نتایج جستجو

13786

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1379

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
نویسنده: 

خسروی حسن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  47
 • صفحه پایان: 

  51
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  105
 • دانلود: 

  42
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این مقاله عناصر-𝑛  انگل گروهی راست را مورد مطالعه قرار می دهیم. با تغییر گروهی که توسط نیومن و نیکل ساخته شده است، برای هر 𝑛≥5 یک گروه دو مولده G=〈a,b〉 با این خاصیت می سازیم که در آن b یک عنصر -𝑛 انگل راست است ولی [bk , 𝑛α] از مرتبه نامتناهی است هرگاه .kÏ {0,1} اصل مقاله به صورت متن کامل انگلیسی، در بخش انگلیسی قابل رویت است.

آمار یکساله:  

بازدید 105

دانلود 42 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  165
 • صفحه پایان: 

  179
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  97
 • دانلود: 

  58
کلیدواژه: 
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 97

دانلود 58 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

DAGHIGH H. | BAHRAMIAN M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  55
 • صفحه پایان: 

  64
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14344
 • دانلود: 

  11944
کلیدواژه: 
چکیده: 

Let E be an elliptic curve over the finite field Fq, P a point in E(Fq) of order n, and Q a point in the group generated by P. The discrete logarithm problem on E is to find the number k such that Q = kP. In this paper we reduce the discrete logarithm problem on E[n] to the discrete logarithm on the group F*q , the multiplicative group of nonzero elements of Fq, in the case where n ï q - 1, using generalized jacobian of E.

آمار یکساله:  

بازدید 14344

دانلود 11944 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

شیمی کاربردی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  46
 • صفحه شروع: 

  355
 • صفحه پایان: 

  368
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  248
 • دانلود: 

  130
چکیده: 

هشت کمپلکس جدید بازشیف، [CoL2](7), [CuL2](6), [NiL2](5) and [CdL1](4), [CoL1](3), [CuL1](2), [NiL1](1)، [CdL2](8) از طریق واکنش دو لیگاند بازشیف جدید و یونهای فلزی فوق با نسبتهای مولی برابر تهیه شده است. لیگاند H2L1 و H2L1 از واکنش N’ , N-(2-آمینواتیل)(3-آمینوپروپیل) پی پرازین و 2-هیدروکسی بنزآلدهید یا 2-هیدروکسی-3-متوکسی بنزآلدهید تهیه شده و با روش های تجزیه عنصری، IR، و 13C NMR 1H-شناسایی شده اند. همه کمپلکس ها با روشهای IR و تجزیه عنصری شناسایی شده اند. مطالعات تئوری یون کمپلکس های [ML2Cl]+, [ML1Cl]+ که M یون فلزی است با روش B3LYP و مجموعه پایه 6-31G* برای اتم های کربن، نیتروژن و اکسیژن و همچنین از LanL2DZ برای یون فلز مرکزی با استفاده از کی ورد GEN انجام شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 248

دانلود 130 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

شیمی کاربردی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  26
 • صفحه شروع: 

  39
 • صفحه پایان: 

  51
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  157
 • دانلود: 

  97
چکیده: 

در این تحقیق، خاکستر برگ اکالیپتوس به عنوان جاذبی کم هزینه برای حذف همزمان یون های کادمیم (Ii)، کبالت (Ii) و نیکل (Ii) از محلول های آبی مورد استفاده قرار گرفت. پارامترهای جذب سطحی مانند pH اولیه محلول، زمان تماس، مقدار جاذب و دما، بررسی و بهینه سازی شدند. بررسی داده های به دست آمده با مطالعات ایزوترمی، انطباق بسیار خوب داده های تجربی را با مدل لانگمویر نشان داد. حداکثر ظرفیت جذب یون های کادمیم (Ii)، کبالت (Ii) و نیکل (Ii) به وسیله جاذب، به ترتیب 166.7، 27.03 و 23.08 میلی گرم بر گرم بدست آمد. مطالعات سنتیکی به وسیله مدل های مختلف انجام شد و بهترین تطبیق داده های تجربی با مدل سنتیکی شبه درجه دوم بود. همچنین بر اساس مطالعات ترمودینامیکی، فرآیند جذب گرماگیر بوده و به صورت خود به خودی انجام گرفت.

آمار یکساله:  

بازدید 157

دانلود 97 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  95
 • صفحه پایان: 

  103
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  193
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

فضای حلق همواره یکی از مباحث مورد توجه برای ارتودنتیست ها، و نقش اتیولوژیک آن در بروز مشکلات تنفسی و ناهنجاریهای سر و صورت موضوع تحقیقاتی محققین بیشماری بوده است.به دلیل ارتباط نزدیک ساختمانی و فانکشن فضای اوروفارنکس، با ساختمانهای سر و صورت و نقش ویژه آن در اعمال تنفسی، گوارشی و احتمالا در ثبات نتایج درمان ارتودنسی انگیزه این پژوهش را فراهم نمود.در این تحقیق تحلیلی آینده نگر به منظور یافتن اختلاف اندازه فضای اوروفارنکس درمال اکلوژن های Class I و Class Ii ( به دلیل رتروژن مندیبل)، 80 مورد Class I (40 مورد 9-13 و 40 مورد 18-30 سال) و 60 مورد Ii Class (30 مورد 9-13 و 30 مورد 18-30 سال) با تعداد مساوی از دو جنس از تعداد زیادی بیماران مراجعه کننده به بخش ارتودنسی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در طی سالهای 1374-76 انتخاب گردیدند.افراد مورد بررسی فاقد هرگونه مشکلات تنفسی، عادات پارافانکشنال، مشکلات TMJ، شنوایی، تعادلی، بینایی، بویایی، تورم لوزه ها و ادنوئید، سابقه درمان های ارتودنسی یا جراحی های سر و صورت، دارای صورتی متقارن با جهت رشدی نرمال بوده اند.پس از تهیه لترال سفالوگرام به روش NHP از کلیه نمونه ها، اندازه گیری و به تفکیک سن، جنس و نوع اکلوژن مورد بررسیهای آماری t.test قرار گرفته و نتایج ذیل بدست آمد.1- در ابعاد ساژیتال و عمودی فضای اوروفارنکس بین مال اکلوژنهای Class I,Ii با فانکشن صحیح تنفسی تفاوتی ملاحظه نگردید، که این نشانگر نبودن ارتباط بین موقعیت ساژیتالی مندیبل عقب رفته با فضای اوروفارنکس می باشد.2- ثابت ماندن عمق ساژیتال، افزایش ارتفاع راه هوایی اوروفانکس همراه با جابجایی ها یوئید به پایین و مختصری به جلو در طی دوران رشد، افزایش حد فوقانی و تحتانی اوروفارنکس در اکلوژن Class I.

آمار یکساله:  

بازدید 193

دانلود 79 استناد 2 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  93
 • صفحه پایان: 

  102
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  200
 • دانلود: 

  105
چکیده: 

در این تحقیق، سنتز دو رنگدانه جدید آزو مس (Ii) و روی(Ii)  با فرمول [Cu(azodicyd)]n و [Zn(azodicyd)]n گزارش شده که در آن لیگاند پل ساز =azodicyd دی آنیون 4 و '4 - آزودی (فنیل سیانامید) است. در ابتدا، لیگاند خنثی 4 و '4 - آزودی (فنیل سیانامید) ((AzodicydH2 از ترکیب 4 و '4 - آزودی آنیلین به کمک واکنش سولفور زدایی از مشتق تیو اوره آن با بازده بالا تولید شد. رنگدانه های آزوی مس(Ii)  و روی(Ii)  از واکنش نمک استات آنها با 4 و '4 - آزودی (فنیل سیانامید) خنثی ((AzodicydH2 در حلال آب - استون و در مجاورت تری اتیل آمین (TEA) سنتز شدند . وجود یک نوار جذبی شدید و تیز برای فرکانس ارتعاشی سیانامید (N=C=N) در این رنگدانه ها نشان می دهد که هر دو عامل سیانامیدی متصل به حلقه های فنیل در حالت جامد با هم یکسان هستند. طیف الکترونی لیگاند آزودی (فنیل سیانامید) در DMF یک نوار جذبی قوی در ناحیه مرئی را نشان می دهد. این نوار مربوط به انتقال بار درون لیگاند (ILCT) از گروه سیانامید (NCN) به گروه آزو (-N=N-) است. این انتقال(ILCT) در رنگدانه های آزو مس(Ii)  و روی(Ii)  نیز مشاهده می شود. همچنین یک انتقال بار از نوع LMCT در ناحیه مرئی در طیف الکترونی رنگدانه آزو مس(Ii)  مشاهده می شود. این رنگدانه های آزو فلزدار شده می توانند به عنوان ماده رنگی با انواع پلیمرهای متداول مانند PP، PE، PVC مخلوط و اکسترود شوند، بدون آن که تحت تجزیه حرارتی قرار گیرند. نتیجه های تجزیه حرارتی TGA/DSC نشان می دهد که رنگدانه های آزو مس(Ii)  و روی(Ii)  به ترتیب در 230 و 275 درجه سانتی گراد تجزیه می شوند. همچنین آزمایش های متفاوت نشان می دهند که این رنگدانه ها در انواع محیط های اسیدی، قلیایی، اکسنده و کاهنده پایدار هستند.

آمار یکساله:  

بازدید 200

دانلود 105 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

نانوساختارها

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  0
 • صفحه پایان: 

  0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  75
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

دو پلیمر کئوردینانسیونی جدید جیوه (Ii) و سرب (Ii) نانوساختار،[Pb (2-bpdh)(NO3)2(H2O)]n(1); (2-bpdh=2, 5-bis (2-pyridyl) -3, 4-diaza-2, 4-hexadiene)} and [Hg (4-bpdb)(SCN)2]n (2); (4-bpdb= 1, 4-bis (4-pyridyl)-3, 4-diaza-1, 3-butadiene)توسط روش سونوشیمیایی سنتز شدند. ساختار 1 ممکن است پلیمر کئوردیناسیون سرب (Ii) و آنالیز اشعه ایکس تک کریستال ترکیب 2 نشان داد که متشکل از زنجیره های زیگزاگ یک بعدی می باشد که در ان SCN و لیگاند4-bpdb  به صورت پل می باشد. نانو ساختار جدید پلیمرهای کئوردیناسیون توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی، پراش اشعه ایکس پودری، تجزیه و تحلیل عنصری و طیف سنجی IR بررسی شدند. اندازه نمونه ها حدود 70 نانومتر و 60 نانومتر برای ترکیب 1 و 2 بود.

آمار یکساله:  

بازدید 75

دانلود 23 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  4 (مسلسل 39) (ویژه نامه)
 • صفحه شروع: 

  196
 • صفحه پایان: 

  207
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  178
 • دانلود: 

  91
چکیده: 

جذب بیولوژیکی فلزات سنگین یک فرآیند بسیار موثر در حذف یون های فلزات سنگین از محلول های آبی است. در این تحقیق ویژگی های جذب سطحی کاتیون های Pb (Ii) و Zn (Ii) توسط بیومس قارچی غیرزندهP. chrysosporium  به طور جداگانه مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین روش های کشتن بیومس قارچی که شکل غیرزنده آن در جذب فلز موثرتر از نوع زنده می باشد بررسی شده، که نتایج نشان می دهد جوشاندن بیومس در سود یکی از روش های مناسب برای کشتن قارچ مورد نظر است. در این مطالعه از تکنیک جذب سطحی در سیستم ناپیوسته استفاده شده است. اثرات تغییرات pH، غلظت اولیه فلز، سرعت اختلاط، زمان تماس و دما در جذب سطحی مورد بررسی قرار گرفته که آزمایش های به عمل آمده نشان می دهد میزان جذب سطحی فلزات توسط بیومس با تغییرات pH محیط تغییر می کند. حداکثر جذب سطحی هر دو فلز بر روی جاذب بین pH 5 تا 6 است. با افزایش غلظت اولیه Pb (Ii) و Zn (Ii) جذب سطحی یون های فلزی مربوطه بر روی جاذب افزایش یافته است. زمان مناسب برای انجام فرآیند جذب حداکثر یک ساعت بوده و بعد از گذشت یک ساعت میزان جذب ثابت است و تغییری نمی کند. حداکثر یون های فلزی جذب شده توسط بیومس غیرزنده P. chrysosporium برای فلز سرب 90 mg/g و برای فلز روی 63 mg/g به دست آمده است. لذا میزان جذب Zn (Ii) از Pb (Ii) است. همچنین نتایج نشان می دهد که با افزایش دما میزان جذب زیاد شده است. افزایش غلظت بیومس تاثیر چندانی بر روی جذب ندارد. داده های به دست آمده از آزمایش جذب دو فلز Pb (Ii) و Zn (Ii) توسط بیومس یادشده از دو مدلFreundlich  و Langmuir تبعیت می کند. با استفاده از HCl می توان تا حدود %98 از بیومس استفاده شده را بازگردانی کرده و مورد استفاده مجدد قرار داد. نتایج پیشنهاد می کند که بیومس غیرزنده P. chrysosporium به طور قابل ملاحظه ای در حذف ویژگی های فلزات سنگین از محلول های آبی موثر است.

آمار یکساله:  

بازدید 178

دانلود 91 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  38
 • شماره: 

  2 (پیاپی 92)
 • صفحه شروع: 

  165
 • صفحه پایان: 

  172
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  157
 • دانلود: 

  102
چکیده: 

برای تهیه لیگاند 2-((2-(2-(پیریدین-2-ایل متیلن آمین)فنیل تیو)اتیل ایمینو)متیل) فنول (HL)، نخست آمین تیواتری نامتقارن 2-(2-آمینو اتیل-تیو)-N-(پیریدین-2-ایل متیلن آنیلین) با واکنش جانشینی هسته دوستی 2-آمینوتیوفنول با N-(2-برمواتیل) فتالیمید و سپس در واکنش تجمعی با پیریدین-2-کربالدهید و حذف گروه فتالیمید با هیدرازین هیدرات تهیه شد. آنگاه از واکنش تجمعی این آمین تیواتری نامتقارن با 2-هیدروکسی بنزآلدهید لیگاند HL به دست آمد. کمپلکس های باز شیف منگنز(Ii)، کبالت(IiI)، نیکل(Ii)، مس(Ii) و کادمیوم(Ii) از این لیگاند به روش تجمع در حضور یون فلز سنتز شدند. آمین تیواتری و لیگاند نامتقارن باز شیف به وسیله روش های طیف سنجی مناسبمانند IR و 1H-13C NMR و همچنین کمپلکس های باز شیف نامتقارن با روش های UV-Vis، IR، هدایت مولی و تجزیه عنصری شناسایی شدند.

آمار یکساله:  

بازدید 157

دانلود 102 استناد 0 مرجع 0
litScript