نتایج جستجو

117

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

12

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


نویسنده: 

خسروی حسن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  47
 • صفحه پایان: 

  51
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  105
 • دانلود: 

  42
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این مقاله عناصر-𝑛  انگل گروهی راست را مورد مطالعه قرار می دهیم. با تغییر گروهی که توسط نیومن و نیکل ساخته شده است، برای هر 𝑛≥5 یک گروه دو مولده G=〈a,b〉 با این خاصیت می سازیم که در آن b یک عنصر -𝑛 انگل راست است ولی [bk , 𝑛α] از مرتبه نامتناهی است هرگاه .kÏ {0,1} اصل مقاله به صورت متن کامل انگلیسی، در بخش انگلیسی قابل رویت است.

آمار یکساله:  

بازدید 105

دانلود 42 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  165
 • صفحه پایان: 

  179
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  97
 • دانلود: 

  58
کلیدواژه: 
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 97

دانلود 58 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

DAGHIGH H. | BAHRAMIAN M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  55
 • صفحه پایان: 

  64
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14344
 • دانلود: 

  11944
کلیدواژه: 
چکیده: 

Let E be an elliptic curve over the finite field Fq, P a point in E(Fq) of order n, and Q a point in the group generated by P. The discrete logarithm problem on E is to find the number k such that Q = kP. In this paper we reduce the discrete logarithm problem on E[n] to the discrete logarithm on the group F*q , the multiplicative group of nonzero elements of Fq, in the case where n ï q - 1, using generalized jacobian of E.

آمار یکساله:  

بازدید 14344

دانلود 11944 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  49
 • شماره: 

  1 (پیاپی 87)
 • صفحه شروع: 

  153
 • صفحه پایان: 

  164
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  144
 • دانلود: 

  94
چکیده: 

در این مقاله یک روش جدید مبتنی بر اندازه گیری تعداد سلول های فاصله موجود در نمایه های برد آشکارشده از دو جهت متفاوت توسط دو رادار با قدرت تفکیک بالا مشابه معرفی می شود. در ابتدا با استفاده از تقریب مستطیلی و اندازه گیری طول و عرض اهداف دریایی، محاسبه تعداد سلول های فاصله موجود در نمایه برد آشکارشده انجام گرفته و در ادامه با توجه به اندازه گیری زاویه بین دو رادار نسبت به هدف، اقدام به تشکیل فضاهای ویژگی کرده و در انتها با استفاده از شبکه عصبی، دسته بندی اهداف دریایی انجام گرفته است. در ادامه سه شناور واقعی را در نرم افزار فکو مدل کرده و نمایه های برد به دست آمده را با نویز مخلوط کرده و به شبکه عصبی طراحی شده وارد می شود و بدین ترتیب دقت الگوریتم با توجه به مقادیر مختلف سیگنال به نویز سنجیده می شود. در بازه های معین، دقت عملکرد الگوریتم بالای 99% می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 144

دانلود 94 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  73
 • صفحه پایان: 

  76
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  169
 • دانلود: 

  93
چکیده: 

در این مقاله طراحی و مشخصات کارکرد این دستگاه لیزر گازکربنیک تپی عرضی فشار آتمسفری تکرار بالا با پیش یونش فرابنفش و با استفاده از گازهای صنعتی با خلوص معمولی گزارش می شود. آرایه ای از ترکیب جرقه و کرونا مناسب برای عملکرد با عمر زیاد و تکرار بالا با بهره مناسب به عنوان منبع پیش یونش کننده استفاده شده است. عملکرد نیمه بسته با تکرار 300 هرتز و با توان متوسط 220 وات برای اولین بار در ایران برای این نوع لیزرها به دست آمده است. در این حالت، بهره 7.7 درصد، انرژی در هر پالس 735 میلی ژول اندازه گیری شده است. بهترین نتایج مستقل به دست آمده عبارتند از 1.1 ژول در تپ، 320 هرتز نرخ تکرار، 11 مگاوات قله توان و 10.6 درصد بهره خروجی نسبت به انرژی ذخیره شده در خازن اصلی.

آمار یکساله:  

بازدید 169

دانلود 93 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  9
تعامل: 
 • بازدید: 

  42
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

PLEASE CLICK ON PDF TO VIEW THE ABSTRACT

آمار یکساله:  

بازدید 42

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  9
تعامل: 
 • بازدید: 

  97
 • دانلود: 

  18
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 97

دانلود 18
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  93
 • دانلود: 

  18
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 93

دانلود 18
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  28
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

RAD51D IS ONE OF RAD51 PARALOGS WHICH SUPPORT RAD51 IN HRR (HOMOLOGOUS RECOMBINATION REPAIR). HRR IS ONE OF TWO MAIN PROCEDURES OF DOUBLE STRAND BREAKS (DSBS) REPAIR IN GENOME. THIS METHOD WORKS WITHOUT ERROR AND THIS PATHWAY ACTUALLY HAS OTHER SIGNIFICANT ROLES IN EVOLVED ORGANISMS. …

آمار یکساله:  

بازدید 28

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  49
 • دانلود: 

  16
کلیدواژه: 
چکیده: 

یکی از مزایای لیزرهای TEA-CO2 امکان داشتن آهنگ تکرار پالس بالا است. از عواملی که باعث محدودشدن آهنگ تکرار در لیزرهای TEA-CO2 با آهنگ تکرار بالا  (HRR)می شود، اختلال چگالی گاز را می توان نام برد، یکی از موثرترین عوامل مختل کننده چگالی گاز و محدودکننده تعداد پالس ها در لیزرهای HRR تولید امواج آکوستیکی است. در این مقاله برای بررسی نقش امواج آکوستیکی در محدودکردن فرکانس تکرار پالس ها در لیزرهای HRR یک مدل ریاضی مطرح شده، در این مدل کانال گاز لیزر را به عنوان یک تشدیدکننده آکوستیکی در نظر گرفته و طیف امواج آکوستیکی را بر حسب فرکانس تکرار پالس ها بدست آورده ایم و در مورد محدوده مناسب فرکانس بحث کرده ایم.

آمار یکساله:  

بازدید 49

دانلود 16

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
litScript