نتایج جستجو

134436

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

13444

انتقال به صفحه



فیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها




گروه تخصصی











متن کامل


نویسنده: 

خسروی حسن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  47
 • صفحه پایان: 

  51
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  105
 • دانلود: 

  42
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این مقاله عناصر-𝑛  انگل گروهی راست را مورد مطالعه قرار می دهیم. با تغییر گروهی که توسط نیومن و نیکل ساخته شده است، برای هر 𝑛≥5 یک گروه دو مولده G=〈a,b〉 با این خاصیت می سازیم که در آن b یک عنصر -𝑛 انگل راست است ولی [bk , 𝑛α] از مرتبه نامتناهی است هرگاه .kÏ {0,1} اصل مقاله به صورت متن کامل انگلیسی، در بخش انگلیسی قابل رویت است.

آمار یکساله:  

بازدید 105

دانلود 42 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  165
 • صفحه پایان: 

  179
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  97
 • دانلود: 

  58
کلیدواژه: 
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 97

دانلود 58 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

DAGHIGH H. | BAHRAMIAN M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  55
 • صفحه پایان: 

  64
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14344
 • دانلود: 

  11944
کلیدواژه: 
چکیده: 

Let E be an elliptic curve over the finite field Fq, P a point in E(Fq) of order n, and Q a point in the group generated by P. The discrete logarithm problem on E is to find the number k such that Q = kP. In this paper we reduce the discrete logarithm problem on E[n] to the discrete logarithm on the group F*q , the multiplicative group of nonzero elements of Fq, in the case where n ï q - 1, using generalized jacobian of E.

آمار یکساله:  

بازدید 14344

دانلود 11944 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  38
 • صفحه شروع: 

  2693
 • صفحه پایان: 

  2698
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  155
 • دانلود: 

  79
کلیدواژه: 
چکیده: 

2، ‘2 دی پیریدیل آمین HDPA، در تترا هیدروفوران، THF، با NaH یا MeLi به ترتیب نمک سدیم (NaDPA) یا نمک لیتیم (LiDPA) ایجاد می کند. یک اکی والان از نمک سدیم یا لیتیم با یک اکی والانCu(I)  به صورت [Cu(TMEDA)2][CuCl2] منجر به تشکیل کمپلکس زرد رنگ دیمر Cu(I)، [Cu(DPA)2] می شود. داده های تجزیه عنصری، وزن مولکولی، طیف زیر قرمز و مغناطیسی پذیری این کمپلکس، فرمول [Cu(DPA)2] را تایید می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 155

دانلود 79 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  37
 • صفحه شروع: 

  2615
 • صفحه پایان: 

  2620
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  166
 • دانلود: 

  79
کلیدواژه: 
چکیده: 

یک اکی والان نیکل(II)  کلرید، NiCl2، با دو اکی والان از نمک سدیم یا لیتیم 2- (بنزیل آمینو) پیریدین ( NaBAPیاLiBAP )، درTHF  محلول قرمز تیره رنگی تشکیل می دهد. بعد از چند بار صاف کردن محلول، مقداری هگزان نرمال به صورت لایه به محلول اضافه و بعد از 24 ساعت، باقیمانده NaCl یا به ویژه LiCl کاملا جدا شده و محلول قرمز قهوه ای رنگ زلال در دمای -10° C بعد از حدود 24 ساعت بلورهای ریز قهوه ای روشن می دهد. چند تبلور مجدد منجر به تشکیل بلورهای ریز و قرمز قهوه ای می شود. داده های تجزیه عنصری، وزن مولکولی، طیف زیر قرمز و مغناطیس پذیری این کمپلکس، فرمول [Ni(BAP)2]2  را تایید می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 166

دانلود 79 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  22
تعامل: 
 • بازدید: 

  160
 • دانلود: 

  17
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 160

دانلود 17
عنوان: 
نشریه: 

کلام اسلامی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  42
 • صفحه شروع: 

  108
 • صفحه پایان: 

  121
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  183
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 183

دانلود 23 استناد 1 مرجع 0
نویسنده: 

سالاری مهنوش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  44
تعامل: 
 • بازدید: 

  27
 • دانلود: 

  28
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 27

دانلود 28
نویسنده: 

نوروزی علیرضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  131
 • صفحه شروع: 

  24
 • صفحه پایان: 

  34
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  41
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

0

آمار یکساله:  

بازدید 41

دانلود 23 استناد 1 مرجع 0
نشریه: 

شیمی کاربردی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  55
 • صفحه شروع: 

  69
 • صفحه پایان: 

  79
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  191
 • دانلود: 

  112
چکیده: 

سنتز 3-آمینو ایمیدازو[2، 1-a]پیریدین ها طی واکنش سه جزئی بین آلدهیدهای آروماتیک، 2-آمینوپیریدین ها و ایزوسیانیدها در دمای اتاق و سیستم دو حلالی آب/2، 2، 2-تری فلوئورو اتانول توصیف شده است. در روش ارائه شده بازده بالا فرآورده در سیستم دو حلالی نسبت به 2، 2، 2-تری فلوئورو اتانول خالص حاصل شده است. پیوند هیدروژنی قوی در سیستم دو حلالی سبب عدم استفاده از کاتالیست اسید لوئیس در این واکنش شده است و همچنین استفاده از سیستم دوحلالی سبب کاهش 75 درصدی استفاده از 2، 2، 2-تری فلوئورو اتانول شده است که تاثیر قابل توجهی در کاهش قیمت و اثرات سمی دارد. بازده بالا، کاهش زمان واکنش، جداسازی محصول واکنش با صاف کردن و شرایط ملایم و دوستدار محیط زیست از مزایای روش ارائه شده جهت سنتز این ترکیبات با خواص بیولوژیکی می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 191

دانلود 112 استناد 0 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
litScript