نتایج جستجو

12

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

موحد ضیا

نشریه: 

جاویدان خرد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  5-14
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1047
 • دانلود: 

  122
چکیده: 

در کتاب های منطق سنتی ما قید ضرورت و امکان گاهی پیش از جمله، گاهی پیش از محمول و گاهی پس از جمله می آید و در نتیجه نمی توان از ظاهر جمله تشخیص داد که عملگر وجه، جمله را مقید می کند یا محمول را و به اصطلاح وجه سور (de dicto) است یا وجه حمل .(de re) در این مقاله با بررسی نقیض و عکس جمله های موجه و نیز محل آنها در مقدمه های قیاس کوشش می کنیم پاسخی برای این پرسش مهم پیدا کنیم. اصل مقاله به صورت متن کامل انگلیسی، در بخش انگلیسی قابل رویت است.

آمار یکساله:  

بازدید 1047

دانلود 122 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  44
تعامل: 
 • بازدید: 

  78
 • دانلود: 

  36
چکیده: 

IN THIS PAPER, WE STUDY A GRAPH G WHICH SATISFIES (P1) CONDITION, (FORMULA) FOR ANY XYÏ E (G).WE SHOW THAT G IS Z3-CONNECTED OR CONTAINS K-4 AS A SUBGRAPH IF SATISFIES (P 1) CONDITION. FURTHER WE SHOW THAT IF VI IS A SET OF VERTICS WITH DEGREE I AND V2 IS NOT DEPENDENT SET OR G [V 2 ÈV 3] CONTAINS AN ODD CYCLE, THEN G IS NOT Z3-CONNECTED.

آمار یکساله:  

بازدید 78

دانلود 36
نویسندگان: 

DAGHIGH H. | BAHRAMIAN M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  55-64
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  76041
 • دانلود: 

  41079
چکیده: 

Let E be an elliptic curve over the finite field Fq, P a point in E(Fq) of order n, and Q a point in the group generated by P. The discrete logarithm problem on E is to find the number k such that Q = kP. In this paper we reduce the discrete logarithm problem on E[n] to the discrete logarithm on the group F*q , the multiplicative group of nonzero elements of Fq, in the case where n ï q - 1, using generalized jacobian of E.

آمار یکساله:  

بازدید 76041

دانلود 41079 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسنده: 

TALEBI A.A.

همایش: 

IRANIAN ALGEBRA SEMINAR

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  20
تعامل: 
 • بازدید: 

  131
 • دانلود: 

  47
کلیدواژه: 
چکیده: 

LET G BE A GROUP AND LET S BE A SUBSET OF G SUCH THAT 1GÏS AND S=S−1. LET G=CAY(G, S) BE A CAYLEY GRAPH ON G RELATIVE TO S. THEN G IS SAID TO BE NORMAL EDGE-TRANSITIVE, IF NAUT(G)(G) ACTS TRANSITIVELY ON EDGES. IN THIS PAPER WE DETERMINE ALL NORMAL EDGE-TRANSITIVE CAYLEY GRAPHS ON A QUATERNION GROUP Q2N OF VALENCY 4. IN ADDITION WE GIVE NORMAL EDGE-TRANSITIVE CAYLEY GRAPHS ON A QUATERNION GROUP Q2N OF SOME OTHER VALENCIES.

آمار یکساله:  

بازدید 131

دانلود 47
نویسندگان: 

رضایی والی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1 (پیاپی 14)
 • صفحات: 

  1-16
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  3184
 • دانلود: 

  427
چکیده: 

در دستورهای سنتی زبان فارسی در کنار مصدر، دو مقوله اسم مصدر و حاصل مصدر نیز مطرح شده اند. اختلاف نظرهای زیادی در مورد تعلق مصدر به فعل یا اسم در میان دستورنویسان و زبان شناسان وجود دارد. در مورد اسم مصدر و حاصل مصدر نیز دیدگاه های متفاوتی به چشم می خورد. در این مقاله این مقوله ها بر اساس سرنمون رده شناختی مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. بر اساس رویکرد کرافت (2003) طبقه معنایی واژگان به تنهایی قادر به تعیین مقوله واژگانی کلمات به صورت بین زبانی نیست و علاوه بر آن نقش کنش گزاره ای نیز باید در نظر گرفته شود. در این تحقیق نشان داده می شود که مصدر از نظر داشتن کنش گزاره ای ارجاع مانند اسم است، اما از نظر طبقه معنایی به فعل شباهت دارد. اسم مصدر نیز از این نظر مانند مصدر است، اما ویژگی های اسمی بیشتری دارد. آنچه به عنوان حاصل مصدر در دستور سنتی مطرح است هیچ ارتباطی با طبقه معنایی مصدر و اسم مصدر یعنی کنش ندارد. نتیجه این پژوهش این است که در کنار سه مقوله واژگانی اسم، فعل و صفت مقوله های دیگری وجود دارد که از نظر طبقه معنایی و کنش گزاره ای ترکیبی از ویژگی های مربوط به این سه مقوله تلقی می شوند. این مقاله نشان می دهد که رویکرد سرنمون رده شناختی کرافت یک فضای مفهومی جهانی را به دست می دهد که بر همه زبان ها قابل اعمال است. با این وجود ترکیب های غیرسرنمون طبقه معنایی و کنش گزاره ای گاهی بیش از یک مقوله را در زبان های خاص در خود جای می دهند. نقشه معنایی مورد نظر کرافت قادر به تمایز مصدر و اسم مصدر در زبان فارسی نیست، زیرا این دو مقوله دارای مولفه های مشترکی هستند. در چنین مواردی با استفاده از معیارهای صوری و نقشی می توان این مقوله ها را متمایز نمود. این تحقیق نشان می دهد که بزرگترین ضعف سرنمون رده شناختی کرافت این است که فضای مفهومی مقوله های واژگانی را به دو بخش یعنی نقاط بی نشان و نقاط حاشیه ای تقسیم می کند و قادر نیست معیاری را برای درجه بندی میزان بی نشان بودن یا حاشیه ای بودن به دست دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 3184

دانلود 427 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

منتظری مجید

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  36
 • صفحات: 

  209-228
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  726
 • دانلود: 

  217
چکیده: 

در این پژوهش تغییرپذیری مکانی روندهای دمای ایران در 48 سال گذشته مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور، داده های دمای سالانه کمینه، بیشینه و متوسط ایستگاه های همدید و اقلیمی کشور از 1961 تا 2008 از مرکز داده های سازمان هواشناسی کشور اخذ گردید. به کمک پایگاه داده های تنظیم شده، نقشه های هم دما با اندازه پیکسل 15×15 کیلومتر به روش میانیابی کریجینگ محاسبه و ترسیم شد بطوری که هر نقشه با 7196 پیکسل مرزهای کشور را در برگرفت. بدین ترتیب سه آرایه با ابعاد 48×7196 فراهم گردید. جهت ارزیابی روند دما از روش های پارامتری رگرسیون خطی و ناپارامتری مان- کندال بهره گرفته شد. اعمال این آزمون ها بر روی هر یک از آرایه ها نشان داد که دمای کشور رو به افزایش است. این افزایش بیشتر در مناطق پست و کم ارتفاع روی داده است. در این میان دمای کمینه از اهمیت بیشتری برخوردار است و در60 درصد وسعت کشور روند افزایشی نشان می دهد. درحالی که روند افزایشی دمای بیشینه 27 درصد وسعت کشور را در بر گرفته است. از سوی دیگر شدت روند در تمامی پهنه ها یکسان و یکنواخت نیست و برای دمای کمینه شدت آن در استان کرمان در غرب لوت و در منطقه شهداد، در بخش های مرکزی استان سمنان، شرق خوزستان، جنوب استان ایلام و غرب استان کرمانشاه، بیشتر بوده و این مناطق بیش از سایر جاها در معرض آسیب های محیطی ناشی از افزایش دمای کمینه، قرار دارند. در حالی که استان های خراسان شمالی، همدان و چهار محال و بختیاری کمتر در معرض روندهای افزایشی دما، قرار داشته اند. همچنین این پژوهش نشان داد که بطور متوسط دماهای سالانه کمینه، بیشینه و متوسط ایران طی دوره 48 ساله به ترتیب 2.1، 0.45 و 1.3 درجه سلسیوس افزایش یافته است.

آمار یکساله:  

بازدید 726

دانلود 217 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

آمانی محمد | صفویان آرزو

نشریه: 

مدیریت بحران

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  10
 • صفحات: 

  35-40
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  540
 • دانلود: 

  443
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 540

دانلود 443 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

خسروی حسن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  47-51
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  585
 • دانلود: 

  117
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این مقاله عناصر-𝑛  انگل گروهی راست را مورد مطالعه قرار می دهیم. با تغییر گروهی که توسط نیومن و نیکل ساخته شده است، برای هر 𝑛≥5 یک گروه دو مولده G=〈a,b〉 با این خاصیت می سازیم که در آن b یک عنصر -𝑛 انگل راست است ولی [bk , 𝑛α] از مرتبه نامتناهی است هرگاه .kÏ {0,1} اصل مقاله به صورت متن کامل انگلیسی، در بخش انگلیسی قابل رویت است.

آمار یکساله:  

بازدید 585

دانلود 117 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ZHU WENLONG | LING SHUAI

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  42
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  719-730
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  90650
 • دانلود: 

  29142
چکیده: 

Let C be a nonempty closed convex subset of a real Hilbert space H. Let {Sn} and {Tn} be sequences of nonexpansive self-mappings of C, where one of them is a strongly nonexpansive sequence. K. Aoyama and Y. Kimura introduced the iteration process xn+1=bnxn+(1-bn) Sn (anu+(1-an) Tnxn) for finding the common fixed point of {Sn} and {Tn}, where uÎC is an arbitrarily (but fixed) element in C, x0ÎC arbitrarily, {an} and {bn} are sequences in [0; 1]. But in the case where uÏC, the iterative scheme above becomes invalid because xn may not belong to C. To overcome this weakness, a new iterative scheme based on the thought of boundary point method is proposed and the strong convergence theorem is proved. As a special case, we can find the minimum-norm common fixed point of {Sn} and {Tn} whether 0ÎC or 0ÏC.

آمار یکساله:  

بازدید 90650

دانلود 29142 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  165-179
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  486
 • دانلود: 

  154
کلیدواژه: 
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 486

دانلود 154 استناد 0 مرجع 0
litScript