrete braces are a new method for seismic strength of Concrete Structures which has the following benefits: a) no wet concrete work in construction site b) no bolt or anchorage to the existing frame c) easy to apply d) short construction period e) low construction cost; to evaluate seismic performance of strengthened structure. A model consist of existing frame and concrete braces were created using ABAQUS (nonlinear-finite element) software. Comparison existing and strengthened frame showed that braces are effective in lateral drift decreasing. Study concrete compressive strength on seismic behavior of brace showed that when compression strength of brace is lower than existing frame; retrofitting system has low stiffness and wasn’ t effective in reducing lateral drift. But, in specimen with compressive strength ratio (brace to frame) two times or more, braces showed high strength and stiffness.

آمار یکساله:  

بازدید 8206

دانلود 4954 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحه شروع: 

  0
 • صفحه پایان: 

  0
تعامل: 
 • استنادات: 

  212
 • بازدید: 

  388
 • دانلود: 

  3992
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 388

دانلود 3992 استناد 212 مرجع 0
نویسنده: 

FENG XU. | XUPING CHEN | AIZHU REN

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  0
 • صفحه پایان: 

  0
تعامل: 
 • استنادات: 

  211
 • بازدید: 

  5942
 • دانلود: 

  3936
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5942

دانلود 3936 استناد 211 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  4 (16)
 • صفحه شروع: 

  33
 • صفحه پایان: 

  38
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  13072
 • دانلود: 

  11127
چکیده: 

Hot rolling of a large ring of titanium alloy (LRT) is a highly nonlinear incremental forming process with coupled mechanical and thermal behaviors (MTBs) which significantly affect microstructure and properties of the ring. The feed rate of idle roll and the rotational speed of driver roll have major effects on ovality of the ring. In this paper, the effects of these parameters on the ovality of the ring have been investigated by a coupled thermo-mechanical 3D-(Fea). The results show that the ovality of ring blank decreases with the increase of the rotational speed of driver roll or the decrease of the feed rate of idle roll. The results obtained can provide a guide for forming parameters optimization.

آمار یکساله:  

بازدید 13072

دانلود 11127 استناد 0 مرجع 212
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  1 (مسلسل 70)
 • صفحه شروع: 

  40
 • صفحه پایان: 

  49
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  240
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

زمینه و هدف: اسپلینت کردن دندانهای پایه پروتز متحرک پارسیل انتهای آزاد در توزیع فشار های وارده موثر است ولی این امر می تواند در مواردی که دندانهای پایه درگیری پریودنتال دارند، طرح درمان را با پیچیدگی روبرو سازد. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر اسپلینت کردن دندانهای پایه ضعیف پروتز پارسیل انتهای آزاد بر توزیع تنش در استخوان اطراف به روش تحلیل اجزای محدود ((Fea)) می ‌باشد. روش بررسی: مدل ‌های (Fea) سه بعدی دندانهای پره مولر اول و دوم فک پایین به همراه PDL و استخوان اطراف آنها طراحی گردید. در این مطالعه سه مدل شامل : 1- هر دو دندان سالم، 2- دندان چهار سالم و دندان پنج دارای تحلیل استخوان (1=C/R) و 3- هر دو دندان دارای تحلیل استخوان(1=C/R) به کار رفت. هر مدل نیز در دو حالت بدون اسپلینت و با اسپلینت مورد ارزیابی قرار گرفت. در نهایت پس ازاعمال نیروی پنجاه نیوتنی، فشار Von misesدر استخوان اطراف ریشه دندانها محاسبه و گزارش گردید. یافته‌ ها: در هر سه مدل پیش از اسپلینت کردن، بیشترین فشار در ناحیه آپیکال دندانها و کمترین فشار در اطراف کرست مزیالی دندان چهار و کرست دیستالی دندان پنج ثبت شد. اسپلینت کردن موجب کاهش چشمگیر فشارها در ناحیه کرست بین دندانی گردید. در مدل یک و دو فشارهای ناحیه آپیکال افزایش یافت در حالی که در مدل سه فشارهای ناحیه آپیکال دندانها کاهش پیدا کرد. در مجموع بهترین نتایج در مدل دو (اسپلینت کردن دندان پنج دارای درگیری پریودنتال به دندان سالم کناری) رخ داد. نتیجه‌ گیری: اسپلینت کردن ثابت دندانهای دارای درگیری پریودنتال به کاهش فشارها در ناحیه کرست بین دندانی و بهبود نحوه انتشار فشارها در استخوان اطراف کمک می‌ کند.

آمار یکساله:  

بازدید 240

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  36-2
 • شماره: 

  3/1
 • صفحه شروع: 

  43
 • صفحه پایان: 

  54
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  29
 • دانلود: 

  66
کلیدواژه: 
چکیده: 

ماتریس سختی یکی از ویژگی های ذاتی هر روش عددی است. شرایط این ماتریس تاثیر به سزایی در حجم محاسبات و پایداری روش حل می گذارد. در مطالعه ی حاضر، به لحاظ نظری مقایسه یی بر اساس هندسه و ویژگی های ریاضی ماتریس سختی حاصل از روش های عددی اجزای محدود استاندارد، اجزای محدود توسعه یافته و روش آنالیز ایزوژیومتریک، در حل مسیله ی ورق حاوی ترک صورت گرفته است. به منظور مدل سازی ترک در روش اجزای محدود استاندارد، المان ویژه تکین هشت گرهی اجزای محدود به کار گرفته شده است. از طرفی در روش اجزای محدود توسعه یافته از اصول غنی سازی توابع درون یاب اجزای محدود و کاربرد روش ریاضی پیکره بندی واحد اجزای محدود استفاده می شود. به علاوه در روش آنالیز ایزوژیومتریک از تکرار نقاط کنترلی در یک موقعیت به منظور ایجاد ضمنی ناپیوستگی و ایجاد تکینگی در ماتریس سختی، بهره گرفته شده است و از توابع پایه مرتبه 3 در تقریب هندسه و حل استفاده می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 29

دانلود 66 استناد 0 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
litScript