نتایج جستجو

82

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

9

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
نویسنده: 

خسروی حسن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  47
 • صفحه پایان: 

  51
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  105
 • دانلود: 

  42
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این مقاله عناصر-𝑛  انگل گروهی راست را مورد مطالعه قرار می دهیم. با تغییر گروهی که توسط نیومن و نیکل ساخته شده است، برای هر 𝑛≥5 یک گروه دو مولده G=〈a,b〉 با این خاصیت می سازیم که در آن b یک عنصر -𝑛 انگل راست است ولی [bk , 𝑛α] از مرتبه نامتناهی است هرگاه .kÏ {0,1} اصل مقاله به صورت متن کامل انگلیسی، در بخش انگلیسی قابل رویت است.

آمار یکساله:  

بازدید 105

دانلود 42 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  165
 • صفحه پایان: 

  179
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  97
 • دانلود: 

  58
کلیدواژه: 
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 97

دانلود 58 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

DAGHIGH H. | BAHRAMIAN M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  55
 • صفحه پایان: 

  64
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14344
 • دانلود: 

  11944
کلیدواژه: 
چکیده: 

Let E be an elliptic curve over the finite field Fq, P a point in E(Fq) of order n, and Q a point in the group generated by P. The discrete logarithm problem on E is to find the number k such that Q = kP. In this paper we reduce the discrete logarithm problem on E[n] to the discrete logarithm on the group F*q , the multiplicative group of nonzero elements of Fq, in the case where n ï q - 1, using generalized jacobian of E.

آمار یکساله:  

بازدید 14344

دانلود 11944 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  51
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  20
 • صفحه پایان: 

  25
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  11573
 • دانلود: 

  5623
کلیدواژه: 
چکیده: 

Friction stir processing (FSP) was conducted on a SAF 2205 duplex stainless steel at advancing speed of 50 mm/min and rotational speed of 400 rpm. Characterization of evolved material was studied using electron microscopy equipped with electron back scattered diffraction (EBSD) system. The results indicated that the severe plastic deformation and the heat generated during the FSP developed a very fine microstructure in the stir zone (SZ). It was found that the finest grains with average grain size less than 1 μ m were formed in the bottom of the SZ where the material was more likely to receive the lowest temperature in both constituent phases of ferrite and austenite. Therefore, it can be inferred that the material in the bottom of the SZ was less affected from the heat generated by the shoulder. The presence of such severe deformation along with the elevated temperature during the welding procedure inside the SZ activates the occurrence of continuous dynamic recrystallization mechanism throughout the material which seems to be responsible for grain refinement. Moreover, 111 and 110 pole figures of both constituent phases demonstrated that the rotating tool broke the initial microstructure, modified the pre-existence rolling texture of the starting material, and introduced simple shear texture components into the SZ.

آمار یکساله:  

بازدید 11573

دانلود 5623 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  4 (پیاپی 39)
 • صفحه شروع: 

  33
 • صفحه پایان: 

  42
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  392
 • دانلود: 

  41
چکیده: 

در این پژوهش، رفتار خوردگی بین دانه ای فولاد زنگ نزن دوپلکس SAF 2205 در محلول "2 مولار اسید سولفوریک + 1 مولار اسید کلریدریک" در دمای 30oC با استفاده از آزمون های پلاریزاسیون پتانسیودینامیک، راکتیواسیون پتانسیوکینتیک الکتروشیمیایی دو حلقه ای (DLEPR)، تفرق اشعه ایکس و طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی (EIS) مورد بررسی قرار گرفت. طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی، برای نمونه هایی با درجات مختلفی از حساس شدن به مدت 1 و 5 ساعت در دمای 725oC، وجود سه رفتار متفاوت را در پتانسیل های مختلف ناحیه ترانس پسیو نشان داد. نتایج بررسی حاکی از کاهش مقاومت انتقال بار (Rct) و مقاومت پلاریزاسیون (RP) در اثر افزایش زمان حساس شدن می باشد و این نتایج با تصاویر میکروسکوپ نوری و الکترونی از سطح نمونه های خورده شده همخوانی دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 392

دانلود 41 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  4 (پیاپی 47)
 • صفحه شروع: 

  17
 • صفحه پایان: 

  28
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  104
 • دانلود: 

  93
چکیده: 

در این پژوهش، خواص لایه پسیو فولاد زنگ نزن دوپلکس SAF 2205 در محلول اسید سولفوریک و درجه حساس شدن آنها (پس از 1 و 5 ساعت عملیات حرارتی) با استفاده از آزمون راکتیواسیون پتانسیوکینتیک الکتروشیمیایی دو حلقه (DLEPR) مورد ارزیابی قرار گرفت که همخوانی خوبی با نتایج حاصل از آزمون اچ هیدروکسید سدیم برای طبقه بندی ساختار فولادهای زنگ نزن دوپلکس داشت. همچنین، آزمون پلاریزاسیون پتانسیودینامیک به منظور تعیین محدوده پتانسیل پسیو در نمونه های آنیل محلولی و حساس شده صورت پذیرفت. پلاریزاسیون سیکلی اعمالی در شاخه آندی آلیاژ حساس شده با زبری سطح مختلف، سودمندی یکنواختی و کم بودن زبری سطح بر افزایش مقاومت لایه پسیو را نشان داد. به منظور ارزیابی دانسیته عیوب نقطه ای لایه پسیو فولاد زنگ نزن، آنالیز موت-شاتکی انجام شد تا غلظت دهنده های الکترون در سطح تعیین گردید. نتایج نشان داد که کاهش زبری سطح، کاهش درجه حساس شدن و افزایش تعداد سیکل های پلارزاسیون باعث کاهش دانسیته عیوب سطحی تا 44 درصد خواهد شد. از همین رو، هر چه درجه حساس شدن و زبری سطح بیشتر باشد، لایه پسیو آلیاژ در اثر تشکیل فاز سیگما و کاهش میکروپیل های موجود در سطح معیوب تر خواهد بود.

آمار یکساله:  

بازدید 104

دانلود 93 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  63
 • صفحه پایان: 

  80
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  8725
 • دانلود: 

  5391
کلیدواژه: 
چکیده: 

This work continues to focus on evaluating the electrochemical behavior of the steels Hastelloy C2000 and SAF 2205, after heat treatment in 700 ° C and 900 ° C in 1 M phosphoric acid. In addition, it reports on the effect of sulfate as a corrosion inhibitor of the two steels by using two electrochemical methods Tafel polarization and Electrochemical Impedance Spectroscopy (EIS). The electrochemical characterization of the two steels showed that the corrosion resistance decrease with the elevation of temperature from 700 ° C to 900 ° C in 1 M H3PO4. This decrease is about 76. 21% for SAF 2205 and 19. 37% for Hastelloy C2000. From these results, SAF 2205 is less resistant to corrosion than Hastelloy C2000 after heat treatment in acid environment. The comparison of the behavior of the two steels in the presence of sulfate showed that the corrosion current intensity of SAF 2205 is higher than that of the Hastelloy C2000. However, the separate analysis of each steel showed, an inhibitory efficiency of 99. 99% with the addition of 0. 1 g/l of SO42-for Hastelloy C2000 and about 91. 06% for 0. 2 g/l of SO42-for SAF 2205 as optimums concentrations.

آمار یکساله:  

بازدید 8725

دانلود 5391 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  203
 • صفحه پایان: 

  212
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  143
 • دانلود: 

  80
کلیدواژه: 
چکیده: 

ابعاد بلوک های پای تنداب در حوضچه های آرامش نقش مهمی در نوع و اندازه این گونه سازه ها ایفا می کند. یکی از شاخص های مهم در طراحی این بلوک ها نوسانات فشار است که می تواند سبب بروز پدیده خستگی در بلوک ها شود. علی رغم تحقیقات صورت گرفته توسط بسیاری از محققین، اطلاعات کافی در خصوص نوسانات فشار در اطراف بلوک های پای تنداب در حوضچه های آرامش فشرده از قبیل حوضچه های SAF وجود ندارد. در این مقاله، نتایج تحقیقات آزمایشگاهی جدیدی در رابطه با نوسانات فشار در اطراف بلوک های پای تنداب حوضچه های SAF ارایه شده است. نتایج نشان می دهد که در طراحی بلوک های پای تنداب اینگونه سازه ها نمی توان نوسانات فشار را نادیده گرفت. مشاهدات بیانگر آنست که روند تغییرات نوسانات فشار با عدد فرود فوق بحرانی جریان بالادست جهش در وجوه مختلف بلوک پای تنداب، افزایشی است. همچنین مشاهده شد که درجه استعراق جهش آبی اثر کاهشی در نوسانات فشار داشته و روند تغییرات آن، در وجوه مختلف بلوک، از الگوهای متفاوتی پیروی می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 143

دانلود 80 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

FARHOUDI J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  271
 • صفحه پایان: 

  279
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  18590
 • دانلود: 

  26963
کلیدواژه: 
چکیده: 

Induced total pressure by flow, including mean and fluctuating components, around a selected chute block in SAF stilling basins downstream of an ogee spillway was studied. Several pressure holes were selected on various faces of a selected chute block to get enough information regarding the total pressure field. This paper reports the results of an experimental work and measurement of mean and fluctuation pressures around chute blocks of SAF stilling basins. The observations showed that the maximum total pressure varies inversely with Froude number of incoming flow while its position of occurrence follows a quadratic polynomial relationship. Statistical analysis also showed that the peak instantaneous pressure fluctuations could be as large as ±4.5 times the RMS value.It is concluded that pressure fluctuation around the chute blocks may double the magnitude of pressure field around the chute blocks and can not be overlooked in designing such appurtenances.

آمار یکساله:  

بازدید 18590

دانلود 26963 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  43
 • صفحه پایان: 

  49
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  10991
 • دانلود: 

  8915
کلیدواژه: 
چکیده: 

In this study, hole-flanging of a dual-phase steel sheet is conducted using incremental forming approach. In this process, a hole with a certain diameter is precut on a sheet. Then, this hole is transformed into a cylindrical flange shapes, by contacting the forming tool with the hole edges. During the process, the tool is moved in spiral paths. The parameters affecting the height and thickness distribution of the formed flange include axial step, radial step, and rotational speed of the tool. Results show that the axial step has the most significant effect on the process, among other parameters; when the axial step is tripled, the flange thickness increases by 19%. On the other hand, a decrease in the radial step decreases the flange edge thickness. When the radial step is tripled, the flange thickness increases by 8%, while the flange height decreases about 3%.

آمار یکساله:  

بازدید 10991

دانلود 8915 استناد 0 مرجع 0
litScript