نتایج جستجو

705

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

71

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
نویسنده: 

خسروی حسن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  47
 • صفحه پایان: 

  51
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  105
 • دانلود: 

  42
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این مقاله عناصر-𝑛  انگل گروهی راست را مورد مطالعه قرار می دهیم. با تغییر گروهی که توسط نیومن و نیکل ساخته شده است، برای هر 𝑛≥5 یک گروه دو مولده G=〈a,b〉 با این خاصیت می سازیم که در آن b یک عنصر -𝑛 انگل راست است ولی [bk , 𝑛α] از مرتبه نامتناهی است هرگاه .kÏ {0,1} اصل مقاله به صورت متن کامل انگلیسی، در بخش انگلیسی قابل رویت است.

آمار یکساله:  

بازدید 105

دانلود 42 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  165
 • صفحه پایان: 

  179
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  97
 • دانلود: 

  58
کلیدواژه: 
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 97

دانلود 58 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

DAGHIGH H. | BAHRAMIAN M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  55
 • صفحه پایان: 

  64
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14344
 • دانلود: 

  11944
کلیدواژه: 
چکیده: 

Let E be an elliptic curve over the finite field Fq, P a point in E(Fq) of order n, and Q a point in the group generated by P. The discrete logarithm problem on E is to find the number k such that Q = kP. In this paper we reduce the discrete logarithm problem on E[n] to the discrete logarithm on the group F*q , the multiplicative group of nonzero elements of Fq, in the case where n ï q - 1, using generalized jacobian of E.

آمار یکساله:  

بازدید 14344

دانلود 11944 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

HU M.L. | DILLARD C.J.

نشریه: 

METHODS IN ENZYMOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1994
 • دوره: 

  233
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  385
 • صفحه پایان: 

  387
تعامل: 
 • استنادات: 

  314
 • بازدید: 

  7873
 • دانلود: 

  912
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7873

دانلود 912 استناد 314 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  115
 • صفحه پایان: 

  129
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  31
 • دانلود: 

  63
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این مقاله، پیشینه ی تحقیق حاکم بر انتشار موج مهاجم برون صفحه ی SH در یک محیط الاستیک خطی ناهمسان اورتوتروپ با تکیه بر عوارض توپوگرافی به عنوان مطالعه ی موردی پرداخته شده است. ضمن اشاره ی مختصر به مبانی الاستیسیته ی مصالح ناهمسان و معادله ی موج اسکالر، در ادامه ادبیّات فنّی توابع گرین مستخرج در حل مسأله مزبور ارائه شده است. با تقسیم بندی رویکردهای تحلیل مسأله به سه دسته روش تحلیلی، نیمه تحلیلی و عددی، مطالعات مربوطه در هر دسته طبقه بندی و به ترتیب توسعه معرفی شده است. به لحاظ تناسب و گسترش روش اجزای مرزی در تحلیل مسائل انتشار موج به ویژه عوارض توپوگرافی، این روش براساس دو فرآیند فرمول بندی محیط کامل و نیم فضا تمییز شده و ادبیّات منوط به تفکیک در دو محیط ایزوتروپ و اورتوتروپ بسط داده شده است. این نوشته به عنوان نقطه ی آغازین به کلیه ی محققان و پژوهشگران علاقه مند به حوزه ی تحلیل لرزه ای ساختگاه همسان و ناهمسان پیشنهاد می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 31

دانلود 63 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  21
 • صفحه شروع: 

  7
 • صفحه پایان: 

  32
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  92
 • دانلود: 

  105
چکیده: 

درباره عطار، شاعر عارف و بلندآوازه ایرانی، کتاب ها و مقالات بسیاری نوشته شده است و تاکنون کارنامه پرباری در عرصه عطارپژوهی پیش رو داریم. شمار زیاد این پژوهش ها، ضرورت بررسی و تحلیل آن ها را بیش از پیش نشان می دهد تا بتوان از چندوچون این تحقیقات، آگاه و از دستاوردهای این محققان، بهره مند شد و از پژوهش های تکراری پرهیز کرد. بررسی میراث پژوهشی درباره شخصیت های ادبی از جمله کارهای بایسته در پژوهش های ادبی امروزی است که به آگاهی پژوهشگران از کارهای انجام گرفته و انجام نگرفته درباره آنان بسیار یاری می رساند و مقاله حاضر، با روش توصیفی-تحلیلی به عطار اختصاص دارد. به دلیل گستردگی پژوهش ها درباره عطار، در این مقاله، تنها به کارنامه عطارپژوهی در مقالات فارسی پرداخته شده است. بازه زمانی مورد بررسی از 1300 ش تا 1395 ش را دربرمی گیرد. در این 95 سال، در مجلات تخصصی ادبی، به ویژه مجلات علمی-پژوهشی، 650 مقاله فارسی در زمینه عطارپژوهی به چاپ رسیده است که در این مقاله، آمار توزیع زمانی و موضوعات کلی و جزیی این مقالات، در جدول های متعدد آمده و تحلیلی از سیر عطارپژوهی و رویکردهای آن در این 95 سال صورت گرفته است.

آمار یکساله:  

بازدید 92

دانلود 105 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  6 (پیاپی 52)
 • صفحه شروع: 

  103
 • صفحه پایان: 

  123
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  118
 • دانلود: 

  116
چکیده: 

تحقیق در ویژگیهای سبکی یک نویسنده با رویکرد گفتگومندی میتواند منجر به درک و دریافت بهتری از دنیای اثر شود. در یک متن گفتگومند، همه صداها شنیده میشود و صدای نویسنده صدای غالب نیست؛ بلکه نویسنده به همه آواها فرصت برابر میدهد و همه صداهای موافق و مخالف به موازات هم به گوش مخاطب میرسد. رمان بهترین بستر برای آفرینش فضای گفتگومند است. این پژوهش پنج رمان شاخص معاصر (سووشون اثر سیمین دانشور-کولی کنار آتش اثر منیرو روانیپور-طوبی و معنای شب اثر شهرنوش پارسیپور-عادت میکنیم اثر زویا پیرزاد-خانه ادریسیها اثر غزاله علیزاده)را به منظور کشف مولفه های گفتگومندی با روش توصیفی-تحلیلی و به شیوه اسنادی-کتابخانه ای، مورد نقد و بررسی قرار داده است. در پاسخ به پرسش اصلی این پژوهش که آیا گفتگومندی میتواند برای این نویسندگان یک ویژگی سبکی شخصی باشد؟؛ باید گفت که این نویسندگان با به کارگیری شگردهای مختلف از جمله، چرخش زاویه دید، ساختار صلیبی، ژانر ریالیسم جادویی و بینامتنیت، چندصدایی و چند زبانی، یک اثر گفتگومند و چند آوا را آفریده اند. بیشترین کاربرد چندصدایی با مولفه سبکبرداری است. همین امر گفتمان غالب متن را به سوی نظر نویسنده هدایت میکند و از بار گفتگومندی متن میکاهد. گفتگوی بینامتنی مشترک این رمانها با هم، گفتمان مقاومت و صدای اعتراض به گفتمان مرد سالار و سنتی است.

آمار یکساله:  

بازدید 118

دانلود 116 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  45
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  99
 • صفحه پایان: 

  111
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  296
 • دانلود: 

  98
چکیده: 

در این مقاله سعی در به کارگیری تبدیل موجک در حل معادله خطی اسکالر موج تحت شرایط مرزی واقعی (مسائل اندرکنش خاک و سازه) بوده است. وجود قدرت تحلیل تحت دقت‌ های متفاوت (وضوح متفاوت)،‏ قدرت تشخیص رفتارهای محلی و وجود الگوریتم ‌های وفقی در ذات روش (برخلاف روش‌ های عددی مرسوم مانند روش اجزاء محدود و روش تفاوت ‌های محدود) با الگوریتم‌ های سریع (تبدیل اپراتور مشتق به ماتریس ‌های نواری) و در نتیجه افزایش سرعت محاسبات در عین حفظ دقت مورد نظر از مزیت بزرگ حل در فضای تبدیل یافته موجک است.

آمار یکساله:  

بازدید 296

دانلود 98 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  232
 • صفحه پایان: 

  241
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  216
 • دانلود: 

  139
چکیده: 

زمینه و هدف: حشیشیا عصاره شاهدانه، از مواد مهم روانگردانی است که میلیون ها نفر در سراسر دنیا از آن استفاده مینمایند. با توجه به اثرات متنوع حشیش در سلولهای مغزی، این مطالعه با هدف بررسی اثر حشیش بر رشد سلول های انجام گردید. Sh-SY5Y عصبی رده بعلاوه DMEM از انیستیتو پاستور ایران تهیه و سپس در محیط Sh-SY5Y روشکار: در این مطالعه تجربی سلولهای رده %5 انکوبه شدند. پس از اطمینان از CO گلوتامین، پنی سیلین و استرپتومایسین در دمای 37 درجه و 2-L %10 سرم جنین گاوی تکثیر سلولها و رسیدن به تراکم لازم، سلولها در پاساژ چهارم، به گروه های کنترل و تجربی تحت تیمار با حشیش در به روش Sh-SY5Y 1000 و 100 تقسیم شدند و در طول مدت 1 الی 9 روز رشد سلولهای ng/ml غلظتهای محاسبه گردید. PDT= T× فلوسایتومتری و توسط فرمول 24 ساعت بعد از انتقال به فلاسک کشت سلولی، به کف فلاسک چسبیدند. این سلولها در ابتدا، Sh-SY5Y یافتهها: سلولهای کروی بوده و بعد از 24 ساعت دوکی شکل شدند. نتایج آزمون شمارش سلولی در روزهای 1 تا 6 حاکی از رشد سلول های تیمارشده با حشیش مشابه با گروه کنترل بود اما از روز ششم به بعد در گروه های تحت تیمار با ( عصاره شاهدانه) در مقایسه مشاهده گردید. (p<0/ با گروه کنترل کاهش معنادار رشد سلولی در سطح ( 05 در محیط کشت از حالت کروی، مشابه سلولهای فیبروبلاستی، دوکیشکل Sh-SY5Y نتیجه گیری: نتایج نشان داد سلولهای شده و بر اساس نتایج حاصل از شمارش سلولی مشخص گردید که حشیش مانع رشد این سلولها میگردد.

آمار یکساله:  

بازدید 216

دانلود 139 استناد 0 مرجع 18
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  57
 • صفحه پایان: 

  72
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  187
 • دانلود: 

  85
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 187

دانلود 85 استناد 0 مرجع 0
litScript