نتایج جستجو

3188

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

319

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
نویسنده: 

خسروی حسن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  47
 • صفحه پایان: 

  51
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  105
 • دانلود: 

  42
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این مقاله عناصر-𝑛  انگل گروهی راست را مورد مطالعه قرار می دهیم. با تغییر گروهی که توسط نیومن و نیکل ساخته شده است، برای هر 𝑛≥5 یک گروه دو مولده G=〈a,b〉 با این خاصیت می سازیم که در آن b یک عنصر -𝑛 انگل راست است ولی [bk , 𝑛α] از مرتبه نامتناهی است هرگاه .kÏ {0,1} اصل مقاله به صورت متن کامل انگلیسی، در بخش انگلیسی قابل رویت است.

آمار یکساله:  

بازدید 105

دانلود 42 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  165
 • صفحه پایان: 

  179
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  97
 • دانلود: 

  58
کلیدواژه: 
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 97

دانلود 58 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

DAGHIGH H. | BAHRAMIAN M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  55
 • صفحه پایان: 

  64
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14344
 • دانلود: 

  11944
کلیدواژه: 
چکیده: 

Let E be an elliptic curve over the finite field Fq, P a point in E(Fq) of order n, and Q a point in the group generated by P. The discrete logarithm problem on E is to find the number k such that Q = kP. In this paper we reduce the discrete logarithm problem on E[n] to the discrete logarithm on the group F*q , the multiplicative group of nonzero elements of Fq, in the case where n ï q - 1, using generalized jacobian of E.

آمار یکساله:  

بازدید 14344

دانلود 11944 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

اسکندری شیدا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  3
تعامل: 
 • بازدید: 

  172
 • دانلود: 

  46
کلیدواژه: 
چکیده: 

بررسی روشهای موجود در سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) برای تحلیل سطوح، بیشتر به منظور ایجاد سطح تحلیل به کار می روند. از آنجا که کره زمین سه بعدی است، پس نیاز به تحلیل های سه بعدی در تمام کاربردهای GIS بیشتر احساس می شود. با وجود محدودیتهای که در زمینه سه بعدی سازی وجود دارد، این تحلیل ها برای سطوح و یا حتی برای داده های عمقی زمین می تواند کارایی داشته باشد. تحلیل سه بعدی حوضه های آبریز یکی از این کاربردهای GIS سه بعدی می باشد. تجسم مدل سه بعدی به تعیین اینکه مسیر حرکت آب قبل و بعد از ورود به حوضه به چه صورت می باشد می تواند کمک شایانی در جهت استفاده از منابع آبی و هم چنین اجرای طرح های آبی نباید در کشور ما که کشور نسبتا خشکی می باشد تا حد امکان باید از ریزشهای خوبی، جریان آبهای سطحی و منابع آبی به نحو مطلوب استفاده کرد و این کار عملی نخواهد بود مگر با شناخت پدیده های هیدرولوژیکی منطقه.به هر حال لازم است کارشناسان با این دانش آشنایی بیشتری پیدا کرده و آن را در رابطه با کارهای مهندسی بکار گیرند. بررسی حوضه های آبریز هر منطقه خود یکی از مهمترین مسایلی است که در رابطه با پروژه های مهندسی منطقه باید مورد مطالعه قرار گیرد. در این تقحیق و بررسی استفاده از GIS سه بعدی در تعیین موقعیت و مساحت حوضه آبریز یک منطقه پرداخته شده و بعنوان نمونه یکی از شیتهای 1:100,000 ایران بنام شاهین دژ مورد مطالعه قرار گرفته است. این منطقه به لحاظ جغرافیایی در شمال غرب ایران که کوهستانی هم می باشد واقع شده است. بررسی حوضه های آبریز این منطقه توسط سیستم اطلاعات جغرافیایی و مدلسازی سه بعدی آن برای قسمتهایی از این منطقه که به لحاظ کوهستانی بودن صعب العبور می باشد می تواند کمک شایانی در اجرای پروژه های آبی و زمین شناسی مهندسی منطقه بنماید.

آمار یکساله:  

بازدید 172

دانلود 46
نویسنده: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  527
 • شماره: 

  1-2
 • صفحه شروع: 

  161
 • صفحه پایان: 

  170
تعامل: 
 • استنادات: 

  157
 • بازدید: 

  787
 • دانلود: 

  912
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 787

دانلود 912 استناد 157 مرجع 0
نشریه: 

هیدرولیک

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  1
 • صفحه پایان: 

  11
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  11
 • دانلود: 

  58
کلیدواژه: 
چکیده: 

هر صفحه ی مستغرق، یک مولد جریان چرخشی ثانوی است که در نتیجه ی وجود گرادیان قائم فشار در طرفین صفحه حاصل می گردد. عملکرد یک صفحه ی مستغرق به الگوی جریان ثانوی ناشی از آن بستگی دارد. در تحقیق حاضر تأثیر برش لبه ی ابتدایی صفحات بر عملکرد شش نوع شکل مختلف صفحات مستغرق با استفاده از مدل عددی Flow-3D ارزیابی شده است. صفحات مورد بررسی عبارتند از یک صفحه ی مستطیلی ساده و پنج صفحه که لبه ی ابتدایی آن ها به ترتیب با زاویه های 30، 45، 60، 70 و 3/73 درجه نسبت به امتداد قائم برش خورده است. مدل عددی با استفاده از داده های سرعت سنجی آزمایشگاهی واسنجی شده است. نتایج نشان می دهد که برش لبه ی ابتدایی صفحات در کاهش مؤلفه های منفی سرعت در لبه ی ابتدایی صفحات بسیار مؤثر است. این روش اصلاحی موجب کاهش نسبی گشتاور اندازه ی حرکت (MOM) ناشی از صفحات، نسبت به صفحه ی مستطیلی مبنا می گردد؛ در عین حال بازده (عملکرد در واحد سطح) صفحات برش خورده نسبت به صفحه ی مستطیلی ساده افزایش یافته است.

آمار یکساله:  

بازدید 11

دانلود 58 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

مواد پرانرژی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  3 (پیاپی 39)
 • صفحه شروع: 

  171
 • صفحه پایان: 

  179
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  155
 • دانلود: 

  114
چکیده: 

از آن جایی که تمایل به کلوخه ای شدن در نانو ذرات باعث کاهش فعالیت کاتالیزوری آن ها در پیشرانه ها می شود، بنابراین یک روش برای جلوگیری از تجمع و حفظ فعالیت کاتالیزوری نانو ذرات، بارگذاری آن ها روی بستر می باشد. گرافن سه بعدی دارای سطح ویژه بالا و ساختار متخلخل می باشد. همچنین، گرافن سه بعدی یک بستر کارآمد برای رشد و اتصال نانو ذرات با میزان بارگذاری بال و پراکندگی بهتر می باشد. در این کار، ابتدا نانو ذرات اسپینل کرومیت مس و نانوکامپوزیت کرومیت مس/گرافن سه بعدی (CuCr2O4@3D-GFs) سنتز گردید. سپس به منظور مشخصه یابی آن ها آنالیزهای XRD و FESEM و TG انجام شد. نانوذرات اسپینل کرومیت مس و نانوکامپوزیت CuCr2O4@3D-GFs تهیه شده به عنوان کاتالیزور در فرآیند تجزیه گرمایی آمونیوم پرکلرات (AP) استفاده شدند و تأثیر کاتالیستی آن ها با آزمایش های DSC و TGA بررسی شد. نتایج تجزیه گرمایی AP در حضور 4%وزنی نانوذرات اسپینل کرومیت مس و %2 و 4% وزنی نانوکامپوزیتCuCr2O4@3D-GFs تهیه شده با روش حلال-ضدحلال نشان داد که دو پیک گرمازای AP به یک پیک گرمازا تبدیل شد و پیک تجزیه دما بالای AP به ترتیب در دمای 348، 332 و ° C 321 ظاهر شد.

آمار یکساله:  

بازدید 155

دانلود 114 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  16 (فوق العاده اسفند)
 • صفحه شروع: 

  170
 • صفحه پایان: 

  180
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  186
 • دانلود: 

  89
چکیده: 

امروزه بهینه سازی یکی از موضوعات مهم در علوم مهندسی و صنعت بوده و برای رقابت در عرصه طراحی و تولید، استفاده از این روش در طراحی تمامی قطعات مکانیکی امری حیاتی است. از این رو می بایست به دنبال طرحی بهینه بود که در عین سادگی، امکان تولید داشته باشد. در صنایع هوافضا دو مساله وزن و عمر قطعات بسیار حائز اهمیت هستند و از آنجایی که گیربکس یکی از مهم ترین بخش ها در سیستم پیشرانه هلیکوپتر می باشد مساله بهینه سازی وزن و اطمینان از استحکام خستگی آن از اهمیت دوچندان برخوردار می شود. طرح های موجود بیشتر بر مبنای یکی از این اهداف ارائه شده اند اما در واقع طرحی بهینه خواهد بود که هدف های مختلف را در بر گیرد. از این رو در این مقاله، مقادیر مناسب پارامترهای طراحی شامل مدول عمودی و عرض چرخدنده های گیربکس اصلی هلیکوپتر سیکورسکی ASH-3D با استفاده از بهینه سازی چندهدفه گسسته- پیوسته ترکیبی در جهت طراحی بهینه گیربکس از نظر کاهش وزن، افزایش ضریب اطمینان کمینه و کاهش اختلاف ضرایب اطمینان بیشینه و کمینه مجموعه چرخدنده ها تعیین شده و در نهایت نیز نتایج با طرح تولیدشده توسط سیکورسکی مقایسه شده است. نتایج به دست آمده در بهینه سازی تک هدفه حاکی از کاهش 27.24 درصدی جرم چرخدنده های طرح بهینه در مقایسه با گیربکس صنعتی به کاررفته در هلیکوپتر سیکورسکی ASH-3D می باشند. نتایج بهینه سازی های دوهدفه و سه هدفه نیز به صورت جبهه پارتو ارائه شده اند و جواب هایی با حالت های حدی به عنوان نمونه آورده شده اند.

آمار یکساله:  

بازدید 186

دانلود 89 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  38
 • شماره: 

  586
 • صفحه شروع: 

  569
 • صفحه پایان: 

  574
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  42
 • دانلود: 

  82
کلیدواژه: 
چکیده: 

مقدمه سرطان تیرویید، یکی از فراوان ترین بدخیمی های ثانویه در نتیجه ی دریافت دزهای درمانی در ناحیه ی سر و گردن است. هدف از انجام این مطالعه، تخمین خطر سرطان ثانویه ی تیرویید ناشی از آلودگی نوترونی شتاب دهنده ی زیمنس 15 مگاولتی در درمان تومورهای مغزی به روش تطبیقی سه بعدی (3D-CRT یا 3D-Conformal radiation therapy یا) بود. روش ها: شار و دز نوترون در نقاط مختلف تحت درمان با استفاده از یک آشکارساز نوترون مستقل از انرژی، متشکل از یک کره ی تعدیل کننده (Moderator) و شمارشگر بوران تری فولوراید (Boron Trifluoride یا BF3) اندازه گیری شد و دز معادل نوترون در تیرویید به هدف محاسبه ی خطر سرطان ثانویه ی آن تعیین شد. یافته ها: مقدار دز معادل نوترون در محور مرکزی (030/0 میلی سیورت/گری) و فواصل 4 سانتی متر (285/0 میلی سیورت/گری)، 15 سانتی متر (229/0 میلی سیورت/گری)، 45 سانتی متر (125/0 میلی سیورت/گری) و 150 سانتی متر (020/0 میلی سیورت/گری) پایین تر از محور مرکزی به دست آمد. دز معادل نوترون رسیده به تیرویید به ازای دز تجویزی کل (54 گری) به ایزوسنتر، 366/12 میلی سیورت بود که با توجه به آن، مقدار خطر سرطان ثانویه در تیرویید 001/0 درصد به دست آمد. نتیجه گیری: مقدار دز دریافتی تیرویید حین پرتودرمانی مغز با پرتوی پرانرژی نمی تواند آسیب زیست شناختی قابل توجهی را حاصل کند. در نتیجه، خطر سرطان ثانویه ی تیرویید ناشی از آلودگی نوترونی به نسبت پایین است.

آمار یکساله:  

بازدید 42

دانلود 82 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  29
 • صفحه پایان: 

  40
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  166
 • دانلود: 

  140
چکیده: 

در این مقاله الگوی نوینی برای ساخت داربست های مهندسی بافت، با استفاده از روش پرینت سه بعدی ارائه شده است. جهت ساخت داربست ها از رزین آکریلاتی حساس به نور استفاده شده است. نمونه های نهایی دارای دو ساختار ساده و گرادیانی می باشند که رفتار مکانیکی آن ها مورد بررسی قرار گرفته است. خواص مکانیکی نمونه ها با استفاده از تست فشار تک محوره و معادله تجربی مورد بررسی شد. نتایج نشان می دهد که تحت تغییر شکل های بزرگ در نمونه گرادیانی برخلاف نمونه ساده نواحی الاستیک متعددی بوجود می آید. استفاده از این نوع لایه بندی در کنار مزیت زیستی نمونه گرادیانی می تواند کارایی داربست-ها را بهبود بخشد.

آمار یکساله:  

بازدید 166

دانلود 140 استناد 0 مرجع 0
litScript